Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
John Galsworthy Forsyte Saga

John Galsworthy Forsyte Saga

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:

More info:

Published by: Luis Miguel Santiago Contreras on Jul 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

 
 John Galsworthy
 Forsyte Saga
Proprietarul
Dedic 
 
so 
ţ 
iei 
 
mele 
 
FORSYTE 
 
SAGA 
 
în 
 
întregime 
,
socotind 
 
ă 
,
din 
 
toat 
ă 
 
opera 
 
mea 
,
aceasta 
 
este 
 
singura 
 
demn 
ă 
 
de 
 
ea 
.
ă 
ă 
 
încurajarea 
,
simpatia 
 
ş 
 
critica 
 
ei 
,
niciodat 
ă 
 
n-a 
ş 
 
 fi 
 
devenit 
 
un 
 
scriitor 
,
nici 
 
ă 
car 
 
ş 
 
cum 
 
sunt 
.“...
Ve 
ţ 
 
ă 
spunde 
 
Sclavii 
 
sunt 
 
ai 
 
no 
ş 
tri 
...”
 
Negu
ţă
torul din Vene
ţ
ia
Dedicat 
 
lui 
 
EDWARD 
 
GARNETT 
 
 
PARTEA ÎNTÂI
 
Capitolul I. Acas
ă
la b
ă
trânul Jolyon
Privilegia
ţ
ii care au luat parte la o s
ă
rb
ă
toarefamilial
ă
a neamului Forsyte au putut vedea un tabloufermec
ă
tor
ş
i plin de înv
ăţă
minte: o familie din mareaburghezie în toat
ă
str
ă
lucirea ei. Dar dac
ă
vreuna dinaceste persoane privilegiate ar fi avut darul analizeipsihologice (talent care nu are valoare b
ă
neasc
ă
 
ş
i estecu des
ă
vâr
ş
ire dispre
ţ
uit de neamul Forsyte), putea fimartorul unui spectacol, nu numai încânt
ă
tor în sine,dar
ş
i revelator pentru o tainic
ă
problem
ă
uman
ă
. Cualte cuvinte, dintr-o adunare a acestei familii
 ― 
în carenici o ramur
ă
nu este atras
ă
c
ă
tre cealalt
ă
, în care nuexist
ă
nici trei membri lega
ţ
i între ei de un sentimentcare ar merita denumirea de simpatie
 ― 
ar fi v
ă
zutdeslu
ş
it dârzenia misterioas
ă
 
ş
i concret
ă
care face dinfamilie o unitate atât de puternic
ă
în societate, oimagine atât de limpede a unei societ
ăţ
i în miniatur
ă
.Ar fi întrez
ă
rit anevoioase c
ă
i ale progresului social, arfi în
ţ
eles ceva din via
ţ
a patriarhal
ă
, din invaziahoardelor barbare, din în
ă
l
ţ
area
ş
i decaden
ţ
ana
ţ
iunilor. Ar fi avut senza
ţ
ia celui ce urm
ă
re
ş
tecre
ş
terea unui arbore de când a fost s
ă
dit
ş
i care
 ― 
 simbol al dârzeniei, izol
ă
rii
ş
i izbânzii
 ― 
tr
ă
ie
ş
te înmijlocul a sute de alte plante care mor, fiind mai pu
ţ
infibroase, cu mai pu
ţ
in
ă
sev
ă
 
ş
i rezisten
ţă
.
Ş
i într-obun
ă
zi arborele îi apare înfloritor, cu coroana-i verde,cu frunzi
ş
ul bogat, într-o izbucnire de prosperitateaproape sup
ă
r
ă
toare, în culmea m
ă
re
ţ
iei sale.În ziua de 15 iunie a anului 1886, în jurul oreipatru dup
ă
amiaz
ă
, observatorul care ar fi avutnorocul s
ă
se afle în casa b
ă
trânului Jolyon Forsytedin Stanhope Gate, ar fi putut vedea neamul Forsyte înculmea înfloririi sale.