Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
33Activity

Table Of Contents

Για τους απογόνους της και εκείνους που βασίλεψαν
1. Το προηγούμενο βιβλίο, που ήταν και το πρώτο της
της αρετής εξόπλισε τους πιο δυνατούς από τους νέους και
μαχίμων και τα έξοδα τους στο ασσυριακό στρατόπεδο
2. Καθώς τα πράγματα για τον Νίνο πήγαιναν τόσο
3. Δεδομένου ότι τα έργα του ήταν κατά πολύ επιφα
4. Δεδομένου ότι μετά την ίδρυση τούτης της πόλης ο
κομματάκια από τα τυριά και του παρείχαν τροφή αρκετή
ακριβώς την εποχή τιμώνται σ' ολόκληρη τη Συρία ως θεές
λιο και διορισμένος ύπαρχος ολόκληρης της Συρίας. Στα
σκόπευε να επιτεθεί στη Βακτριανή με πολλαπλάσια δύνα
λίγο λιγότερα από δέκα χιλιάδες εξακόσια δρεπανηφόρα
αν αναλογιστεί κανείς την έκταση της Ασίας και τα πλήθη
των οποίων ο συνολικός αριθμός λίγο υπολειπόταν του ενός
φορούσε ήταν αδύνατον να φανεί αν είναι άντρας ή γυναίκα
γιατί φοβήθηκε τις απειλές του βασιλιά όσο και γιατί ήταν
τριακόσια εξήντα πέντε στάδια και προσθέτουν πως φιλο
την ορμή του ρεύματος ενώ οι καμπυλωμένες πλευρές της
υπολείπεται στο παραμικρό σε κατασκευαστική τεχνική
παρουσιάζει με κάθε λεπτομέρεια το κυνήγι των διαφόρων
ρίμετρο τριάντα στάδια και αντί για καλλιτεχνικές αποτυ
. Το μόνο στο οποίο συμφωνούν όλοι
στο τέλος της ανάβασης η Σεμίραμις τοποθέτησε τρία
ζυγίζει το ίδιο όσο και το προηγούμενο" πάνο^ στα γόνατα
10. Τπήρχε επίσης και ο κρεμαστός λεγόμενος κήπος,
ομορφιά τους πρόσφεραν ευχαρίστηση σ όσους τα έβλε
τροφοδοτούσαν τον κήπο με νερό αντλώντας το σε μεγάλες
11. Η Σεμίραμις ίδρυσε και άλλες παραποτάμιες πόλεις,
12. Μολονότι τα αξιοθέατα της Βαβυλωνίας είναι πολλά
13. Αμέσως μόλις έθεσε τέρμα στα έργα της η Σεμίρα
εκτεινόταν επί πολλά στάδια και ήταν γεμάτο γκρεμούς
μνημείο αθάνατο της ίδιας αλλά και ταυτόχρονα να συντο-
14. Στη συνέχεια, επισκέφτηκε την Περσία και κάθε
15. Οι κάτοικοι της Αιθιοπίας έχουν ιδιόμορφα έθιμα ως
Σταβροβάτης που είχε αναρίθμητο πλήθος στρατιωτών
παρέχει εν αφθονία στους κατοίκους της τα πάντα. Λέγε
υπάρχουν επίσης σε μεγάλες ποσότητες κάθε είδους πολύ
περιοχής και ταυτόχρονα αποτελεί το σύνορο του βασιλείου
17. Αφού ετοιμάστηκαν τα πλοία και τα θηρία στα δύο
επιμέλεια την κατασκευή οπλισμού και γύρισε ολόκληρη
18. Μόλις συμπλήρωσε κάθε πολεμική προετοιμασία,
τον υπόλοιπο στρατό της προχώρησε στην καταδίωξη
στον βασιλιά τους το πλήθος των θηρίων που διέθετε. Οι
από τους στρατιώτες της Σεμιράμιδος πιάστηκαν τη νύχτα
19. Το ίδιο έκανε και η Σεμίραμις. Καθώς οι δυο πα
από τους χαυλιόδοντες κι άλλοι πετάγονταν στον αέρα από
που οι μάντεις ερμήνευσαν ότι δεν έπρεπε να διαβεί το
νομώτησε εναντίον της με τη βοήθεια κάποιου ευνούχου. Η
ζήσει εξήντα δύο κι έχοντας βασιλεύσει σαράντα δύο χρό
κατέλαβε την εξουσία και βασίλεψε μέχρι τα γεράματα της
21. Μετά τον θάνατο της, ο Νινύας, ο γιος του Νίνου και
κατά των ηγετών. Το γεγονός επίσης ότι κανείς από τους
22. Δεν υπάρχει λόγος να αναγραφούν όλα τα ονόματα
οι Θεσσαλοί και τον κατέσφαξαν όταν οι Αιθίοπες κατόρ
23. Ο Σαρδανάπαλλος, ο τριακοστός μετά τον Νίνο που
ρισσότερα χρόνια απ' όλες όσες είναι γνωστές στην ιστο
. Όντας εξαιρετικά έμπειρος στην αστρολογία
την ελευθερία τους και στέλνοντας πρεσβευτές στην Αρα
25. Μόλις πληροφορήθηκε ο Σαρδανάπαλλος την εξέγερ
κι έδιωξε τους νικημένους μέχρι τα βουνά της Βαβυλω
τραυματιστεί. Μετά τις σημαντικές και συνεχείς ήττες που
26. Αφού μαζεύτηκαν πάλι όλοι και περίμεναν τον ορι
όσους αποκλείστηκαν μην μπορώντας να επιστρέψουν στην
27. Οι αποστάτες, από την άλλη, έχοντας πάρει αέρα
σε την ευεργεσία που του είχε προσφέρει και ζήτησε να του
βασιλιάς όντας μεγαλόψυχος και θέλοντας να αρχίσει την
29. Εμείς από τη μεριά μας δεν θεωρούμε ανάρμοστο να
στους Έλληνες που ο σπουδαστής ασχολείται με πολλά
μήσουν ως προς τα μεγαλύτερα δόγματα και δεν ακολου
Διότι αν κάποιος εξετάσει με ακρίβεια τις επιφανέστερες
30. Οι Χαλδαίοι, λοιπόν, λένε πως η φύση του κόσμου
μητών ή τις εκλείψεις του ήλιου και της σελήνης ή σει
όχι μόνο για έθνη ή χώρες αλλά και για τους βασιλιάδες
31. Από τους πλανήτες, ο καθένας έχει δική του ιδιαί
να προβλέψουν ούτε να προσδιορίσουν ακριβώς τις χρονικές
κάθε βασιλιά και συνέγραψε ιστορία την οποία δημοσίευσε
εξεδίωξε την υπόλοιπη δύναμη του στρατού από τη χώρα
εχθροί των Μήδων και ποτέ δεν έγιναν υπήκοοι του βασι
34. Μετά τον θάνατο του Αρταίου, βασίλεψε στους Μή
οι τιμές που της απέδιδαν ήταν πιο μεγαλοπρεπείς από
35. Η Ινδία είναι τετράπλευρη στο σχήμα, με την πλευ
36. Το ίδιο και με τους ανθρώπους, η αφθονία των
και των βροχών που πέφτουν με απίστευτη κανονικότητα
ώστε ακόμη κι εκείνοι που καλλιεργούν κοντά στις περιο
37. Η χώρα των Ινδών έχει και πολλά ποτάμια, μεγάλα
πλήθος ποταμών. Κάτι εντελώς ιδιαίτερο συμβαίνει στην
38. Ολόκληρη η Ινδία, καθώς είναι υπερμεγέθης χώρα,
μεταγενέστερους την παράδοση ότι ο Διόνυσος τράφηκε σ'
αυτούς τους μύθους διηγούνται οι κάτοικοι της ορεινής
μαστο εκείνο που καθιερώθηκε από τους αρχαίους φιλοσό
θεροι και να σέβονται την ισότητα όλων. Διότι εκείνοι που
40. Ολόκληρος ο πληθυσμός των Ινδών χωρίζεται σε
ρη η Ινδία είναι βασιλική ιδιοκτησία και κανείς ιδιώτης δεν
41. Τέταρτο μέρος είναι οι τεχνίτες· από αυτούς άλλοι
άλογα και τα υπόλοιπα τετράποδα" εγκυμονούν το λιγότερο
43. Ας αναφέρουμε, τώρα, μερικά για τους Σκύθες που
έθνος έφτασε σε μεγάλη ακμή κι είχε βασιλιάδες αξιόλο
τούτος ο λαός αυξήθηκε σε δύναμη και εκπόρθησε μεγάλο
44. Μετά απ' όλα αυτά, η Σκυθία πέρασε μια περίοδο
τα μυαλά της και προσαγορεύθηκε η ίδια θυγατέρα του
καταδίκασε σε δουλεία τους άντρες. Από τα παιδιά που
στε να μη φουσκώσει κατά την ανάπτυξη του σώματος και
έδινε μεγάλη προσοχή στη στρατιωτική πειθαρχία κατά
46. Η θυγατέρα της, που την διαδέχτηκε στη βασιλεία,
γενιάς των Αμαζονίδων που διακρίθηκε για την ανδρεία
47. Μιας λοιπόν και θεωρήσαμε άξια να μνημονευθούν
τους Υπερβορείους και άφησαν πίσω τους ακριβά αφιερώ
ται η επιστροφή των άστρων στο ίδιο σημείο του ουρανού·
48. Τώρα που διευκρινήσαμε τούτα τα θέματα, ας με
μόνο οδό πρόσβασης από την οποία ανεβαίνουν λίγοι λίγοι
κούς και ιδιαίτερα βραχύβιους. Κατάλληλες για φοινικοφυ-
49. Το μέρος της Αραβίας που συνορεύει με την άνυδρη
ταυτόχρονα και χερσαίο ζώο και πτηνό. Επειδή λόγω του
πέτρες που συναντάει και τις εκσφενδονίζει με τόση δύνα
51. Εξ-άλλου, οι λεγόμενες καμηλοπαρδάλεις είναι μίγ
παράγονται από αναθυμιάσεις καπνού που προκαλεί η η
τόσο μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων που είναι δύσκολο να
νουν τις θεωρίες ότι η ποικιλία χρωμάτων των παραπάνω
ενέργεια μιμούμενες οι τέχνες των θνητών χρωματίζουν το
53. Έτσι και το γένος των πουλιών, λόγω της μεγάλης
άλλους το φύλλωμα στην κορυφή γέρνει προς τη μια μεριά
54. Ολόκληρη η πλευρά της Αραβίας προς τον νότο
μεγάλες αποστάσεις και χρησιμεύουν κυρίως για τις οδοι-
ενώ ο άλλος αποκρούει εκείνους που τους καταδιώκουν από
55. Για το νησί που ανακαλύφθηκε στον ωκεανό προς
τιμωρίες ως ασεβείς και υπαίτιοι κακών ολόκληρου του
διέπλευσαν πέλαγος μεγάλο και θαλασσοδάρθηκαν επί τέσ
56. Καθώς πλησίαζαν το νησί, μερικοί από τους ντό
όλα είναι ότι μπορούν να συνομιλούν ταυτόχρονα με δύο
57. Ζούνε κατά γένη και κατά ομάδες και κάθε τέτοια
του τη ζωή του. Τπάρχει επίσης το έθιμο σ' αυτούς να ζουν
58. Τις γυναίκες δεν τις παντρεύονται αλλά τις έχουν
καιρό πρόκειται να ζήσουν ούτε διαθέτουν άλλες αξιόλογες
59. Όλοι όσοι κατοικούν σ' αυτά, μολονότι διαθέτουν
γιορτές και στα συμπόσια απαγγέλλουν και ψέλνουν ύ
60. Αφού έμειναν επτά χρόνια σ' εκείνο τον λαό ο Ιάμ-
τα πρώτα έξι περιλάμβαναν την ιστορία των Ασσυρίων και
σον ο Διόδωρος άντλησε στοιχεία κατ' ευθείαν από αυτόν ή
4. Πρόκειται για μια ακόμη ονομασία της Αστάρτης. Ο
8. Η εικόνα της Βαβυλώνας που ακολουθεί δείχνει την
9. Έχουν βρεθεί μερικές από τις κολώνες τούτης της γέ
10. Ακολουθεί η περιγραφή του μεγάλου ζιγκουράτ, ύ
12. Η Βαβυλώνα κατελήφθη από τους Πέρσες το 539
18. Πρόκειται για την αρχαιότερη αναφορά του σημερι
πτουν ολόκληρο με γύψο και το ζωγραφίζουν έτσι ώστε
τη σορό (το γυαλί στην Αιθιοπία δουλεύεται εύκολα και ε
νείς κρατούν τον κύλινδρο στο σπίτι τους για ένα χρόνο και
24. Η Ινδία περιγράφεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο 35
29. Γι' ριυτό τον Αθηναίο δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο
32. Η περιγραφή του έκλυτου Σαρδανάπαλλου που ακο
33. Η ιστορική αλήθεια του χωρίου έγκειται στο γεγονός
41. Ο Κυαξάρης που αναφέρει εδώ ο Διόδωρος είναι στην
42. Το 549 π.Χ
44. Το 401 π.Χ. Αναφέρεται στον Κύρο τον Νεώτερο, τη
46. Αυτό γίνεται στο Ένατο Βιβλίο
49. Ο Αρκτούρος είναι απλανής αστέρας πρώτου μεγέ
54. Πληρέστερη περιγραφή του περιστατικού δίνεται στο
62. Σύμφωνα με τον Στράβωνα πρέπει να διαψευστεί
65. Παρόμοια ιστορία βρίσκουμε και στον Ηρόδοτο (Δ. 8
66. Εννοείται πιθανώς η νότια πλευρά της Μαύρης Θά
70. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μαρτυρίες για τον
75. Περισσότερες λεπτομέρειες της ιστορίας δίνονται στο
κό-μηχανικό. Ένας από τους σχολιαστές του Αριστοφάνη
σουν από τη μια το έτος με τη φαινόμενη κίνηση του ήλιου
"της χρόνια τα πέντε («κοινά») αποτελούνταν από δώδεκα
μετεωρολογικές προβλέψεις. Αρχή του κύκλου έλαβε ο Μέ
80. Πληρέστερη περιγραφή τούτης της τακτικής δίνεται
86. Ο κόστος είναι γένος φυτών που περιλαμβάνει περί τα
99. Η «αρωματοφόρος περιοχή» τοποθετείται συνήθως
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Τόμος 2

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Τόμος 2

Ratings:

4.88

(8)
|Views: 1,973 |Likes:
Published by diagoras
Ο Β΄τόμος των Ιστορικών του Διόδωρου Σικελιώτη.
Ο Β΄τόμος των Ιστορικών του Διόδωρου Σικελιώτη.

More info:

Published by: diagoras on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 68 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 72 to 97 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 101 to 124 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 128 to 185 are not shown in this preview.

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kkardaras liked this
Kostas Renios liked this
Nikos Prassas liked this
Rita Riga liked this
nic1238 liked this
Chris Barolas liked this
teogoa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->