Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tematica Atlantykron 2012

Tematica Atlantykron 2012

Ratings: (0)|Views: 165 |Likes:
Published by Florin Munteanu
tematica abordata in 2012 in Atelierul de stiinta Complexitatii - Atlantykron 2012
tematica abordata in 2012 in Atelierul de stiinta Complexitatii - Atlantykron 2012

More info:

Published by: Florin Munteanu on Jul 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

 
 
Centrul pentru Studii Complexe – centru UNESCO, str. Parva Nr. 5, 061942, Bucure
ş
tiHJ 823/2.02.1996, cod fiscal 8313801,Cont RO66 FNNB 0009 0106 9897 RO01 Credit Europe Bank – UNIRIITel-fax 021 - 7785879
1 
 ATLANTYKRON 2012
Atelierul pentru studiul Complexit
ăţ
iiWorkshop on Complexity Studiescu tema:
Interac
ţ
iunea Minte-Materie
Mind-Matter Interaction
Choose your language:Alege limba:
 
 
Centrul pentru Studii Complexe – centru UNESCO, str. Parva Nr. 5, 061942, Bucure
ş
tiHJ 823/2.02.1996, cod fiscal 8313801,Cont RO66 FNNB 0009 0106 9897 RO01 Credit Europe Bank – UNIRIITel-fax 021 - 7785879
2
 
PROGRAM
Atelierul pentru studiul Complexit
ăţ
ii
Coordonator 
ş
i lector principal: Dr. Ing. Florin Munteanu
Ziua Ora Program
I - 4 aug09
00
-11
00
 Prezentare general
ă
a conceptelor implicate, o istorie aproblematicii
ş
i prezentarea invita
ţ 
ilor.16
00
-19
00
 
Înscrierea la atelier, formarea bazei de date, grupe de lucru
21
00
- 21
15 
Prezent 
ă
ri 
ş
i comentarii 
II - 5 aug09
00
-11
00
 Tipuri de interac
ţ 
iuni Minte-Materie, de la Percep
ţ 
ie lafenomene paranormale.16
00
-19
00
 
Ideea de întâmplare, jocuri "inteligente", biass-ul statistic 
21
00
- 21
15 
Prezent 
ă
ri 
ş
i comentarii 
III - 6 aug09
00
-11
00
 De la con
ş
tien
ţă
la Con
ş
tiin
ţă
, st
ă
ri de con
ş
tiin
ţă
modificat
ă
 prin medita
ţ 
ii, incanta
ţ 
ii, ritmuri, etc16
00
-19
00
 
Muzica scar 
ă
, muzica "vindec 
ă
toare", rolul ritualului,
21
00
- 21
15 
Prezent 
ă
ri 
ş
i comentarii 
IV - 7 aug09
00
-11
00
 Concepte despre fenomene sensibile la prezen
ţ 
aSubiectului: psihologie cuantic
ă
, infodinamic
ă
,
ş
tiin
ţ 
a min
ţ 
ii16
00
-19
00
 
Discu
 ț  
ii despre conceptele prezentate
21
00
- 21
15
 
Prezent 
ă
ri 
ş
i comentarii 
V - 8 aug09
00
-11
00
 Tehnici, concepte
ş
i metode de obiectivare experimental
ă
ainterac
ţ 
iunii Minte-Materie. Experimentul Princeton.16
00
-19
00
 
Formarea echipelor 
ş
i desfa
ş
urarea experimentelor 
21
00
- 21
15
 
Prezent 
ă
ri 
ş
i comentarii 
VI - 9 aug09
00
-11
00
 Zi experimental
ă
- program liber de discu
ț
ii pe microgrupuri,subteme identificate a fi importante16
00
-19
00
 
Prezentare general 
ă
a experimentelor la nivelul taberei 
21
00
- 21
15
 
Prezent 
ă
ri 
ş
i comentarii 
VII - 10 aug09
00
-11
00
 Problema eticii, problema educa
ț
iei într-o epoc
ă
ainterac
ţ 
iunilor mentale, implica
ț
ii în lifestyle
ş
i social16
00
-19
00
 
Sintetizarea rezultatelor ob
ţ 
inute
21
00
- 21
15
 
Prezent 
ă
ri 
ş
i comentarii 
VIII - 11 aug09
00
-11
00
Sintez
ă
, concluzii
ş
i deschideri posibile - Brainstorming16
00
-19
00
 
Schi 
ţ 
a tematic 
ă
pentru Atlantykron 2013
21
00
- 21
15
 
Prezent 
ă
ri 
ş
i comentarii 
 
 
Centrul pentru Studii Complexe – centru UNESCO, str. Parva Nr. 5, 061942, Bucure
ş
tiHJ 823/2.02.1996, cod fiscal 8313801,Cont RO66 FNNB 0009 0106 9897 RO01 Credit Europe Bank – UNIRIITel-fax 021 - 7785879
3
 
Invita
ţ
i speciali:
Dr.
Ana-Maria Z
ă
grean
este lector în Fiziologie
ş
i Neuro
ş
tiin
ţ 
e
ş
i coordonatorul Laboratorului deculturi de celule neuronale la Universitatea deMedicin
ă
 
ş
i Farmacie Carol Davila din Bucure
ş
ti. În c
ă
utarea r 
ă
spunsului neuronal la provoc
ă
rilemediului, modeleaz
ă
experimental condi
ţ 
ii de„via
ţă
 
ş
i moarte” la care neuronii pot fi expu
ş
i
ş
i încearc
ă
s
ă
în
ţ 
eleag
ă
mecanismele celulare care îndeamn
ă
celulele creierului s
ă
supravie
ţ 
uiasc
ă
 
ş
i s
ă
interac
ţ 
ioneze.Dr.
Leon Z
ă
grean
, profesor de fiziologie laUniversitatea de Medicin
ă
 
ş
i Farmacie „CarolDavila” din Bucure
ş
ti, este ini
ţ 
iatorul Societ
ăţ 
iiNa
ţ 
ionale de Neuro
ş
tiin
ţ 
e din România
ş
iorganizatorul cursului de neuro
ş
tiin
ţ 
e, începânddin 1998. Este autor, coautor sau editor a maimultor c
ă
ţ 
i
ş
tiin
ţ 
ifice publicate în
ţ 
a
ă
sau laedituri de prestigiu precum Oxford UniversityPress
ş
i Nova Publisher. Pe lâng
ă
activitatea
ş
tiin
ţ 
ific
ă
a desf 
ăş
urat pe parcursul a peste 30de ani cercet
ă
ri în domeniul neuro
ş
tiin
ţ 
elor încadrul Laboratorului de Neuro
ş
tiin
ţ 
e în care s-auformat mul
ţ 
i tineri cercet
ă
tori care de
ş
i activeaz
ă
  în laboratoare de cercetare din Europa
ş
i din SUA, men
ţ 
incolaborarea cu Laboratorul de Neuro
ş
tiin
ţ 
e din Bucure
ş
ti.
Dr. Ana Maria Z
ă
greanDr. Leon Z
ă
grean

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->