Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Mengajar Harian Tahun 2

Rancangan Mengajar Harian Tahun 2

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by hasinawati

More info:

Published by: hasinawati on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2012

pdf

text

original

 
RANCANGAN P ENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
Matapelajaran:MatematikMasa:60 minitKelas:2Tajuk:Isipadu CecaiStandard Kandungan:10.2 Membandingkan isipadu dua cecair.Objektif:Murid berupaya membandingkan isipadu dua cecaimelalui perbandingan secara langsung..Kognitif Murid dapat membandingkan isipadu dua cecair.Psikomotor Murid dapat melaksanakan aktiviti sukatan cecair dalamkehidupan seharian Afektif Murid dapat mengaplikasikan proses penyukatan yangmelibatkan cecair dalam kehidupan harian.Hasil Pembelajaran: Di akhir unit pengajaran dan pembelajaran murid dapat:Membandingkan isipadu bagi dua cecair melaluiperbandingan secara langsung.Pendekatan Pengajaran &:Konstruktivisme, SimulasiPembelajaranPengetahuan sedia ada:Murid-murid telah mengetahui perbendaharaan kata yangberkaitan dengan isipadu dalam konteks amalan.Nilai:Bekerjasama, kejujuran, amanah , cekap, keseronokandalam pembelajaran, tolong – menolong.Kemahiran Berfikir:Menjana idea, penyoalan, mentafsir,kreativiti.Bahan Bantu Mengajar: Kepingan gambar mengenai aktiviti yang melibatkan air,Carta bergambar, 3 tin (dua daripadanya sama saiz, satulagi lebih besar saiznya ) bikar, bekas kosong, air, baldikecil, , cawan plastik, jag air, sebiji botol mineral, mangkukplastik, gayung, lembaran kerjaLangkah /MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran & PembelajaranCatatanSet Induksi( 5 minit )Soal-jawab mengenaikepentingan air dalamkehidupan seharian.1.Guru bersoal-jawab dengan muridmengenai kegunaan air.KemahiranBerfikir :
 
Lampiran 1Lampiran 22.Murid diminta menyatakan akvititi yangdilakukan memerlukan air.3. Guru menunjukkan tiga bekas berbezayang berisi air.4. Murid diminta meneka dua bekas yangberisi air yang sama banyak. Kemudian,murid diminta membuat sarananbagaimana mendapat jawapan tersebut.PenyoalanNilai :Jujur, amanahBahan BantuMengajar :Gambar bekasyangmengandungiair.Gambar aktivitiyang melibatkanpenggunaan air.Langkah 1( 15 minit )Membandingkanisipadu dua cecair.1.Guru menunjukkan :# Tiga tin berlabel A, B, dan C.Tin B danC adalah sama besar.# Tiga bikar kosong yang sama besar berlabel A, B dan C.2. Murid diminta membuat tekaansebelum memulakan aktiviti ini iaitu tinmana yang dapat mengisi air samabanyak.3. Selepas itu, murid dikehendaki mengisiair sehingga penuh ke dalam ketiga-tigabekas tersebut.4. Murid menuangkan air iaitu :# daripada tin A ke dalam bikar A.# daripada tin B ke dalam bikar B.# daripada tin C ke dalam bikar C.5. Seterusnya, minta murid menyusunketiga-tiga tin dan bikar tadi sebelahmenyebelah.6. Murid diminta memperihalkan isipaduair berdasarkan pemerhatian mereka.7.Guru bersama-sama muridmembanding dan membincangkanKemahiranberfikir :mentafsir Nilai :tekunberhati-hatiBahan BantuMengajar :Carta bergambar 
 
dapatan dan aktiviti di atas iaitu :# Tin A mengandungi lebih air daripadatin B dan tin C kerana ia lebih besar.# Tin B dan tin C mengandungi kurang air daripada tin A kerana ia lebih kecil.# Tin B dan tin C mengandungi samabanyak air kerana ia sama besar.8. Bimbing murid untuk melihat bahawabekas yang lebih besar dapat mengisilebih banyak air.Langkah 2( 25 minit ) Aktiviti KumpulanMenyukat isipaducecair menggunakanunit bukan piawai.Lampiran 31.Guru membahagikan kelas kepada 4kumpulan.2.Guru menyediakan beberapa stesen.Setiap stesen akan disediakan sebaldiair, sebuah bekas dan cawan plastik( digunakan untuk mengisi air ke dalambekas ).3.Setiap kumpulan diberikan satulembaran aktiviti dan sebatang pensel.Mereka diminta melukiskan bekas kosongyang disediakan di setiap stesen.4.Kumpulan 1 akan bermula di stesen A,kumpulan 2 akan bermula di stesen B,dan seterusnya.5.Setiap kumpulan dikehendaki mengisipenuh sambil membilang jumlah cawanair yang diperlukan untuk memenuhkanbekas yang telah disediakan.6.Mereka perlu mencatatkan dapatanmereka pada jadual yang diberikan.Mereka perlu mengosongkan bekastersebut sebelum bergerak ke stesenyang berikutnya. Aktiviti diteruskanhingga kesemua stesen telah selesai.7.Setiap kumpulan dipantau dan gurumembantu murid dalam aktiviti ini danmengenal pasti masalah pembelajaranmurid.KemahiranBerfikir :Mentafsir menjana ideakreativitikumpulanNilai :KeseronokandalampembelajaranJujur, amanah,cekap,berkerjasama,tolong-menolong,keyakinan diriBahan BantuMengajar :Botol air mineral,gayung,mangkuk plastik, jag air, sebaldiair, cawanplastik

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->