Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programajánló - 2012.07.30-08.05

Programajánló - 2012.07.30-08.05

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Magyar Turizmus Zrt
Veszprémi Nyári Fesztivál
Borfesztivál
XVIII. Fonyódi Hadijátékok
XVI. Nemzetközi Volkswagen „Bogár” Találkozó Gyomaendrődön
V. Ördögkatlan Fesztivál
11. Vármeeting Motoros és Rockfesztivál
XIX. Fonyódi Nyári Fesztivál
XXII. Körös-toroki Napok
XXV. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó
XXII. Röszkei Falunapok és XVIII. Nemzetközi Töltöttkáposztaföző-verseny
Balatonfüredi Borhetek
Velencei Kávé- és koktélfesztivál
FEZEN-Fehévári Zenei Napok
BACK TO SPACE-Cinetrip Water Circus
Szegedi Szabadtéri Játékok
Veszprémi Nyári Fesztivál
Borfesztivál
XVIII. Fonyódi Hadijátékok
XVI. Nemzetközi Volkswagen „Bogár” Találkozó Gyomaendrődön
V. Ördögkatlan Fesztivál
11. Vármeeting Motoros és Rockfesztivál
XIX. Fonyódi Nyári Fesztivál
XXII. Körös-toroki Napok
XXV. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó
XXII. Röszkei Falunapok és XVIII. Nemzetközi Töltöttkáposztaföző-verseny
Balatonfüredi Borhetek
Velencei Kávé- és koktélfesztivál
FEZEN-Fehévári Zenei Napok
BACK TO SPACE-Cinetrip Water Circus
Szegedi Szabadtéri Játékok

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Magyar Turizmus Zrt on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

 
 P r o g r a m a j á n l ó
 2 0 1 2.  j ú l.  3 0. -  a u g.
 0 5.
Szívedhez legközelebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat0-24h INFO vonal: 1/438-80-80info@itthon.huwww.itthon.hu
 V e s z p r é m i  N y á r i  F e s z t i v á l  B o r f e s z t i v á l  X V I I I.  F o n y ó d i  H a d i j á t é k  o k   X V I.  N e m z e t k  ö z i  V o l k  s w a g e n  B o g á r ”  T a l á l k  o z ó  G y o-
 m a e n d r ő d ö n
  V.  Ö r d ö g k  a t l a n  F e s z t i v á l  1 1.  V á r m e e t i n g  M o t o r o s  é s  R o c k  f e s z t i v á l  X I X.  F o n y ó d i  N y á r i  F e s z t i v á l  X X I I.  K ö r ö s- t o r o k  i  N a p o k   X X V.  N e m z e t k  ö z i  M é z v á s á r  é s  M é h é s z t a l á l k  o z ó  X X I I.  R ö s z k  e i  F a l u n a p o k   é s  X V I I I.  N e m z e t k  ö z i  T ö l t ö t t k  á-
 p o s z t a f ö z ő- v e r s e n y
  B a l a t o n f ü r e d i  B o r h e t e k   V e l e n c e i  K á v é-  é s  k  o k  t é l f e s z t i v á l  F E Z E N- F e h é v á r i  Z e n e i  N a p o k   BA C K  T O  S PA C E- C i n e t r i p  W a t e r  C i r c u s  S z e g e d i  S z a b a d t é r i  J á t é k  o k 
 
 P r o g r a m a j á n l ó
 2 0 1 2.  j ú l.  3 0. -  a u g.
 0 5.
Szívedhez legközelebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat0-24h INFO vonal: 1/438-80-80info@itthon.huwww.itthon.hu
Veszprémi Nyári Fesztivál
Veszprém, 2012. augusztus 1-20.Rendezvény jellege: fesztiválA veszprémi Vár páratlan barokk épületegyüttese pazar ember-alkotta ku-lissza egy-egy csillagfényes nyáresti rendezvényhez... Emlékezhetnek erre
mindazok, akik a hajdani nagysikerű Várkoncertek közönségeként tapsol
-
tak a legjobb magyar és külföldi előadóknak a szabadtéri színpadnak helyetadó Szentháromság téren. E hagyomány felélesztését és gazdagítását tűztecéljául a Városi Művelődési Központ a 2001-ben először megrendezésre került
Veszprémi Nyári Fesztivállal.
Helyszín: belváros
Telefon: +36 (88) 429 111Honlap: http://www.vmkveszprem.huEmail: info@vmkveszprem.hu
Belépődíj: bizonyos szolgáltatásokért vagy programokra való bejutásért zetni kell
Borfesztivál
Balatonalmádi, 2012. augusztus 3-20.
Rendezvény jellege: fesztivál, folklór, hagyományőrző, gasztronómiai (étel,ital), szórakoztató rendezvény, vásár 
Fedezze fel hazánk zamatos borait, a Balatonpart és a testvérvárosok zenei
sokszínűségét, táncait, kézműves- és népi iparművészeit. Élmény, szórakozás,
barátság, vendégszeretet.
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata
Telefon: +36 (88) 594 081Honlap: http://www.balaton-almadi.hu
Belépődíj: ingyenes
 
 P r o g r a m a j á n l ó
 2 0 1 2.  j ú l.  3 0. -  a u g.
 0 5.
Szívedhez legközelebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat0-24h INFO vonal: 1/438-80-80info@itthon.huwww.itthon.hu
XVIII. Fonyódi Hadijátékok 
Fonyód, 2012. augusztus 5.Rendezvény jellege: történelmi- és várjáték Már évek óta látványos Lovagi Tornát rendeznek a Fonyódi Palánkvárban,
mely 2012-ben sem lesz másképp. A rendezvénynek nagy sikere van, hiszen
évről évre nő a Hadijátékok látogatóinak száma. A rendezvény alatt külön
-
böző lovagrendek bemutatóit tekinthetik meg az érdeklődők, ahol korhű jel
-
mezekbe és fegyverzetbe öltözve szemléltetik a régi harcmodort. Ezt követőena résztvevők kipróbálhatják magukat, mint lovagok. A gyerekek lándzsado
-
bást, célba lövést, kardforgatást gyakorolhatnak, mindezt játékos formában. Arendezvény zárásaként reneszánsz korabeli zenei előadást hallhatnak.
Helyszín: Fonyódi PalánkvárTelefon: +36 (85) 560 313Honlap: http://www.balatonfonyod.huEmail: fonyod@tourinform.hu
Belépődíj: ingyenes
XVI. Nemzetközi Volkswagen „Bogár”
Találkozó Gyomaendrődön
Gyomaendrőd, 2012. augusztus 3-5.Rendezvény jellege: zene, koncert, sportesemény, kiállítás, szórakoztató
rendezvény, gyermekprogram
Az ország legnagyobb Volkswagen találkozója - 5 éve folyamatosan az évtalálkozója, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Sok belföldi és külföldivendéget vonz. A rendezvény hangulata retrós, rockos - az autóknak meg
-
felelő, ezért méltán népszerű a „bogarasok” körében is. Sok fellépővel, színesprogrammal vár minden érdeklődőt.
Helyszín: Liget Fürdő 
Telefon: +36 (30) 606 5620Email: doca@freemail.hu
Belépődíj: ingyenes

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->