Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
248Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cabaran Pendidikan Dalam Wawasan 2020

Cabaran Pendidikan Dalam Wawasan 2020

Ratings:

4.93

(1)
|Views: 31,474|Likes:
Published by sulya20045343

More info:

Published by: sulya20045343 on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

 
RINGKASAN EKSEKUTIF;Penerangan ringkas berkaitan Perpaduan rakyat sebagai satucabaran utama Kerajaan Malaysia dan Pendidikan di Malaysia yangdijadikan wahana untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaumsemenjak sebelum merdeka, sebagaimana dinyatakan dalam Penyata Razak1956, dilakarkan dalam pendahuluan kertas ini. Diikuti dengan masalahperpaduan dan hasrat penubuhan Sekolah Kebangsaan (SK) dengan ciri-cirisekolah perkasa.Selepas penjelasan definisi perpaduan, pendidikan danmemperkasakan, kertas ini mengariskan Sembilan Cabaran Wawasan 2020 danmenyentuh peranan pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysiamenuju Wawasan 2020. Disusuli pula dengan Imbasan PerkembanganPendidikan di MalaysiaSeterusnya dihuraikan bagaimana Penyata Razak 1956 sebagai batuasas bagi perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan dapat mewujudkanpenyatuan kaum. Huraian diteruskan dengan menghubungkaitkan bagaimanaDasar dan Rangka Kerja dapat mewujudkan perpaduan dan pembangunanNegara. Dasar Pendidikan Kebangsaan berkaitan kurikulum, kokurikulum,peperiksan dan penggunaan bahasa pengantar yang sama. Kemudianditeruskan dengan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) denganteras pertama dan ketiga yang berfokuskan perpaduan dan memperkasakansekolah.Rancangan Malaysia Kesembilan dengan empat agenda utamanya yangberkaitan dengan Pendidikan dinyatakan dalam helaian seterusnya, dandiikuti pula dengan Isu dan cabaran perpaduan kaum di peringkat pelajar.Sebelum penutup kertas ini menjelaskan program-program yangdijalankan di sekolah-sekolah sebagai strategi pelaksanaan dalammewujudkan perpaduan dan memperkasakan sekolah. Di antaranya ialahPenubuhan Kelab Rukun Negara, Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu Negeri,Sekolah Penyayang, Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat, PelaksanaanRIMUP, Penyertaan Dalam Kokurikulum, Sambutan Bulan Patriotisme danKemerdekaan, Lawatan Sambil Belajar, Pengurusan Disiplin, Hari Keluargadan Sukaneka, Acara Kebudayaan dan Kesenian, Perkhemahan Bina Insan,Majlis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina, Sistem Rumah, AktivitiRiadah Luar Sekolah dan Tabung Kebajikan.Bahagian akhir kertas ini merumuskan bahawa, pelajar hari iniadalah bakal pemimpin dan pembina negara pada masa akan datang. Merekaberasal dari wilayah yang berlainan dan menjadi ahli dalam komunitisebuah sekolah yang terdiri dari para guru, kakitangan sokongan yangberbilang kaum dan dari daerah yang berlainan termasuk dari Sabah danSarawak. Alam persekolahan dan mungkin kehidupan di asrama merupakanmedan terbaik untuk melatih komuniti kecil masyarakat Malaysia membinakeyakinan para pelajar dan warga sekolah peri pentingnya perpaduan kearah pencapaian akademik, kokurikulum dan pembinaan sahsiah yangcemerlang dan seterusnya memperkasakan sekolah.
SOALAN 2Pendidikan di Malaysia bukan sahaja bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum.Pendidikan sebagai alat perpaduan kaum jelas dinyatakan dalam PenyataRazak 1956 dan merupakan cabaran paling utama dalam usaha negara mencapai matlamat Wawasan 2020.
 
Bagaimanakah anda sebagai seorang pendidik mentafsir hasrat tersebutdalam mewujudkan perpaduan antara kaum dan memperkasakan sekolah.
 PengenalanPerpaduan rakyat menjadi satu cabaran utama yang dihadapi olehKerajaan Malaysia. Isu perpaduan adalah utama dari sembilan cabaranuntuk mencapai matlamat Wawasan 2020 yang berbunyi "Mewujudkan bangsaMalaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa danboleh dikongsi bersama, berintegrasi di peringkat Wilayah dan antarakaum, berasaskan persamaan hak dan keadilan"Semenjak sebelum merdeka, Pendidikan telah dijadikan wahana untukmenyatupadukan masyarakat berbilang kaum sebagaimana jelas dinyatakandalam Penyata Razak 1956 dan menjadi cabaran negara dalam usaha untukmencapai matlamat Wawasan 2020. Manakala hasrat penubuhan SekolahKebangsaan (SK) telah diilhamkan oleh para pemimpin negara sebagaiwahana untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum. SK diharap dapat dijadikantempat untuk generasi muda hidup bermasyarakat, saling bekerjasamaantara satu sama lain serta melahirkan rakyat yang setia dan menyumbangkepada kesejahteraan Negara.SK merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengahharian yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.Sekolah-sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagimemupuk perpaduan rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapatbeberapa kelemahan yang perlu diatasi supaya SK menjadi sekolah pilihanutama masyarakat. Sehingga kini, masih terdapat SK yang mempunyaiprasarana kurang memuaskan, terutama di kawasan pedalaman. Selain itu,terdapat anggapan masyarakat bahawa pencapaian akademik di SK adalahlebih rendah berbanding sekolah rendah aliran Cina. Masyarakat bukanBumiputera mempunyai tanggapan bahawa SK juga terlalu bercirikan Islammanakala masyarakat Islam pula menyatakan sebaliknya.Adalah menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia melaluisetiap pendidiknya untuk mewujudkan perpaduan antara kaum danmemperkasakan sekolah dengan :CIRI-CIRI SEKOLAH PERKASA* INFRASTRUKTUR LENGKAP DAN BERKUALITI* PEMIMPIN DAN GURU CEKAP, TERLATIH DAN BERKUALITI* IKLIM DAN BUDAYA SEKOLAH SIHAT* SEMUA PELAJAR MENGUASAI 3M* PENAWARAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM BERASASKAN PELANGGAN* PENAWARAN DAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM YANG BERKESAN* MENAWARKAN BAHASA CINA DAN BAHASA TAMIL* PENCAPAIAN AKADEMIK CEMERLANG* PENCAPAIAN SAHSIAH PELAJAR CEMERLANG* SISTEM SOKONGAN YANG KUAT DAN MENCUKUPI* BERASPIRASI NASIONALDefinisiPerpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifattoleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnikyang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas.Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruhmasyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama sertaperasaan cinta dan banggakan Negara. Di samping itu juga, definisiperpaduan menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhdmentakrifkan sebagai penggabungan, peleburan, persesuaian, kecocokandan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan
 
sebagainya. Menurut Kamus Dewan 1994, pendidikan bermaksud sesuatuproses belajar dan juga mengajar. Manakala maksud bagi perkataanmemperkasakan adalah memantapkan atau mengukuhkan sesuatu.Wawasan 2020Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyatMalaysia, khasnya golongan pelajar. Wawasan 2020 ini dikemukakan olehTun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang, m/s105). Wawasan 2020 meletakkan matlamat menjelang tahun 2020, Malaysiasebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara benar-benar maju,mampu berdikari, progresif dan makmur. Objektif ini hanya dicapai jikarakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan ataurintangan yang dianggap sebagai cabaran.Peranan pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysia perludiasaskan kepada Wawasan 2020, iaitu satu gagasan pembinaan masa depanmasyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada Sembilan Cabaran utama.SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020* Pembentukan Masyarakat yang Bersatu padu* Pembentukan Masyarakat yang Bebas, Merdeka dan Cemerlang* Pembentukan Masyarakat Demokratik yang Matang* Pembinaan Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Utuh.* Pembentukan Masyarakat yang Toleran* Pembangunan Masyarakat Saintifik dan Maju* Pembinaan Masyarakat Penyayang* Pembentukan Masyarakat Keadilan Ekonomi-Sosial* Pembentukan Masyarakat Daya Saing dan MakmurImbasan Perkembangan Pendidikan di MalaysiaPenyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan* Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan* Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantarutama* Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia* Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semuaLaporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini* Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira* Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsurdisiplin yang diingini* Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia* Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional* Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun* Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajarankeseluruhanCiri-ciri Laporan Kabinet 1979* Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira* Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsurdisiplin.* Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia* Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional* Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun* Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran

Activity (248)

You've already reviewed this. Edit your review.
Khairul Bariyah liked this
Zaharah Aida added this note
copy aje dalam word... boleh je...
1 thousand reads
1 hundred reads
membor liked this
membor liked this
Cikgu Madrid liked this
Yaya Faa liked this
Norizam Suliman added this note
naper x leh download?
Zaidatul Akma added this note
bgos..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->