Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
44.-8

44.-8

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

 
1/08 2012 09:25 FAX 385 1 4922583 MIN.FIN. KABIN.MINISTRA 2)003/013
PRIJEDLOG ODLUKE Na temelju
članka
 
80.
 
stavak 
 
1.
 
Zakona
 
o
 
 proračunu
 
(Narodne
 
novine,
 
 broj
 
87/2008)
 
i
 
članka
 
30.
 
Zakona
 
o
 
izvrgavanju
 
Državnog
 
 proračuna
 
Republike
 
Hrvatske
 
za
 
2012,
 
godinu
 
(Narodne
 
novine,
 
 broj
 
24/2012),
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
 ______ 
 
2012.
 
godine
 
donijela
 
ODLUKU
 
o
 
davanju
 
državnog
 
 jamstva
 
u
 
korist
 
Zagrebačke
 
 banke
 
d.d.,
 
za
 
avansno
 
 pla
ćanje
 
investitora
 
CALI§KAN
 
tC
 
VE
 
DI§
 
TICARET
 
SANAYI
 
A§,
 
iNCtLtPINAR 
 
MAH.NAIL
 
BiLEN
 
CAD.UGUR 
 
PLAZA,
 
KAT.17
 
27090
 
GAZIANTEP,
 
Turska,
 
za
 
isplata
 
 plaća
 
radnicima
 
DIOKI
 
d.d.
 
i
 
DINA
 
-
 
Petrokemija
 
d.d.
 
I.
 
Ovlašćuje
 
se
 
Ministarstvo
 
financija
 
da,
 
u
 
ime
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
izda,
 
a
 
ministar 
 
financija
 
 potpiše
 
ispravu
 
o
 
davanju
 
državnog
 
 jamstva
 
u
 
korist
 
Zagrebačke
 
 banke
 
d.d.,
 
temeljem
 
kojeg
 
će
 
Zagrebačka
 
 banka
 
d.d.
 
izdati
 
garanciju
 
u
 
korist
 
investitora
 
CALI^KAN
 
tC
 
VE
 
DI§
 
TlCARET
 
SANAYI
 
A§,
 
INClLlPlNAR 
 
MAH.NAlL
 
BiLEN
 
CAD.UGUR 
 
PLAŽA,
 
KAT.17
 
27090
 
GAZlANTEP,
 
Turaka,
 
za
 
 povrat
 
avansa
 
za
 
isplatu
 
 plaća
 
radnicima
 
DIOKI
 
d.d.
 
i
 
DINA
 
-
 
Petrokemija
 
d,&,
 
u
 
iznosu
 
od
 
5.000.000,00
 
eura,
 
n.
 
Jamstvo
 
iz
 
točke
 
I.
 
ove
 
Odluke
 
izdaje
 
se
 
sukladno
 
 ponudi
 
investitora
 
CAL1§KAN
 
tC
 
VE
 
DI§
 
TtCARET
 
SANAY1
 
A§,
 
INClLlPlNAR 
 
MAH.NAlL
 
BILEN
 
CAD.UGUR 
 
PLAŽA,
 
KAT,
 
17
 
27090
 
GAZlANTEP,
 
Turska,
 
s
 
namjerom
 
kupovine
 
druStva
 
DINA
 
-
 
Petrokemija
 
d.d.
 
i
 
Adriaoil
 
SpA,
 
s
 
 prijedlogom
 
investiranja
 
i
 
financijskog
 
restrukturiranja
 
kao
 
i
 
 pokretanje
 
 proizvodnje
 
i
 
obuvanje
 
320
 
radnih,
 
mjesta,
 
koja
 
 je
 
u
 
 privitku
 
ove
 
Odluke
 
i
 
čini
 
njezin
 
sastavni
 
dio.
 
III.
 
Zadužuju
 
se
 
Ministarstvo
 
gospodarstva
 
i
 
Ministarstvo
 
financija
 
da
 
u
 
svrhu
 
 provedbe
 
 programa
 
restrukturiranja
 
DIOKI
 
Grupe,
 
 pokretanja
 
 proizvodnje
 
i
 
očuvanja
 
radnih
 
mjesta,
 
osiguraju
 
ispunjenje
 
uvjeta
 
investitora
 
CALI$KAN
 
tC
 
VE
 
DI§
 
TlCARET
 
SANAY1
 
A§,
 
INClLlPlNAR 
 
MAH.NAlL
 
BiLEN
 
CAD.UGUR 
 
PLAŽA.
 
KAT.17
 
27090
 
GAZlANTEP,
 
Turska,
 
kako
 
slijedi:
 
1)
 
sklapanje
 
sporazuma
 
između
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske,
 
 banaka,
 
trgovačkih
 
društava
 
u
 
većinskom
 
ili
 
 pretežito
 
većinskom
 
državnom
 
vlasništvu,
 
fondovima
 
i
 
020/SOOil
 
69S
 
699f
 
L
 
988
 
XVd
 
82-60
 
SL02
 
80/LO
 
 
01/08
2012
09:25
FAX 335 1
4922583HIN.FIN. KABIN.MINISTRA 0010/013
lokalne samouprave o ulasku u kapital i reslrukturiranju druStva DINA
— 
Petrokemija d.d., a sve shodno Planu reslrukturiranja DIOKI Grupe;2) potpisivanje ugovora o prodaji društva
Ću
 
d.o.o.
 
HEP-u
 
d.d.
 
kojom
 
kupoprodajom
 
 je
 
 potrebno
 
osigurati
 
namirenje
 
duga
 
 prema
 
Hypo
 
Grupi
 
kao
 
založnom
 
vjerovniku
 
u
 
iznosu
 
od
 
23.500.000,00
 
eura
 
i
 
radničkih
 
 potrivanja
 
DINA-
 
Petrokemije
 
d.d.
 
i
 
DIOKI-ja
 
u
 
iznosu
 
od
 
6.000.000,00
 
eura;
 
3)
 
 preostali
 
iznos
 
investitor 
 
CALISKAN
 
tC
 
VE
 
D1S
 
TlCARET
 
SANAYl
 
A?,
 
INClLlPlNAR 
 
MAH.NAlL
 
BiLEN
 
CAD.UGUR 
 
PLAZA,
 
KAT.17
 
27090
 
GAZlANTEP,
 
Turska,
 
 bi
 
koristio
 
za
 
namirenje
 
troškova
 
za
 
start-up
 
i
 
radni
 
kapital
 
DINA-Petrokemije
 
d,d.,
 
te
 
za
 
 planje
 
strateških
 
dobavljača
 
kako
 
 bi
 
se
 
omogućila
 
daljnja
 
isporuka
 
sirovina
 
DINA-Petrokcrniji
 
d.d.
 
IV.
 
Ova
 
Odluka
 
donosi
 
se
 
sukladno
 
Ponudi
 
investitora
 
CALISKAN
 
1(?
 
VE
 
Dl§
 
TlCARET
 
SANAYl
 
AS,
 
INClLlPlNAR 
 
MAH.NAlL
 
BiLEN
 
CAD.UGUR 
 
PLAŽA,
 
KAT.17
 
27090
 
GAZlANTEP,
 
Turska,
 
investitor 
 
 je
 
dužan:
 
1)
 
da
 
 preuzme
 
na
 
sebe
 
rješavanje
 
(reprogram,
 
otplatu)
 
duga
 
 prema
 
ostalim
 
vjerovnicima
 
društava
 
DINA
 
-
 
Petrokemija
 
d.d.
 
i
 
Adriaoil
 
S.p.A.
 
u
 
ukupnom
 
iznosu
 
od
 
61,22
 
milijuna
 
eura;
 
2)
 
da
 
 poduzme
 
maksimalne
 
napore
 
da
 
se
 
 proizvodnja
 
u
 
DINA-Petrokemiji
 
d.d,
 
 pokrene
 
do
 
01.
 
rujna
 
2012.
 
godine,
 
a
 
najkasnije
 
do
 
01.
 
listopada
 
2012.
 
godine,
 
uz
 
 pretpostavku
 
normalizacije
 
 poslovanja
 
društva
 
i
 
osiguranje
 
minimalnih
 
tehničkih
 
uvjeta
 
za
 
odvijanje
 
 procesa
 
 proizvodnje.
 
V.
 
Svi
 
Iznosi
 
u
 
ovoj
 
Odluci
 
 predstavljaju
 
glavnicu
 
sa
 
stanjem
 
na
 
dan
 
31.
 
ožujka
 
2012.
 
godine
 
te
 
su
 
 podložni
 
 promjenama
 
zbog
 
usklađenja
 
stanja
 
u
 
knjigovodstvenim
 
evidencija
 
u
 
trenutku
 
 provedbe
 
relevantnih
 
odluka,
 
a
 
 pripremljeni
 
su
 
uz
 
 pretpostavku
 
otpisa
 
kamata,
 
naknada
 
i
 
ostalih
 
 povezanih
 
troškova.
 
V.
 
Jamstvo
 
iz
 
točke
 
I.
 
ove
 
Odluke
 
 biti
 
će
 
izdano
 
na
 
rok 
 
do
 
31.
 
 prosinca
 
2012.
 
godine.
 
VI.
 
Zadužuje
 
se
 
Ministarstvo
 
financija
 
za
 
 provedbu
 
ove
 
Odluke
 
02_0/900ia
 
Hd
 
VQV1A
 
696
 
69St>
 
L
 
S88
 
XVJ
 
82-60
 
2103
 
80/10
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->