Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-2012-31

Svoboda-2012-31

Ratings: (0)|Views: 703|Likes:
Published by SVOBODA
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
SVOBODAFounded in 1893 in Jersey City, NJPublished by the Ukrainian National Association
Пам'ятаймопроУкраїну! 
Рік 119, ЧИСЛO 31, П’ЯТНИЦЯ, 3 СЕРПНЯ 2012 РОКУ
www.svoboda-news.com
Видає Український Народний Союз
Vol. 119, No. 31, FRIDAY, AUGUST 3, 2012$1.00
В Україні почаласяпередвиборна кампанія
КИЇВ. – У понеділок, 30 липня, голова Центральноївиборчої комісії (ЦВК) Володимир Шаповал оголосивпро початок процесу чергових виборів до ВерховноїРади, котрі відбудуться 28 жовтня.Згідно з прийнятим ЦВК порядком, висування канди-датів має завершится до 9 серпня, їх реєстрація – до 20серпня, і лише після цього партії та окремі кандидати-мажоритарники матимуть право розпочинати передви-борну аґітацію.Як відомо, ці вибори відрізнятимуться від попере-дніх тим, що відбуватимуться за змішаною пропорційно-мажоритарною системою, тобто половину депутатів обе-руть за списками політичних партій, а половину – в окре-мих округах.Соціологічні дослідження передбачають, що до май-бутнього парляменту потраплять чотири політичні сили:Партія Реґіонів, об’єднана опозиція (партії „Батьківщи-на“, „Фронт змін“ та „Громадянська позиція“), „УДАР“ іКомуністична партія. Експерти припускають, що подола-ти 5-відсотковий поріг мають також шанс Всеукраїнськеоб’єднання „Свобода“ і партія „Україна – Вперед!“ Ната-лії Королевської.30 липня відбулися передвиборні з’їзди Партії Реґіо-нів, Комуністичної партії та трьох партій, котрі входять воб’єднану опозицію.За результатами опитування, здійсненого Соціологіч-ною групою „Рейтинґ“, якби вибори до Верховної Ради від-бувалися в липні, то перемогла б у них об’єднана опозиція:за її єдиний список проголосували б 25.5 відс. опитанихвиборців, за Партію Реґіонів – 20.3 відс., за партію „УДАР“– 10.6 відс., за комуністів – 9.8 відс., по 4.4 відс. – за Все-українське об’єднання „Свобода“, та партію Н. Королев-ської „Україна – Вперед!“. Народну партію та „Нашу Украї-ну“ підтримав тільки 1 відс. майбутніх виборців.Фонд „Демократичні ініціятиви“, опитавши всіх укра-їнських політичних експертів, одержав такі результати:61 відс. опитаних суспільствознавців очікує, що вислідивиборів можуть виявитися зфальсифікованими, 28 відс.певні, що без фальсифікацій не обійдеться, 9 відс. вважа-ють, що будуть окремі порушення, але вони не матимутьвирішального впливу на остаточний результат.91 відс. опитаних експертів переконані в тому, що най-розповсюдженішою формою порушень під час жовтне-вих парляментських виборів буде використання адміні-стративного ресурсу в інтересах окремих партій чи полі-тиків.А на запитання, що, на думку експертів, найбільшезаважає виборам в Україні стати механізмом впливу гро-мадян на владу, 70 відс. опитаних відповіли, що голо-вним неґативним чинником є невимогливість громадяндо своїх обранців, 69 відс. головною хибою українсько-го суспільства назвали відсутність постійної громадськоїконтролі над обраною владою, 43 відс. вважають, щовибори в Україні не відповідають демократичним стан-дартам.Верховна Рада, яка перервала свою працю з нагоди літ-ніх вакацій, зібралася 30 липня на своє позачергове засі-дання і, на подання прем’єр-міністра Миколи Азарова,ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамкахСпівдружности незалежних держав.31 липня голова Верховної Ради Володимир Литвинпідписав прийнятий парляментом законопроєкт „Прозасади мовної політики“ і того ж дня подав цей доку-мент на підпис Президентові Вікторові Януковичеві.
(„Кореспондент“, УНІАН, „Українська правда“)
 
21 липня на Майдані Незалежностиу Києві відбулися урочисті прово-ди Олімпійської збірної команди Українидо Лондону. Спортовці на чолі з голо-вою Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою пройшли урочистоюходою по центральній вулиці столиці. 
23 липня президент НОК-України, членМіжнародного олімпійського комітету С.Бубка проніс олімпійський вогонь вулиця-ми Лондону. Його вітали численні місце-ві мешканці та представники українськоїдіяспори.
25 липня на зустрічі в Кабінеті міністрівперший заступник голови Державної служ-би молоді і спорту України Сергій Глущенкоповідомив‚ що обсяг бюджетного фінансу-вання підготування українських спортов-ців до Олімпіяди у Лондоні становив понад564 млн. грн. За золоту медалю на Олімпіядіу Лондоні українські спортовці отримаютьвід держави по 100 тис. дол.‚ за срібну меда-лю – по 75 тис. дол., за бронзову – по 50 тис.дол. Для України ХХХ Олімпіяда є ювілей-ною, оскільки рівно 60 років тому україн-ці вперше взяли участь в літній Олімпіядів Гельсінкі у складі команди СРСР. За цейчас українські олімпійці завоювали понад600 різних медалей, в тому числі за рокинезалежности України – понад 100. 1 серп-ня уряд додав 25 тис. дол. нагороди за олім-пійське золото. За отримання срібної медалінагорода становитиме 80 тис. дол. 
26 липня керівництво олімпійськоїделеґації України офіційно звернулося доОрганізаційного комітету ХХХ Олімпіяди зпроханням терміново виправити помилкиу біографічних даних спортовців Росії, опу-блікованих на офіційному Інтернет-сайтіОлімпійських ігор. Помилки пов’язані з міс-цем їхнього народження в Україні. Зокремавіднесено Луцьк до Росії‚ а Україну визначе-но як реґіон Російської Федерації. Міністерзакордонних справ України КостянтинГрищенко назвав помилку щодо біографіч-них даних спортсменів російської командибездарною навіть з точки зору англійськоїграматики. К. Грищенко доручив Посольству України у Великій Британії зажадати відОргкомітету Олімпіяди, аби помилка булавиправлена. 
27 липня в Олімпійському селищіЛондону було піднято український прапор.Церемонія розпочалась театралізовано-акробатичним дійством. 
27 липня понад 4 млрд. глядачів в усьо-му світі стали свідками церемонії відкрит-тя XXX Олімпіяди‚ в основу якої булопокладено театралізоване дійство з істо-рії та сучасности Великобританії. КоролеваВеликобританії Єлизавета II оголоси-ла Олімпійські ігри в Лондоні відкритими.Запаленням Олімпійського вогню заверши-лася церемонія відкриття. В Олімпійській
У Лондоні розпочалася Олімпіяда-2012
Xроніка подій
Національна збірна України на відкритті Олімпіяди. Національний прапор несе джудоїстРоман Гонтюк. (Фото: НОК України)
(Закінчення на стор. 5)
 27 липня у Лондоні розпочалися ХХХ літні Олімпійські ігри‚ у яких бере участь національнакоманда України. Під час Олімпіяди відбуваються змагання з 32 видів спорту, буде розіграно302 комплекти нагород. Станом на 1 серпня українська команда вже мала дві золотих і трибронзових медалі. Перше місце за числом медалів має Китай‚ друге – США‚ третє – Франція. „Свобода“ вміщуватиме хроніку участи команди України в головних олімпійських подіях.
Українські спортовці здобули вже п’ять медалей
 
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 3 СЕРПНЯ 2012 РОКУNo. 312
 
Чи буде демократія в Україні?
КИЇВ. — Від українців залежить, чи буде Україначерез три місяці сильною европейською краї-ною, чи скотиться до становища Білорусі. Проце 29 липня заявив народний депутат від фракції „Наша Україна – Народна самооборона“, один зпровідників об’єднаної опозиції Борис Тарасюк.„ЕС – це ґарантія ведення підприємництва заправилами, ґрати за котрими готові великі укра- їнські підприємці. Натомість „бізнес“, який живе зкрадіжок з бюджету, не зацікавлений у грі за пра-вилами. Він буде робити все для того, щоб Украї-на не зближувалась з ЕС“, – вважає Б. Тарасюк. Пе-редвиборна кампанія, яка розпочалася в Україні,стане ще одним іспитом на нашу европейськість.„Як і всім демократам, мене болить те, що відбу-вається в нашій країні і з нею“, – додав політик,пояснивши, що на сьогоднішній день внутрішня ізовнішня політика чинної української влади про-вальні. Відбуваються відхід від демократії, наступна права і свободи людини, репресії проти опо-зиції. Це наша реальність сьогодні“, – уточнивБ. Тарасюк. На його переконання, єдиний шляхзмінити ситуацію – це „зрозуміти, що ми самі не-семо відповідальність за те, чи буде демократія вУкраїні“.
(„Газета по-українськи“)
 
Об’єднана опозиція обрала п’ятірку
КИЇВ. — Виборчий список об’єднаної опозиції очолила Юлія Тимошенко. Таке рішення булоухвалено на з’їзді 30 липня. Також у першуп’ятірку входять Арсеній Яценюк, Анатолій Гри-ценко, Олександер Турчинов, Юрій Луценко. Додругої п’ятірки увійшли В’ячеслав Кириленко,Григорій Немиря, Сергій Соболєв, Борис Тара-сюк, Микола Томенко. 18-ою у списку до Верхо-вної Ради йде дружина екс-міністра внутрішніхсправ Ірина Луценко. Включити її в список булоособистим проханням Ю. Луценка. 19-им у спис-ку йде Андрій Пишний, Сергій Власенко – 20-им,Андрій Парубій – 21-им, Олександра Кужель –22-ою, Леся Оробець – 26-ою, Генадій Москаль– 32-им, журналіст Андрій Шевченко – 33-им.11-им у списку йде гендиректор телеканалу ТВіМикола Княжицький. Також прийнято рішення,що Миколу Катеринчука висувають за 13 окру-гом на Вінничині, журналіст ТВі Костянтин Усоввисунутий за округом в Одеській області, братвіце-прем’єра Івана Васюника висунутий за 117округом Львівщини. Журналіст Тетяна Чорновілкандидуватиме у 120 окрузі Львівщини.
(„Укра-їнська правда“)
 
Меджліс в об’єднаній опозиції 
КИЇВ. — Об’єднана опозиція та кримськотатар-ський Меджліс підписали угоду про співпрацюна виборах. Відповідний документ 27 липня скрі-пили підписами Арсеній Яценюк, ОлександерТурчинов і Мустафа Джемільов. Як зазначив М.Джемільов, кримські татари за всі часи незалеж-ности завжди підтримували національно-демо-кратичні політичні сили і збираються робити ценадалі. „Меджліс кримськотатарського народупідтримує політичні позиції і програму опозиції та докладе всіх зусиль для її перемоги на парля-ментських виборах. Ми спільно зробимо усе длязахисту державного статусу української мови відбудь-яких посягань та повноцінного функціону-вання корінних народів і меншин в Україні“, – за-явив М. Джемільов.
(„День“)
 
А. Шевченко з Н. Королевською
КИЇВ. — Український футболіст Андрій Шевченкоприєднався до команди партії Наталії Королев-ської „України – Вперед!“. Таку заяву він зробив28 липня під час відвідування разом з провід-ником партії Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату в Київській області,повідомили у прес-службі партії. „Я хочу реалі-зувати себе в політиці, поділитися тим досвідом,який отримав в Европі, зробити щось для своєї країни. Я прийняв рішення приєднатися до ко-манди Н. Королевської, тому що „Україно впе-ред!“ – це партія майбутнього, це партія моло-дих провідників, це певний вибір між минулимі майбутнім. У політиці я пляную підтримуватисоціяльну сферу і спорт, адже мій головний де-віз – в здоровому тілі здоровий дух!“, – зазначивфутболіст.
(„Газета по-українськи“)
УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
Кажу від щирого серця
Олег Чорногуз
Дорогі брати і сестри українці, нам знову кину-ли виклик. Знову нав’язують мову вчорашньогоокупанта новоявлені валуєви і муравйови. Ска-жімо їм: „Ви вже вбили понад 30 мов малих наро-дів Московської імперії, але нашої вам убити невдасться!“. Не вдасться, навіть якщо ви повторите„подвиги“ московського князя Олексія Михайло-вича, який наказував спалювати українські книж-ки, заодно – і їхнів видавців та друкарів.Ми не азіати, і не гітлерівці, і ніколи собі недозволимо палити російські книжки, російськібібліотеки, як москалі це робили упродовж росій-ського-українського „братерства“, починаючи в1627 році.Але разом з тим, дорогі мої українці, проявітьврешті-решт характер: ніколи не переходьте намову московську, живучи в Україні. Не купуйтесучасних російських книжок. Читайте російську клясику, як й іншу світову літературу.Передплачуйте українську газети і журнали,купуйте тільки українські книжки. Іґноруйте мос-ковських ґастролерів: театри, естраду, співаківі блазнів „95 кварталу”, які з української сценивисміюють нас з вами, а ми ще матеріяльно під-тримуємо їх і плещемо в долоні.Забудьте дорогу до московських церков, якімоляться не за нас, а за царів, ворогів нашогонароду.Не дивіться фільмів на мові того, хто хоче завтранас окупувати і показує українців у тих фільмах якзрадників, дебілів, неповноцінних типів.Посилайте своїх дітей у дитячі українські садоч-ки, українські школи, українські вищі навчаль-ні заклади і вивчайте державну мову, щоб вашимдітям, якщо вони стануть нашими міністрами чипрем’єрами, не стати всеукраїнським посміховись-ком, як нині є деякі міністри в уряді Миколи Аза-рова і сам він.Росіяни в Україні! Скажіть самі собі чесно, щовас тут ніхто і ніколи не ображав, не змушувавнасильно розмовляти українською мовою. Ска-жіть чесно світові, що за 20 років незалежноститрапилося так, що не російська, а українська мовавимагає захисту.
Олег Чорногуз – український письменник, автор11 романів та багатьох книжок сатири і гумору. Живе в Києві.
Померла поетеса-дисидентка Ірина Калинець
ЛЬВІВ. – 31 липня‚ внаслідок тяжкої і три-валої недуги померла‚ на 72-му році життя‚українська поетеса, прозаїк, публіцист, культу-ролог, літературознавець, діяч дисидентськогоруху, правозахисниця Ірина Стасів-Калинець.Вона народилася 6 грудня 1940 року у Львові.Після закінчення філологічного факульте-ту Львівського університету І. Стасів-Кали-нець викладала українську мову. У 1970-му завиступи на захист переслідуваних діячів куль-тури вона була звільнена з роботи. Правоза-хисниця протестувала проти арешту Валенти-на Мороза та Ніни Строкатої. Брала участь у виданні нелеґального журналу „Українськийвісник“.12 січня 1972 року була заарештована у Львові і засуджена до шести років таборівсуворого режиму (покарання відбувала у Мор-довії разом з Стефанією Шабатурою та НадієюСвітличною) та трьох років заслання‚ яке від-бувала у Читинській області. Політв’язнем буві її чоловік Ігор Калинець.Починаючи з 1987 року, І. Стасів-Кали-нець брала найактивнішу участь у пробуджен-ні українського культурного та громадсько-го життя Львова, в русі за відродження Укра-їнської Греко-Католицької Церкви‚ у створен-ні Товариства української мови, „Меморіялу“,Народного Руху України.У березні 1990 року І. Стасів-Калинець булообрано депутатом Верховної Ради України.2000 року її нагороджено орденом КнягиніОльги ІІІ ступеня і 2005 року – ІІ ступеня.І. Стасів-Калинець – автор збірок „Поезії”,„Шлюб з полином”, книжок для дітей „Леле-ка і Чорна хмара”, „Казки іграшкового телефо-ну”, історичного детективу „Вбивство тисячо-літньої давности”‚ монографії „Студії над „Сло-вом о полку Ігоревім”, „Загадки хрещення Укра-їни-Руси”, наукової розвідки „Тарас Шевченко ісв. Августин”, численних публіцистичних стат-тей, есеїв.
(УНІАН‚ „Українська правда“)Св. п. Ірина Стасів-Калинець
Олена Степанів: українка, достойна пам’яті
Марта Осадца
ЛЬВІВ. – 11 липня відбувся вечір пам’яті Оле-ни Степанів-Дашкевич (Олени Степанівни) – гро-мадської та військової діячки, першої у світі жін-ки, офіційно зарахованої на військову службу у званні офіцера, хорунжої Українських СічовихСтрільців, відтак – чотаря Української ГалицькоїАрмії. Вечір був присвячений 49-им роковинамвід дня смерти національної героїні. Захід відбув-ся біля садиби-музею О. Степанів.Спочатку була відслужена Панахида білястін домівки, у якій останні роки життя меш-кала ця славна українка. Потім спогадами поді-лилася Марія Дмитрів, котра разом з О. Степа-нів відбувала ув’язнення. Вагоме слово про геро-їню виголосив директор Львівської обласної нау-кової бібліотеки Іван Сварник. Голова Львівськоїобласної організації Спілки офіцерів України пол-ковник Петро Костюк розповів про те, як військо-ві, шануючи пам’ять про О. Степанів, прийняли їїпочесним членом Спілки офіцерів України.У рамках акції „Доторкнися до музейного екс-поната” – була запрезентована посмертна мас-ка О. Степанів робо-ти скульптора Євге-на Дзиндри, відзна-ка „Хрест Заслу-ги“ Спілки офіце-рів України, якоюбула нагородженаО. Степанів, і грамо-та про зарахуванняїї почесним членомЛьвівської обласноїорганізації Спілкиофіцерів України.Стрілецькі піснівиконав актор Наці-онального академіч-ного українського драматичного театру ім. МаріїЗаньковецької Роман Біль. Потім усі присутнізаспівали „Не пора“. А соліст Львівської опериРоман Ковальчук виконав пісню „Пам’ятаєм воя-ків УГА” на власну музику.На сам кінець заходу співанку біля „Стрілець-кої ватри” влаштували активісти молодіжноїорганізації „Борець”.
Поминальна свічка навечорі пам’яті ОлениСтепанів-Дашкевич
ТОЧКА ЗОРУ 
 
СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 3 СЕРПНЯ 2012 РОКУNo. 313
 
В Долині – пам’ятник Т. і О. Антоновичам
ДОЛИНА. — У березні 2012 року Долинська місь-ка рада оголосила конкурс на проєкт пам’ятникаподружжю Тетяні та Омелянові Антоновичам. 20липня відбувся конкурс, в якому переміг проєктЮліяна Квасниці та Ярослава Юзькова. З цьогоприводу міський голова Долини Володимир Га-разд 30 липня розповів, що в січні минулого рокуДолину відвідав Ігор Воєвідка, виконавчий дирек-тор благодійної Фундації Т. та О. Антоновичів. Підчас зустрічі з Тетяною Сенів, директором краєз-навчого музею „Бойківщина, вони говорили провідзначення 100-річчя від дня народження О. Ан-тоновича у 2014 році. Тоді виникла думка вшану-вати подружжя Т. та О. Антоновичів пам’ятникомперед музеєм „Бойківщина“. В. Гаразд 30 липня ви-словив тверду впевненість в тому, що спільнимизусиллями до 2014 року в Долині буде встанов-лено гідний пам’ятник славному подружжю О. і Т.Антоновичів. У 1980 році Т. та О. Антоновичі утво-рили доброчинну фундацію, головним завданнямякої є „сприяти розвиткові української культури врізних сферах, зокрема в літературі, мистецтві, гу-манітарних науках…“.
(„День“)
 
УГКЦ кличе виборців не продаватися
КИЇВ. — Єпископи Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) звернулися з посланням до вірую-чих, у якому закликали їх прийти на вибори і недозволити вкрасти свої голоси, повідомила 27липня прес-служба УГКЦ. „Не прийти на вибори– означає самоусунутися від відповідальности задолю власної країни, відмовитися від християн-ського свідчення в суспільному житті, віддаючисвою долю і долю своїх дітей та внуків у випадко-ві, а часом і злочинні руки“, – йдеться в посланні.Єпископи УГКЦ також закликають вірних не про-давати свого голосу. „Християнин у жодному разіне може продавати свого виборного голосу, таксамо як і не може купувати голосів виборців накористь якоїсь політичної сили, бо в такий спо-сіб стає прямим співучасником корупції та руйнуєнаше суспільство“, – йдеться у повідомленні. Пар-ляментські вибори в Україні відбудуться 28 жов-тня.
(„День“)
 
У Тернополі діяла літня школа
ТЕРНОПІЛЬ. — Міжнародна літня школа Інститутутехнологій Британської Колюмбії (Ванкувер, Кана-да) відбулася у Тернополі. Про це 27 липня повідо-мили у відділі інформації та зв’язків з громадськіс-тю Тернопільського національного економічногоуніверситету, студенти та викладачі якого взялиучасть у згаданій школі. „До роботи міжнародної літньої школи, крім тернопільських студентів тавикладачів були залучені 27 канадських студен-тів, шість викладачів з Канади“. Юнаки та дівчатаразом з своїми наставниками з України та Кана-ди спільно проводили диспути, зустрічі, діялогина тему місця України у світовій спільноті. Терно-пільські студенти разом з чужоземними гостямибрали участь у проведенні екскурсій, підготуванніпрезентацій, виступали у ролі ґідів-перекладачів.Проєкт фінансований в рамках проєкту „Парт-нерство майбутнього“ (Partnership for Tomorrow)за підтримки Канадської Асоціяції МіжнародногоСпівробітництва (CIDA).
(„Укрінформ“)
 
Новий командувач української фльоти
СЕВАСТОПІЛЬ. — Міністер оборони України Дми-тро Саламатін 27 липня представив керівномускладові фльоти новопризначеного командува-ча Військово-морських сил (ВМС) віце-адміралаЮрія Іл’їна. „Ми, ані хвилини не сумніваючись,подали кандидатуру віце-адмірала Іл’їна на за-твердження Президентові України. І я впевнений,що Юрій Іл’їн з гідністю і честю виправдає високудовіру Президента“, – сказав на церемонії пред-ставлення нового командувача міністер оборони.У свою чергу, Ю. Іл’їн запевнив, що колектив Вій-ськово-морських сил виконає всі завдання, по-ставлені переді ним Главою держави – ВерховнимГоловнокомандувачем Збройних сил України. Д.Саламатін також повідомив, що наказом міністраоборони України начальником штабу — першимзаступником командувача ВМС ЗС України при-значений капітан 1 ранґи Дмитро Шакуро, якийз 2011 року обіймав посаду начальника Центруморських акцій українських ВМС.
(„Укрінформ“)
УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
Священик УГКЦ став деканомв Католицькому університеті Америки
ВАШІНҐТОН. – Священик УкраїнськоїГреко-Католицької Церкви, українець запоходженням о. Марко Морозович 1 липнястав деканом факультету теології та релігій-них наук в Католицькому університеті Аме-рики.Як заявив президент університету ДжонГарвей, уперше в історії цього найстарішо-го факультету його очолив католицькийсвященик східнього обряду. „Це символіч-но демонструє, що університет є відданимвізії Папи Івана Павла ІІ про те, що Церк-ва „дихає обома легенями”, тобто східнім тазахіднім обрядами”, – підкреслив Дж. Гар-вей.В офіційній біографії о. М. Морозови-ча зазначено, що він виріс і зформувався якгреко-католик в українській родині на захо-ді Пенсильванії. Він служив священикомв українських католицьких парафіях Пар-ми, Огайо, а також в містах Пітсбурґ та Бат-лер, Пенсильванія та вчився в Папському богословському інституті в Римі, де захис-тив докторську дисертацію на тему східньоїЛітургії св. Четверга IV-XIV ст.
(Католиць-кий університет Америки) Декан о. Марко Морозович
Ставаймо на захист української мови!
 До редакції „Свободи“ надійшли нові заяви та листи в обороні української мови‚ яку переслі-дує режим Президента Віктора Януковича. Нижче вміщено уривки з цих документів.
Українська Вільна Академія Наук уКанаді:
Президія Української Вільної Академії Науку Канаді підтримує заяву президента Націо-нального університету „Києво-Могилянськаакадемія” д-ра Сергія Квіта з приводу голосу-вання у Верховній Раді України за закон „Прозасади державної мовної політики”. У заявізокрема сказано:(…) Верховна Рада ще раз цинічно проде-монструвала, що їй закон не писаний. Так неможуть себе поводити народні депутати Укра-їни. Було порушено все, що тільки можливопорушити, передусім – Закон України „Прореґлямент Верховної Ради“.Своїми протиправними діями народні депу-тати, які „протягували“ закон, зазіхають наоснови конституційного ладу в Україні: при-йнятий документ суперечить КонституціїУкраїни, рішенню Конституційного суду Укра-їни від 12 грудня 1999 року, порушує Бюджет-ний кодекс України. Саме тому він зазнав сер-йозної критики у висновках профільних уста-нов Національної Академії Наук України,Міністерства фінансів, Міністерства юстиції,кількох парляментських комітетів. (…)Закон, який суперечить Конституції, поси-люватиме політичний розкол України, руйну-ватиме основи української державности. (…)Києво-Могилянська академія неодноразовоподавала свої експертні висновки щодо низь-кої якости мовних законопроєктів, вислов-лювала свою позицію у листах до очільни-ків держави та публічних зверненнях. Як пре-зидент академії я підтверджую цю позицію:такий закон не може бути підписаний голо-вою Верховної Ради і Президентом України,які зобов’язані зробити все, щоб правове поледержави не було остаточно зруйнованим.
 
Галицьке районне об’єднання Всеук-раїнського товариства „Просвіта“ ім.Тараса Шевченка:
З 7 липня не припиняється протестна акціяпроти законопроєкту „Про засади мовноїполітики ” на Европейській площі у Києві.(…). До акції долучаються тисячі киян, укра-їнських громадян з різних куточків країни,допомагаючи в той спосіб, який є можливимдля них. (…).Ми підтримуємо вимогу протестуючих, щобАдам Мартинюк був усунений від керівництвау Верховній раді. Людина, яка не перебирає взасобах, як дрібний картярський шулер, фак-тично підробляє прийняття законів (докумен-тів), повинна понести кримінальну або адміні-стративну відповідальність, як це відбуваєть-ся з тисячами українців, які порушують закон.Для нього не повинно бути винятків. Турбуєнас використання міліційних структур в про-тистояннях з мирними громадянами. (…).Вимоги протестуючих підтримують усі гро-мадяни України – незалежно від їхнього похо-дження (…). До протестуючих долучаютьсяпросвітяни з різних куточків України. Дяку-ємо їм за небайдужість і щиросердність, від-даність своїй справі – захистові українськоїмови. (…). В єдності сила народу!
 
Асоціяція єврейських організацій і гро-мад України:
 Голосування у Верховній Раді законопроєк-ту „Про засади державної мовної політики“,на наше переконання, порушило громадськийконсенсус щодо мовного питання, призвело досуспільного протистояння і обумовлено пере-довсім намаганням залучити додаткові голо-си виборців.Вважаємо за потрібне заявити, що‚ на нашпогляд, законопроєкт не вирішує проблемз мовами національних меншин, натомістьсуперечить Конституції України та положен-ням Европейській хартії реґіональних та міно-ритарних мов та Рамковій конвенції стосовнонаціональних меншин.В Україні дійсно є мови, які потребуютьдержавної підтримки, але це не російська, акримськотатарська, гагаузька, ромська, кара-їмська та кримчацька, урумська та румейська,а також ідиш. І саме їх як міноритарні захищаєЕвропейська хартія реґіональних і міноритар-них мов (…).Автори законопроєкту борються за те, щобгромадяни не розмовляли українською мовою,не вивчали її й не користуватися нею, нато-мість дають значні переваги російській мові. Утакій спосіб не можна вирішити мовні пробле-ми національних меншин (…).Запропонований документ становить загро-зу українському суспільству, оскільки нехтуєдержавним статусом української мови, незахищає загрожені (миноритарні) мови і вно-сить розбрат і напругу в українське суспіль-ство.Національні громади України прагнутьінтеґрації у громадянське суспільство України,вони хочуть будувати спільний дім, який неруйнуватимуть заради кон’юнктурних інтер-есів.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->