Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

= objavili su:
ANTIHRIST
APOSTOLI
= dobili su svoje poslanstvo
BDENJE – STRAŽENJE
Verni su dužni stražiti
Pobude za =
BEZAZLENOST
= treba da se ogleda
Koji su prosti
BEZUMNI ili NERAZUMNI
BLAGODAT
= jeste izvor
Verni
= daje se naročito
Čuvajte se
BLAGOST BOŽJA
= označava se kao
= otkrila se
Verni treba
BLAŽENI I BLAGOSLOVENI
Blažen je i blagosloven onaj,
BLAŽENSTVO VEČNO
= biće oslobođenje od sviju zala
= sastojaće se za verne u tome,
Obećanje = dovodi
Sv. Biblija uči da je Bog
BOGATSTVO
= opisano je kao
= često vodi
Ko traži = taj
Ko upravlja = taj treba
BOGOHULSTVO
BOLEST
Hristos je isceljivao =
Neznabošci
BORBA HRIŠĆANINOVA
= upoređuje se sa
= jeste protiv
= treba da se vodi
Oružje =:
Verni pobeđuju =
Koji pobedi u =
BRAK
BRIGA
Ne brinite se
Pobuda za otklanjanje =:
VAZNESENJE ISUSA HRISTA
= bilo je
Cilj = bio je
VASKRSENJE
= biće po sili
Sveti će vaskrsnuti
Zli će vaskrsnuti za
Propoved o = izazivala je
VASKRSENJE HRISTOVO
= bilo je potrebno
= bilo je izvršeno
Apostoli
Hristos se javlja posle svoga =
= posvedočili su
VERA
Predmeti =:
= u Hrista
Pomoću = dobija se
Ko veruje u Isusa Hrista
= proizvodi
= potrebna je
Verom verni
=naziva se
= izaziva se
Onaj, koji nema = u Hrista,
VERNOST
= traži se naročito od
Onaj koji ima =
GNJEV
= često je udružen sa
GNJEV BOŽJI
= protiv
= odvraća se
GONJENJA
Hristos je
= dolaze
Verni, radi Hrista bivaju
Verni, koji trpe = treba
Blaženi su koji trpe =
= vernih
GOSPODARI
= sa svojim domom treba
Dužnosti = prema svojim slugama:
GOSTOLJUBLJE
= treba da se ukazuje
GREH
Ko misli da je bez =
= nazvan je
Živeti u = znači
Božji zakon
Judejski zakon
Isus Hristos
= naziva se
Grešnici treba
Mi trebamo da se molimo Bogu
Božje sluge treba
= donosi
Večna smrt je
GREŠITI PROTIVU SV. DUHA
= znači
DAREŽLJIVOST
Treba biti darežljiv
Ko je darežljiv
Ko nije darežljiv
DAREŽLJIVOST BOŽJA
Božja darežljivost je
= pokazuje se
Bog je darežljiv
Verne
Verni u nevolji
= prema nama pobuđuju nas
DAR SVETOGA DUHA
= u starom zavetu darovan je
= u novom zavetu
= daje se
Bezbožnici
DAROVI BOŽJI
Duhovni su=
= moraju biti
Prolazni = jesu:
Prolazni = treba
DAROVI SV. DUHA ČUDESNI
= daju se
= ne treba
DELA (DOBRA)
= zovu se
Sveštenici treba
DECA
Dečje obaveze su:
= koja su poslušna svojim roditeljima,
= koja nisu poslušna svojim roditeljima,
Opasnosti, prokletstva i kazne za onu =, koja
DOLAZAK I. HRISTA
= pretskazali su
= biće
Cilj = jeste
DUGOTRPELJIVOST BOŽJA
= ogleda se
DUŽNOSTI PREMA NEVOLJNIMA
DUH SVETI JE BOG
Sveti Duh je
Osobine Svetoga Duha i Boga
Dela i dejstva, koja se pripisuju podjednako Svetome duhu i Bogu
= otkrio je svoje prisustsvo na vidan način
DUH SVETI UTEŠITELJ
= poslan je
DUHA SVETOGA DELANJE I SILA
Sveti Duh
DUŠA
= vernih treba
Mi treba
ĐAVO
Đavolov karakter:
Hristova pobeda nad =
ŽENE ILI SUPRUZI
Njihove dužnosti prema svojim muževima:
= treba da se krase
Razumna – vrsna žena
Dužnosti =
Zla žena
ŽIVOT VEČNI
= dan je
= čuva se
ŽIVOT DUHOVNI
= čuva – podržava
= počinje
= pretstavlja se kao život
= jeste
ŽIVOT TELESNI
= pretstavlja se kao
= treba provoditi
Treba
Budite zahvalni za
= produžuje se
Kratkoća = treba da nas privodi
ZABORAVLJANJE BOGA
= znači zaboravljati
Vinovnici = jesu:
ZAVET BOŽJI
JEVANĐELJE
= propoveda
= daje
= propovedano je
Sveštenici treba da propovedaju
JEDINSTVO ILI ZAJEDNICA S ISUSOM HRISTOM
= postiže se i podržava
Očevidni znaci =:
JELEOSVEĆENJE
Cilj =:
KAŽNJAVANJE ZLIH
= šalje se zbog
= u ovom životu:
= u budućem životu:
= u budućem životu biće
KARAKTER I. HRISTA
Isus Hristos naš Spasitelj
Verni treba da podražavaju I. Hrista u
KARAKTER BEZBOŽNIH
Bezbožnici su
KARANJE
Razne vrste =:
= određeno je za
= šalje se kao kazna za
= treba da nas vodi
= može se predupreti
KLEVETA
= potiče
Posledice =
= nanosi se
KRAĐA
KROTOST
Ko je krotak,
KRŠTENJE
Krštenje Jovana Krstitelja bilo je =
KRŠTENJE SVETIM DUHOM
LAŽ
Ko misli
LAKOMSTVO (Tvrdičenje, žudnja za tekovinom bogatstva.)
= Vodi
LASKANJE
LENJOST
= dovodi
LICEMERI
= pretstavljaju se kao ljudi
LJUBAV
LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU
Naša = treba da je
Treba da ljubimo
= treba da potvrđujemo
= treba da se potvrđuje
= znak je
LJUBAV PREMA I. HRISTU
= treba da je
Verni pokazuju =
Ko ima =
LJUBAV ISUSA HRISTA
Isus Hristos je otkrio svoju neograničenu =
Isus Hristos je pokazao svoju =
Isus Hristos naziva verne
LJUBAV PREMA BOGU
= stvara se u srcu
LJUBAV BOŽJA
Verni se nazivaju
Bog je otkrivo svoju =
= upoređuje se s ljubavlju
MILOSRĐE
= treba činiti
Ko čini =,
MILOSRĐE BOŽJE
= otkriva se
= prostire se na
MILOST BOŽJA
= prostire se na onoga
Onaj na kome je =
MIR DUHOVNI ILI MIR S BOGOM
= objavljuju
= prati
= obećan je
= vernih je
MIR S LJUDIMA
Bog daje = onima,
= postiže se molitvom
MOLITVA
= treba se obraćati
Treba se moliti
= praćena
= da bi se izmolila
Oslanjajte se u = na
= zloga
Moliti se znači
Položaji tela, koji se zauzimaju za vreme =:
MOLITVA ZAJEDNIČKA
Hristos
= treba da se vrši
MOLITVA DOMAĆA
MOLITVA U NEVOLJI
= da bi izmolili
MOLITVA TAJNA
MOLITVA USLIŠENA
Molitva se uslišuje
Molitva se uslišuje onome,
Molitva se ne uslišuje onome,
Primeri uslišenih molitava
MOLITVA ZA DRUGE
= Zlih
MUDROST ILI ZNANJE BOŽJE
= ogleda se u
= pokazuje se u poznanju
MUŽEVI
Dužnosti = prema svojim ženama
MUČENIŠTVO
NADA
Treba se nadati na Boga
Pobude za = na Boga:
Ko se nada na Boga
Neznabožačka je =
Neznabožačka =
NADATI SE NA BOGA
Treba =
NADAHNUĆE SV. DUHA
= vrši se i javlja se
NAMERE BOŽJE
= jesu
= pripremile su i izvršile
NAPUŠTANJE BOGA
= znači ostaviti
= navlači
NEBO ILI NEBESA
Bog je
Na = nebeska vojska
NEVEROVANJE
= dolazi
Glupo je =
Koji ne veruju
NEVINOST
NEVOLJE – STRADANJA
= cilj je
= pokazuju
NEVOLJNI (VERNI)
NEZAHVALNOST
NEZAHVALNOST PREMA BOGU
= ispoljava se
NEZNANJE BOGA
= znači neznanje
= vodi
NEPOSLUŠNOST BOGU
NEPRAVDA
= naročito se zabranjuje prema
Do = dolazi se zbog
NEPRIJATELJI
Hrišćaninove dužnosti prema svojim =
Neznabošci su =
OBEĆANJA BOŽJA
= imaju za predmet
= dana su
= onome, koji se boji Boga:
= onome, koji veruje u Isusa Hrista:
= onome, koji ljubi Boga:
= onome, koji čuva i vrši zapovesti:
= onome, koji se uzda u Boga:
= onome, koji tvori pravdu:
= onome koji je milostiv:
= onome, koji prašta uvrede:
= onome, koji je milostiv i dobar:
= onome, koji ima sažaljenja:
= onome, koji je smiren:
= onome, koji se odriče samoga sebe:
= onome, koji se obraća i kaje:
= onome, koji traži Boga:
= onome, koji se moli Bogu:
= onome, koji pretrpi do kraja:
OBITAVANJE SV. DUHA
Cilj = jeste:
Oni koji nemaju =
OBRAĆANJE
Obratiti se znači
= treba da prati
= vrši
= vrši se preko
= propovedao je
ODRICANJE OD HRISTA
OPRAVDANJE PRED BOGOM
U podzakonom dobu
= kroz veru
OSVETA
OSVEĆENJE
Sveštenici
OSUDA
U dan sudni biće izrečena = nad
= pooštriće se zbog
Uzrok = je
= izrečena je već nad
Nikakve = nema za onoga,
OTPADNICI OD VERE
OTPADNIŠTVO OD VERE
OČAJANJE
OČIŠĆENJE OD GREHOVA
Jedini samo Isus Hristos,
= Objavljuje
Posledice = po verne:
Isus Hristos je umro
Isus Hristos se naziva
PAD ČOVEKOV
Zbog pada čovek je postao
Zbog =
Strašne posledice =
PEČAT SVETOGA DUHA
PIJANSTVO
PODELA ILI RASKOLI U CRKVI
= protivni su
POŽUDA
Verni su dužni
POZIV
POZIV OD BOGA
Bog poziva
= zove nas
Odbacivanje = vodi
POZNAVANJE BOGA
Bog je otkrio svoju moć
Bog je otkrio svoju premudrost i svoju veličinu
Bog je otkrio blagost svoga promisla
Bog je otkrio svoju pravdu
Bog je otkrio svoju istinu
Bog je otkrio svoju svetost
Bog je otkrio Izrailju svoja savršenstva i svoj Duh
Bog je otkrio svoj zakon i svoju volju
Bog je Sebe otkrio prorocima i svojim apostolima
Bog je otkrio svojim svetim prorocima
U Novom Zavetu Bog je preko Jevanđelja otkrio
Bog je otkrio Sebe u Isusu Hristu, koji je
Isus Hristos nam je otkrio
Isus Hristos se javlja
Bog je preko Sv. Duha
Bog se javlja svakoj vernoj duši
Poznati Boga znači,
Poznanje Hrista
Onaj koji poznaje Boga
Verni koji su vaskrsnuli na nebo
Oni koji ne poznaju Boga
Svet ne zna
Prirodni ili telesni čovek
Neznabošci ne znaju Boga zato,
Oni, koji ne poznaju Boga
POKAJANJE
Grešnici se vode na =
POMAZANJE OD SV. DUHA
= koje se izlilo na Hrista
POMIRENJE S BOGOM
Za ljude je izvršio =
Dejstva = jesu:
PONOSITOST
Izvor = leži u
= osobina je
= dovodi ljude
POSINAŠTVO
= treba da vodi
Verni kroz =
POSLUŠNOST BOGU
= sastoji se u
= dokaz je
u Starom Zavetu =
Onaj, koji se pokorava Bogu
Obećanja za =
POST
= treba da se održava u slučaju
= propraća se
Licemerni =
POTSMEH
Na = skloni su
Zli se potsmevaju
Potsmevače
Potsmevači
Verni će trpeti =
PRAVDA
= treba da je zastupljena
PRAVDA BOŽJA
PRAVDA HRISTOVA KOJA SE URAČUNAVA VERNIMA
Blago onome
Grešnici
PRAVEDNOST SAMOLJUBIVA
Čovek se ne može opravdati =
Koji se uzdaju u svoju =
PRASLIKE I. HRISTA
PRAŠTANJE GREHOVA
= otkriva
= izaziva
= otkazano je
Izrazi koji označavaju =
PRAŠTANJE UVREDA
REČ BOŽJA ILI SV. PISMO
= nazvana je
Reč Božja je
= dejstvuje
Cilj je
= treba da se
Ko drži =
RODITELJI
Roditeljske dužnosti prema svojoj deci jesu:
= treba da se mole
Pobožni =
Nevaljali =
ROPSTVO DUHOVNO
= jeste ropstvo
ROPTANJE
= na
RUŽENJE
Bezbožnici ruže
Hrista su nazivali
SABLAZAN
Slabe ljude sablažnjava
SAVEST
SAVRŠENSTVO
SAŽALJENJE ILI SAUČEŠĆE
Treba imati = prema
SAŽALJENJE I. HRISTA
Isus Hristos žali
SAMOLJUBLJE
SAMOPOŽRTVOVANJE
= potrebno je
= treba da se sastoji
SVEDOČANSTVO LAŽNO
SVEDOČANSTVO SV. DUHA
= dano je o Hristu
= dano je vernima
SVET
Zadovoljstva ovoga =
Sotona
Ljubav prema =
SVETI
SVETOST
= zavisi od
SVETOST BOŽJA
= ostvaruje
SVEŠTENICI
= nazivaju se
= šalju se
= treba da su
= ne treba da su
Dužnosti = prema Crkvi
= treba da uče verne
Dužnosti = prema grešnicima
= treba da propovedaju
Neverni =
Sveštenička imena koja se pominju u novo-zatevnim knjigama:
SIROMASI
Siromaštvo često dolazi od
Siromaštvo ponekad dolazi kao kazna
= ponekad su
Brinuti se o =
Pružajte =
Onaj, koji
Onaj, koji pomaže =
Ko prezire =
Kazna za onoga, koji
SIROČAD
SLAVA
Večnu =
SLAVA BOŽJA
= koja se pokazala
SLAVITI BOGA
Treba = radi
Verni treba da =
Bog se u svetu proslavlja
SLEPILO DUHOVNO
= Proizvodi
SLOBODA HRIŠĆANSKA
= dao je
= jeste izbavljenje od
Lažni učitelji
SLUGE
Dužnosti = prema svojim gospodarima
= Treba da rade
Dobre =
SLUŽENJE BOGU I POKLONJENJE
Bog traži da Mu se služi
Zajedničko = sastoji se
Bogu je milije od žrtve
SLUŽITI BOGU
Mi smo dužni =
Verni su nazvani
Bog obećava
Ko služi Hristu,
SMERNOST
Koji imaju =
SMERNOST HRISTOVA
Hristos je pokazao Svoju =
SMRT VEČNA
SMRT DUHOVNA
= sastoji se
SMRT BEZBOŽNIČKA
SMRT PRAVEDIČKA
= uvodi ih
SMRT TELESNA
= pretstavljena je kao
SMRT I. HRISTA SPASITELJA
SPASENJE
= dolazi od
Spasenje je
SREĆA VERNIH NA ZEMLJI
= ne sastoji se u zadovoljstvima ovoga sveta
SREĆA BEZBOŽNIČKA
= nalazi se
Verni ponekad
SRCE
Molite se Bogu, da vam je =
SRCE PREPOROĐENO
= to je srce
SRCE NEPREPOROĐENO
STALNOST
Verni treba da su stalni
Verni treba da se utvrđuju
Verni se utvrđuju
STVARANJE
Bog je stvorio
Stvaranje je izvršio
Bog je stvorio sve
= pokazuje
Verni treba da
STRADANJA, NEVOLJE ZLIH
STRADANJA HRISTOVA
= opisana su:
STRAH
= potreban je
= dozvoljeno je
TAŠTINA
Taština je
Rđavi ljudi
TEŽNJA SRCA
Predmet = vernih treba da je
Oni kojima je svet omileo
TRAŽITI BOGA
= znači tražiti
Boga treba tražiti
Ko usrdno traži Boga
Doći će vreme, kada će
TREZVENOST
= preporučuje se
TROJICA SVETA
Jedinstvo
Sv. Trojica
Nazivi podjednako usvojeni
Sv. Duh je
Osobine podjednako usvojene
Osobine koje se podjednako pripisuju
Dela i dejstva podjednako usvojena:
Dela i dejstva podjednako svakome od tri Lica Sv. Trojice
TRPLJENJE
Verni treba da pokazuju =
== gradi
UBEĐENOST
Verni su ubeđeni
UBISTVO
UGODNICI, UGAĐANJE BOGU
Bogu su ugodni:
Bog se raduje
Bogu su mile većma od žrtve:
Bog ne voli
Koji je ugodan Bogu
UDOVICE
UZDANJE
Predmeti = vernih
= označava se i pretstavlja kao
= večne slave služi kao uzrok
Pobude k =
UPOREĐENJE DEJSTVA SV. DUHA
Voda
Oganj
Vetar
Dažd i rosa
Ulje
Glas
Golub
Pečat
Razdeljeni jezici
UPOREĐENJA VERNIH
UPOREĐENJA NEZNABOŽACA
UPORNOST
=ispoljava se
USAVRŠAVANJE
= Cilj je
= postiže se
USTAJANJE PROTIV BOGA
UTEHA U NEVOLJI
= kroz
Čime se teše verni?
Kako treba da se teše
UČENJE JEVANĐELJSKO
Onaj, koji se protivi =
UČENJA LAŽNA
Verni su naučeni
Lažni učitelji se pretstavljaju kao
HVALA BOGU
= treba da se odaje Bogu radi
Dela i dejstva koja se pripisuju podjednako I. Hristu i Bogu
Isus Hristos je nazivao Sebe Bogom pred
Isusu Hristu su se klanjali kao Bogu:
Hristos Bog se javljao kao Anđeo Gospodnji pre svoga vaploćenja:
HRISTOS VRHOVNI PRVOSVEŠTENIK
HRISTOS (ISUS) GLAVA CRKVE
HRISTOS (ISUS) ZASTUPNIK – POSREDNIK
HRISTOS (ISUS) – PASTIR
HRISTOS (ISUS) – PROROK
= unapred je Sam iskazao
HRISTOS (ISUS) SPASITELJ
= došao je da spase
= izbavlja nas od
Bog je poslao Svoga Sina
= došao je da da
= jeste Spasitelj
HRISTOS (ISUS) CAR
Hrista su objavili i priznali za Cara
CAREVI
Hristos je rođen od semena
ČUDA
= čini se
Bog unapred određuje =
Vera je neophodna
Neverni
ČUDA ISUSA HRISTA
Isceljenja
Vaskrsnuti mrtvaci:
Izgnani đavoli:
Razna čuda:
ČUDA (LAŽNA)
ČUDA, KOJA SU ČINILI PRAVEDNICI STAROG I NOVOG ZAVETA
Mojsije i Aron
Deset Misirskih kazni:
Isus Navin
Gedeon
Samson
Samuilo
Judejsi prorok
Ilija
Jelisije
Isaija
Dvanajest Gospodnjih učenika
Sedamdeset učenika
Petar
Stefan
Filip
Ananija
Pavle
Pavle i Varnava
TEKSTOVI IZ KNJIGA STAROGA ZAVETA, KOJI SU PRENEŠENI U NOVOZAVETNE KNJIGE
U Matejevom jevanđelju
U Markovom jevanđelju
U Lukinom jevanđelju
U Jovanovom jevanđelju
Dela Apostolska
Poslanica Rimljanima
Prva poslanica Korinćanima
Druga poslanica Korinćanima
Poslanica Galatima
Poslanica Efescima
Prva poslanica Timoteju
Poslanica Jevrejima
Poslanica Ap. Jakova
Prva poslanica Petrova
Druga poslanica Petrova
Judina poslanica
Otkrivenje
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
biblijsko_bogoslovski_recnik

biblijsko_bogoslovski_recnik

Ratings:
(0)
|Views: 224|Likes:
Published by drvili

More info:

Published by: drvili on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 36 to 712 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 748 to 1180 are not shown in this preview.