Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osmanlı Yemeni

Osmanlı Yemeni

Ratings: (0)|Views: 200 |Likes:
Published by osmanxcengiz

More info:

Published by: osmanxcengiz on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

 
T.C.
İstanbul Üniversitesi
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Tarih Anabilim Dalı
 
Yüksek Lisans Tezi
 
XVII. VE XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI YÖNETMNDE
YEMEN
VE KASMLER DÖNEM
 
AYŞE KARA
 2501070712
Tez Danışmanı
 
Prof. Dr. İdris BOSTAN
 
İstanbul 2011
 
i
ÖZ
 
Bu çalışma XVI. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hâkimiyeti altına girenYemen’in XVII ve XVIII. yüzyıllarda siyasi durumunu incelemeyi hedeflemekted
ir.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. 1538’den itibaren 1600 yılına kadar Osmanlıidaresinde Yemen hakkında genel bir girişin ardından ilk bölümde XVII. Yüzyılın başından itibaren 1635’e kadar Osmanlı valilerinin Yemen’deki idaresi ve budönemdeki siyasi gelişmeler üzerinde durulmuştur. Kansu Paşa’nın İstanbul veMısır’dan asker ve mühimmat tedarikiyle Yemen’e gidişi, buradaki faaliyetleri veOsmanlı devletinin idareyi Zeydî imamlara devri ile birlikte Kasîmî imamlarındönemleri ikinci bölümün konusunu oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde ise 1635’tensonra Osmanlı
-
Yemen ilişkileri, Zeydî imamların dış ilişkileri ve başta İngiliz olmak üzere Avrupalı tüccarların Yemen sahillerine gelişlerine yer verilmiştir.
ABSTRACTThis work aims to analyse the political aspects of Yemen in 17
th
and 18
th
 centruies, which fell into Otoman rule in the first half of 16
th
century. The thesisconsists of three chapters. There is a general introduction about Yemen that is under the control of Otoman begging from the year 1538 to 1600, after that in the firstchapter the manipulation of Ottoman governors in Yemen begging from 17
th
century
to 1635 and political process of this term emphasized. Kansu Pasha’s departure toYemen with the supply of soldier and ammunition from İstanbul and Egypt, hisactivities in Yemen and with the passing the Otoman Impire the control to Zeydî
Imams and the per 
iods of Qasimî Imams forms the matter of the second chapter. In
the third chapter the relations between Ottoman and Yemen after 1635, foreign
relations of Zeydî Imams and arrivals of Europan merchants, especially English
merchants to Yemen coasts have been taken up.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->