Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Polovina, Gojko (1971): "Sjecanja - Lika 1941"

Polovina, Gojko (1971): "Sjecanja - Lika 1941"

Ratings: (0)|Views: 794|Likes:
Published by Zoran Ostric
Gojko Polovina: "Sjećanje na početni period narodnog ustanka u Lici 1941. godine", objavljeno u zborniku "Prva godina narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca, Korduna, Gline, Like, Gorskog Kotara, Pokuplja i Žumberka", Karlovac: Historijski arhiv u Karlovcu, 1971, str. 771-813. Preneseno u knjizi G. Polovina: "Svedočenje : Sećanja na događaje iz prve godine ustanka u Lici", Beograd: Rad, 1988., na str. 326-363.
Gojko Polovina: "Sjećanje na početni period narodnog ustanka u Lici 1941. godine", objavljeno u zborniku "Prva godina narodnooslobodilačkog rata na području Karlovca, Korduna, Gline, Like, Gorskog Kotara, Pokuplja i Žumberka", Karlovac: Historijski arhiv u Karlovcu, 1971, str. 771-813. Preneseno u knjizi G. Polovina: "Svedočenje : Sećanja na događaje iz prve godine ustanka u Lici", Beograd: Rad, 1988., na str. 326-363.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Zoran Ostric on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
GojkoPolovina
SJEĆANJA NA
POČETNI PERIOD
NARODNOG
USTANKA
U
LICI GODINE 1941
g
k
Nepomirljive suprotnosti početkom
pete
decenije našeg vijeka pri-morale
su i
»klajnpurgere« ličke varošice Gračaca
da se
opredijele »za«
ili
»protiv«
fašizma, iako
im je
jedino odgovaralo načelo
»kako
vjetarpuše«.
Ovog
puta
su
»puhala«
dva
suprotna,
pa je u
njihovom sudaru
oluja
bila neizbježna.
I ko je
želio
da
preživi
vihor,
morao
se
opredijeliti
za
jačeg.
l
Vezanje Jugoslavije
za
Trojni pakt našim »klajnpurgerima« izgledalo
jje
kao vrhunac političke mudrosti. A kad su saznali za demonstracije i
jobaranje
vlade Cvetković-Maček, očajnički
su
uzdisali:
»Ludost
.
.
.
|
državno
i
nacionalno samoubojstvo
.
.
»Dobro
je
ovo«
dobacivali
su
lokalni ustaški prvaci
— jer će
sada sile osovine shvatiti
da se sa
Srbima
ne
može
. .
»Neutralnosti nema
. .
.
Svak
se
mora
opredijeliti
. .
govorili smo mi komunisti znajući političke
stavove svakog
sugrađanina.Svima
je
bilo jasno
da je
početak
rata
tu, za
koji dan. Mislilo
se
samo
kakav će mu biti kraj. Slučajno sam sreo nekadašnje lokalne
vode
J?ivšjejOjjune, kao da ih je
sudbina fatalno
vezala:
»Amerika
i
Engleska
s
nama,
a na
kraju biće
i
Rusi
. . .
Pobijedićemo
. .
govorio
je
u
Mile Stojsavljević
Crni,
više
s
izrazom želje nego vjere
da će
tako biti.
»Nećemo
izdržati
. .
.
Jugoslaviju
će
slomiti
. .
očajno
je
uzdahnuo
pop
MilMandić, uviđajući slom sopstvenih snova
i
nada.
Te
večeri
održali
smo
sastanak
Sreskog
komiteta
KPH
za
Gračac
i
dogovorili
seda,
radi potpunijih
i
neposrednijih informacija, odem
u
Beograd.
Vratio
sam
se s potvrdom općeg
mišljenja
da je rat neizbježan i da ostaje na
snazi
stav
KPJ da
treba braniti zemlju
od
fašizma svim
sredstvima.
Bombardovanje
Beograda više
je
demoralisalo mještane nego
što je
iznenadilo. Toga dana našli
smo se u
stanu
Nikole
Krajnovića radi
dogo-
vora. Zaključili
smo da
odmah odem
u
(jospić
po
proglase
CK KPH ida se u OK KPH za
Liku dogovorim
o
održavanju
veza
u
toku
rata.
771
.
objavljeno u zborniku "Prva godinaNarodnooslobodila
č
kog rata na podru
č
 juKarovca - Korduna - Gline - Like - GporskogKotara - Pokuplja i Žumberka", Karlovac:Historijski arhivu u Karlovcu, 1971., str. 771- 813Pretiskano u knjizi G. Polovina: "Svedo
č
enje :Se
ć
anja na doga
đ
aje iz prve godine ustanka uLici", Beograd: Rad, 1988., str. 326-363.
 
 
koj
i
Mačeku
...
onima ništa
ne
virujem
...«
Osmog aprila uveče održali
smo
sastanak
Sres
u
stanu
Nikole
Krainovića.
Bili su
prisutni^Krajnovi
pozvali
smo i poručnika
jbfakulića
i Stevu_j.,oncara7cl
0
^
3
^
6
^
11
)
21
zaključili
smodlfje
stav dijela rukovodbrani
od
fašizma
u
stvari
identičan
sa
stavom ustna ovo: 1)
Hrvati
koji nisu mobilisani da se ne odaziva oni koji su već mobilisani da sabotiraju ili, ako m
2)
okupatorska vojska neće napadati hrvatska sela
 
Hrvate:
tko
dokaže
da je
Hrvat,
biće pušten kući
Hrvatska
ćeostati neutralna.UdiskusijijepotvenaiMusolininazahtjev Mačeka
»zaearantovali«
Hrv
:j
.
y
I.
™—-*
~~*~-1
-~~*f~-~*f-^-*-~.^„~-:.-^..
-.
~.
i
da njegove pristalice to posebno ističu kao »mudrobzira
na to
ko
će na
kraju pobijediti, »neutralni
H
prijateljstvu«. Slično
njima
i..^L.SQZj^t^_^rbi.,p
čito
neki_jrgovci_i„
Jvercerij
jjriželjkivali,,
su talijans
odranije
s
njima
povezali u Zadru. Prema tome, zaklu obrani od fašizma
među Hrvatima može
se
računati
i
svjesniji
dio
HSS,
dok će dio
rukovodećih ljudi
i
nastrani napadača zajednosustašama. Pošto seljacinovništva, postoje povoljni uslovi
za
sprovenje dire
zemlje
od
fašističkih napadača. Zaključili
smo da
djelu
koristeći
se
položajem Dušana Drakulića
kao
žand
Međutim,
znaci rasula pojačano
su se
javljali
o
stičkog napada. Broj vojnika, rezervista »lutalica«,
nisu
mogli »naći« svoju jedinicu, sve više se
povećava
načelstvo
i
žandarmerijska stanica dobili
su
obavješt
postavljenih
da je proglašena Nezavisna Državasaznali
za tu
vijest, sastali
smo se i kao
Sreski komite
nizujemo
otpor,
uvjerenidaJugoslavenska
vlada
iv
rati,
bar netako
brzo.
Sreskom načelniku Kovačićumora ponašatikaojugoslavenski službenikbezobzi
preko
telefona položio zakletvu
na
vjernost
Paveliću
ali
jejugoslavenskiorijentisan
ispreman
da
u
to
"s"nam£
:
.
772
 
I
pored proglašenja
NDH,
još
uvijek
je
postojala spremnost
za
borbu,
pod
uslovom
da
Jugoslavenska
vlada
i
Jugoslavenska vojska
ne
kapituli-
raju.
11.
aprila
u
Gračacu protekao
je u
neizvjesnosti^
12.
aprila
ujutro
sakupio
se na
placu veći broj seljaka, pretežno Srba
iz
okolnih sela,
a
dijelom
i
rezervista koji
su
slučajno naišli
iz
jedinica Jugoslavenske vojske
u
rasulu. Sakupljenom narodu obratio
se
kraćim govorom Mile
Stojsavlje-
-vi£CrnL
član
Izvršnog odbora SDS.
Ne
znajući
pravo
stanje,
on
je
morao
da
savjetuje
samo
hladnokrvnost i da
apelira
na
slogu Srba
i
Hrvata.
Nešto kasnije
seljaci
su
zahtijevali
da
čuju
i
predstavnike
KP,
jer
se
<,doznalo
da smo mi
naredili sreskom načelniku
da
mora ostati
u
službi
jKraljevine
Jugoslavije.
Kao
sekretar
Komiteta
mogao
sam da
ponovim
listo
što je
rekao
i
predstavnik SDS,
s tim što
sam, pored apela
za
bratstvo
)
*i
jedinstvo
Hrvata
i
Srba, pozvao narod
da ni u kom
slučaju,
ma šta sedesilo,
ne
pušta oružje
iz
ruku.Članovi Sreskog komiteta bili
su
stalno
na
okupu. Zaključili
smo da
je
najvažnije uspostaviti
i
održavati vezu
s 56.
pješadijskim
pukom
^u
Kninu,
čiji
je
komandant
pukovnik Nedeljković
Brko^pokazivao
odluč-
nost
i
spremnost
za borbu?
Međutim,
s"vi
pokušaji
da
uspostavimo vezu
s
njegovim štabom, ostali
su bez
uspjeha. Kuriri
su se
vraćali
iz Knina
s
vijestima
o
općem rasulu.
12.
aprila prije podne jedna grupa ustaša
i
»zaštitara«, seljaka
izJLovmca_i
okolnih sela, došla
je
naoružana
u
Gračac
da
uspostavi vlast NDH.
Mi smo se
nalazili
u
žandarmerijskoj stanici.Poručnik Drakulić
je
naredio
da se na
njih
otvori
vatra.
Ustaše
su
pobjegle
bez
borbe,
a mi smo uz
pomoć seljaka
iz
okolnih sela, koji
su nam se
pridružili, uspostavili vlast
u
Gračacu
uključujući
i
željezničku stanicu.
Zakomandanta
smo
odredili Drakulića, naglasivši
da
time samo obnavljamojugoslavensku
vlast
i
priključujemo
se
Jugoslavenskoj
vojscii
vladi
koji
se još
bore
protiv
agresora. Pošto
su
ustaše
već
držale
vlast
u
Gospiću
i
Zagrebu, zaključili
smo da se
povežemo
i
oslonimo
na dio
Jugoslavenskevojske
za
koji
smo
vjerovali
da se još
drži
na
području
B.
Grahova
i
Drvara.Nikoli
Krajnoviću
i
Dušanu
Drakuliću
dali
smo
zadatak
da
drže Gračac
dok je
moguće,
a ja sam
preko Bruvna
i Mazina
pošao
za
L3£S.c_i_Srb_
da
usput obavijestim članove
KP i
simpatizere
da
organi-
zuju
dobrovoljačke odrede
za
borbu
protiv
agresora
i da
uhvatim vezu
s
Jugoslavenskom vojskom
u
Bosni.
U
Bruvnu
se
našla veća grupa boraca spremnih
za
borbu,
ali
kako
su
izgubili povjerenje
u
jugoslavensku vojnu komandu, izričito
su
zahtije-vali
da
komandant mora biti komunista, čovjek koji
će
uživati povje-
renje
Sovjetske Rusije.
Iz
Bruvna
samposlao
patrolu
s
Đuranom
Dauto-
vićem
na
čelu
da
najprečim putem
ide
prema Grahovu
i
uspostavi vezu
sa
56.
pješadijskim pukom,
a ja sam
nastavio
put
preko Mazina
u
Lapac.Stigavši
na
područje Donjeg
Lapca,
stigle
su i
vijesti
o
bjekstvu
kralja
i
vlade
i o
kapitulaciji Jugoslavenske
vojske.Sada
mi je
jedino
ostalo
da
savjetujem seljacima
da
skrivaju oružje
i
municiju. Pošto
sam
obaviorazgovore
s
članovima
KP i
simpatizerima
na
području Donjeg Lapca
i
Srba, vratio
sam se u
Gračac. Tamo
je već
bila talijanska vojska
i, pod
773

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gogo36 liked this
Gutesa Vojislav liked this
skutorka59 liked this
Hrvoje Petković liked this
Zoran Ostric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->