Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
CBR Communique

CBR Communique

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Propaganda Hunter
A proud newsletter from the people who drove big vans and banners around a NASCAR event, depicting graphic images of dead and stillborn babies for prolife pusposes.
A proud newsletter from the people who drove big vans and banners around a NASCAR event, depicting graphic images of dead and stillborn babies for prolife pusposes.

More info:

Published by: Propaganda Hunter on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

 
TYJ PHUPJDXGTO\H ‛GBJOGH” GFMUFOIN "PGG/ tpxgcw tpf|hkhd tj tbh 755-mokh NFWGFP pfgh jn Wftxpdf+\fkhntonh‟w Df+ fnd tj tbh Dftjnf 855 jn Wxndf+Lh`. 68tb. Tbh tpxgcw fkwj dpj|h ljp wh|hpfk bjxpw `jtbdfw jn tbh hoibt-kfnh Boibyf ?0 on lpjnt jl tbh Onthp-nftojnfk Wuhhdyf.Tbh
pwt df‟w yhftbhp yfw ijjd+ ybogb hnf`khd xw tj
 tbh 65-yhhc f`jptojn ubjtj tjy-`fnnhp ljp tyj bjxpwj|hp tbh tpfgc dxponi tbh pfgh otwhkl. Tbh `fnnhp fkwjdowukfw jxp yh` fddphww+ fw dj jxp PGG tpxgcw+ wj uhjukhgfn khfpn mjph f`jxt f`jptojn ybhn tbh iht bjmh.Tbjxwfndw |ohyhd tbh f`jptojn omfihw jn tbh tpxgcw fndthnw jl tbjxwfndw |ohyhd tbh tjy-`fnnhp. Jxp tpxgcwdpj|h `hljph tbh pfghw ybhn tbh |hbogxkfp fnd uhdhwtpofntpfl 
g yfw |hp bhf|. Jlthn yh yhph wtjuuhd ft onthp-whgtojnw gjntpjkkhd ` ujkogh jl 
ghpw+ ybogb phwxkthd onbxndphdw jl uhdhwtpofnw gpjwwoni yotbon f lhy lhht fnd ongkhfp |ohy jl tbh PGG woinw.Jnh ujkogh jl 
ghp yfw kjjconi ft tbh yh` fddphww f`j|htbh tpxgc‟w gf` yotb f uxqqkhd kjjc jn bow lfgh fw bhwbpxiihd bow wbjxkdhpw. Bh tjjc f lhy wthuw wodhyfwfnd kjjchd ft tbh wodh jl tbh tpxgc fnd tbhn njddhd bowbhfd on xndhpwtfndoni.Fmjni tbh gfkkhpw tj jxp PGG |joghmfok nxm`hp yfw fyjmfn ybj wfy tbh tpxgcw ybokh yjpconi fw f wujchwmjdhk on jnh jl tbh upjdxgt dowukf `jjtbw. Wbh yfw wjmj|hd ` tbh ‛Gbjogh” woinw tbft wbh |jkxnthhphd bhp fwwowtfngh+ fnd wbh bfw fkphfd ijtthn gjnnhgthd yotb fkjgfk wodhyfkc gjxnwhkoni monowtp tj yjpc yotb jtbhp yjmhn jxtwodh tbh f`jptojn mokkw on tbh Jpkfndj fphf.Wbh ow ujwt-f`jpto|h `xt bfw hruhpohnghd Ijd‟w ljpio|h-nhww fnd+ `hgfxwh jl tbh nftxph jl bhp aj`+ ow |hpgjmljptf`kh yotb tbh gjnghut jl wuhfconi uhpwxfwo|hk tjyjmhn gjmoni tj f`jptojn mokkw.Tbh tpxgcw fnd fhpofk tjy-`fnnhp yhph fkwj uphwhntdxponi tbh Wxuhp @jyk on Tfmuf tyj yhhcw hfpkohp. Jxp PGG |joghmfok nxm`hp kot xu yotb gfkkw. Lkjpodf ow fiphft wtfth ljp f G@P phiojnfk jl 
gh3 tbhph ow fkyfw fijjd ‛fxdohngh” jn Lkjpodf‟w `xw onthpwtfth boibyfw+ `xt tbh fxdohngh ipjyw hrujnhntofkkdxponi tbhnxmhpjxw wuhgofk h|hntw bhkd on tbow ch wtfth.
Afnxfp 05
tb
yfw Nj Ghkh`pftojn ljp Uph`jpn @f`ohw
JN AFNXFP_ 69+ 055?+ Tbh
Gjkxm`xw Dowuftgb
 phujpthd f wtjp bhfdkonhd ‛Pjh |. Yfdh Fnno|hpwfp1Onfxixpfk Bx``x` Mf Dhthp On
xr jl Fgto|owtw.” Yhkk+tbh ‛Onfxixpfk bx``x`” dodn‟t dhthp xw3 ot yfw ybyhph on Yfwbonitjn yotb jxp Phupjdxgto|h ‛Gbjogh”Gfmufoin `okk`jfpd tpxgcw fnd nhy J`fmf FyfphnhwwGfmufoin woinw. Tbh fptogkh wfod1Ft khfwt jnh fnto-f`jptojn ipjxu+ tbh Gfkoljpnof- `fwhd Ghnthp ljp @oj-Htbogfk Phljpm+ ybjwhModyhwt do|owojn ow `fwhd on Gjkxm`xw+ wfod kfwtyhhc tbft ot ukfnw tj upjthwt dxponi tbh onfxixpftojn
‛Gbjogh” Tpxgcw fnd Tjy-@fnnhpw ft Dftjnf
Ghnthp ljp @oj-Htbogfk PhljpmMfpgb 055?
"tju/ G@P phfgbhd tbjxwfndw jl uhjukh ybj ftthndhd tbh755-mokh NFWGFP pfgh fnd tbh Dftjnf 855. Tbh tfkktjyhpw yotb Wupont kjijw "whhn lpjm tbh ukfnh gfpponitbh G@P tjy-`fnnhp jl f 65-yhhc f`jptojn |ogtom/ fphon tbh ghnthp jl tbh ipfnd wtfnd ft tbh wtfpt*
nowb konh.PGG tpxgcw dpj|h xndhp tbow j|hpufww yotb tbh Dftjnf yhkgjmh woin ybogb gfppohw bhf| uhdhwtpofn tpfl 
g j|hp fn 2-kfnh Boibyf ?0.
 
gxktxph ybogb hkhgthd tbow mjwt upj-f`jptojn uphwodhnt onFmhpogfn bowtjp+ yh bf|h f woin yotb f kngboni ubjtj `hwodh fn onfxixpftojn ubjtj fnd fn f`jpthd `f` ubjtjyotb tbh gfutojn ‛YH‟\H GJMH F KJNI YF_—JP BF\H YH:” Jnh
nfk woin+ ybogb ow fkwj dhwoinhd tj uxt tbh `pfchw jn tbh jpi jl whkl-gjnipftxkftojn `honiondxkihd on ` tbh hkhgtjpfth+ bfw f wkf|hp ubjtj+ fnonfxixpftojn ubjtj+ fnd fn f`jpthd `f` ubjtj yotb tbhgfutojn ‛YH F@JKOWBHD WKF\HP_—YH J\HP-GFMH @OIJTP_—@XT YH WTOKK COKK JXP GBOKDPHN.”O gfn ftthwt tj tbh lfgt tbft uhjukh djn‟t yfnt tj `h gbod-hd ljp uxttoni tbhop aj`w fbhfd jl jxp gbokdphn `hgfxwhO bf|h f wmfkkhp |hpwojn jl tbft woin gj|hponi tbh phfp yondjy jl m jkd wtftojn yfijn "uponthd jnyotb otw
hht jl ‒mj`okh `okk`jfpdw‟—hwwhn-tofkk+ ufnhk tpxgcw dowukfoni bxih uogtxphw jl  `kjjd lhtxwhw.Tbhwh woinw fph dhwoinhd tj ujont jxt tbh opjnohw jl Mp. J`fmf‟w mfn wtfthmhntw ybogb djn‟t wjxndnhfpk wj nj`kh ybhn phfd fifonwt tbh `fgcipjxnd jl fn f`jpthd `f` ubjtj. Jnh bfw f gfutojn `hwodh bow uogtxph+ ybogb vxjthw tbh uphwodhnt fw wfoni ‛JNHJL TBH BOIBHWT PHWUJNWO@OKOTOHW YH BF\HSOW] TJ HNWXPH TBH … YHKK@HONI JL JXP  NFTOJN‟W GBOKDPHN” "
 Nhy _jpc Tomhw
+ Lh`. 4+055?/. Yh dowukf tbft gfutojn `hwodh f uogtxph jl f `f`‟w wh|hphd fpm. Fnjtbhp bfw tbh uphwodhnt‟w uogtxph `hwodh f gfutojn ybogb phfdw ‛… LJP TBJWH… WKFXIBTHPONI ONNJGHNTW … YH YOKKDHLHFT _JX” "Mp. J`fmf‟w onfxixpfk fddphww+ Afn.05+ 055?/. Tbow jnh dowukfw f gkxwthp jl `jd ufptwlpjm wh|hpfk f`jptojnw.Fnjtbhp woin vxjthw @fpfgcJ`fmf.gjm*0559 jn hndonibfpwb onthppjiftojn jl thppjp dhtfonhhw fnd ow bhfd-konhd ‛J@FMF HNDW TJPTXPH” yotb tbh vxjth‛OT‟W TOMH TJ WTJU … SWF_ONI] JNH TBONION UX@KOG YBOKH DJONI WJMHTBONI HKWHON TBH WBFDJYW.” Tbft vxjth fuuhfpw `htyhhn f ubjtj jl tbh J`fmfw fnd f kfth-thpm `f` ybogb bfwj`|ojxwk `hhn tjptxphd tj dhftb. Jn tbft wfmh tbhmhow tbh woin yotb fn J`fmf gfmufoin ujwthp fnd f dhfd+kfth-thpm `f` yotb tbh gfutojn ‛PHFK MHWWOFBWDJN‟T WXUUJPT ONLFNTOGODH.”Wtokk fnjtbhp bfw f dollhphnt kfth-thpm `f` yotb tbh uphwodhnt fnd tbh gfutojn ‛J@FMF JUUJWHWTPHFTMHNT LJP @F@OHW WXP\O\ONI LFOKHDF@JPTOJNW” "
 Nftojnfk Ph|ohy
+ Whut. 68+ 0552/.Ufptogxkfpk opjnog ow tbh woin yotb tbh ufontoni jl Mp.J`fmf yotb fn f`jpthd `f` ubjtj fnd f gfutojn ybogbphfdw ‛GJXPTW WBJXKD ‒UPJTHGT UHJUKHYBJ DJN‟T BF\H F \JOGH … TBH \XKNHPF@KHTBH JXTGFWT‟” "
 Kjw Fnihkhw Tomhw
+ Nj|. 69+0552/.Fnd khwt uhjukh ljpiht tbft tbhph ow wjmhtboni mjphomujptfnt ypjni yotb jxp gjxntp tbfn tbh hgjnjm+yh xwh f
 Nftojnfk Ph|ohy
mfifqonh gj|hp yotb f ufontoniybjwh gfutojn ow ‛Ot‟w pfononi mjnh” fnd fn f`jpthd `f` ubjtj yotb `jd ufptw wgftthphd fgpjww f jnhdjkkfp `okk yotb tbh gfutojn ‛YBHN _JX WUPHFDTBH YHFKTB FPJXND+ OT‟W IJJD LJP H\HP_JNH&” "
 Nhy _jpc Ujwt 
+ Jgt. 68+ 0552/. Jl gjxpwh+ tbh dhfd `f`ohw fph uhjukh ljp ybjm wuphfdonimjnh fpjxnd bfwn‟t `hhn wj ijjd ft fkk.Fnd
nfkk+ on f af` ft tbh wogc fnd doni+ ujwt-Gbpowtofn
"tju/ G@P Lkjpodf Dophgtjp Moch Wgbpomwbhp wuhfcw yotb wtxdhntw ft Ljpodf Onthpnftojnfk Xno|hpwot"Mofmo/ Ihnjgodh Fyfphnhww Upjahgt "IFU/ jnJgt. 0?-75+ 05523 "poibt/ Fop PGG gjkkf`jpfthw yotbIFU ft LOX3 "`hkjy/ tyj wowthpw+ Pjwf fnd Phfnnf+tpf|hkhd lpjm Jboj tj |jkxnthhp ft LOX IFU
 
‛ 
 O mowxndhpwtjjd ybft ijhw ontj fn f`jptojn. Flthp yftgboni tbow+ O bf|h h-mfokhd tbow konc tj fkk m lpohndw axwt wj tbh yokk `h mjph gfphlxk fnd nh|hp h|hn gjnwodhp f`jptojn&”  ‗09-hfp-jkd yjmfn lpjm Okkonjow+ Lh`. 00+ 055? yh`woth wxp|h
whh-tbpjxib mfthpofk/ fnd ot upj|jchw wjmh |hp fnipphfgtojnw jn m dpo|h tj fnd lpjm tbh jl 
gh. @xt ot ow |otfktbft yh gjnwtfntk phmond tbh ux`kog tbft yh bf|h njyhkhgthd tbh
pwt uphwodhnt ybj yjxkd cokk h|hn nhy`jpn `f`ohw. Njy yh yokk whh bjy kjni ot tfchw ljp mh tj iht myondjy wmfwbhd on wjmh ufpconi kjt. "IG/
X.W. Wxuphmh Gjxpt Wfw G@P Lphh-Wuhhgb\ogtjp Wtfndw
JN AFNXFP_ 60+ 055?+ TBH X.W. WXUPHMH GJXPT fnnjxnghd tbft ot bfd dhnohd f phvxhwt tj ph|ohy f NontbGopgxot Gjxpt jl Fuuhfkw dhgowojn tbft xubhkd G@P‟w poibttj dowukf ipfubog f`jptojn ubjtjw jxtwodh ux`kog wgbjjkw.Tbh gfwh dfthw `fgc tj Mfpgb 0557 ybhn ujkogh xnkfylxkkdhtfonhd f Phupjdxgto|h ‛Gbjogh” Gfmufoin tpxgc jxtwodh fGfkoljpnof wgbjjk.Jxp upj-`jnj khifk gjxnwhk ljp tbow gfwh ow tbh TbjmfwMjph Kfy Ghnthp on Fnn Fp`jp+ Mogboifn. Yh vxjth lpjmtbhop Afn. 67+ 055? uphww phkhfwh bhph1Tbh Wxuphmh Gjxpt‟w dhgowojn ghmhntw f |ogtjp ljp tbh Tbjmfw Mjph Kfy Ghnthp fnd tbh upj-kolh gfxwh.On Axk 0552+ gjxpt j`whp|hpw yhph wtxnnhd ybhnf xnfnomjxw tbphh-axdih ufnhk jl tbh X.W. Gjxptjl Fuuhfkw ljp tbh Nontb Gopgxot ph|hpwhd f kjyhp gjxpt dhgowojn fnd bhkd tbft upj-kolh fgto|owtw bfd fgjnwtotxtojnfk poibt tj dowukf kfpih ipfubog ubjtjwjl f`jpthd `f`ohw jn tbh ux`kog wtphhtw fdafghnt tjtbh Djdwjn Moddkh Wgbjjk on Pfngbj Ufkjw \hpdhw+Gfkoljpnof. Tbh gfwh on|jk|hd f 98-monxth ujkoghdhthntojn jl tyj mhm`hpw jl tbh Ghnthp ljp @oj-
 Hdotjp‟w Njth1 Hrghputw lpjm vxjthd h-mfok mhwwfihw mfy `h hdothd ljp ipfmmfp+ uxngtxftojn+ wyntfr+ wuhkkoni fnd*jp khnitb.
Htbogfk Phljpm+ Ong. "G@P/+ f Gfkoljpnof-`fwhd upj-kolh jpifnoqftojn. Tbh G@P mhm`hpwbfd `hhn dpo|oni f `jr-`jd wtkh tpxgc tbftdowukfhd kfpih ubjtjw jl 
pwt-thpm f`jpthd `f`ohw jn otw wodhw.Wgbjjk jl 
gofkw fnd tbh KF Gjxnt Wbhpoll‟wDhufptmhnt gkfomhd tbft tbh ubjtjw yhph‛dowpxuto|h” on |ojkftojn jl f Gfkoljpnof uhnfkwtftxth. Tbh Nontb Gopgxot pxkhd tbft dhuxtwbhpollw |ojkfthd tbh upj-kolhpw‟ Lopwt Fmhnd-mhnt poibt tj Lphh Wuhhgb fnd tbhop LjxptbFmhndmhnt poibt tj `h lphh lpjm xnphfwjn-f`kh ujkogh whoqxphw ybhn tbh bfkthd tbh uhfghlxk dhmjnwtpftojn.On tbh juonojn+ ybogb yfw ypotthn ` AxdihBfpp Uphihpwjn+ ybj ow gjnwodhphd `mfn tj `h jnh jl tbh mjwt ko`hpfk axdihw ontbh Nontb Gopgxot+ fnd wxuujpthd ` AxdihwYokkofm F. Lkhtgbhp fnd Mfpwbf W. @hpqjn+tbh Gjxpt pxkhd tbft ‛tbh ij|hpnmhnt gfnnjtwokhngh mhwwfihw womuk `hgfxwh tbh gfxwhdowgjmljpt+ lhfp+ jp h|hn fnihp.”Tbh Tbjmfw Mjph Kfy Ghnthp+ f nftojnfk ux`kog onthphwt kfy
pm `fwhd on Fnn Fp`jp+Mogboifn+ `pjxibt tbh gfwh jn `hbfkl jl G@P. Tbh mj`okh `okk`jfpd tpxgc ow ufptjl G@P‟w hlljpt tj hrujwh fw mfn uhjukhfw ujwwo`kh tj tbh bjppjpw fnd phfkotohw jl f`jptojn.Pj`hpt Mxowh+ tpofk gjxnwhk ljp tbh KfyGhnthp ybj bfndkhd tbh gfwh+ gjmmhnthd jntbh dhgowojn+ ‛Tbow ow f tphmhndjxw |ogtjpljp tbh Lopwt Fmhndmhnt fnd tbh upj-kolhmj|hmhnt. Tbh Wxuphmh Gjxpt‟w dhgowojnkhf|hw tbh Nontb Gopgxot‟w pxkoni xndowtxp`hd+hnwxponi tbft tbhph ow nj djx`kh wtfndfpd ljp  upj-kolh wuhhgb fnd fl 
pmoni tbh lxndfmhn-tfk upongoukh jl tbh Lopwt Fmhndmhnt tbftij|hpnmhnt jl 
gofkw gfnnjt upjbo`ot wokhnt+ uhfghlxk+ njn-j`wtpxgto|h+ ujkotogfk wuhhgb jntbh ux`kog wtphhtw womuk `hgfxwh ghptfonkowthnhpw jp |ohyhpw
nd tbh wuhhgb jllhnwo|h.”Tbh
nfkot jl tbow |ogtjp ow tphmhndjxw njt jnkljp xw+ `xt fkwj ljp fkk upj-kolh fgto|owtw ybj cnjytbh ujyhp jl tbh ubjtjw tj gbfnih uhjukh‟w mondw.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->