Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Невербалната комуникация при човека

Невербалната комуникация при човека

Ratings: (0)|Views: 198|Likes:
Published by Iv Lazaro

More info:

Published by: Iv Lazaro on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”ФИЛИАЛ – СИЛИСТРА
РРФЕРАТ
ПО
ЕЗИКОЗНАНИЕ
НА ТЕМА:
НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИА ПРИ ЧОВЕКА
Изготвил: Проверил: .............Даниел Милчев Йорданов /д-р П. Трендафилова/1 курсспец. Български език и английски езикфак. № 068326СИЛИСТРА 2006
 
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Вербална и невербална комуникация2. Несловесно общуване3. Паралингвистика – невербална комуникация4. Значение на звуковия език за развитието на човека като пълноценналичност5. Изводи
 
1. Вербална и невербална комуникация
Вербалната и невербалната комуникация се осъществяват чрезвербален и невербален език. Вербалния език е човешкия език – звуков играфичен. Невербалният език е несловесен, неизказан с думи. Той сислужи с жестове. Мимики, символи, изображения, пътни знаци и т.н.Особено важна роля в невербалната комуникация изпълняватзнаците, поради факта, че те съпътстват целия живот на човека. Тойобщува чрез тях, дава или получава информация. Особеното признаците е, че те не ни информират сами за себе си, а чрез себе си ниинформират за други явления. Т.е. знакът има материална исъдържателна страна. Материалната страна на знака се възприемасетивно – чрез слух, зрение, обоняние. Съдържателната страна на знакасе възприема с ума във вид на информация.В зависимост от произхода си знаците се делят на изкуствени иестествени. Естествените знаци са природни, те не са създадени отхората, такива са – езиковият знак, жестът и мимиката принормалноговорящите и т.н. Изкуствените знаци са създадени от хоратапо договореност, наричат се още и конвенционални, това са – пътнитезнаци, буквите, жестово-мимическата система при глухонемите и т.н.
2. Несловесно общуване
Наред със звуковия език съществуват и някои други форми накомуникация: чрез викове, свирене, жестове, както и с помощта наинструменти – ударни (барабани) и духови (флейта, свирка).Имаоснование да се говори за особен свирещ се език, който представляваобщуване чрез свирене, и е наблюдаван в човешки групи, обитаващи различни точки на планетата. Такива случаи са установени в ЗападенСудан, у индианците в един от мексиканските щати, на Канарскитеострови, в Пиринеите, в планинско село в Турция, в Тибет. При разговора чрез свирене гласните струни не вземат участие, участиевземат само устните и върхът на езика, понякога и пръстите, които седопират до устните.Мексиканските индианци мацатеки разговарят от разстояние единот други чрез свирещ се език, разполагащ с четири регистъра от тонове.При тя се наблюдава интересно се редуване на свирещ се език собикновен човешки говор: ако двама души се движат един към друг, темогат да започнат разговора си, още когато са на голямо разстояниепомежду си, започват го със свирене, но щом се приближат достатъчно,преминават към словесно изразяване.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->