Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ренесансна Музика

Ренесансна Музика

Ratings: (0)|Views: 1,211|Likes:
Published by Елена Б

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Елена Б on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
 
Ренесансна музика
 
Ренесанса
-
„преродба“
 
е
 
културно движење
 
кое, во главно, го опфаќа периодот од XIV до XVIIвек, започнувајќи во
 
Фиренца
 
во доцниот среден век, а подоцна распространувајќи се низцела
 
Европа. Поимот
 
многу поретко се користи за опишување на историската
 
ера, но бидејќипромените на ренесансата не биле еднолични низ Европа, ова е општа употреба на поимот.Како културно движење, ренесансата се поврзува со оживувањето на учењето основановрз
 
класични
 
извори, развојот на линеарната
 
перспективаво сликањето и постепената, нораспространета
 
образовна
 
реформа. Најчесто, поради оваа интелектуална преобразбаренесансата се смета за мост помеѓу
 
средниот век 
 
и
 
новиот век. Иако ренесансата виделамногу револуции во многу интелектуални занимања, како и општествени и политички пресврти,најверојатно е најдобро позната по сиот развој во уметноста и по придонесите на учените луѓекако
 
Леонардо да Винчи
 
и
 
Микеланџело
.
 
Музиката во средновековната ера
 
го достигнала својот врв во ренесансата, како што сведочатбезброј пишани и уметнички дела кои се зачувани до ден денешен. Најпозната форма од овојпериод е литургиската музика на Римската Католичка Црква. Голем број на школи заизучување на овој тип на музика постоеле во перодот по 1100 година. Напоредно со школитеза овој тип на музика, постоела и жива традиција на секуларна песна која ја развивалетрубадурите и веселниците.
 
Поголем дел од музиката која преживеала од 14 век во
е секуларна. До средината на15 век, композиторите и пеачите, користеле блага полифонија за религиозните музичкикомпозиции, како што е на пример миса или лауда. Од секуларните форми застапени сешансоните и мадригалот. Измислувањето на машината на печатење имала огромно влијаниеврз разновидноста и разликувањето на музичките стилови.
 
Мадригалот е секуларно односно световно музичко дело за 3 до 6 гласови, најчесто напишанона италијански јазик. Настанал пред ренесансата, но во тоа време го доживеал својот процвет,потоа во баркот магдригалот бил заменет со опера односно кантата. На почетокот билизведуван со два до три гласа па потоа била усовршена и инструменталната придружба какодел на мадригалот. Најпознати композитори на мадригали се : Клаудио Монтеверди, Орландоди Ласо, Џовани Пјерлуиџи Палестрина.
 
Мотетот е форма на вокална музика од ренесансниот период. Овој термин во историјатаозначувал различни музички облици : различни гласови и ритам. Мотетот е типична духовнамузика во која гласовите можат да се придружат и со инструменти. Мотетите често се пееле ина народен јазик како превод од Библијата или други духовни песни. Значајни композитори намотети биле : Орландо ди Лассо, Џовени Пјерлуиџи Палестрина, Гијом ду Феј.
 
Џовани Пјерлуиџи де Палестрина
 (
или
 
 –
2
 
бил еден од најголемите уметници на
16 век.Најверојатно е роден воместото
 
Палестрина,во близина на
 
Рим.Како мал пеел во детскиот
 
, 
а потоа својатапејачка кариера ја продолжил во црквата
Санта Марија Маџоре.По кратко време, кое гопоминал во Палестрина како оргулист и капел
-
мајстор, тогаш почнал и да компонира.Во
година, се вратил во
Рим,каде што работел до крајот на животот во разни цркви икапели како пејач или диригент. Кога станал диригент на хорот во црквата Санта МаријаМаџоре(
)се случило најзначајното „спасување на полифонијата“. Кога ги слушнале овиекомпозиции со јасно разбирлив текст, членовите на Тридентанскиот Конзул, биле воодушевении решиле да не го забранат изведувањето на полифоните дела во црквата.
 
Компонирал исклучиво вокални полифони акапела дела со големо изразување на мистериознирасположенија и длабоки чувства, потресно прикажувајќи болка. Од фламанските композитори ја презел нивната
 
и одлично ја совладал композиторската техника, постигнувајќисилно влијание во единството на контрапунктското и хармонското размислување.
 
Најизразити и најдлабоки примери на миси припаѓаат на неговото творештво. Нив ги обележалсо спиритуалност. Неговите миси се различни по начинот на обработка на музичката материјакако и составот за кои се компонирани (обично 4,5, или 6 гласови,
 
а понекогаш и 8).Палестрина ги опфатил сите типови миси кои се јавиле во фламанската музика.
 
За неговиот начин на пишување, типични се мисите со полифоно
-
хомофон контраст.
 
Мисата
е карактеристична за видот „миса пародија“. Неа ја компонирал посопствен мотет со исто име, при што секоја фраза, па дури и збор, има и посебна формула. Запапата Марчело извел миса, т.т.„Миса на папата Марчело“по што бил наречен „спасител нацрковната музика“. Во ова дело постигнал идеално единство меѓу музиката и текстот, природновоздивнување на еден распеан глас од полифониот комплекс, како и нова и неочекуваназвучност.
 
Во овие две миси потемата„Вооружен човек“, со
 
cantus firmus 
 
во продолжени нотни вредности, ја достигнал уметничката мајсторија, инвенција и ритмичка разновидност. Пишувал и мотетикои по карактер се лирски и носталгични, за 5, 6 и 8 гласови, кои изразуваат возбуда иевоцираат тага.
 
Форма на мотет имаат
 
и 29 дела по Соломоновиот текст„Песна над песните“, сфатена восмисла на мистична форма на
љубовта.Тие заземаат значајно место помеѓу духовната исветовната музика, по карактер се лирски, свечени или поетични. Компонирани се запетгласен
со претходно избран текст кој оформува мисловна целина.
 
Покрај миси и мотети, пишувал и мадригали со ведра мелодија, пожив ритам, врз основа одПетрарка. Претежно се со љубовна содржина и без премин од едно во друго расположение.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Filip Stojanov liked this
almutazim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->