Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RI Prinsip Eko 0708

RI Prinsip Eko 0708

Ratings:
(0)
|Views: 115|Likes:
Published by Miera Huhu

More info:

Published by: Miera Huhu on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2012

pdf

text

original

 
 
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISREKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Fakulti : Perniagaan dan EkonomiJabatan : EkonomiSemester : SatuSesi : 2007/2008Nama Kursus : Prinsip EkonomiKod Kursus : PEA1013Jam Kredit : 3Prasyarat : Tiada
(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkansyarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat)
MAKLUMAT PENSYARAH:Nama : Emilda binti HashimE-mail : emilda@upsi.edu.myNombor Telefon : 05-4506112No.bilik : 19, Bangunan ICTSINOPSIS KURSUS :
Prinsip Ekonomi membincangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan konsep asas dalambidang mikroekonomi iaitu permintaan dan penawaran, keanjalan, gelagat pengguna danpengeluar, kos pengeluaran serta struktur pasaran manakala bidang makroekonomi meliputiperakaunan pendapatan negara, penentuan keseimbangan pendapatan negara, peranan wangserta masalah-masalah makroekonomi serta dasar penstabilan.
OBJEKTIF KURSUS :
Di akhir kursus, pelajar boleh1. menghurai dan membincangkan konsep-konsep asas ekonomi.2. menganalisis isu-isu ekonomi semasa dengan menggunakan pendekatan yang sesuai.3. mengaplikasikan konsep-konsep asas ekonomi untuk mengikuti kursus ekonomilanjutan seterusnya.4. menghayati hubungan antara teori dengan realiti.
HASIL PEMBELAJARAN :
1. Mendefinisikan ekonomi, membincangkan masalah asas ekonomi serta menerangkankeluk kemungkinan pengeluaran.2. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dan menentukankeseimbangan pasaran.3. Mengira keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang, keanjalanpermintaan pendapatan dan keanjalan penawaran harga.
 
 
4. Membincangkan keseimbangan pengguna dengan menggunakan kaedah utiliti kardinaldan utiliti ordinal.5. Menunjukkan bagaimana firma membuat keputusan pengeluaran yangmemaksimumkan keuntungan.6. Menerangkan bagaimana firma membuat keputusan mengenai harga, pelaburan danoutput berdasarkan struktur pasaran dan tindakan pesaingnya.7. Membezakan setiap kaedah dalam pengiraan pendapatan negara.8. Menjelaskan bagaimana keseimbangan perbelanjaan terbentuk melalui lakaran rajahdan pendekatan matematik.9. Menerangkan bagaimana untuk mengatasi masalah lompang deflasi dan inflasi.
RUJUKAN UTAMA :
Mohamed Nasser, et. al. (2007).
Ekonomi 
. (Edisi Kedua). Singapore: South-Western ThomsonLearning.
RUJUKAN TAMBAHAN :
Choo, et. al. (2005).
Ekonomi 
. Singapore: South-Western Thomson Learning.Bade & Parkin. (2002).
Foundation of Economics (6 
th 
ed.)
. Boston: Addison-Wesley PublishingCompanyCase & Fair (2002).
Principles of Economics (6 
th 
ed.)
. New Jersey: Prentice Hall.Deviga Vengedasalam and Karunagaran Madhavan (2007).
Principles of Economics.
Shah Alam: Oxford Fajar.McConnell, C.R., & Brue, S.L. (2002).
Economics 
: Principles, Problems and Policies.Singapore: McGraw Hill/Irwin.Sebarang buku prinsip ekonomi boleh digunakan sebagai rujukan tambahan.Rujukan lain yang diberi dari masa ke semasa bagi topik tertentu dalam kursus.
KAEDAH PENGAJARAN :
Kuliah, perbincangan, tutorial, projek berkumpulan, pembentangan kumpulan, rujukan jurnal,forum, internet, e-mel.
KAEDAH PENERAPAN KI :
 AKTIVITI / KI KOM KBKM PBPM PSK PIM ETIK KU
Tugasan
 
 
Laporan jurnal
 
 
Pembentangan kumpulan
 
 
 
 
Petunjuk :
KOM
 –
Kemahiran BerkomunikasiKBPM
 –
Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah
 
 
PBPM
 –
Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan MaklumatPSK
 –
Kemahiran Kerja BerpasukanPIM
 –
Kemahiran KepimpinanETIK
 –
Etika ProfesionalKU
 –
Kemahiran Keusahawanan
PENILAIAN PRESTASI PELAJAR:
Kuiz 5%Tugasan kumpulan (bab buku) 15%Laporan jurnal & pembentangan kumpulan 10%Peperiksaan Pertengahan Semester 20%Peperiksaan Akhir 50%
Jumlah 100%JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU :
Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Aktiviti P & P KI Rujukan
1 1.0 Pengenalan1.1 Definisi dan konsep asasekonomi1.2 Masalah asas ekonomi1.3 Sistem ekonomi1.4 Keluk kemungkinanpengeluaran1. Mendefinisikan ekonomi.2. Mengenalpasti tigapersoalan ekonomi yangperlu dijawab.3. Mengenalpastiperbezaan antarasisitem ekonomi.4. Menerangkan mengenaikeluk kemungkinanpengeluaran.5. Menggunakan analisisKKP untuk menerangkantentang konsep pilihan,kos lepas, pertumbuhanekonomi, kecekapan danketidakcekapanKuliahTutorialPerbincanganLatihanKatib, et al.(2007)Bab 1-22 2.0 Pengenalan kepada mikroekonomi2.1 Definisi permintaan danpenawaran2.2 Penentu permintaan danpenawaran2.3 Perubahan kuantiti, permintaandan penawaran2.4 Keseimbangan pasaran1. Mendefinisikanpermintaan, penawaran,hukum permintaan danhukum penawaran.2. Mengenalpasti faktor-faktor yang menentukanpermintaan danpenawaran.3. Menganalisa kelukpermintaan, penawarandan keseimbanganpasaran.4. Menjelaskan bagaimanaharga dan kuantitikeseimbanganditentukan dalampasaran.5. Menjelaskan danmembincangkan tentangkesan harga bumbungdan harga syiling.KuliahTutorialPerbincanganLatihanKatib, et al(2007)Bab 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->