Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
2011-02-26_BewerbungIQInnovationspreisMitteldeutschlandBewerbungsnummer_I0460

2011-02-26_BewerbungIQInnovationspreisMitteldeutschlandBewerbungsnummer_I0460

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Ralf Lippold
Einreichung des Konzepts eines disziplinenübergreifenden Startup-Beschleunigers
Einreichung des Konzepts eines disziplinenübergreifenden Startup-Beschleunigers

More info:

Published by: Ralf Lippold on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2012

pdf

text

original

 
Gltlwg|ad {|n OS Oaahrc}ohauywlou No}}lfml|}uejfcam
]o}lf mlw Oaahrc}oha
Fhe`Uej|yyla ― B|}|wlFcg79<2 ― Uoad|fcwCecmln ― Ehffcghwc}orlUycel
Gltlwg|adua|nnlw
O9=29
Gltlwg|adumc}|n
99!99!9999 99;99
]lof C ― Cffdlnloalu |am \a}lwaljnlaucadcgla3! Gltlwg|ad
No}}lfml|}uejfcam
7! Ef|u}lw{|dljòwod`lo}
Oabhwnc}ohau}lejahfhdol
5! Gltlwglwywhbof
Yworc}ylwuha
=! Mc}la mlu Gltlwg|aduloawloejlwu
Acnl *Gltlwg|aduloawloejlw/
Jlww Wcfb Foyyhfm
\a}lwaljnla ( Oau}o}|}oha ( Jhejuej|fl
Wcfb Foyyhfm
Cauejwob}
Uejö}{layfc}{ <93924 Mwlumla
G|amlufcam
Ucejula
]lflbha
+=?.5<3.329 23 77
Jcam
+=?.325.5<3 5<3 9
L.Ncof
wcfbXfoyyhfmItlg!ml
Oa}lwal}
j}}y;((cgh|}!nl(WcfbFoyyhfm
<! Mc}la mlw(mlu Oaahrc}ohauoaajcglw*u/
3! Oaahrc}ohauoajcglw
Wcfb Foyyhfm\a}lwaljnla ( Oau}o}|}oha ( Jhejuej|fl; Wcfb FoyyhfmOa}lwal}; j}}y;((cgh|}!nl(WcfbFoyyhfm
7! Oaahrc}ohauoajcglw
Wcoalw Tcuulwb|jw\a}lwaljnla ( Oau}o}|}oha ( Jhejuej|fl; Wcoalw Tcuulwb|jwOa}lwal}; j}}y;((}to}}lw!ehn(wcoalw
2! \a}lwaljnla |am |a}lwaljnlwouejl @hnyl}la{
C2!3Y Bcejfoejla S|cfobo`c}ohala |am ylwuòafoejl Bíjod`lo}la
Lw u}|molw}l Gl}wolgutow}uejcb}u. |am Rhf`utow}uejcb}ufljwl |am cwglo}l}l cfu Ywh{luuglwc}lw |!c! böw GNT Floy{od! Wcfb Foyyhfm oao}oolw}l {cjfwloejl ‖EhThw`oadUycelu„ oa Mwlumla |am gluejíb}od} uoej no} [|`|ab}ubhwuej|ad |am mlaC|utow`|adla al|lw @hnn|ao`c}ohaubhwnla c|b Cwglo}u. |am Yworc}flgla!
C2!7Y Yfcala Uol uoej no} Ojwlw Oaahrc}oha ulfgu}íamod {| ncejla8
Kc& Mc}|n; 2!7937
DwòØ}l Jöwmla c|b mln Tld oa mol Ulfgu}íamod`lo} no} mlw Oaahrc}oha
Mol {|w [lo} dwòØ}la Jöwmla glo mlw \nul}{|ad uoam& mcuu mol A|}{|ad uh{ocflw Al}{tlw`l oa Ucejula m|wej \a}lwaljnlalwu} cn Cabcad u}lj}& mcu @ha{ly} }lejahfhdouejlw Uoad|fcwo}í} mln gwlo}la Y|gfo`|n |agl`caa} ou}& |am moltlo}rlwgwlo}l}l Uywcejgcwwolwl Ladfouej oa mlw Wldoha!
]lof G ― Cadcgla {| Ojwlw Oaahrc}oha3! Oajcf} Ojwlw Oaahrc}oha
G3!3 Rouoha böw mol Oaahrc}oha
Nloal Rouoha ou}& mcuu gou 7975 Ucejula |am No}}lfml|}uejfcam tolmlw mol tow}uejcb}foejl |am c|ugofm|adu}lejaouejltlf}tlo}l Rhwwlo}lwwhffl loaaonn} |am Oaahrc}ohauu}camhw} Aw! 3 oa Ml|}uejfcam towm!
 
G3!7 Ejcwc`}lwouolw|ad mlw Oaahrc}oha
Molau}flou}|ad
G3!5 Gluejwlog|ad mlw Oaahrc}oha
Fhe`Uej|yyla ou} cfu tlw}dlalwolwlamlw ]joa` ]ca` " @c}cfuc}hw böw mol \nul}{|ad oaahrc}orlw Omlla |am Ywhm|`}l c|umlw Wldoha No}}lfml|}uejfcam no} mla oaahrc}orla [la}wla w|am |n mla Dfhg|u cadlfld}!
G3!= ]lejahfhdouejlw Al|jlo}urhwuyw|ad mlw Oaahrc}oha
C|utcjf; dog} lu uh hmlw íjafoej uejha& cglw jlg} uoej oa loaodla toej}odla Y|a`}la rha camlwla Ywhm|`}la cgRlwdfloejgcwl Cauí}{l dog} lu no} j}}y;((uoad|fcwo}|!hwd *Uca Bwcaeoueh& \UC& ]lejahfhdol/&j}}y;((ehnn|ao}!ywlulaeoad!ehn *Ecngwomdl& \UC& Uheocf Oaahrc}oha/& j}}y;((go}!f(c2wLlC *Kríu`fí& Boaafcam&]lcnCecmln& ]lcn La}wlywlal|wujoy/& j}}y;((flca!hwd *Ecngwomdl& \UC& Flca ]joa`oad/! Dldlatíw}od dog} lu `loalOau}o}|}oha tlf}tlo}& mol mol dlacaa}la Uejtlwy|a`}l ca loaln Y|a`} no}loacamlw rlwgoaml}! Mlw U}camhw} Ucejulaoaugluhamlwl Mwlumla gol}l} uoej m|wej mol Wloejjcf}od`lo} touulauejcb}foejlw Bhwuej|adufcamuejcb}&Jhej}lejahfhdol|a}lwaljnla& cfu c|ej loalw wloejla Jou}hwol cfu @|au}. |am @|f}|wu}camhw} ca! Loal Rlwgoam|ad mlw|a}lwuejolmfoejla Ylwuyl`}orla |am oa}lwmouy{oyfoaíwla C|uwoej}|adla lwòbbal} on dlnloaucnla Cwglo}la al|l |agl`caa}lNòdfoej`lo}uwí|nl böw mol joluodl Tow}uejcb}!
G3!< @|amlauyl{obouejl*a/ Rhw}lof*l/ mlw Oaahrc}oha |am Gluejwlog|ad mlu al|cw}odla Fòu|aducauc}{lu
Gltlw}|ad; ?Eh.Ewlc}oad mol [|`|ab} Mwlumlau |am C|bgc| loalu |a}lwaljnlwouejla Ò`huu}lnu& íjafoej tol molu on Uofoeha Rcfflmlw Bcff ou} ― uoljl c|ej j}}y;((ttt!ufomlujcwl!al}(WcfbFoyyhfm(7939.9?3<.fhe`uej|yylaehthw`oad
G3!2 Nòdfoej`lo}la |am Catlam|adudlgol}l mlw Oaahrc}oha
Fhe`Uej|yyla rlwbhfd} mol Rouoha& mol `wlc}orla Yh}la}ocfl Mwlumlau oa Touulauejcb}& @|au} |am Tow}uejcb} uh ca loalnHw} dlnloaucn oa mla Mocfhd |am Ywhkl`}dlalwolw|ad& |am ―|nul}{|ad {| gwoadla& uh mcuu ‑ehffle}orl oa}lffoodlael„ uoej oaal|l Ywhm|`}l |am Ulwroelmolau}flou}|adla c|u Ucejula *g{t! No}}lfml|}uejfcam/ tcamlf}!
7! Yjcul mlw Oaahrc}ohaula}toe`f|ad
G7!3 U}c}|u mlw Oaahrc}oha
Ywh}h}y *ulwolawlob/
G7!7 Mc}|n mlw Lwboam|ad hmlw fl}{}la Tlo}lwla}toe`f|ad
=!799?
G7!5 La}toe`f|ad mlw Oaahrc}oha m|wej(no}
no} Ycw}alw; NO] Ufhca& TYO Thwelu}lw& O.Hyla& ].Uu}lnu NNU& ]lcn Cecmln& Ywlulaeoad Oau}o}|}l& Uoad|fcwo}\aorlwuo} *oaug! Mcrom Hwgca& Wc @|w{tlof/&
G7!= Ncw`}loaböjw|ad mlw Oaahrc}oha
Ncw`}loaböjw|ad; 3!7939
G7!< La}toe`f|aduc|btcam
<!999&99 L\W
G7!2 G|uoaluuyfca böw mol Oaahrc}oha fold} rhw
Kc
5! Tow}uejcb}foej`lo} Ojwlw Oaahrc}oha
G5!3 [olfdw|yyla |am [olfníw`}l& mol `ha`wl} rha mlw Oaahrc}oha ywhbo}olwla
\a}lwaljnla ca mlw Acj}u}lffl {touejla Jodj}lejla}toe`f|ad |am Ncuulancw`}
G5!7 Uejí}{|ad mlu Ncw`}rhf|nlau mlw Oaahrc}oha
Ncuulancw`}Dldlatíw}odl Acejbwcdl; 7[|`öab}odl Acejbwcdl; 2
Loauejí}{|ad mlw tlo}lwla La}toe`f|ad mlw Ncw`}uo}|c}oha *]wlamywhdahul/
Uheocf Nlmoc towm oa `|w{lw [lo} m|wej lzyhala}olfflu Tceju}|n *oaug! dl}woddlw} m|wej mol La}toe`f|adla on AcjlaHu}la/ ca Glml|}|ad oa ml|}uejla \a}lwaljnla *kldfoejlw DwòØl/ dltoaala! Dlyccw} no} mlw uoej gluejfl|aodlamla}lejahfhdouejla La}toe`f|ad tlwmla uoej al|l Ejcaela böw Ucejula gol}la!
G5!5 @hu}laula`|ad dldlaöglw gl`caa}la Rlwbcjwla(Ywhm|`}la
C|utcjf; 52 ― 49,M|wej mol `|w{la Tldl on Dlgí|ml mlu Fhe`Uej|yyla& uhtol mlw oa}lauorla A|}{|ad mlu Oa}lwal}u m|wej Uheocf Al}thw`u|am Uheocf Nlmoc tlwmla mol @hhwmoac}ohau.& U|ej. |am \nul}{|adu{lo}la m|wej wlm|{olw}l ]wcauc`}ohau`hu}lancØdlgfoej wlm|{olw}!
G5!= Tow}uejcb}foejl Wouo`la mlw Oaahrc}oha
Gltlw}|ad; 7C|udcgla böw loala yjuouejla Hw}! Loa DwhØ}lof mlw @hnn|ao`c}oha towm öglw mcu Oa}lwal} cgdltoe`lf}& uhtol fh`cflDluywíejl!
G5!< Cwglo}uyfí}{l
Mowl`}l Cwglo}uyfí}{l& mol c|b Dw|am mlw Oaahrc}oha la}u}camla uoam; @loalMowl`}l Cwglo}uyfí}{l& mol m|wej mol Oaahrc}oha oa mla aíeju}la < Kcjwla la}u}ljla tlwmla; Rolfl& aínfoej; 399
G5!2 Cadcgla {| tow}uejcb}foejla Lwdlgaouula
Wlcfouolw}lw \nuc}{ no} mln Gltlwg|adudldlau}cam acej Kcjwla;799:; `loal Cadcgl799?; `loal Cadcgl7939; `loal CadcglYwhdahu}o{olw}lw \nuc}{ no} mln Gltlwg|adudldlau}cam acej Kcjwla7933; 9&99 L\W7937; <99!999&99 L\WYwhdahul Dlucn}|nuc}{ no} mln Gltlwg|adudldlau}cam;`loal Cadcgl

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->