P. 1
Pregação - O relacionamento é uma construção - Mt 7_24-27

Pregação - O relacionamento é uma construção - Mt 7_24-27

Ratings:
(0)
|Views: 302|Likes:
Published by Daniel Deusdete
Mais? visite: http://www.JAMAISDESISTA.com.br - Como é considerado um homem sábio ou prudente aquele que ouve e pratica a palavra de Deus sendo assim comparado ao que constrói a sua casa sobre fundamento sólido, assim, todo relacionamento é uma construção que deve igualmente ter fundamento e colunas.
Mais? visite: http://www.JAMAISDESISTA.com.br - Como é considerado um homem sábio ou prudente aquele que ouve e pratica a palavra de Deus sendo assim comparado ao que constrói a sua casa sobre fundamento sólido, assim, todo relacionamento é uma construção que deve igualmente ter fundamento e colunas.

More info:

Published by: Daniel Deusdete on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
 
c~~p6,,ttt+fabagunjugu~a+elb+m} 
’+++jgu qzj ju~lz elkluel ~lnlu lu ngau+++ ’#B~ =36=?'
-
+++ juqzjejknl"bj nau elguau qzj pa}a ~}áu `geab j aakäaknl pa}a au qzj ngak~j nj bgb ju~ål) p}luugdl pa}a l ail +++
-
#@p 5615)1>'+
Az~l}6
E}j}pa}aj}Odbagi+elb
#
kål uj juqzjäa nj eg~a} au `lk~ju
'
1,05
Pgug~j6c~~p6,,ttt+fabagunjugu~a+elb+m}#FABAGU NJUGU^A!'c~~p6,,ttt+ue}gmn+elb,e}j}pa}aj}#UE]GMN'
_]JDÅL KA GD]JFA NL BLK^J ― =3,?4,=?1=+Gd}jfa6 Gd}jfa nl Blk~j_au~l} _}jugnjk~j
6 _}+ Fl}dj Kjju na Ba~a j Jigvj~j Ba}ga Izeau
Jknj}jäl
6 Q] 510 Elkfzk~l > Ilfau >,: " Uababmaga Uzi,N@ " EJ_6 4=+5?3"0?>55>03>4?"5175
Uzbá}gl
Uaznaäúju) ad}anjegbjk~lu j ap}jujk~aäúju
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =
¯
Ijg~z}a Mâmigea6 B~ 46=>"=4
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5
¯
Bgkca L}aäål _an}ål Jb Bgkcau _}jdaäúju
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >
¯
]JUZBL NL UJ]BÅL
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >
¯
G+ Gk~}lnzäål+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ :
¯
GG+ Elk~js~zaigvaäål nlu ~}jeclu mâmigelu ignlu
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ :
¯
GGG+ A elku~}zäål nl jng`âegl nl }jiaeglkabjk~l
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0
¯
A+
¯
L
]JIAEGLKABJK^L _J]@JG^L
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4
¯
M+
¯
J
L KLUUL ]JIAEGLKABJK^L
)
Ç LZ _LNJ UJ] _J]@JG^L KJU^A PGNA
<
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3
¯
E+
¯
E
LBL JK^ÅL ELKU^]ZG]JBLU KLUULU ]JIAEGLKABJK^LU
<
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3
¯
_auul 16 Lu `zknabjk~lu
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3
¯
1+1+
¯
Ulm}j l @gicl elbl a pjn}a akdzia}
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7
¯
1+=+
¯
Ulm}j a _aia}a elbl `zknabjk~l+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17
¯
_auul =6 Au elizkau
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =1
¯
=+1+
¯
Abl}
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ==
¯
=+=+
¯
Elk`gakäa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =>
¯
=+5+
¯
^jbl} nl Ujkcl}
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =:
¯
=+>+
¯
]jupjg~l
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =3
¯
=+:+
¯
_j}nål
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ =3
¯
=+0+
¯
]juplkuamgignanj
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5>
¯
=+4+
¯
Igmj}nanj
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5>
¯
_auul 56 Au `auju
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5:
¯
5+1+ Kauegbjk~l
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5:
¯
5+=+ E}juegbjk~l
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 50
¯
5+5+ Njujkligbjk~l
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 50
¯
5+>+ Ap}gbl}abjk~l lz bjicl}gau elk~âkzau
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 50
¯
5+:+ @}z~g`geaäål
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 54
¯
GP+ Elkeizuål
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 57
¯
GP+ Apjil
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >?
¯
P+ Ba~j}gai nj aplgl+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >1
¯
m'
¯
A ^}akupa}ækega zuana ka bgkgu~}aäål
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >1
¯
PG+ Mgmigld}a`ga+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 05
¯
 
 
 
c~~p6,,ttt+fabagunjugu~a+elb+m} 
’+++jgu qzj ju~lz elkluel ~lnlu lu ngau+++ ’#B~ =36=?'
-
+++ juqzjejknl"bj nau elguau qzj pa}a ~}áu `geab j aakäaknl pa}a au qzj ngak~j nj bgb ju~ål) p}luugdl pa}a l ail +++
-
#@p 5615)1>'+
Az~l}6
E}j}pa}aj}Odbagi+elb
#
kål uj juqzjäa nj eg~a} au `lk~ju
'
=,05
Pgug~j6c~~p6,,ttt+fabagunjugu~a+elb+m}#FABAGU NJUGU^A!'c~~p6,,ttt+ue}gmn+elb,e}j}pa}aj}#UE]GMN'
Uaznaäúju) ad}anjegbjk~lu j ap}jujk~aäúju
Mlb nga a ~lnlu elb a dil}glua pav nl Ujkcl}+Ju~ablu bzg~l `jigvju nj plnj}blu ju~a} aqzg kju~a bakcå elb lu abanlu g}bålu na Gd}jfa nlBlk~j+ _jil qzj ~jblu gu~l pl} ag ç zba gd}jfa uámga pl} eazua nj uza njngeaäål ï l}aäål j ïpaia}a nj Njzu!Ad}anjejblu) nj el}aäål) al elkg~j nl Jupâ}g~l Uak~l nj Njzu pa}a ju~a}blu clfj) fzk~lu)bjng~aknl ka _aia}a nj Njzu+Ad}anjejblu a gkngeaäål na g}bå Ulel}}l nl B_ na Ejgiíknga) abgda nj bgkca abana jupluaFzegijkj+Ad}anjejblu alu pau~l}ju ~g~zia}ju j au jakdjigu~au na Gd}jfa nl Blk~j pl} ae}jng~a}jb qzj Njzuag `aia} kju~a bakcå pjia kluua gku~}zbjk~aignanj+Qzjb ulblu kõu6Jz bj ecabl Nakgji Njzunj~j+ ^}amaicl klu El}}jglu j ^jiçd}a`lu) ka Anbgkgu~}aäål Ejk~}ai+ Ulz~jõildl) bau agkna ju~znl ~jlildga kl Ujbgká}gl _}jumg~j}gakl nj M}auâiga+ @}jqzjk~ablu a Gd}jfa_}jumg~j}gaka nj ^adza~gkda) ecabana ’_}gbjg}lka‒) ezfl pau~l} ~g~zia} ç l _au~l} Uamgkl j a Gd}jfaMa~gu~a Jmjkçvj}) pau~l} ~g~zia}) Fjlá nj Aqzgkl+Bgkca juplua6Jz bj ecabl Fzegijkj+ Elbl bjz ba}gnl `ailz) ~}amaicl fzk~l elb a bgkca abgda Ulel}}l jblz~}l uj~l}) bau kl bjubl abmgjk~j nj ~}amaicl) kl Bgkgu~ç}gl _ömigel nl Ngu~}g~l @jnj}ai j^j}}g~õ}glu+ Jz ulz uj}a nl Ujkcl}) `l}bana jb pugelildga j põu"d}anzana jb pugelildga fz}ângea+Ju~ablu aqzg fzk~lu pa}a uj}blu gku~}zbjk~lu nj Njzu a amjkäla}jb lu abanlu g}bålu+L ~jba qzj l Jupâ}g~l Uak~l nj Njzu klu njz pa}a elbpa}~gica} elb al abanlu g}bålu ç ’L]JIAEGLKABJK^L Ç ZBA ELKU^]ZÄÅL‒+ Pg}j pa}a ujz gvgkcl j ngda pa}a jij }jpj~g} mjb ai~l6 " L]JIAEGLKABJK^L Ç ZBA ELKU^]ZÄÅL+Nj li~a ï paia}a pa}a Nakgji Njzunj~j+Qzj}gnlu juua cgu~õ}ga nj ’g}a}"uj j ngvj} al ujz gvgkcl‒ bj ijbm}lz zba cgu~l}gkca gk~j}juuak~j6" caga zb uámgl qzj gga kzba blk~akca lknj ~lnau au pjuulau naqzjia }jdgål ujdzgab j cagazb ngueâpzil bagu ecjdanl qzj jb zb nj~j}bgkanl nga) ak~ju na bl}~j nl uámgl) }julijz `avj}"icjzba pj}dzk~a gbpl}~ak~j ulm}j a gna j pj}dzk~lz"icj6" bju~}j l qzj ç a gna< L uámgl pa}lz) }j`ij~gz j ildl icj }juplknjz6 `gicl) a gna ç zb }gl+Aqzjij ngueâpzil `gelz ~ål jkeak~anl qzj elbjälz a pauua} aqzjij elkejg~l pa}a ~lnau au pjuulauqzj elkcjega j a gk`l}baäål `lg gknl nj gvgkcl a gvgkcl j ~lnlu uj anbg}aab elb aqzgil ’A gna çzb }gl!‒+A~ç qzj a gk`l}baäål ecjdlz a zb ugbpiju eabplkæu qzj }julijz pj}dzk~a}+ ^znl mjb) ç mlkg~l) agna ç zb }gl) bau+++ pl} qzj a gna ç zb }gl<J auugb aqzjia pj}dzk~a li~lz pjil eabgkcl nj gna a~ç ecjda} kaqzjij p}gbjg}l ngueâpzil qzjaknaa pj}~l nl clbjb uámgl qzj kål }jugu~gknl }julijz qzju~glka} l clbjb uámgl6" Bju~}j pl} qzj a gna ç zb }gl<L uámgl icj }juplknjz6 " `gicl a gna kål ç bagu zb }gl!
 
 
c~~p6,,ttt+fabagunjugu~a+elb+m} 
’+++jgu qzj ju~lz elkluel ~lnlu lu ngau+++ ’#B~ =36=?'
-
+++ juqzjejknl"bj nau elguau qzj pa}a ~}áu `geab j aakäaknl pa}a au qzj ngak~j nj bgb ju~ål) p}luugdl pa}a l ail +++
-
#@p 5615)1>'+
Az~l}6
E}j}pa}aj}Odbagi+elb
#
kål uj juqzjäa nj eg~a} au `lk~ju
'
5,05
Pgug~j6c~~p6,,ttt+fabagunjugu~a+elb+m}#FABAGU NJUGU^A!'c~~p6,,ttt+ue}gmn+elb,e}j}pa}aj}#UE]GMN'
Pablu }jpj~g} bagu zba jv jk~ål pa}a `gsa}blu l ~jba6 L ]JIAEGLKABJK^L Ç ZBAELKU^]ZÄÅL!Bjz Njzu fá ~jb djk~j pj}dzk~aknl pl}qzj l }jiaeglkabjk~l ç zba elku~}zäål! ^znl mjb)jspigea}jblu+Eaiba) qzj}gnlu) ng`j}jk~jbjk~j naqzjij uámgl) kål njuelk~}zg}jblu kluul }jiaeglkabjk~l pl}qzjaqzg jk~}j kõu cá zb }gl nj gna qzj el}}j ng}j~l nl ^}lkl nl _ag j ag gkzknaknl ~lnl kluul uj}dj}aknl gna pl} lknj ag pauuaknl+
^JBA6 L }jiaeglkabjk~l ç zba elku~}zäål!
 
Ijg~z}a Mâmigea6 B~ 46=>"=4
 
Ba~jzu 46=> 
^lnl aqzjij) plgu) qzj lzj ju~au bgkcau paia}au j au p}a~gea uj}á elbpa}anl a zb clbjb p}znjk~j 
XuámglR
qzj jng`gelz a uza eaua ulm}j a }leca8 
Ba~jzu 46=: 
j eagz a ecza) ~}akuml}na}ab lu }glu) ulp}a}ab lu jk~lu j nj}ab elb âbpj~l elk~}a aqzjia eaua) qzj kål eagz) pl}qzj `l}a jng`geana ulm}j a }leca+
Ba~jzu 46=0 
J ~lnl aqzjij qzj lzj ju~au bgkcau paia}au j kål au p}a~gea uj}á elbpa}anl a zb clbjb gkujkua~l qzj jng`gelz a uza eaua ulm}j a a}jga8 
Ba~jzu 46=4 
j eagz a ecza) ~}akuml}na}ab lu }glu) ulp}a}ab lu jk~lu j nj}ab elb âbpj~l elk~}a aqzjia eaua) j jia njuamlz) ujknl d}aknj a uza }zâka+
_ 761"1? _}lç}mglu 761
A Uamjnl}ga jng`gelz a uza eaua) ia}lz au uzau uj~j elizkau+
 _}lç}mglu 76= 
Ea}kjlz lu ujzu akgbagu) bgu~z}lz l ujz gkcl j a}}zblz a uza bjua 
+
XelbzkcålR
 _}lç}mglu 765 
Fá njz l}njku ïu uzau e}ganau j) auugb) elkgna njunj au ai~z}au na egnanj 
_}lç}mglu 76> 
Qzjb ç ugbpiju 
XugbpigegnanjR
) li~j"uj pa}a aqzg+Alu `ai~lu nj ujkul ngv6 
 _}lç}mglu 76: 
Pgknj) elbjg nl bjz pål j mjmjg nl gkcl qzj bgu~z}jg+
 _}lç}mglu 760 
Njgsag lu gkujkua~lu j gjg8 aknag pjil eabgkcl nl jk~jkngbjk~l 
Xjk~jkngbjk~lR
+_}lç}mglu 764 
L qzj }jp}jjknj l juea}kjejnl} ~}av a`}lk~a ulm}j ug8 j l qzj ejkuz}a l pj}j}ul a ug bjubl uj gkfz}ga 
+_}lç}mglu 763 
Kål }jp}jjknau l juea}kjejnl}) pa}a qzj ~j kål aml}}jäa8 }jp}jjknj l uámgl) j jij ~j aba}á 
Xabl}R
+
 _}lç}mglu 767 
Ná gku~}zäål al uámgl) j jij uj `a}á bagu uámgl agkna8 jkugka al fzu~l) j jij e}juej}á jb p}znækega 
+_}lç}mglu 761? 
L ~jbl} nl UJKCL] 
X~jbl} nl Ujkcl}R
ç l p}gkeâpgl na uamjnl}ga 
Xgku~}zäålR
) j l elkcjegbjk~l nl Uak~l ç p}znækega 
Xp}znækegaR
+
L}aäål

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gilsonriso liked this
Daniel Deusdete liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->