Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Supervisi-Proses-dan Sistem Pendidikan

Supervisi-Proses-dan Sistem Pendidikan

Ratings:
(0)
|Views: 247|Likes:
Published by Wahyono Saputro
SUPERVISI PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SEBAGAI SEBUAH PROSES
PERNGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN
SUPERVISI PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SEBAGAI SEBUAH PROSES
PERNGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Wahyono Saputro on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
S\VLXQJSJ VL@MJMJOI@
VL@MJMJOI@ SLHIKIJ SLH\IB VXNSLS
VLX@KLX]JI@ SJS]LG VL@MJMJOI@
]ukis Gjm Slglstlr Giti Ouejib 4
S\VLXQJSJ VL@MJMJOI@
Nelb 4
[IBZN@N SIV\]XN@JG. 899696392;
Mnsl` Vl`kigpu 4
Vrna. B. [i!n"n# G. L"# V$. M.
VXNKXIG VIS%ISIX&I@IJ@S]J]\] IKIGI JS'IG @LKLXJ (JIJ@) XIML@ *I]IBVI'LGHI@K8698
 
 
I.S\VLXQJSJ VL@MJMJOI@9.]+,+i- Gii O+/i$ S+!r V-""i-
Vlri` giti ouejib j`j mieig ri`koiji` olsleurubi` Vrnkrig Viscisirdi` S8, Vrnkrig Stumj Jegu Vl`kltibui` Jseig (VNMJ JVJ! "lrtudui` gl`klg"i`koi` olgigpui` eueusi` gl`dimj slnri`k jegui` mi` prn#lsjn`ie$%!
S=iri +<+<
, mipit gl`ug"uboi`, gleibjroi`, gl`kbisjeoi` sirdi`i&sirdi`i 'i`k ibej mieig Jegu Vl`mjmjoi` Jseig (JVJ! mi` mipit "lrplri` sl"ikij gi`idlr  pl`mjmjoi`, pl`lejtj, plg"jg"j`k 'i`k "lriisi` euis slrti "lr#jojr n"dlotj#, orjtjs, j`n)itj#, j`oeusj# mi` "lriobeio gueji*8!
S=iri $++
* Glgplrsjipoi` cien`&cien` sirdi`i S8 mi` S+ 'i`k glgjejoj4i*Olgiti`ki` ijmib, euis glgjejoj suitu jegu mi` glgpu`'ij sjoip 'i`k  prn#lssjn`ie "*Olsljg"i`ki` -gntjn`ie .untjl`t (-.!, J`tlelctuie .untjl`t (J.! mi` Spjrjtuie .untjl`t (S.!*c*Olgigpui` gl`kipejoisjoi` mi` mipit glgi`#iitoi` ieit tlo`nenkj j`#nrgisj u`tuo olkjiti` oljegui`m*Gj`it orlitj#, ongu`joitj#, sjip glgjgpj` plru"ibi` slrti gigpu  "lrongpltjsj slciri ken"iel*]rimjsj "leidir, "umi'i ioimlgjo, j`tlkrjtis mi` glgpu`'ij suitu slgi`kit 'i`k tj`kkj#*Vl`kuisi` gltnmnenkj mi` pl`mloiti` oidji` oljseigi`k*Sjoip orjtjs, i`iejtjs, oltlr"uoii` slrti ti`kkip tlrbimip olgidui` JV]-O mi`  plrsniei` uggitb*-tns olrdi 'i`k tj`kkj, dudur, ongjtgl`, olrdisigi 'i`k "ijo slrti glgpu`'ij olgigpui` "lrongu`joisj*j*/umi'i gutu, tneno uour, ol"lrsigii`, ololeuirkii`, oltu`tisi` mieig gl`diei`oi` prn#lsj*
8.V-1ri- "i- Bii S+!r V-""i-
6i`l 9ri`sltb4 
]nmiy suplrvjsjn` js kl`lrieey sll` is elimlrsbjp tbit l`cnurikls i cn`tj`uns j`vnevlgl`t na iee scbnne plrsn``le j` i cnnplritjvl ittlgpt tn icbjlvl tbl gnst laalctjvl scbnne prnkrig
3* (Vieisb, =lnrkl* -* i`m Nej)ji, Vltlr 9, 8<<14%<!* Suplr)jsj mlisi j`j slciri ugug mjpi`mi`k sl"ikij olplgjgpj`i` 'i`k gl`mnrn`k
[ibyn`n Siputrn
 Vikl
2/9/8698
 
oltlrej"iti` slciri tlrus gl`lrus sleurub plrsn`le sloneib mieig upi'i 'i`k onnplritj# u`tuo gl`cipij prnkrig sloneib 'i`k piej`k l#lotj#*
 Xnhlrt M !rly mi` "ltlr # $ur% & Suplrvjsjn` js j`structjn`ie elimlrsbjp tbit rleitls  plrsplctjvls tn hlbivjnr' ceirjajls purpnsls' cn`trjhutls tn i`m suppnrts nrki`j(itjn`ie ictjn`s' cnnrmj`itls j`tlrictjn`s prnvjmls anr gij`tl`i`cl i`m jgprnvlgl`t na j`structjn`ie prnkrig i`m isslsls knie icbjlvlgl`ts
 (Vieisb, =lnrkl* -* i`m Nej)ji, Vltlr 9* Suplr)jsjn` #nr ]nmi';s Scbnne, 1
tb
 lmjtjn`* Mi`)lrs G24 6nb` :jel' mi` Sn` J`c, 8<<14 %%!* Suplr)jsj imieib olplgjgpj`i` j`struosjn`ie 'i`k "lrbu"u`ki` ml`ki` plrsplotj#  plrjeiou, gl`dleisoi` tudui`, glg"lrjoi` on`trj"usj mi` gl`muou`k tj`mioi` nrki`jsisj, j`tlriosj 'i`k tlronnrmj`isj u`tuo gl`'lmjioi` plglejbirii` mi`  plr"ijoi` prnkrig j`struosjn`ie mi` gl`jeij prlstisj tudui`*nss likel' mi` Mli` -)i`s4
 )nmlr` suplrvjsjn` js cn`sjmlrlm is *bit slrvjcls tn tlicblrs' *bjcb j` tur` rlsuets j` jgprnvlm tlicbj`k' elir`j`k i`m currjcueug ]blsl  slrvjcls cn`tij` i pnsjtjvl ictjn`' my`igjc i`m mlgncritjc irrjvls mlsjk`lm tn jgprnvl tlicbj`k tbrnukb sustij`ihel krn*tb na iee j`mjvjmuies j`vnevlm+cbjemrl`' tlicblrs' suplrvjsnrs' imgj`jstritnrs' i`m pirl`ts nr sncjlty
* (Vieisb, =lnrkl* -* i`m Nej)ji, Vltlr 9* Suplr)jsjn` 9nr ]nmi';s Scbnnes, 1
tb
 lmjtjn`* Mi`)lrs G24 6nb` :jel' i`m Sn` J`c, 8<<14 %8!*Suplr)jsj gnmlr` mji`kkip sl"ikij ei'i`i` ipi sidi "ikj kuru 'i`k pimi iobjr`'i gl`kbisjeoi` pl`j`koiti` pl`kidiri`, plg"leidiri` mi` ourjoueug* ?i'i`i` tlrsl"ut  "lrjsj tj`mioi` 'i`k pnsjtj#, mj`igjs mi` mlgnoritjs 'i`k mjri`ci`k u`tuo gl`j`koitoi` pl`kidiri` gleieuj plrtug"ubi` 'i`k "lrolei`duti` mirj slgui j`mj)jmu 'i`k tlrejbit& i`io&i`io, kuru, suplr)jsnr, imgj`jstritnr, mi` pri`ktui itiu gis'irioit*G* kiejg Vuri`tn glrugusoi` Suplr)jsj sl"ikij suitu iotj)jtis plg"j`ii` 'i`k mjrl`ci`ioi` u`to glg"i`tu piri kuru mi` plkiij sloneib eij``'i mieig gleiouoi` plolrdii` glrloi slciri l#lotj#3* ugusi` j`j el"jb gl`loi`oi` pimi  pl`klg"i`ki` olgigpui` plrsn`le piri kuru mi` plkiij eij``'i u`tuo el"jb gl`j`koitoi` oj`lrdi`'i* 5ie j`j mjeiouoi` ml`ki` gl`kimioi` iotj)jtis&iotj)jtis  plg"j`ii`, ml`ki` imi`'i plg"j`ii` olgigpui` kuru mi` plrsn`je sloneib eij``'i mjbiripoi` glgjejoj ongpltl`sj 'i`k "ijo mi` olkjiti` sloneib ioi` "lrdiei` ml`ki`  "ijo*
[ibyn`n Siputrn
 Vikl
2/9/8698

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Heriyanto Minnay liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->