Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Section E - Records

Section E - Records

Ratings: (0)|Views: 216 |Likes:

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

 
WZKDABQZAT FCB ZA@QNFREKCT ~ TWAAB THFREC@ DFCFBF• 664:76:/:764
TADREKC A ~ZADKZbT
A6 ~ZADK`CEREKC Km ZADKZbT
TTD zadkzbt penn ja zadk`ceyab mkz fnn kmdefn TTD fdre}ereat fcb betrfcdat mkz oac fcbpkoac ec rla mknnkpec` dfra`kzeat9Tlkzr Rzfdh. 666#6:o Rzfdh
•
Iqcekz F - J
•
Tacekz 
•
Oftrazt 47(8 41(8 27(8 21(8 17(8 11(8 =7(8 =1(8 07(8 01(8 <7(8 <1Knuowed Truna
•
Iqcekz 
•
Tacekz 
•
Oftrazt 47(8 41(8 27(8 21(8 17(8 11(8 =7(8 =1(8 07(8 01(8 <7(8 <1(Nkc` Rzfdh Oftt Trfzr
•
Oftrazt 47(8 41(8 27(8 21(8 17(8 11(8 =7(8 =1(8 07(8 01(8 <7(8 <1(
A6/677 Fwwnedfrekc bafneca
 Fc fwwnedfrekc mkz zadkzbt penn ja mkz rla dqzzacr uafz kcnu fcb tlfnn ja tqjoerrab rkrla TTD Lafb Kmda perlec rlezru ,47% bfut mknnkpec` rla twadeab dkowarerekc+a}acr ecfddkzbfcda perl rla zavqezab wzkdabqzat#Ec rla a}acr rlfr f zadkzb lft jaac oettab fr fc TTD tfcdrekcab dkowarerekc bqa rkdnazedfn azzkz kz koettekc. zadk`cerekc tlfnn ja `zfcrab qw rk Badaojaz 46tr km rla mknnkpec`uafz# F thfraz ofu ofha fc fwwnedfrekc rlzkq`l rlaez jzfcdl rk rla TTD Lafb Kmda#Zadkzbt penn ja fddawrab wzk}ebab fnn zavqezab bkdqoacrfrekc lft jaac wzk}ebab# 
A6/:77 Qwfrec k Zadkz
Mknnkpec` zadaewr fcb za}eap km zadkzb fwwnedfrekct. rla zadkzbt tlfnn ja eooabefranu qwbfrab fcb rlata tlfnn ja hckpc ft rla kmdefn zadkzbt km Twaab Thfrec` Dfcfbf 
A6/477 Zadkz Dazredfra
Zadk`cerekc mkz Dfcfbefc Zadkzbt penn ja ec rla mkzo km f dazredfra tqerfjnu ectdzejab perlrla thfraz―t cfoa. dnqj. f`a dfra`kzu. betrfcda. zadkzb dfra`kzu fcb zadkzb reoa# Tqdldazredfrekc penn ja ettqab ju rla TTD Lafb Kmda fcb ofenab rk rla thfraz―t Jzfcdl mkz betrzejqrekc rk rla thfrazt dkcdazcab# Fr rla Jzfcdl―t zavqatr. rla dazredfra ofu ja ofenabbezadrnu rk rla thfraz―t lkoa dnqj kz rla thfraz rlaotan}at#
 
662 •TWAAB THFREC@ DFCFBF ~ WZKDABQZAT FCB ZA@QNFREKCT:76:/:764
A: ~DKCbEREKCT mKZ ZADK`CEREKC KmZADKZbT ThFRAb EC DFCFbF 
A:/677 Dkowarerekc+A}acr Zavqezaoacrt
Rla dkowarerekc+a}acr oqtr ja tfcdrekcab ju TTD. perl fnn zawkzrec` zavqezaoacrt bacabec rla tfcdrekc f`zaaoacr lf}ec` jaac dkownarab wzekz rk fc fwwnedfrekc jaec` tqjoerrab#
A:/:77 Fwwnedfrekc
Rla zadkzb oqtr ja fwwneab mkz kc rla kmdefn TTD
 F
wwnedFrekc 
 
mkz 
adkzb
 
mkzo fcbtqjtrfcrefrab ju rla mknnkpec` bkdqoacrt9
A:/:76 ~ Ofcqfn Reoec Qta
f% Rla kze`ecfn reoa tnew mkz rla a}acr tlkpec` rla zafbec` km rlzaa ,4% pfrdlat wnqtrla kmdefn reoa te`cab ju rla Dleam Reoaz fcb Zamazaa#j% Rla kze`ecfn Iqb`at tnew mkz rla a}acr tlkpec` rla kzbaz km wnfdec` fcb te`cab jurla Dleam Mecetl Neca Iqb`a#
A:/:7: ~ Anadrzkced Reoec Qta
f% Rla kmdefn anadrzkced reoec` tnew te`cab ju rla Dleam Anadrzkced Reoaz fcb Dleam Zamazaa#j% F dkwu km rla Wlkrk Mecetl eof`a tlkpec` rla wnfdec` fcb te`cab ju rla Dleam Wlkrk Mecetl Iqb`a ,Tlkzr Rzfdh% kcnu#
A:/477 Tarrec k Zadkzt
A:/476 ~ Oftt Trfzr Zadkzt
TTD penn kcnu zadk`ceya oftt trfzr zadkzbt plac fnn thfrazt ec rla a}acr fza rla tfoaf`a dfra`kzu fcb `acbaz kz ec fc kwac dnftt km rla tfoa `acbaz# Dkojecab Oftrazt F`aDfra`kzeat za`fzbnatt km `acbaz tlfnn ja dkctebazab ft kwac dnfttat mkz rla wqzwkta km zadk`ceyec` zadkzbt#
A:/47: ~ Zadkz Ec/Aneejeneru
Dqzzacr cfrekcfn rafo oaojazt fcb mkzoaz cfrekcfn rafo oaojazt plk lf}a jaac kmm rlarafo natt rlfc rpk ,:% uafzt fza ecane`ejna rk lknb f oftraz zadkzb#
A:/474 ~ Oqnrewna Zadkzt
Em rla a|etrec` zadkzb et jzkhac ju okza rlfc kca thfraz ec rla tfoa dkowarerekc kcnu rlajatr reoa mzko rla dkowarerekc penn ja zadk`ceyab#
A:/472 ~ Cap betrfcdat
Mkz cap betrfcdat rla jatr reoa k}az rla ztr taftkc penn ja zadk`ceyab ft rla atrfjnetlabzadkzb#
A:/471 ~ Avqfnnec f Zadkz
 Fcu dkowarerkz plk avqfnt fc a|etrec` zadkzb tlfnn zadae}a zadk`cerekc mkz rlfr reoa rlzkq`lrla fpfzb km f dazredfra#
 
WZKDABQZAT FCB ZA@QNFREKCT ~ TWAAB THFREC@ DFCFBF• 661:76:/:764
A:/47= ~ ETQ Tfcdrekca A}acrt
Dkowarerekct lanb ec Dfcfbf perl fc ETQ tfcdrekc ofu tqjoer rla wfwazpkzh ft kqrnecab ecrla ETQ Za`qnfrekct
A4 ~DKCbEREKCT mKZ RlA ZADK`CEREKC KmZADKZbT ThFRAb KQRTEbA Km DFCFbF
A4/677 Aneejna Dkowarerekct
Rla dkowarerekc oqtr ja tfcdrekcab ju rla ETQ kz ju f zadk`ceyab cfrekcfn kz`fceyfrekc km fc ETQ oaojaz dkqcrzu#
A4/:77 Fwwnedfrekc
Zadkzbt tlfnn ja fwwneab mkz qtec` rla kmdefn
 F
wwnedFrekc 
 
mkz 
adkzb
 
mkzo ju TTD Trfmm.TTD Dkooerraat. ju fc kmdefn km f Jzfcdl kz Dnqj. kz ju rla thfraz#
A4/477 Tqwwkzrec bkdqoacrt
Rla fwwnedfrekc oqtr ja tqwwkzrab ju rla dkownara kmdefn wzkrkdkn km rla dkowarerekcecdnqbec` cfoat km rla Zamazaa fcb Dleam Reoaz#
A2 ~DKCbEREKCT mKZ RlA ZADK`CEREKC KmCKZRl FOAZEDFC ZADKZbT
A2/677 Aneejna Dkowarerekct
Zadkzbt ec rlet dfra`kzu ofu ja kjrfecab kcnu ec Ckzrl Foazedfc Nkc` RzfdhDlfowekctlewt kz Ckzrl Foazedfc Tlkzr Rzfdh Dlfowekctlewt pledl fza tfcdrekcab juTTD fcb Qcerab Trfrat Twaab thfrec` ec dkownefcda perl rla Fzrednat km Fnnefcda jarpaacrla rpk Fttkdefrekct#
A2/:77 Fwwnedfrekc
Rla zadkzb oqtr ja fwwneab mkz ec fddkzbfcda perl rla zavqezab wzkdabqzat km rla lktrec` Fttkdefrekc mkz rla zadk`cerekc km zadkzbt#
A2/477 Zadkcerekc
Zadk`cerekc mkz Ckzrl Foazedfc Zadkzbt penn ja ec rla mkzo km f dazredfra bate`cab fcbfwwzk}ab ju TTD fcb QT Twaabthfrec`. tqerfjna ectdzejab fcb te`cab ju rla Wzatebacrfcb Tadzarfzu km rla Lktr dkqcrzu# Tqdl dazredfrat penn ja ettqab ec fddkzbfcda perlzadkzb ettqec` wzkdabqzat km rla fwwzkwzefra dkqcrzu mkz betrzejqrekc rk rla thfraztdkcdazcab#

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->