Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Croatian Bible 90) New Testament

Croatian Bible 90) New Testament

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by HolyBibles

More info:

Published by: HolyBibles on Jul 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2015

pdf

text

original

 
Evan 
đ 
elje po 
Mateju 
Isusovo rodoslovlje
(Lk 3,23
-
38)
1
1
Ovo je rodoslovlje Isusa Krista. On potje
č
e izDavidove obitelji, a David potje
č
e iz Abrahamoveobitelji.
2
 Abraham je bio Izakov otac. Izak je bio Jakovljev otac. Jakov je bio otac Jude i njegove bra
ć
e.
3
 Juda jebio otac Faresa i Zare, a njihova majka bila je Tamara.Fares je bio Esromov otac. Esrom je bio Aramov otac.
4
 Aram je bio Aminadabov otac. Aminadab je bio Naa-sonov otac. Naason je bio Salmonov otac.
5
Salmon jebio Boazov otac. Boazova majka bila je Rahaba. Boaz jebio Obedov otac, a Obedova majka bila je Ruta. Obed je bio Jišajev otac.
6
 Jišaj je bio otac kralja Davida. David je bio Salomonov otac,
č
ija je majka bila Urijina žena.
7
Salomon je bio Roboamov otac. Roboam je bio Abijinotac. Abija je bio Asin otac.
8
 Asa je bio Jozafatov otac. Jozafat je bio Joramov otac. Joram je bio Ozijin otac.
9
Ozija je bio Joatamov otac. Joatam je bio Ahazov otac. Ahaz je bio Ezekijin otac.
10
Ezekija je bio Manasijinotac. Manasija je bio Amonov otac. Amon je bio Jozijinotac.
11
 Jozija je bio otac Jehonije i njegove bra
ć
e. To je bilo u vrijeme kad je izraelski narod bio odveden uBabilon.
12
Nakon izgnanstva u Babilonu: Jehonija je bio Salati-elov otac. Salatiel je bio Zerubabelov otac.
13
Zerubabel je bio Abijudov otac. Abijud je bio Elijakimov otac. Elija-kim je bio Azorov otac.
14
 Azor je bio Sadokov otac. Sadok  je bio Ahimov otac. Ahim je bio Elijudov otac.
15
Elijud jebio Eleazarov otac. Eleazar je bio Matanov otac. Matan je bio Jakovljev otac.
16
 Jakov je bio otac Josipa, mužaMarije, koja je rodila Isusa koji se zove Krist.
17
Dakle, bilo je ukupno
č
etrnaest generacija od Abra-hama do Davida. I
č
etrnaest generacija od Davida doizgnanstva u Babilon. I
č
etrnaest generacija od izgnan-stva u Babilon do Krista.
 
Rođenje Isusa Krista
(Lk 2,1
-
7)
18
Ro
đ
enje Isusa Krista bilo je ovako: njegova je majkaMarija bila zaru
č
ena s Josipom, ali prije nego što su se vjen
č
ali, otkrilo se da je Marija zatrudnjela po DuhuSvetom.
19
Njezin muž Josip bio je dobar
č
ovjek i nije juželio izložiti javnom sramu pa je odlu
č
io tajno raskinutizaruke.
20
 Ali dok je on o tome razmišljao, u snu mu se pojavioGospodinov an
đ
eo i rekao mu: »Josipe, sine Davidov,
1
 ne boj se uzeti Mariju za ženu jer ono što je u njoj,za
č
eto je po Duhu Svetom.
21
Ona
ć
e roditi sina i ti ganazovi Isus
 2
, jer
ć
e on spasiti svoj narod od njegovihgrijeha.«
22
Sve se to dogodilo da bi se ispunilo što je Gospodinrekao po proroku:
23
»Evo, Djevica
ć
e za
č
eti i roditi sina inazvat 
ć
e ga Emanuel,
 3
što zna
č
i ’Bog je s nama.’«
24
Kad se Josip probudio, u
č
inio je kako mu je Gospo-dinov an
đ
eo zapovjedio. Uzeo je Mariju i odveo je svojojku
ć
i da mu bude žena.
25
 Ali nije s njom spavao dok nijerodila sina kojemu je dao ime Isus.
Mudraci pohode Isusa
2
1
Isus se rodio u Betlehemu, u pokrajini Judeji, za vla-davine kralja Heroda. U to vrijeme došli su mudracis istoka u Jeruzalem
2
raspituju
ć
i se: »Gdje je novoro
đ
enikralj Židova? Vidjeli smo njegovu zvijezdu kako izlazi naistoku pa smo mu se došli pokloniti.«
3
Kad je to
č
uo kralj Herod, jako se uznemirio, kao i sav narod u Jeruzalemu.
4
Okupio je sve sve
ć
eni
č
ke pogla- vare i narodne u
č
itelje Zakona pa ih je ispitivao gdje seKrist treba roditi.
5
Odgovorili su mu: »U Betlehemu, u Judeji, jer prorok je ovako zapisao u Svetom pismu: 
6
 A ti, Betleheme, u zemlji Judinoj,nisi nipošto najmanji me
đ
u Judinim vladarima,jer od tebe
ć
e do
ć
i vladarkoji
ć
e voditi moj narod, Izrael.’«
Mihej 
5,1
7
Tada je Herod potajno pozvao mudrace te od njihsaznao to
č
no vrijeme kad se zvijezda pojavila.
8
Zatim
1
1,20
 
sin Davidov 
Osoba iz obitelji kralja Davida, drugog izrael-skog kralja, koji je vladao oko tisuću godine prije Krista.
 2
1,21
 
Isus
Ime Isus znači »Jahve (Gospodin) je spasenje.«
 3
1,23
Citat iz Iz 7,14.
2MATEJ 1,18
 
ih je poslao u Betlehem s rije
č
ima: »Idite i dobro se ras-pitajte za dijete. A kad ga prona
đ
ete, javite mi da i jado
đ
em i poklonim mu se.«
9
Oni su saslušali kralja i otišli. A zvijezda, koju su vidjeli kako izlazi na istoku, išla je pred njima sve dok nije stigla i zaustavila se iznad mjesta gdje je bilo dijete.
10
Kad su opazili zvijezdu, jako su se obradovali.
11
Ušlisu u ku
ć
u i ugledali dijete s njegovom majkom Marijompa su kleknuli i poklonili mu se. Zatim su odmotali svojedarove i dali mu zlato, tamjan i smirnu.
12
 A budu
ć
i da ih je Bog u snu upozorio da se ne vra
ć
aju Herodu, otišli sudrugim putem u svoju zemlju.
Bijeg u Egipat 
13
Kad su oni otišli, Josipu se u snu javio Gospodinov an
đ
eo i rekao mu: »Ustani, uzmi dijete i njegovu majkui bježi u Egipat! Ostani ondje sve dok ti ne kažem, jerHerod
ć
e tražiti dijete da ga ubije.«
14
 Josip je ustao, uzeo dijete i njegovu majku te no
ć
uotišao s njima u Egipat.
15
Ostao je ondje sve do Hero-dove smrti, da bi se ispunilo što je Bog rekao po pro-roku: »Pozvao sam svoga sina iz Egipta.«
1
Herod ubija mušku djecu u Betlehemu
16
Kad je Herod vidio da su ga mudraci izigrali, jako serazljutio te zapovjedio da se u Betlehemu i u njegovojokolici ubiju svi dje
č
aci mla
đ
i od dvije godine, prema vremenu koje je saznao od mudraca.
17
Tada se ispunilošto je Bog rekao po proroku Jeremiji: 
18
 »Glas se
č
uo u Rami.Glas jadikovke i velike tuge.Rahela je oplakivala svoju djecui nije se mogla utješiti, jer su njena djeca mrtva.« 
 Jeremija
31,15
Povratak iz Egipta
19
Kad je Herod umro, Josipu se u Egiptu, u snu, javioGospodinov an
đ
eo i rekao mu:
20
»Ustani, uzmi dijete injegovu majku i vodi ih u izraelsku zemlju, jer su umrlioni koji su htjeli ubiti dijete.«
21
I on je ustao, uzeo dijete i njegovu majku te otišaou izraelsku zemlju.
22
 Ali kad je
č
uo da u Judeji umjesto
1
2,15
Citat iz Hoš 11,1.
3MATEJ 2,22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->