Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pitanja 8

pitanja 8

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by jerinasd

More info:

Published by: jerinasd on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

PITANJA 8
1.Za\u010detak obuhvata:
\u2022
Samo rukovodioca projekta.
\u2022
Kosultacije sa outsourcing companijom.
\u2022
Ocena izvodljivosti ideje novog informacionog sistema ( IS).
\u2022
Prva linija programskog koda koji je napisana.
\u2022
Nijedno od pomenutih.
2.Economska izvodljivost:
\u2022
Zahteva usluge ekonomiste.
\u2022
Odre\u0111uje da li tro\u0161kovi IS-a prema\u0161uju dobitke odnosno koristi.
\u2022
koncentri\u0161e se na koristi koje se posti\u017eu informacionim sistemom u potro\u0161a\u010dkim uslugama
\u2022
razmatra samo neopipljive tro\u0161kove.
\u2022
Nijedno gore pomenuto.
3.Tehni\u010dka izvodljivost:
\u2022
Obuhvata pregled programskog koda.
\u2022
Uklju\u010duje ocenu performansi softvera.
\u2022
Isto \u0161to i projektovanje sistema.
\u2022
Jednaka je operativnoj izvodljivosti.
\u2022
Nijedno gore pomenuto.
\u2022
.
4.Va\u017eni faktori pri izbora softvera su:
\u2022
Tro\u0161kovi (cena) .
\u2022
Obim ili obuhvatnost.
\u2022
kompatibilnost.
\u2022
Broj linija u kodu.
\u2022
Prvi,drugi i tre\u0107i odgovor.
5. Zahtev za predloge je:
\u2022
Poziv snabdeva\u010dima da se nadme\u0107u za novi IS.
\u2022
Predlog snabdeva\u010da kupcima.
\u2022
Zahtev kompaniji da zameni svoj IS.
\u2022
Isto \u0161to i nadmetanje za novi IS sistem.
\u2022
Nijedno gore pomenuto.
6.Opipljivi tro\u0161kovi su:
\u2022
Tro\u0161kovi kupovine softvera.
\u2022
Troskovi podr\u017eke softveru .
\u2022
Tro\u0161kovi kupovine hardvera
\u2022
Tro\u0161kovi unapre\u0111enja softvera.
\u2022
Sve gore pomenuto.
7.Neopipljivi tro\u0161kovi su:
\u2022
Tro\u0161kovi kupovine hardvera
\u2022
Veoma se lako mere.
\u2022
Otpor korisnika na promene.
\u2022
Troskovi podr\u017eke softveru.
\u2022
Nijedno gore pomenuto.
8.\u0160ta od slede\u0107eg nije validan metod pore\u0111enja softverskih paketa?
\u2022
Lista provere odlika .
\u2022
\u2019\u2019Metod Prst\u2019\u2019 u vazduhu.
\u2022
Oznaka visine.
\u2022
Lista te\u017einske provere osobina.
\u2022
Sve iznad.
9.Pore\u0111ajte etape u menad\u017emetu rizika .
\u2022
Identifikacija rizika, selekcija re\u0161enja menad\u017ementa rizika, ocena verovatno\u0107e rizika i uticaja.
\u2022
selekcija re\u0161enja menad\u017ementa rizika, identifikacija rizika, ocena verovatno\u0107e rizika i uticaja.
\u2022
Identifikacija rizika, ocena verovatno\u0107e rizika i uticaja, selekcija re\u0161enja menad\u017ementa rizika.
\u2022
ocena verovatno\u0107e rizika i uticaja,selekcija re\u0161enja menad\u017ementa rizika, identifikacija rizika.
\u2022
Sve iznad.
10.\u0160ta od slede\u0107eg najbolje opisuje sposobnost softvera da zadovolji poslovne zahteve?
\u2022
Obuhvatnost(Scalability).
\u2022
Upotrebljivost.
\u2022
Funcionalnost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->