Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sem 2- Teori Pengamatan

Sem 2- Teori Pengamatan

Ratings:
(0)
|Views: 1,970|Likes:
Published by shafiqhazman

More info:

Published by: shafiqhazman on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2015

pdf

text

original

 
1
1.0 PENDAHULUAN
Pengamatan bukanlah suatu proses yang lazim tetapi pengamatanmerupakan proses yang berlaku secara automatik. Pengamatan tidak akan terjadidengan hanya kita membuka mata, merasa sesuatu atau mendengar bunyi-bunyianyang berada di alam ini. Pengamatan ialah satu proses yang melebihi tahappendaftaran rangsangan-rangsangan yang diberikan kepada kita semua. Manusiasentiasa memilih segelintir daripada rangsangan-rangsangan yang akan memberimakna kepada dirinya.Segala fenomena yang dipersepsikan oleh manusia seharusnya melaluiorgan-organ deria. Sememangnya organ derialah yang merupakan jalan masuksemua rangsangan ke tubuh, akal fikiran dan jiwa manusia. Dalam hal pengamatanini, organ deria mata merupakan sesuatu yang penting. Hal ini kerana lazimnyamanusia selalu menumpukan perhatian melalui penglihatannya. Apa yang kita lihat, dengar, sentuh dan rasa tentang keadaan alam sekitar bergantung kepada pengamatan yang diperoleh melalui rangsangan yang diterimaoleh pancaindera. Kemudian maklumat itu ditafsirkan oleh proses mental untukmembentuk konsep. Pada kebiasaannya, pengamatan dipengaruhi olehpengalaman yang sedia ada pada seseorang. Hal ini kerana pengamatanmemainkan peranan untuk membuka dan menyediakan skrin pemikiran padaperingkat awal.
 
2
2.0 KONSEP DAN TEORI PENGAMATAN PENGLIHATAN
Pengamatan merupakan satu elemen yang terpenting dalam proses kognitif.Pengamatan bukanlah satu proses yang berlaku secara automatik. Hal ini keranapengamatan tidak terjadi dengan hanya kita membuka mata, merasa sesuatu ataumendengar bunyi-bunyi-bunyian yang berada di alam ini.Menurut Mohd Salleh ( 1995 ), pengamatan merupakan:
“ Pengamatan merupakan suatu proses individu mentafsir kederiaan
rangsangan dan memberi makna kepadanya. Ia juga adalah kesedaran dan reaksi seseorang individu terhadap rangsangan-rangsangan, iaitu yang bersifat peribadi. Pengamatan juga merupakan pola-pola yang bermakna.Sebenarnya ia tidak berlaku secara automatik tetapi mengambil masa yang 
lama, iaitu melalui pentafsiran dan pemahaman yang teratur” .
 
Manakala, mengikut pendap
at Ruth Strang dalam bukunya “ReadingDiagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan ialah satu proses yang
bergantung kepada kognitif dan kederaan. Proses ini penting kepada pembelajaranterutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh kanak-kanak.
Di samping itu, Janet W. Learner ( 1971 ) dalam bukunya “Children WithLearning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses
untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau mekanismeyang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek.Selain itu, pengamatan juga didefinisikan sebagai satu kemahiran yang bolehberkembang dan dipelajari. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasanseseorang kanak-kanak itu, tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supayadapat membantu mereka dalam pembelajaran. Satu corak gambaran ataupengertian yang tersirat dalam fikiran seseorang apabila dia menggunakanpancainderannya setelah tertarik dengan rangsangan dari luar juga merupakandefinisi pen
gamatan. Misalnya apabila seseorang melihat perkataan “API” pada
timba yang berwarna merah, dia tahu bahawa di dalamnya terdapat pasir atau air untuk memadamkan api. Tiada sesiapa pun yang akan menghampiri timba tersebutuntuk menyalakan rokoknya kerana sangkaannya bahawa terdapat api di dalamtimba itu. Jadi jelaslah bahawa pandangan, pendengaran, sentuhan, pembauan dan
 
3
rasa mungkin sama tetapi pengamatan yang dihasilkan adalah berbeza bagi setiapindividu.Penglihatan merupakan satu pandangan yang dilakukan oleh seseorangdengan menggunakan deria penglihatan iaitu mata. Maka dapatlah disimpulkanbahawa pengamatan penglihatan ialah kefahaman dan kebolehan seseorangterhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera iaitu mata. Adalahdipercayai bahawa proses pembelajaran bermula dari rangsangan di persekitaranyang dikesan oleh pancaindera. Kemudian utusan-utusan dari deria-deriadihantarkan ke otak untuk diproses. Hasil pemerosesan ini boleh diukur sebagaipembelajaran. Justeru itu, proses belajar bermula dengan rangsangan di luar,kepekaan deria, pengamatan dalam otak dan seterusnya dengan gerak balas yangdilakukan.Bukan semua rangsangan mempunyai tarikan yang sama pada deria-deria.Jenis rangsangan yang tidak jelas, mengelirukan, membosankan, stereotaip dansebagainya tidak begitu menarik pada deria. Kanak-kanak yang bermasalahpembelajaran ini biasanya senang jemu. Oleh yang demikian, rangsangan yangdiberikan ini mestilah memenuhi ciri-ciri yang senang menarik perhatian deria iaitupergerakan, perubahan, saiz, ulangan, kekuatan bunyi dan warna, kontra dan set.Penerimaan rangsangan ini bergantung pada kepekaan deria. Jika keupayaan deriaitu normal, penerimaan menjadi lebih mudah. Sekiranya terdapat sebarang jeniskecacatan deria, sudah pasti penerimaannya akan turut cacat. Atas dasar inilahujian diagnostik penglihatan perlu diadakan untuk memastikan bahawa keadaanderia-deria yang berkenaan adalah normal.Setelah utusan rangsangan sampai ke otak, ia diproses melalui penerimaanatau penghuraian kod penyimpanan atau pentafsiran dan kemudian barulah menjadipengamatan yang bermakna. Pernyataan pengekodan berlaku sebagai penggerakkepada mana-mana anggota badan untuk bertindak melakukan sesuatu kemahiranatau menghasilkan bahasa pertuturan untuk percakapan, penerangan ataupenulisan. Keupayaan pemerosesan ini bergantung pada latihan, pembelajaran,pengalaman, keimanan dan kecerdasan.Kebolehan mengamati ini adalah proses sesuatu yang jati atau semula jadi.Menurut ahli-ahli psikologi, proses mengamati ini mirip kepada pertalian jarak atau

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
EzzatulNadeeraIdris liked this
EzzatulNadeeraIdris liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Asanizan Tasim liked this
Lee San liked this
Mohd Najmi liked this
Hanisah Abdul Hamid liked this
Mikimejido Yusri liked this
veshini liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->