Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kmotr Mrazek

Kmotr Mrazek

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by lightmichael

More info:

Published by: lightmichael on Jul 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2012

pdf

text

original

 
 Jaroslav KmentaKmotr Mrázek © Jaroslav Kmenta, 2007fotodokumentace: ©Jaroslav Kmenta, 2007fotografie Pavla Šrytra použity s laskavým svolením redakceMladé fronty DNES (auto
ř 
i David Neff a Dan Materna)ISBN 978-80-903603-1-0- 1 -
 
 KMOTR MRÁZEK Tajný život šéfa
č
eského podsv
ě
Tato kniha byla napsána podle skute
č
né události. Všechny osoby v ní jmenované žijí nebo žily. Stejn
ě
tak veškeré popisované skutky audálosti se staly. Autor 
č
erpal z p
ř 
ímých sv
ě
dectví a z p
ř 
ísn
ě
st
ř 
eže-ných dokument
ů
a v žádném p
ř 
ípad
ě
se neodchýlil od reality. P
ř 
irekonstrukci dialog
ů
vycházel autor p
ř 
evážn
ě
z autentických podkla-d
ů
a jen výjime
č
n
ě
jde o um
ě
leckou licenci.
ě 
nováno muži,který toho v
ě 
ě 
l p
ř 
íliš 
- 2 -
 
 
Pod
ě
kování 
Rád bych pod
ě
koval všem lidem, s nimiž jsem kdy na Mrázkovotéma mluvil. Bohužel celou
ř 
adu z nich nemohu jmenovat, protože bych tím ohrozil jejich životy. Jestli jsem jim to zatím dostate
č
n
ě
 ne
ř 
ekl,
č
iním tak nyní: D
ě
kuji vám za d
ů
v
ě
ru a hlavn
ě
za odvahu, sníž jste d
ě
lali svou práci.D
ě
kuji všem svým zdroj
ů
m z policie, z politiky i z podsv
ě
tí - všemt
ě
m, kdo m
ě
trp
ě
liv
ě
provád
ě
li složitostmi tajného života FrantiškaMrázka.D
ě
kuji Honzovi Vacovi za skv
ě
lou obálku a technickou pomoc.D
ě
kuji též Ev
ě
Vaší
č
kové za perfektní korekturu a Jirkovi Kubíkovi,Robertu
Č
ásenskému a Tomáši Chundelovi za neocenitelné rady.Zvláštní pod
ě
kování pat
ř 
í mému mate
ř 
skému deníku Mladáfronta DNES a mému dlouholetému p
ř 
íteli JUDr. Peteru Andrisovi.Bez jejich pomoci by tato kniha nevznikla. A ješt
ě
jedno velké DÍKY pat
ř 
í Richardovi.- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->