Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Material Istoria Religiilor

Material Istoria Religiilor

Ratings: (0)|Views: 142|Likes:
Published by teodor_monk1274

More info:

Published by: teodor_monk1274 on Jan 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

 
 UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIAFACULTATEA de TEOLOGIE ORTODOXĂ Pr. prof.univ. dr.EMIL JURCAN
-
Elemente introductive in studiul istoriei religiilorSUPORT DE CURS PENTRU ANUL2,SEMESTRUL I-CUPRINS:1. IDEEA DE DUMNEZEU IN RELIGIILE ORIENTULUI;2. MÂNTUIREA IN MARILE RELIGII;3. FAMILIA ŞI FEMEIA ÎN CONŞTIINŢA RELIGIOASĂ;4.MORAL ŞI IMORAL ÎN MARILE RELIGII;5. FENOMENUL FUNDAMENTALISMULUI RELIGIOS; DIN PERSPECTIVA GLOBALĂ; ÎN MARILERELIGII;6. RELIGIA DIN PERSPECTIVA GLOBALĂ7. COSMOLOGIA IN MARILE RELIGII8. PRIVIRE COMPARATISTĂ ÎNTRE IDEEA DE MISTICĂ ORTODOXĂSI TENDINŢELE SPIRITUALISTE ALE ALTOR RELIGII;
1
 
STUDIUL 1IDEEA DE DUMNEZEU ÎN RELIGIILE ORIENTULUI1. PRELIMINARII: - ideea de Dumnezeu a suscitat în istoria omenirii unpermanent mister, o căutare, chiar şi pentru cei care au încercat să inhibeacest sentiment şi au dorit să se declare indiferenţi din punct de vederereligios, respectiv atei. - orice religie are un capitol special, numitTEOGNOSIE, dedicat cunoaşterii divinităţii din respectiva religie. - înraport cu acest concept, putem împărţi religiile Orientului în următoarelecategorii: - RELIGII PANTEISTE SAU ARIANE – RELIGII DE FACTURĂ ORIENTALĂ: -HINDUISMUL; - BUDISMUL; - TAOISMUL; 2. TEOGNOSIA ÎN HINDUISM (INDIA):2. 1. MODURILE FUNDAMENTALE DE SESIZARE A DIVINITĂŢII:- concepţia hindusă despre cunoaşterea lui Dumnezeu porneşte de la percepţiacă divinitatea poate fi sesizabilă în două moduri fundamentale: - LATURAPOLITEISTĂ: - în cadrul căreia există un număr mare de zei, pe care vechiiindieni, dar şi cei contemporani, îi venerează; - în cadrul acestei laturieste vorba despre aşa-numiţii zei vedici, la momentul respectiv evaluaţi cucifra zecilor de mii sau milioanelor, care încorporau, în general, toateelementele naturii; - prioritatea relaţiei om-Dumnezeu în perioada vedicăera acordată sacrificiului, adică satisfacerii zeilor şi multitudinii lor; -LATURA BRAHMANICĂ: - puţin mai târziu în istorie (1000 - 500 î. Hr.), apareun nou sector în religie, BRAHMANISMUL - astfel, accentul nu mai cădea pemultitudinea zeilor, ci pe cel care cunoştea textele sacre şi oficia în modimpecabil sacrificiile; - accentul cade pe persoana umană care perfectajertfa; - în această perioadă se structurează societatea de castă înierarhizarea socială indiană, accentul căzând pe sacrificator; - sistemulcastelor împărţea lumea în patru categorii, pentru ca mai apoi să apară o acincea subcastă: - BRAHMANII; - RĂZBOINICII; - AGRICULTORII - MEŞTEŞUGARII;© Cătălin Popi2
 
- SERVITORII; - PARIA SAU CIANDALA - om care nu face parte din nici o castă,lipsit de orice drepturi;2. 2. PERIOADA UPPANIŞADICĂ - NAŞTEREA BRAHMANISMULUI:- după perioada brahmanului, în care relaţia om - Dumnezeu era văzută prinperspectiva persoanei sacrificatorului, urmează o perioadă de revers,perioadă generic intitulată UPPANIŞADICĂ, în care adevăraţii asceţi s-auretras în meditaţie în păduri, dând naştere unei religiozităţi a meditaţiei,întreaga viaţă spirituală focalizându-se pe modul de concentrare faţă dedivinitate. - asceţii au desfiinţat ideea de zen ca entitate corporală şi auacceptat ideea de divinitate abstractă, dând naştere ideii de Dumnezeu ce nupoate fi localizat într-o anumită formă, ce se află pretutindeni şi se aflăîn tine prin conceptul de „sine”. - această nouă concepţie se inspira dintr-un fel de nuanţă platonică a ideilor - omul trebuie să scape de şirulreîncarnărilor şi să se întoarcă într-o unire perfectă cu divinul absolut. -acest tip de divinitate a fost denumit „Brahman”, fiind conceput sub formaunei divinităţi panteiste, o divinitate ce infuzează întreaga realitate,întreaga existenţă, omul fiind şi el o parte din această divinitate. -Brahman mai era numit şi „Ahmanul universal”, faţă de „Ahmanul uman”. -înspre venirea Mântuitorului, sunt redescoperite sensurile brahmanismului -acum se conturează PERIOADA VEDANTISMULUI - se produce reîntoarcerea lavede, care consta în combinarea panteismului cu respectivii zei politeişi,fiind păstraţi numai zeii cei mai plăcuţi: - VIŞNU - de el se leagă ideea deavatar, a încarnării divinului în istorie din timp în timp1; - KRÎŞNA - estecel mai cunoscut avatar; - Shiva - linia lui Shiva este o linie ce ţine deînclinaţia erotică a indianului, erosul fiind un mod de viaţă, oferindplenitudine, forţă; - în sensul promovării erotismului, sunt celebretemplele lui Shiva din Ancor; - Shiva avea ca simbol falusul. 3. TEOGNOSIAÎN BUDISM:3. 1. BUDISMUL, O FORMĂ DE PROTEST RELIGIOS:- budismul apare ca o reacţie, ca un protest faţă de lumea hindusă din carea provenit. - numeroase persoane erau nemulţumite de modalitatea în care sederula viaţa spirituală, accentul prea mare pus pe rituri şi sacrificii1Avatar - reîncarnare succesivă a unei fiinţe.3© Cătălin Popi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->