Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sekolah Bestari

Sekolah Bestari

Ratings:

4.57

(1)
|Views: 1,461|Likes:
Published by sulya20045343

More info:

Published by: sulya20045343 on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

 
SEKOLAH BESTARI
 KONSEP DAN MATLAMAT 
S
ejak mencapai kemerdekaan, negara kita telah mengalami perubahan yang pesatdalam sistem pendidikannya. Bagi meningkatkan mutu pendidikan, dasar - dasar  pendidikan negara sentiasa dikaji dan kurikulum diperkemaskan bagi memastikankeberkesanan perlaksanaannya dalam menghadapi alaf baru yang timbul dalam bidangekonomi, politik dan sosial selaras dengan perkembangan pesat yang sedang berlakudalam negara.Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai matlamat Wawasan 2020, iaitumemerlukan pertumbuhan produktif yang dapat dicapai melalui kepakaran teknologi,tenaga kerja yang mampu berfikir secara kritis, inovatif dan kreatif serta bersedia untuk turut serta dalam ekonomi globalisasi.Di samping itu, falsafah pendidikan negara berhasrat utnuk membentuk  perkembangan potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat menghasilkanindividu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.Pemangkin ke arah pengubahsuaian ini kerajaan telah mewujudkan Sekolah Bestari yanglengkap dengan teknologi terkini bagi memperbaiki sistem pendidikan negara di sampingmenyediakan tenaga kerja mahir bagi menghadapi cabaran alaf baru.Pengubahsusian sistem pendidikan memerlukan perubahan dari segi amalandan budaya di sekolah rendah dan menengah. Sistem pendidikan masa kini perlu berubahdari pembelajaran yang hanya menekankan hafalan kepada pembelajaran merangsangkan pemikiran dan kreativiti, mengambil kira pelbagai kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar serta memastikan semua pelajar berpeluang untuk membina konsep kendiri. Disamping itu, ibubapa dan masyarakat perlu memainkan peranan yang aktif utnuk merealisasikan halatuju perubahan dalam sistem pendidikan negara.Pengwujudan Sekolah Bestari ini merupakan satu daripada tujuh aplikasiPerdana Koridor Raya Multimedia ( MSC ) Malaysia. Berlandaskan ini, hasrat danmatlamat kerajaan Malaysia menggunakan sepenuhnya kepakaran teknologi dan pertumbuhan pesat prasarana MSC untuk menggalakkan pembentukan Sekolah Bestari."Memandangkan betapa pentingnya Sekolah Bestari kepada pembentukan generasi akandatang, kerajaan telah mengambil langkah menjadikan penjelmaan Sekolah Bestarisebagai satu daripada tujuh ' flagship application ' dalam projek Mega Koridor Raya
 
Multimedia"( Ucapan Menteri Pendidikan Malaysia ).Pada tahun 1999, sembilan puluh buah sekolah perintis akan dijadikannukleus bagi melaksanakan konsep, bahan pengajaran dan pembelajaran, kemahiran danteknologi Sekolah Bestari. Dokumen dasar yang asal tentang Sekolah Bestari Malaysiaialah Smart Schools in Malaysia: A Quantum Leap, yang disediakan pada Januari 1997.Dokumen ini ialah asas bagi dokumen The Malaysian Smart School. A ConceptualBlueprint yang disediakan oleh Pasukan Petugas Bersama Industri KementerianPendidikan Malaysia. Konsep Sekolah Bestari yang terkandung dalam dokumen TheMalaysian Smart School: A Conceptual Blueprint merupakan idea yang terus berkembang berterusan dan sentiasa terbuka kepada perubahan dan kemajuan dalam pedagogi danteknologi maklumat. Oleh itu, dokumen ini lebih bersifat deskriptif daripada preskriptif.Pasukan Petugas juga menyediakan dokumen The Malaysian Smart SchoolImplementation Plan yang menyediakan pelaksanaan sekolah-sekolah di seluruh negara untuk menjadi Sekolah Bestari.Selain itu,projek Sekolah Bestari menghasilkanlima 'Concept Requests For Proposals' penyelesaian dalam bidang berikut.
Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
Sistem Penilaian
Sistem Pengerusan Sekolah
Infrastruktur Teknologi
Integrasi SistemKesemua ini telah dilancarkan serentak pada Julai 1997.Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semulasecara menyeluruh dari segi amalan pengajaran, pembelajaran, pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar bagi Zaman Maklumat. Sekolah Bestari berkembang dengan pembentukan staf yang profesional, sumber yang bertambah dan pentadbiran yang cekap.Ini membolehkan sekolah menyesuaikan diri dengan keadaan yang kian berubah.Di Sekolah Bestari pembelajaran akan bercorak kearah kendiri mengikut kadar individu, kesinambungan dan reflektif. Ini akan berlaku dengan adanya pembekalanteknologi pelbagai media dan jaringan meliputi seluruh dunia.Pembelajaran berubah daripada berpusatkan guru kepada yang berpusatkan pelajar. Kurikulum di Sekolah Bestari lebih fleksibel dan terbuka. Kurikulum di SekolahBestari dirancang supaya bermakna, mempunyai tanggungjawab sosial, reflektif, holistik,
 
global, terbuka berdasarkan matlamat. In menggalakkan pembelajaran holistik,membenarkan kanak - kanak maju mengikut tahap pencapaian masing - masing danmengambil kira keupayaan, minat dan keperluan pelajar yang berbeza - beza. Kanak -kanak dididik dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, disemai dengan nilaimurni dan digalakkan meningkatkan kefasihan berbahasa. Kurikulum Sekolah Bestaridibentuk untuk membentuk pelajar mencapai perkembangan yang seimbang.Pelajar sebagai pembelajar aktif di Sekolah Bestari. Pembelajaran yang berpusatkan budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu oleh teknologi sertamenggunakannya secara menyeluruh dan bersepadu dalam berbagai situasi. Sekolahmemupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif bagi menghadapi situasi baru.Pelajar bertindak dengan berani dalam membuat keputusan dan bertanggungjawabterhadap keputusan itu. Pelajar akan membuat pengembaraan maklumat mengelilingidunia untuk mencari dan mengumpul data. Pelajar akan dapat mencapai sumber tempatan, kebangsaan dan global. Penjaringan melalui internet juga membolehkaninteraksi antara pelajar dan guru - guru yang lain serta orang ramai di seluruh dunia.Dunia pelajar akan diperluaskan melalui perhubungan, pendidikan dan sosialini. Pembelajaran yang bermakna ini dapat memupuk dan mempertingkatkan segala potensi yang ada pada pelajar secara cekap, ekonomis dan berkesan denganmenggunakan daya fikir, pengetahuan, kemahiran dan teknologi pendidikan era ini dancabaran masa hadapan memerlukan Sekolah Bestari sebagai wadah ke arah pencapaiannya. Penjaringan mempunyai kelebihan dari segi membolehkan pelajar yangtidak dapat menghadiri sekolah untuk membuat kerja sekolah dari rumah. Ini memberimakna baru kepada idea ketidakhadiran sekolah kerana pembelajaran masih dapat berlaku di luar sekolah. Oleh itu, pelajar perlu diajar strategi untuk menerajui maklumatdengan cekap dan selektif. Usaha berpasukan, kerjasama kumpulan, fleksibiliti, pandangan jauh dan ketrampilan menggunakan bahasa antarabangsa akan jugaditekankan.Sekolah Bestari Malaysia akan mengambil juga konsep inovatif kelasmelangkau maya. Sistem sekarang memberi ketegangan kepada pelajar yang lemah danmenghalang kemajuan pelajar pintar. Dalam Sekolah Bestari, teknologi akan memberifleksibiliti untuk membasmi ketegangan dalam pendidikan. Pelajar yang lebih cerdasakan dapat menyiapkan semua kerja kursus dan penilaian lebih awal daripada tempohnormal. Pelajar yang kurang berupaya akan melalui program asas mengikut kadar  pembelajarannya, serta diberi bantuan khas oleh guru. Ini dapat berlaku kerana penubuhan sistem pengeluaran item penilaian yang berpusatkan dari dalam talian.Sistem penilaian fleksibel ini akan membenarkan pelajar dalam satu kelasfizikal untuk bekerja pada aras yang berlainan dalam matapelajaran yang sama, selainmembenarkan pelajar terus ke aras yang lain dalam mata pelajaran yang berlainan pada

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adeq Eva C Jentayu liked this
mohdrowa liked this
Amir Asraf liked this
Erna Nana liked this
JONORIAH JOHARI liked this
taziaboy_91 liked this
Amira Balqis liked this
Norfatin Kama liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->