Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Trac Nghiem Amin (Co Dap an)

Bai Tap Trac Nghiem Amin (Co Dap an)

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,457|Likes:
Published by damthiutthao

More info:

Published by: damthiutthao on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT
1.
 Phát biểu nào dưới đây về amino axit là
không
đúng?A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhómamino và cacboxyl.B. Hợp chất H
2
NCOOH là amino axit đơn giản nhấtC. Amino axit ngoài dạng phân tử (H
2
NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực(H
3
N
+
RCOO
-
).D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của amino axit.
2.
 Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
A.
 
H
2
 N CH
2
COOH(glixerin)
B.
CH
3
CH COOH NH
2
(anilin)
C.
CH
3
CHCH
3
CH NH
2
COOH(valin)
D.
HOOC [CH
2
]
2
CH NH
2
COOH(axit glutaric)
3.
Trường hợp nào dưới đây
không
có sự phù hợp giữa cấu tạo và têngọi?A.
CH
2
CH NH
2
COOHaxit 2-amino-3-phenylpropanoic(phenylalanin)
B.
CH
3
CHCH
3
CH NH
2
COOHaxit 3-amino-2-metylbutanoic(valin)
C.
CH
3
CHCH
3
CH
2
CH NH
2
COOHaxit 2-amino-4-metylpentanoic(loxin)
D.
CH
3
CH
2
axit 2-amino-3-metylpentanoic(isoloxin)CHCH
3
CH NH
2
COOH
4.
 Khẳng định về tính chất vật lý nào của amino axit dưới đây
khôngđúng
?A. Tt cđu là cht rắnB. Tất cđu là tinh thể, màu trngC. Tất cả đều tan trong nướcD. Tất cả đều t
o
nóng chảy cao
5.
Amino axit
không
 
thể phản ứng
với loại chất nào dưới đây?A. AncolB.Dung dịch bromC. Axit (H
+
) và axit nitD. Kim loại, oxit baz, baz và muối
6.
0,01 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01mol NaOH. Công thức của A có dạng:A. H
2
NRCOOHB.(H
2
N)
2
RCOOHC. H
2
NR(COOH)
2
D. (H
2
N)
2
R(COOH)
2
7.
 Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạng H
2
NRCOOH) phản ứng hết với HCltạo 11,15 gam muối. A là:A. GlixinB. AlaninC. PhenylalaninD. Valin
8.
Cho α-amino axit mạch thẳng A có công thức H
2
NR(COOH)
2
phản ứnghết với 0,1 mol NaOH tạo 9,55 gam muối. A là:A. Axit 2-aminopropandioicB. Axit 2-aminobutandioicC.Axit 2-aminopentandioicD. Axit 2-aminohexandioic
9.
Cho các dãy chuyển hóa:Glixin
      
+
 NaOH
A
     
+
HCl
X.Glixin
      
+
HCl
B
     
+
 NaOH
YX và Y lần ợt :A. đều là ClH
3
NCH
2
COONaB.
Cl
.H
3
N
+
CH
2
COOH và
Cl
.H
3
N
+
CH
2
COONaC. ClH
3
NCH
2
COONa và H
2
NCH
2
COONaD.ClH
3
NCH
2
COOH và H
2
NCH
2
COONa
10.
Cho glixin (X) phản ứng với các chất dưới đây, trường hợp nào phảnứng đuợc viết
không
đúng?A. X + HCl
Cl.H
3
NCH
2
COOHB. X + NaOH
H
2
NCH
2
COONaC.X + CH
3
OH + HCl
Cl.H
3
NCH
2
COOCH
3
+ H
2
OD. X + HNO
2
 
HOCH
2
COOH + N
2
+ H
2
O
11.
Một hợp chất hữu cơ X có tỷ lệ khối lượng C,H,O,N là 9:1,75:8:3,5tác dụng d
2
NaOH và dd HCl đều theo tỷ lệ mol 1:1 và mỗi trường hợp chỉtạo một muối duy nhất.Một đồng phân Y của X cũng tác dụng dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệmol 1:1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd brom.Công thức phân tử của X, công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:A. C
3
H
7
O
2
N; H
2
N-C
2
H
4
-COOH; H
2
N-CH
2
-COO-CH
3
.B.C
3
H
7
O
2
N; H
2
N-C
2
H
4
-COOH; CH
2
=CH-COONH
4
C. C
2
H
5
O
2
N; H
2
N-CH
2
-COOH; CH
3
-CH
2
-NO
2
D. C
3
H
5
O
2
N; H
2
N-C
2
H
2
-COOH; CH
C-COONH
4
12.
(X) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C
5
H
11
O
2
N. Đun X với ddNaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C
2
H
4
O
2
NNa vàchất hữu cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/t
0
thu được chất hữu cơ (Z) có khảnăng cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của (X) là:A. CH
3
(CH
2
)
4
NO
2
B.NH
2
- CH
2
COO - CH
2
- CH
2
- CH
3
C. NH
2
- CH
2
- COO - CH(CH
3
)
2
D. H
2
N - CH
2
- CH
2
- COOC
2
H
5
13.
X là một
α
-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm –NH
2
và một nhóm-COOH. Cho 10,3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,95gam muối clohiđrat của X. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:A. CH
3
CH(NH
2
)COOHB. H
2
NCH
2
COOHC. H
2
NCH
2
CH
2
COOHD.CH
3
CH
2
CH(NH
2
)COOH
14.
Cho các chất sau: (X
1
) C
6
H
5
NH
2
; (X
2
) CH
3
NH
2
; (X
3
) H
2
NCH
2
COOH
 
(X
4
) HOOCCH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOH(X
5
) H
2
NCH
2
CH
2
CH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOHDung dịch nào sau đây làm quỳ tím hoá xanhA. X
1
, X
2
, X
5
B. X
2
, X
3
, X
4
C.X
2
, X
5
D. X
1
, X
5
, X
4
15.
Dung dịch nào làm quì tím hoá đỏ:(1) H
2
NCH
2
COOH ; (2)
 -
Cl
+
NH
3
CH
2
COOH ; (3) H
2
NCH
2
COO
-
(4) H
2
N(CH
2
)
2
CH(NH
2
)COOH ; (5) HOOC(CH
2
)
2
CH(NH
2
)COOHA. (3) B. (2)C.(2), (5)D. (1), (4)
16.
X là chất hữu cơ có công thức phân tử C
5
H
11
O
2
N. Đun A với dung dịchNaOH thu được một hỗn hợp chất có CTPT C
2
H
4
O
2
Na và chất hữu cơ B.Cho hơi của B qua CuO/t
0
thu được chất D có khả năng cho phản ứngtráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của A là:A. CH
3
(CH
2
)
4
NO
2
B.H
2
NCH
2
COOCH
2
CH
2
CH
3
C. H
2
NCH
2
COOCH(CH
3
)
2
D. H
2
NCH
2
CH
2
COOC
2
H
5
17.
Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. Tỷ khối hơi của Xso với hidro bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6gam khí CO
2
, 8,1 gam nước và 1,12
lít 
Nitơ (đktc). Công thức cấu tạo thugọn của X là
A.
H
2
N-(CH
2
)
2
-COO-C
2
H
5
 
C.
H
2
N-CH(CH
3
)-COOH
B.
H
2
N-CH
2
-COO-C
2
H
5
D.
H
2
N-CH(CH
3
)-COOC
2
H
5
18.
Chất hữu cơ X có chứa 15,7303% nguyên tố N; 35,9551% nguyên tố O về khối lượng và còn các nguyên tố C và H. Biết X có tính lưỡng tính vàtác dụng với dung dịch HCl chỉ xảy ra một phản ứng. Cấu tạo thu gọn củaX là
A.
H
2
N-COO-CH
2
CH
3
C.
H
2
N-CH
2
CH
2
-COOH
B.
H
2
N-CH
2
CH(CH
3
)-COOH
D.
H
2
N-CH
2
-COO-CH
3
19.
Xác định tên gọi đúng cho peptit sau:
H
2
 NCH
2
CONHCHCONHCH
2
COOHCH
3
A.
Glixinalaninglyxin
C.
Glixylalanylglyxin
B.
Alanylglyxylalanin
D.
Alanylglyxylglyxyl
20.
Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch:glixerin, lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng. Thứ tự hoá chất dùng làmthuốc thử để nhận ra ngay mỗi dung dịch là
A. 
quỳ tím, dung dịch iot, Cu(OH)
2
, HNO
3
đặc
B.
Cu(OH)
2
, dung dịch iot, quỳ tím, HNO
3
đặc
C.
dung dịch iot, HNO
3
đặc, Cu(OH)
2
, quỳ tím
D.
Cu(OH)
2
, quỳ tím, HNO
3
đặc, dung dịch iot
21.
Câu nào sau đây
không
đúng:
A.
Khi nhỏ axit HNO
3
đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng
B.
Phân tử các Protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên
C.
Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng
D
. Khi cho Cu(OH)
2
vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh
22.
Một hợp chất chứa các nguyên tố C, H, O, N có phân tử khối = 89.Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất thu được 3 mol CO2, 0,5 mol N2và amol hơi nước. Công thức phân tử của hợp chất đó là:
A.
C
4
H
9
O
2
N
B.
C
2
H
5
O
2
N
C.
C
3
H
7
NO
2
D.
C
3
H
5
NO
2
 
23.
Thuỷ phân hợp chất:
CH
2
NHCOCHCOOHH
2
NC
6
H
5
CH
2
NHCOCHCH
2
NHCOCOOHCH
2
thu được các aminoaxit nào sau đây:
A.
H
2
N - CH
2
- COOH
B.
HOOC - CH
2
- CH(NH
2
) - COOH
C.
C
6
H
5
- CH
2
- CH(NH
2
)- COOH
D. 
Hỗn hợp 3 aminoaxit A, B, C
24.
Trong các
 
chất sau: Cu, HCl, C
2
H
5
OH, HNO
2
, KOH, Na
2
SO
3
,
 
CH
3
OH/ khí HCl.
 
Axit aminoaxetic tác dụng được với:
A
. Tất cả các chất
B.
HCl, HNO
2
, KOH, Na
2
SO
3
, CH
3
OH/ khí HCl
C.
C
2
H
5
OH, HNO
2
, KOH, Na
2
SO
3
, CH
3
OH/ khí HCl, Cu
D.
Cu, KOH, Na
2
SO
3
,
 
HCl, HNO
2
, CH
3
OH/ khí HCl
25.
X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH
2
và 1 nhóm -COOH. Cho0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thứccấu tạo của X là:
A.
H
2
N - CH
2
- COOH
B.
CH
3
- CH(NH
2
)- COOH
C.
CH
3
- CH(NH
2
)- CH
2
- COOH
D.
C
3
H
7
- CH(NH
2
)- COOH
26.
Cho dung dịch chứa các chất sau:
 
C
6
H
5
- NH
2
(X
1
) (C
6
H
5
vòng benzen); CH
3
NH
2
(X
2
) ;H
2
N - CH
2
- COOH (X
3
) ; HOOC - CH
2
- CH
2
- CH(NH
2
)- COOH (X
4
)H
2
N - (CH
2
)
4
- CH(NH
2
)- COOH (X
5
)Những dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là:
A.
X
1
; X
2
; X
5
.
B.
X
2
; X
3
; X
4
.
C. 
X
2
; X
5
.
D.
X
3
; X
4
; X
5
.
27.
X là một
α
- aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm –NH
2
và 1 nhóm -COOH.Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. Côngthức cấu tạo của X là:
A.
C
6
H
5
- CH(NH
2
) - COOH
B.
CH
3
- CH(NH
2
)- COOH
C.
CH
3
- CH(NH
2
)- CH
2
- COOH
D.
C
3
H
7
- CH(NH
2
)- COOH
28.
Protein có thể được mô tả như:
A.
Chất polime trùng hợp
B.
Chất polieste
C.
Chất polime đồng trùng hợp
D.
Chất polime ngưng tụ
 
29.
Dùng lòng trắng trứng gà để làm trong môi trường (aga, nướcđường), ta đã ứng dụng tính chất nào sau đây:
A.
Tính baz của Protein
B.
Tính axit của Protein
C.
Tính lưỡng tính của Protein
D.
Tính đông tụ ở nhiệt độ cao vàđông tụ không thuận nghịch của abumin.
30.
X là một
α
-aminoaxit no chỉ chứa một nhóm –NH
2
và một nhóm-COOH. Cho 23,4 g X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 30,7 gmuối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A.
CH
3
-CH(NH
2
)-COOH
B.
H
2
N-CH
2
-COOH
C.
H
2
N-CH
2
CH
2
-COOH
D.
CH
2
=C(CH
3
)-CH(NH
2
)-COOH
31.
Hợp chất C
3
H
7
O
2
N tác dụng được với NaOH, H
2
SO
4
và làm mất màudung dịch Br
2
có CTCT:A. CH
3
CH(NH
2
)COOHB. H
2
NCH
2
CH
2
COOHC.CH
2
=CHCOONH
4
D. CH
2
=CH-CH
2
-COONH
4
32.
Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa :A. nhóm aminoB. nhóm CacboxylC. 1 nhóm Amino và 1 nhóm CacboxylD.1 hoặc nhiều nhóm Amino và 1 hoặc nhiều nhóm Cacboxyl
33.
 
α
- aminoaxit là aminoaxit mà nhóm amino gắn ở cacbon thứ A. 1B.2 C. 3 D. 4
34.
Cho các chất :X : H
2
N-CH
2
-COOH T : CH
3
-CH
2
-COOHY : H
3
C - NH - CH
2
- CH
3
Z : C
6
H
5
-CH(NH
2
)-COOHG : HOOC-CH
2
-CH(NH
2
)COOHP : H
2
N-CH
2
-CH
2
-CH
2
- CH(NH
2
)COOHAminoaxit là :A. X , Z , T , P B. X, Y, Z, TC.X, Z, G, P. D. X, Y, G, P
35.
C
4
H
9
O
2
N có số đồng phân aminoaxit (với nhóm amin bậc nhất) là :A. 2 B. 3 C. 4D.5
36.
Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch dưới đây: dung dịch làm quỳ tím hoáxanh là :A. CH
3
COOH B. H
2
N-CH
2
-COOHC.H
2
N-CH
2
(NH
2
)COOH D. HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH
37.
Tên gọi của hợp chất C
6
H
5
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH là :A. Axit - Amino - phenylpropionicB. Axit 2 - Amino-3-phenylpropionicC. phenylAlaninD.Axit 2 - Amino-3-phenylpropanoic
38.
Cho dung dịch quì tím vào 2 dung dịch sau :X : H
2
N-CH
2
-COOH Y : HOOC-CH(NH
2
)-CH
2
-COOH
A.
X và Y đều không đổi màu quỳ tím.
B.
X làm quỳ chuyển màu xanh, Y làm quỳ chuyển màu đỏ.
C. 
X không đổi màu quỳ tím, Y làm quỳ chuyển màu đỏ.
D.
cả hai đều làm quỳ chuyển sang màu đỏ.
39.
C
3
H
7
O
2
N có số đồng phân Aminoaxit (với nhóm amin bậc nhất) là:A.2 B. 3 C. 4 D. 5
40.
Phản ứng giữa Alanin và Axit clohidric cho chất nào sau đây :
A.
H
2
N-CH(CH
3
)-COCl
C.
 HOOC-CH(CH
3
)-NH
3
Cl
B.
H
3
C-CH(NH
2
)-COCl
D.
HOOC-CH(CH
2
Cl)-NH
2
40.
Axit
α
- Aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãynào sau đây :A. HCl, NaOH, C
2
H
5
OH có mặt HCl, K
2
SO
4
, H
2
N-CH
2
-COOHB. HCl, NaOH, CH
3
OH có mặt HCl, H
2
N-CH
2
-COOH, CuC.HCl , NaOH, CH
3
OH có mặt HCl, H
2
N-CH
2
-COOHD. HCl, NaOH, CH
3
OH có mặt HCl, H
2
N-CH
2
-COOH, NaCl
41.
Chất A có % khối lượng các nguyên tố C,H,O,N, lần lượt là 32%,6,67%, 42,66%, 18,67%. Tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. Avừa tác dụng NaOH vừa tác dụng dung dịch HCl . A có cấu tạo :A. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH . B. H
2
N-(CH
2
)
2
-COOHC.H
2
N-CH
2
-COOH D. H
2
N-(CH
2
)
3
-COOH.
42
. Chất X có thành phần % các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%7,86%, 15,73% còn lại là oxy. Khối lượng mol phân tử của X < 100. Xtác dụng được NaOH và HCl, có nguồn gốc từ thiên nhiên. X có cấu tạo là:A.CH
3
-CH(NH
2
)-COOH . B. H
2
N-(CH
2
)
2
-COOHC. H
2
N-CH
2
-COOH D. H
2
N-(CH
2
)
3
-COOH.
43.
Công thức tổng quát của các Aminoaxit là :A. R(NH
2
) (COOH)B. (NH
2
)
x
(COOH)
y
 C.R(NH
2
)
x
(COOH)
y
D.H
2
N-C
x
H
y
-COOH
44.
Khi đun nóng, các phân tử 
α
-Alanin (axit
α
-aminopropionic) có thể tácdụng với nhau tạo sản phẩm nào sau đây:
A.
 
-HN-CH
2
-CO-n
C.
 
-HN-CH-CO-nCH
3
-CH
2
-CH-CO-
B.
 
nNH
2
D.
 
-HN-CH-CH
2
-nCOOH
45.
Phát biểu nào sau đây đúng :(1) Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp :(2) Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật .(3) Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được Protein từ nhữngchất vô cơ mà chỉ tổng hợp được từ các aminoaxit

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tienthanhqg liked this
Như Lenibus liked this
Hang Moon liked this
Tran Van liked this
Trang Nguyễn liked this
Nguyễn Quốc Hưng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->