Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
The Revision and Origin of Black August, by Kiilu Nyasha (2012)

The Revision and Origin of Black August, by Kiilu Nyasha (2012)

Ratings: (0)|Views: 93|Likes:
Published by Rbg Street Scholar
The Revision and Origin of Black August, by Kiilu Nyasha (2012)
The Revision and Origin of Black August, by Kiilu Nyasha (2012)

More info:

Published by: Rbg Street Scholar on Aug 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2014

pdf

text

original

 
 
TBA _AWC]CIE LED I_CNCE IG OHLMJ LQNQ]T Os Jcchq Esl}bl "?6<?#
 
 
TBA _AWC]CIE LED I_CNCE IG OHLMJ LQNQ]Tos Jcchq Esl}bl "?6<?#
 
 
TBA _AWC]CIE LED I_CNCE IG OHLMJ LQNQ]T Os Jcchq Esl}bl "?6<?#
 
TBA _AWC]CIE LED I_CNCE IG OHLMJ LQNQ]T
"?6<?#Kiedls( @qhs =6
‘L} l }hlwa( tba }imclh vbaeikaeie tblt
 
aenlna} ks mie}mciq}ea}} c}( ig miqr}a( rawihqtcie%‛
 "Nairna H% @lmj}ie#Tba _awc}cie ig Ohlmj Lqnq}t?6<? klrj} tba ==rd leecwar}lrs ig Ohlmj Lqnq}t( gcr}t irnlecpad ti bieir iqr glhhae graadikgcnbtar}( Nairna led @ieltble @lmj}ie( @lka} KmMhlce( ^chhclk Mbrc}tkl}( Jbltlrc Nlqhdae(led }iha }qrwcwir ig tba Lqnq}t >( <3>6 Miqrtbiq}a ]hlwa _aoahhcie( _qmbahh Mce|qa Klnaa%
Dqrcen tba}a tbraa damlda}( ~a–wa ~ctea}}ad l }talds rawc}cie ig tba kalecen ig Ohlmj Lqnq}t
led ct} cebaraet cdaihins( tba qedc}vqtad haldar ig ~bcmb ~l} iqr klrtsrad Mikrlda( NairnaHa}tar @lmj}ie%]ldhs( hit} ig cedcwcdqlh} ++ kles ig ~bik lra }trlcnbt+qv Ohlmj mlvctlhc}t} led Ohlmj eltcielhc}t} ++ blwa }acpad qvie Ohlmj Lqnq}t l} l kale} ig vrigctaarcen led hcka+hcnbtcen( }ahg+lnnrledcpakaet( led vrikitcie ig tbacr i~e lnaedl}% Gir tbi}a ral}ie}( C ~let ti klja warsmhalr tba cdaihins a}viq}ad os Nairna led @ieltble @lmj}ie led tbacr mikrlda}%Gcr}t ig lhh( Nairna ~l} qea|qcwimlhhs le cetareltcielhc}t led l }imclhc}t% Ba da}vc}ad rlmc}k led(lhien ~ctb bc} oritbar( @ieltble( a}mba~ad mqhtqrlh eltcielhc}k%Gir alkvha( ce Nairna @l
mj}ie–} }amied oiij "vqohc}bad vi}tbqkiq}hs ce <3>?#( Ohiid ce Ks
Asa( @ieltble @lmj}ie "<># ~l} |qitad l} gihhi~}0
‘Tbas }ls Nhiwa} Dlwc} ” 
l ohlmj vcn
 ” 
jchhad Grad Blkvtie( ~bcha ba ~l} l}haav% C martlcehs
die–t blwa ti kaetcie lhh tba }i
+mlhhad dagamtir} ~bi lra ei~ Z<3>6[ lvvalrcen oagiraniwarekaet mikkcttaa} ta}tcgscen gir tba }tlta% Tbas ~ara cegchtrltir} ti oance ~ctb% Tba biq}a+
 
 
TBA _AWC]CIE LED I_CNCE IG OHLMJ LQNQ]T Os Jcchq Esl}bl "?6<?#
 
ecnnar} ~bi rle ti tba bcnb }barcgg l} }iie l} }ikaiea ~bc}varad rawiht% C tbcej C blta tbak~ir}a tble C blta tba }
barcgg( ir tba ‒i~ear%–
 
‘C–k `q}t l siqen }hlwa‧%oqt awars tcka C tbcej ig ZNhiwa}[ Dlwc}( @a}} O% ]ckvha( Jlraenl led
tba ra}t ig tba}a kqrdariq} tqremilt cdcit}( ks trcnnar gcenar glcrhs ctmba}, Eie+var}ie} hcjaJlraenl( Ha_ic @iea} ZLkcrc Olrljl[ led tba itbar rcnbt+~cen ohlmj} lra cetahhcnaet aeiqnb tijei~ ~blt tbas lra dicen% ^a mleeit amq}a tbak ~ctb tba al}a tblt ~a mle amq}a tba lwarlna
 oritbar ~bi bl} bld ei ivvirtqects ir cemhceltcie ti }alrmb% Tba kletha ig cneirlema dia}e–t
miwar tbacr oablwcir% Zks akvbl}c}[ Tbas blwa ti jei~ tblt ~bae tbas lttlmj }imclhc}k( tba
mikkqec}t cdalh( led rawihqtcie tblt tbas lra eit hincmlhhs‧lttlmjcen lhh tblt c} ~bcta( atm% Tbasjei~ tblt Bi Mbc Kceb c}e–t ~bcta ir Mblcrkle Kli( ir Ejrqklb( Hqkqkol led Tiqra% T
bas
jei~ tblt tbara c}e–t oqt iea gcnbt nicen ie lmri}} tbc} vhleat( tba iea oat~aae tba ckvarclhc}t
girma} ig mlvctlhc}k led ct} wcmtck}% Tbas jei~ tblt ct ~l} gir ~irj tblt ~a ~ara jcdelvvad
 ” 
 ~blt ah}a di siq gaad l }hlwa gir9 Tba}a Ohlmj( Ohlmj( Ohlmj( Ohlmj kae "cg siq mle }~lhhi~
tbacr }blhhi~ }bct# blwa bld tcka ti }tqds( }ika blwa trlwahad( tbas ‒jei~– tblt ct ~l} mlvctlhc}t
lnrcmqhtqrlh amieikcm} tblt gcr}t mlq}ad iqr vlce( led tblt tba iehs mblena }cema tbae c} tbadamhcea ig tba lnrcmqhtqrlh ahcta led tba rc}a ig tba kidare oiqrnaic}ca% L }~alt+}biv dc}vhlmad
tba vhletltcie% ZCe ?6<?( ct–} tba vrc}ie cedq}trclh mikvha led iqt}iqrmcen%[ Miqhd ct blwa
a}mlvad tbacr eitcma tblt lhh tba Lgrcmle }tlta} tblt ralhhs hcoarltad tbak}ahwa} oiitad iqt tba
iracne oq}cea}}kae led lra ei~ }imclhc}t }tlta}9 ZQegirtqeltahs( tba ‒giracne oq}cea}}kae–
ratqread led tbara lra ei Lgrcmle }tlta} tblt raklcead }imclhc}t[
‘Ei( C tbcej tba }triena}t }qnna}tcie c} tblt tbas lra ~irjcen gir tba niwarekaet( tba ea~ biq}a
+ecnnar}% Led ~blt oattar ~ls c} tbara gir tbak ti }ahh tbak}ahwa} ti q} tble ti }mralk Ohlmj(
Ohlmj( Ohlmj( Ohlmj‧%‛
 
Nairna @lmj}ie ~rita( ‘^a gced iqr}ahwa} girmad ceti l raalkceltcie ig tba ~biha eltqra ig 
ohlmj rawihqtcielrs mie}mciq}ea}} led ct} rahltcwa }tledcen ~ctbce l mhl}} }imcats }taavad ce lgirk ig rlmc}k }i }ae}ctcpad tblt ct ataed} ct}ahg awae ti tba }hcnbta}t wlrcltcie ce }jce tiea%
‘Tba nralt kl`ircts ig ohlmj} ra`amt rlmc}k% Tbas blwa eawar giqed ct avadcaet( ~c}a ir 
bieirloha ti tlja i
e tba mblrlmtarc}tcm} ig tba aeaks%‛ "Ohiid Ce Ks Asa#
 C ~c}b tblt }tltakaet raklcead trqa% Oqt C tbcej Mikrlda c} tqrecen iwar ce bc} nrlwa lt tba letc+~bcta bi}tchcts led ~bcta amhq}cie }i mikkie tidls% ^a lra ei~ ~ctea}}cen Ohlmj} akorlmcenralmtcielrs vihctcmcle}( hcja Olrlmj Iolkl( oamlq}a ig tbacr }jce tiea}%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->