Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Allergic Rhinitis 2000

Allergic Rhinitis 2000

Ratings: (0)|Views: 130|Likes:
Published by Dr. Nancy Malik

More info:

Published by: Dr. Nancy Malik on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

pdf

 
Sfsj}q
]fkeonhqje aoku}o``je u}hf` od gonojosfugx tj}qzqs`fajmo hk sj}jkkhf` f``j}iha }ghkhuhq yhug otj}thjy od doz} u}hf` qj}hjq
No}fi F Ufx`o}, Efthe ]jh``x, ]omj}u G @`jyj``xk.Lokjq, Agf}`jq NaQgf}}x, Uon A Fhuaghqok
Fmqu}fau 
Omljauhtj
Uo ujqu ugj gxsougjqhq ugfu gonojosfugx hqf s`fajmo mx jwfnhkhki huq jddjau hk sfuhjkuq yhugf``j}iha }ghkhuhq fke qo aokujqu ugj jthejkaj d}onug}jj s}jthozq u}hf`q hk ughq qj}hjq
+
Ejqhik
]fkeonhqje, eozm`j m`hke, s`fajmoaoku}o``je, sf}f``j` i}ozs, nz`uhajku}j quzex+
Qjuuhki 
Doz} ijkj}f` s}fauhajq fke f goqshuf`jf}, koqj, fke ug}ofu ozusfuhjku ejsf}unjku+
Sf}uhahsfkuq
:6 sfuhjkuq yhug sj}jkkhf` f``j}iha}ghkhuhq+
Hkuj}tjkuhok
]fkeon fqqhiknjku uo fk o}f` 13agonojosfugha s}jsf}fuhok od s}hkahsf` hkgf`fku f``j}ijk o} uo s`fajmo+
Nfhk ozuaonj njfqz}jq
Agfkijq d}on mfqj`hkj hkkfqf` hkqsh}fuo}x sjfb d`oy fke qxnsuon thqzf`fkf`oizj qaf`j qao}j otj} ugh}e fke doz}ug yjjbq fduj} }fkeonhqfuhok+
]jqz`uq
Dhdux sfuhjkuq aons`juje ugj quzex+ Ugjgonojosfugx i}ozs gfe f qhikhdhafku omljauhtjhns}otjnjku hk kfqf` fh}d`oy aonsf}je yhug ugjs`fajmo i}ozs 'njfk ehddj}jkaj 68+7 `/nhk, 8:*aokdhejkaj hkuj}tf` 63+5 uo =8+6, S>3+3336(+ Mougi}ozsq }jso}uje hns}otjnjku hk qxnsuonq, yhugsfuhjkuq ufbhki gonojosfugx }jso}uhki no}jhns}otjnjku hk f`` mzu okj od ugj ajku}jq, yghag gfeno}j sfuhjkuq yhug fii}ftfuhokq+ Ok ftj}fij koqhikhdhafku ehddj}jkaj mjuyjjk ugj i}ozsq yfq qjjk ok thqzf` fkf`oizj qaf`j qao}jq+ Hkhuhf` fii}ftfuhokq od }ghkhuhq qxnsuonq yj}j no}j aonnok yhuggonojosfugx ugfk s`fajmo '9 '13*(
= '9*(,S>3+35(+ Feehuhok od ugjqj }jqz`uq uo ugoqj od ug}jjs}jthozq u}hf`q 'k>=:1( qgoyje f njfk qxnsuon}jezauhok ok thqzf` fkf`oizj qao}jq od =7* '63+8 nn(do} gonojosfugx aonsf}je yhug 1* '6+6 nn( do} s`fajmo '8:* aokdhejkaj hkuj}tf` 5+= uo 6:+5,S>3+3339(+
Aoka`zqhok
Ugj omljauhtj }jqz`uq }jhkdo}aj jf}`hj} jthejkaj ugfu gonojosfugha eh`zuhokq ehddj} d}ons`fajmo+
 Hku}oezauhok
Eo gonojosfugha qj}hf` eh`zuhokq, aokufhkhki ko no`.jaz`jq od ugj o}hihkf` qzmqufkaj d}on yghag ugjx yj}js}jsf}je, qgoy hku}hkqha ugj}fsjzuha jddjau? Ughq u}hf`,ugj doz}ug hk f qj}hjq, yfq ejqhikje hk }jqsokqj uo f agf``jkijd}onfkhkejsjkejkua`hkhaf`ujfnuoaokujqugj jthejkaj d}on ugj ug}jj s}jajehki u}hf`q ugfgonojosfugha eh`zuhokq qjjn uo ehddj} d}on s`fajmo+
6‑1
 Ugjqj yj}j kou u}hf`q od u}jfunjkuq2ugjx yj}j ejqhikjeuo fee}jqq ugj s`fajmo gxsougjqhq, zqhki f``j}ix fq f noej`+ Hk ughq quzex, fq mjdo}j, sfuhjkuq yhug fuoshahkgf`fku f``j}ihjq }jajhtje,}fkeon`x fke eozm`j m`hke,jhugj} fk o}f` 13a gonojosfugha s}jsf}fuhok od ugjh} s}hkahsf` f``j}ijk o} f s`fajmo+ Ugj s}jthozq u}hf`qquzehje jddjauq hk fuosha sfuhjkuq yhug gfx djtj} 
6 =
fkefqugnf,
1
 ygj}jfq ughq quzex doazqje ok sj}jkkhf` f``j}.iha }ghkhuhq+Yj }jso}u ugj }jqz`uq od ughq doz}ug u}hf` fkefk otj}thjy od ugj qj}hjq+
Sf}uhahsfkuq fke njugoeq
 To`zkujj}q yj}j }ja}zhuje hk @okeok d}on doz} ijkj}f` s}fauhajq fke ugj jf}, koqj, fke ug}ofu ozusfuhjku ejsf}unjku od Ko}ugyhab Sf}b Goqshuf`+ Ugj s}jqa}hmj}q yj}j dfnh`hf} yhug gonojosfughas}hkahs`jq mzu yj}j kou jwsj}hjkaje hk gonojosfughahnnzkougj}fsx+ F`` sfuhjkuq iftj y}huujk hkdo}njeaokqjku, fke ugj u}hf` yfq fss}otje mx Gh``hkieok fkeGf}}oy Gjf`ug Fzugo}huhjq‘jughaq aonnhuujjq+Sfuhjkuq njjuhki ugj fenhqqhok a}huj}hf 'mow( yj}jqa}jjkje do} qxnsuonq fke aons`hfkaj ez}hki f uyo yjjb vzf`hdhafuhok sj}hoe+
4
 F`ugozig e}ziq do} }ghkhuhq yj}j quossje uyo yjjbq mjdo}j jku}x, sfuhjkuq aoz`ezqj ugjn ez}hki ugj u}hf` hd }jvzh}je,fke fqugnf e}ziq yj}j kou f`uj}je+ Ko kjy f``j}ijk ftohefkaj njfqz}jq yj}j sj}nhuuje ez}hki ugj u}hf`+
U}hf` ejqhik
 Ugj u}hf` yfq f }fkeonhqje,eozm`j m`hke,s`fajmo aok.u}o``je quzex od uyo sf}f``j` i}ozsq 'dhi 6(+ A}oqqotj}  yfq s}ja`zeje mjafzqj od soqqhm`j af}}x otj} jddjauqd}on gonojosfugx+ Yj }ja}zhuje sf}uhahsfkuq otj} qhw yjjbq d}on ugj nhee`j od Djm}zf}x qo ugfu ugjs}oqsjauhtj`x ejdhkje quosshki uhnj yfq mjdo}j ugjquf}u od ugj `oaf` so``jk qjfqok+ Fu ugj quf}u od ugj vzf`hdhafuhok sj}hoe ugj eoauo} fqqjqqje jfag sfuhjku‘q ghquo}x, f``j}ix qufuzq, fke kfqf`omqu}zauhok+ Ugj s}hkahsf` f``j}ijk ejuj}nhkhki ugjs}jqa}hsuhokyfqugjkagoqjkokugjmfqhqodugj`f}ijqqbhk ujqu yjf` aokao}efku yhug ugj f``j}ix ghquo}x+ Hkqjtjk afqjq hk yghag ugj s}jqa}hmj} gfe ehddhaz`ux hk
Zkhtj}qhuxEjsf}unjku od Njehahkj, I`fqioy]oxf` Hkdh}nf}x,I`fqioy I16 =J]No}fi F Ufx`o} 
}jqjf}ag fqqoahfuj 
Efthe ]jh``x
goko}f}x qjkho} `jauz}j} hk njehahkj 
Ejsf}unjku od Sqxago`oihaf`Njehahkj,Zkhtj}qhux od Qxekjx, Kjy Qozug Yf`jq =334, Fzqu}f`hf ]omj}u G@`jyj``xk.Lokjq
`jauz}j} 
Zkhtj}qhuxEjsf}unjku od Hnnzko`oix, Yjquj}k Hkdh}nf}x,I`fqioy I66 4KUAgf}`jq NaQgf}}x
 s}hkahsf` hnnzko`oihqu 
Ejsf}unjku od Qufuhquhaq, Zkhtj}qhuxod I`fqioy,I`fqioy I6= 7VV  Uon A Fhuaghqok
qjkho} `jauz}j} hk qufuhquhaq 
Ao}}jqsokejkaj uo<E ]jh``x, FafejnhaEjsf}unjkuq,I`fqioyGonojosfughaGoqshuf`, I`fqioyI6= 3WV efthe}jh``x6Caonszqj}tj+aon
 MNL 
=33321=6<596‑4
596
MNL
TO@ZNJ 1=6 68.=4 FZIZQU =333 mnl+aon
 
ejuj}nhkhki ugj s}hkahsf` f``j}ijk, uj`jsgokj fethaj yfq ihtjk mx f eoauo} jwsj}hjkaje hk s}jqa}hmhki gonojosfugha hnnzkougj}fsx+Ugj dh}qu od ug}jj sghf`qod s`fajmo ao}}jqsokehki uo ugj s}hkahsf` f``j}ijk yfqugjk fenhkhquj}je mx ugj eoauo} ok uo ugj sfuhjku‘quokizj+Sfuhjkuq yj}j zkfyf}j ugfu ugj sghf`q aokufhkjes`fajmo,f`ugozig ugj }jqjf}agj}q yj}j kou m`hkeje+ Ugj do``oyhki uyo yjjbq qj}tje lohku`x fq ugj vzf`h.dhafuhok fke mfqj`hkj sj}hoe+ Fu ugj qjaoke thqhu, vzf`h.dxhki sfuhjkuq yj}j }fkeonhqje mx f }jqu}haujeujagkhvzj od sj}nzuje m`oabq od uyo,
9
ijkj}fuje d}on}fkeon kznmj} ufm`jq fke qu}fuhdhje do} ugj hkehafujef``j}ijk+ F eozm`j m`hkeje s}jqa}hsuhok yfq hnnjeh.fuj`x ehqsjkqje+ Ugj u}hf` jkeje yhug f do``oy zs thqhu doz} yjjbq `fuj}+
F``j}ix fke }jqsh}fuo}x ujquq
Osj}fuo}q yj}j u}fhkje uo ujqu qjkqhuhthux uo gozqj ezqu nhuj, afu dz}, eoi gfh}, u}jj so``jkq, i}fqq so``jkq, fkea`feoqso}hzn mx qbhk s}hab ujquhki yhug s}j`ofeje `fk.ajuq 'Sgf|juq, Sgf}nfahf, Nh`uok Bjxkjq( fke uofqsj}ih``zq,djfugj}q,fkegozqjezquzqhkifkjje`jfkef``j}ijk qo`zuhok 'Mjkaf}e, Yj`yxk If}ejk Ahux(+Kjifuhtj fke soqhuhtj ghqufnhkj aoku}o`q yj}j zqje+ F yjf` }jfauhok od 1 nn o} no}j hk huq i}jfujqu ehfnjuj} fduj} 6: nhkzujq yfq ufbjk fq soqhuhtj+ Uo aokdh}n ugjehfikoqhq,f``j}ijk qsjahdha qj}zn HiJ yfq njfqz}je mx}fehohnnzkofqqfx faao}ehki uo ugj nfkzdfauz}j}‘qhkqu}zauhokq 'Sgf}nfahf(+ Qfns`jq yj}j ujquje hk mfuagjq uo ftohe hkuj}fqqfx tf}hfmh`hux+Sfuhjkuq yj}j ufzigu uo zqj f Xoz`ujk kfqf` hkqsh}f.uo}x sjfb d`oy njuj} 'A`jnjku A`f}b, Gf}`oy(,
7
 yghaghq fk omljauhtj, qjkqhuhtj, tf`he, fke }j`hfm`j hkehafuo} od kfqf` omqu}zauhok+
8‑6=
 Ughq njfqz}j eja}jfqjq fduj} kfqf` agf``jkij hk f``j}iha }ghkhuhq+
66 61
Hk a`hkhaf` u}hf`qhka}jfqjq od 61 `/nhk fduj} `oy eoqj ejqjkqhuhqfuhok
65
fke 67+: `/nhk fduj} uoshaf` quj}oheq
6:
gftj mjjk ao}}j.`fuje yhug a`hkhaf` hns}otjnjkuq+
Quzex ehf}hjq
 Fu ugj qfnj uhnj jfag no}khki fke jtjkhki sfuhjkuq}jao}eje ug}jj qzaajqqhtj kfqf` hkqsh}fuo}x sjfb d`oynjfqz}jnjkuq+ Mjdo}j nfbhki ugjqj njfqz}jnjkuqsfuhjkuq o}hjkuje ugjnqj`tjq mx kouhki jfag no}khki 'ok f 3 uo 5 hkujij} qaf`j( goy ugjh} qxnsuonq gfehkuj}dj}je yhug ugjh} q`jjs fke, jfag khigu, }fuhk m`oabje, }zkkx, o} huagx koqj qxnsuonq, qkjj|hki, fkefkx jxj fke agjqu qxnsuonq+ Sfuhjkuq ugjk }jao}ejeugjh} efh`x otj}f`` thqzf` fkf`oizj qaf`j qao}j+ Uo f``oyaonsf}hqok yhug oz} s}jthozq u}hf`q
6‑1
ugj hejkuhaf` yo}ehki yfq zqje<‐Otj}f`` uoefx H dj`u +++ok f qaf`j od 3.633 nn, ygj}j 3 hq dhkj fke 633 hq uj}}hm`j+ Thqzf`fkf`oizj qaf`j qao}jq f}j f }jaonnjkeje njfqz}j od ugj qjtj}hux od }ghkhuhq+
64
 Fetj}qj jtjkuq, hka`zehki hkhuhf` fii}ftfuhokq od qxnsuonq fq omqj}tje hk oz} s}jthozq }ghkhuhq u}hf`,
=
 yj}j eoaznjkuje mx ugjsfuhjkuq, a`f}hdhje mx ugj eoauo}, fke }jao}eje okqufkef}e fetj}qj jwsj}hjkaj }jso}u do}nq+ Fkx zqj od aoktjkuhokf` e}ziq yfq f`qo kouje+
Njehafuhok s}jsf}fuhok fke fenhkhqu}fuhok
Zqhki o}hihkf` qufkef}e f``j}ijk nfuj}hf` d}on ugj Sfq.ujz} Hkquhuzuj hk Sf}hq, f gonojosfugha `fmo}fuo}x'Moh}ok,@xokq,D}fkaj(s}jsf}jeugje}ziqfaao}ehkiuougj D}jkag gonojosfugha sgf}nfaosojhf ug}ozig 13qufijq od 6 hk 88 qj}hf` fihufuje eh`zuhokq uo s}oezaj f 13a eh`zuhok, fq }jso}uje s}jthozq`x+
1
Jfag u}jfunjku aokqhquje od ug}jj hejkuhaf` sghf`q aokufhkhki 6 i od `fauoqj.qza}oqj i`omz`jq ugfu gfe mjjk hns}jikfuje yhugjhugj}f13agonojosfughaeh`zuhokodugjs}hkahsf`f``j}ijk o} s`fajmo+ Ugj ug}jj sghf`q aokquhuzuje f qs`hu qhki`j eoqj ugfu yfq uo mj ufbjk jvzf``x qsfaje otj} =5goz}q uo aotj} fkx ehz}kf` tf}hfuhok hk ugj sfuhjku‘q qjk.qhuhthuxuou}jfunjkufkeuojkqz}jaons`hfkaj+Ok`xokjeoqj yfq ufbjk+ Ugj s`fajmo eh`zuhok aokqhquje od ugjqfnj mfuag od eh`zjku hejkuhaf``x eh`zuje fke thm}fuje mzu yhugozu ugj quf}uhki f``j}ijk+ Ugj u}jfunjkuq yj}jhkehquhkizhqgfm`jhksfabfihki,ufquj,fkeqnj``+]fkeonqfns`jq od e}zi sghf`q yj}j agjabje mx hkejsjkejku `fmo}fuo}hjq do} ugj s}jqjkaj od jwu}fkjozq gozqj ezqu nhuj f``j}ijk 'ej} s6( mx jk|xnj `hkbje hnnzko.qo}mjku fqqfx 'J@HQF(
69
'Zkhtj}qhux od Th}ihkhf, Agf}.`ouujqth``j( fke do} fkuhf``j}ix e}ziq mx ifqag}onfuoi}fsgx.nfqq qsjau}onju}x 'NE733, Dhqokq,Nfkagjquj}(+Ko qzag aokufnhkfuhok yfq dozke+
A}huj}hf do} j`hihmh`hux
Hka`zqhok
 Fij ;64 xjf}q Fuosha< }jfauhtj uo hkgf`je f``j}ijkq yhug soqhuhtj qbhkujqu }jqz`uqNo}j ugfk 6 xjf} ghquo}x od sj}jkkhf` }ghkhuhq
5
Jwa`zqhok
Ejuj}ho}fuhok ez}hki i}fqq so``jk qjfqokKfqf` fmko}nf`huhjq afzqhki omqu}zauhokS}jthozq gonojosfugha hnnzkougj}fsx do} sj}jkkhf`}ghkhuhq F``j}ijk ftohefkaj hk sfqu 4 yjjbq Fyfx d}on zqzf` jkth}oknjku do} no}j ugfk 6 yjjb ez}hki u}hf`]jqsh}fuo}x hkdjauhokQjtj}j aokaonhufku ehqjfqjS}jikfkax, m}jfqu djjehki, o} `hbj`hgooe od s}jikfkaxO}f` o} sf}jkuj}f` quj}oheq hk sfqu 4 nokugq
:
Aoktjkuhokf` ejqjkqhuhqfuhok hk sfqu 1 nokugq
Yfqgozu sj}hoeq
@oki fauhki fkuhghqufnhkjq hk sfqu 5 yjjbq Uoshaf` quj}oheq, a}onoi`xafuj, tfqoaokqu}hauo}q, o} fkuhghqufnhkjq hk sfqu = yjjbq
Afqj kouj }jthjy fke soquj} }ja}zhunjkusfuhjkuq qjjk do} qa}jjkhki 'k>6=6(]jajhtje gonojosfugx fq f``oafuje'k>=5(J`hihm`j uo jkuj} vzf`hdhafuhok sj}hoe'k>:4(Hkj`hihm`j do} }fkeonhqfuhok 'k>:('6 agjqu hkdjauhok, 5 kok.aons`hfkaj(J`hihm`j do} }fkeonhqfuhok 'k>:6(Aons`juje u}hf` 'k>=1('6 `oqu uo do``oy zs(]jajhtje s`fajmo fq f``oafuje'k>=9(Aons`juje u}hf` 'k>=9(]fkeonhqfuhok
Dhi 6
]ja}zhunjku od sfuhjkuq fke ugjh} s}oi}jqq ug}ozig ugj u}hf`
Sfsj}q
59=
MNL
TO@ZNJ 1=6 68.=4 FZIZQU =333 mnl+aon
 
 Ugj aoeje e}zi sfabfijq yj}j qjku uo ugjsgf}nfax ejsf}unjku od I`fqioy ]oxf` Hkdh}nf}x ygj}j, uo fzinjku m`hkehki, jfag okj yfq }jaoeje yhug f zkhvzj kznmj} faao}ehki uo ugj }fkeonhqfuhokqagjez`j fke ugjk ej`htj}je uo ugj sgf}nfaxejsf}unjku od Ko}ugyhab Sf}b Goqshuf` do} ehqu}hmz.uhok uo jfag ajku}j+ Ugj aoejq yj}j gj`e mx moug ugjD}jkag `fmo}fuo}x fke f gzqqhj} ej lzquhaj 'kouf}x( fke}jnfhkje zkm}objk zkuh` ugj fkf`xqjq yj}j aons`juje+
Fkf`xqhq
 Ugj s}jquzex soyj} af`az`fuhok yfq mfqje ok ugj}jqz`uq od ugj gfx djtj} u}hf`,
=
d}on yghag f njfk ehddj}.jkaj od 6: nn mjuyjjk ugj i}ozsq ok thqzf` fkf`oizjqaf`j qao}jq fke f ao}}jqsokehki qufkef}e ejthfuhok od =8 yj}j omufhkje+Yhug f agohaj od :* qhikhdhafkaj fke73* soyj}, yj jquhnfuje ugfu 43 sfuhjkuq yoz`e mj}jvzh}je hk jfag i}ozs uo ftohe df`qj kjifuhtj }jqz`uq+Ko hkuj}hn fkf`xqhq yfq af}}hje ozu+ Ugj s}jejdhkjenfhk njfqz}jq od ozuaonj yj}j ugj agfkijq d}on mfqj`hkjhknjfkthqzf`fkf`oizjqaf`jqao}jqfkekfqf`hkqsh}fuo}xsjfbd`oy'zqjodnjfktf`zjqqzsso}ujemx Yhg` fke Nf`n
67
( otj} ugj ugh}e fke doz}ug yjjbq fduj} }fkeonhqfuhok, ygjk hkhuhf` fii}ftfuhokq yoz`e mj`hbj`x uo mj otj} fke fkx u}jfunjku jddjauq jthejku+S}j.ejdhkje qjaokef}x njfqz}jq od ozuaonj yj}j ehddj}.jkajq mjuyjjk ugj i}ozsq hk }jso}uq od fetj}qj jtjkuq,hka`zehki hkhuhf` fii}ftfuhokq od qxnsuonq fke zqj od e}ziq do} }ghkhuhq+ Hkujkuhok uo u}jfu fkf`xqhq yfq zqje+ Tf}hfm`jq yhug ko}nf` ehqu}hmzuhokq 'kfqf` hkqsh}fuo}xsjfb d`oy fke thqzf` fkf`oizj qaf`j( yj}j fkf`xqje mxzqhki uyo ufh`je, uyo qfns`j
ujquq fke aokdhejkajhkuj}tf`q+
=
ujquq yj}j fss`hje uo afujio}haf` aonsf}h.qokq fke s}oso}uhokq, mzu hd fkx aj`` hk f aokuhkijkaxufm`j yfq `jqq ugfk :, Dhqgj}‘q jwfau ujqu yfq zqje+ Ugjhkejsjkejku qufuhquhahfk tj}hdhje ugj aoeje efuf jku}x,aokdh}nje f`` fkf`xqjq,fke ugjk af}}hje ozu f }jsjfujenjfqz}jq fkf`xqhq od aotf}hfkaj ok ugj agfkijq d}on mfqj`hkj otj} ugj doz} yjjbq fduj} }fkeonhqfuhok do} jfag tf}hfm`j+ Ugj soqqhm`j uj}nq do} hka`zqhok hk ugjnoej` yj}j u}jfunjku, uhnj hkuo quzex, fke u}jfunjku.uhnj hkuj}fauhok2 ugj mfqj`hkj qao}j yfq hka`zeje fq f soujkuhf` aotf}hfuj+
Otj}thjy
 Uo qznnf}hqj oz} }jqz`uq, ugj o}hihkf` efuf 
68
d}on f``doz} u}hf`q yj}j soo`je fke fkf`xqje mx fk hkejsjke.jku yo}bj} zqhki Aoag}fkj Ao``fmo}fuhok njuf.fkf`xqhq qoduyf}j ']jtnfk 1+3(+ F`` ftfh`fm`j thqzf`fkf`oizj qaf`j qao}jq d}on jtj}x }fkeonhqje sfuhjku hk ugj doz} u}hf`q yj}j zqje ok fk hkujkuhok uo u}jfu  mfqhq,yhugjfagsfuhjkufauhkifqghqo}gj}oykaoku}o`+ Ugj doz} u}hf`q gfe mjjk ejqhikje fq f qj}hjq uo fee}jqqugj gxsougjqhq ugfu gonojosfugx hq f s`fajmo}jqsokqj+ Jfag u}hf` quzehje fuosha hkgf`fku f``j}ihjqfke fqqjqqje qzmljauhtj jddjauq hk ugj qfnj yfx otj} ugjugh}e fke doz}ug yjjbq fduj} }fkeonhqfuhok+ Ugjx gfef`qo f`` zqje gonojosfugha hnnzkougj}fsx fu 13asoujkax+ Ugj quzehjq qgoz`e ugj}jdo}j gftj f iooeeji}jj od a`hkhaf` gonoijkjhux+ Qufuhquhaf` gjuj}oijk.jhux yfq fqqznje uo mj s}jqjku ygjk ugj S tf`zj do} gjuj}oijkjhux yfq `jqq ugfk 3+63, fke ugj}jdo}j ugj}fkeon jddjauq noej` yfq zqje+
=3
 Ugj yjhiguje njfkehddj}jkaj yfq zqje fq fk jquhnfuj od ugj u}jfunjku jddjau'ftj}fijagfkijokgonojosfugxnhkzqftj}fijagfkij ok s`fajmo(+
=6
 Uo fhe s}jqjkufuhok ugj otj}f``efh`x i}fsg yfq s`ouuje yhug qnoougje tf`zjq mx zqhki qhns`j }omzqu kok.`hkjf} s}oajez}jq+
==
 Fq ugj nfhkomljauhtj njfqz}j tf}hje fa}oqq ugj quzehjq yjaonsf}je ugjn hk f qhns`j otj}thjy+
]jqz`uq
Sf}uhahsfkuq
Dhdux okj sfuhjkuq qzaajqqdz``x aons`juje vzf`hdhafuhokqa}jjkhki fke yj}j }fkeonhqje 'dhi 6(+ Mjafzqj od ugjjwfauhki qa}jjkhki, qu}hau vzf`hdhafuhok a}huj}hf, fke ugjs}oqsjauhtj`x ejdhkje }jvzh}jnjku uo quos jk}o`njku  mjdo}j ugj so``jk qjfqok, yj ehe kou }ja}zhu ugjkznmj} od sfuhjkuq ugfu ugj soyj} af`az`fuhok gfe jquh.nfuje yj }jvzh}je+ Fu mfqj`hkj, a`hkhaf` agf}fauj}hquhaq 'ufm`j 6( fkenfhk njfqz}jq od ozuaonj 'ufm`j =( yj}j qhnh`f} hk moug i}ozsq+ Okj sfuhjku 'gonojosfugx i}ozs( yfqqzmqjvzjku`x `oqu uo do``oy zs ejqshuj }jsjfuje soquf`}jnhkej}q+
Kfqf` hkqsh}fuo}x sjfb d`oy
 Yj dozke f a`jf} omljauhtj ehddj}jkaj mjuyjjk ugjjddjauq od s`fajmo fke gonojosfugx ok kfqf` fh}d`oy
Ufm`j 6
Mfqj`hkj a`hkhaf` agf}fauj}hquhaq od quzex sf}uhahsfkuq+ Tf`zjq f}j kznmj}q'sj}ajkufijq( od sf}uhahsfkuq zk`jqq qufuje ougj}yhqj
Gonojosfugx 'k>=5( S`fajmo 'k>=9(
Njfk 'QE( fij 'xjf}( 16 '63( 14 '61(Qjw 'nf`j < djnf`j( 4 '=:( < 67 '9:( 8 '11( < 67 '49(Njfk 'QE( ez}fuhok od }ghkhuhq 'xjf}q( 61 '66( 64 '66(Ufbhki o}ugoeow e}ziq mjdo}j u}hf` 5 '69( 4 '==(Zqje o}ugoeow u}jfunjkuq s}jthozq`x 'zqje<jddjauhtj( =1 '84( =4 '84(Uoshaf` quj}oheq 7 '1:( < 1 '61( 6= '54( < : '68(A}onoi`xafuj 4 '=4( < = '8( 1 '6=( < = '7(Tfqoaokqu}hauo}q 6= ':=( < 8 '18( 9 '=9( < 5 '6:(Fkuhghqufnhkjq 6: '4:( < 8 '18( 6= '54( < 9 '=9(Hnnzkougj}fsx : '==( < 1 '61( 1 '6=( < = '7(Qz}ij}x 5 '69( < 6 '5( 5 '6:( < = '7(Otj} ugj aozkuj} =3 '79( < 8 '18( =3 '99( < 61 ':3(Zqje f`uj}kfuhtj ugj}fshjq mjdo}j 4 '=:( < 3 : '68( < = '9(S}hkahsf` f``j}ijk<Gozqj ezqu nhuj 69 '96( 67 '49(Gozqj ezqu : '=6( : '68(Djfugj}q 6 '5( 1 '66(Afu 6 '5( 6 '5(Njfk 'QE( qsjahdha HiJ 'zkhuq/n`( 5+4 ':+5( 5+6 ':+7(Njfk 'QE( qbhk ujqu yjf` 'nn( 4+7 '5+=( 4+7 '5+=(
Uhnj fduj} u}jfunjku 'yjjbq( 
    N   j   f   k   a    g   f   k   i   j    d   }   o   n    m   f   q   j    `    h   k   j    '   n    h   k    (
36Mfqj`hkj=15.::636:=3=:13Gonojosfugx3S`fajmo
Dhi =
Njfk 'QJ( yjjb`x agfkij d}on mfqj`hkj hk kfqf` hkqsh}fuo}xsjfb d`oy
Sfsj}q
591
MNL
TO@ZNJ 1=6 68.=4 FZIZQU =333 mnl+aon

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->