Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pitanja 11

pitanja 11

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by jerinasd

More info:

Published by: jerinasd on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

PITANJA SA VI\u010cESTRUKIM ODGOVORIMA BROJ 11
1.Za bazu podataka se ka\u017ee da je poseduje anomaliju ako :
\u2022
Odgovaraju\u0107i podaci se bri\u0161u pri preme\u0161tanju zapisa.
\u2022
Osve\u017eavanje unosi promene u vi\u0161e od jednog zapisa
\u2022
Nije mogu\u0107e popuniti sva mandatorna polja kada se dodaje zapis.
\u2022
Uklanja se normalizacijom u tre\u0107i normalan oblik.
\u2022
Sve gore pomenuto.
2.Modeliranje procesa:
\u2022
Izvodi se kori\u0161\u0107enjem svih dijagrama odnosa entiteta.
\u2022
Do bija se korii\u0161\u0107enjem dijagrama toka informacija.
\u2022
Je su\u0161tinski deo projektovanja baze podataka.
\u2022
Defini\u0161e kako se razli\u010diti zadaci razra\u0111uju u informacionom sistemu.
\u2022
Nijedno od pomenutog.
3. Modeliranje baze podataka :
\u2022
Isto je \u0161to imodeliranje procesa.
\u2022
Koristi dijagrame toka podataka.
\u2022
Posti\u017ee se kor\u0161\u0107enjem dijagrama toka informacija.
\u2022
Neophodno je ukloniti anomalije baze podataka putem normalizacije.
\u2022
Sve gore pomenuto.
4.Klient/server arhitektura opisuje:
\u2022
System koji se koristi zapobolj\u0161anje korisni\u010dkih usluga klijentima.
\u2022
Veoma mo\u0107an server ra\u010dunar i personalne i ra\u010dunare.
\u2022
Ra\u010dunare jednakih mogu\u0107nosti i funkcija.
\u2022
Ure\u0111enje umre\u017eenih ra\u0107unara i mo\u0107nijeg server ra\u010dunara.
\u2022
Nijedno od pomenutog.
5. Projektovanje ulaza :
\u2022
Defini\u0161e sve aspekte prihvatanja podataka za IS.
\u2022
Predstavlja samo proveru validnosti podataka .
\u2022
Specificira samo ograni\u010denja u performansama.
\u2022
Isto je \u0161to i verifikacija.
\u2022
Nijedno od pomenutog.
6.Mogu\u0107nost pro\u0161irenja (Scalability) defini\u0161e :
\u2022
Brzinu informacionog sistema.
\u2022
Veli\u010dinu baze podataka .
\u2022
Kapacitet sistema da prihvati narastaju\u0107i broj korisnika.
\u2022
Mogu\u0107nost povezivanja u klijent/server sistemu.
\u2022
Nijedno od pomenutog.
7. CASE alati:
\u2022
Integri\u0161u analizu, projektovanje i programiranje.
\u2022
Slu\u017ee samo za programiranje.
\u2022
Poma\u017eu samo pri analizi.
\u2022
Sve gore pomenuto.
\u2022
Nijedno od pomenutog.
8. Ulaz u fazu projektovanja sistema je :
\u2022
Projektovanje specifikacija.
\u2022
Program specifikacija.
\u2022
Specifikacije baze podataka .
\u2022
Specifikacije zahteva.
\u2022
Nijedno od pomenutog.
9.\u0160ta je od slede\u0107eg opis analize \u201ckoristi slu\u010daj\u201d?
\u2022
Odre\u0111ivanje projektovanja interfejsa kroz identifikaciju kako stanja korisni\u010dkih
potreba slede interakciju sa sistemom.
\u2022
Minimiziranje broja klikova potrebnih da se pristupi relevantnom sadr\u017eaju.
\u2022
Izbor opcija menija za grupisanje I kategorizaciju informacija.
\u2022
Pru\u017eanje specifi,nih sadr\u017eaja I odgovaraju\u0107ih servisa \u010dlanovima razli\u010ditih
timova za uvid u sistem.
\u2022
Omogu\u0107avanje celovitog projekta sajta sa konzistentnim postavljanjem proizvoda
i usluga.
10. \u0160ta od slede\u0107eg predstavlja proveru autenti\u010dnosti?
\u2022
Da u\u010desnici u transakciji ba\u0161 oni koji treba da budu?
\u2022
Kako se napadi na kontinuitet iI performance sistema elimin\u0161u?
\u2022
Da li je prenos podataka za\u0161ti\u0107en? Da li su svi nebitni tragovi transakcije
sklonjeni sa javne mre\u017ee I svi me\u0111uzapisi eliminisanje ?

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ricknickkg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->