Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genocid nad Srbima u opstini Kalesija 41-45

Genocid nad Srbima u opstini Kalesija 41-45

Ratings:
(0)
|Views: 748|Likes:
Published by Emir Nisic

More info:

Published by: Emir Nisic on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
p
o
KoalltoriAdvokatPETARVUC:ETlCDipl.ing,MIRAMlTROVIC
M
E
N
GENOCIDNADSRBlMA1941-1945
UDrSTINIKALESOA
(parohijimogaoca)
I
K
 
UVODNA
REC
TokomDrugogsvetskogrataizvr~enrsnnajtezizlocini(zloeln!genocida),poseb-nonadSrbirna
i
Jevrejima,Nemcima
i
Hr
v
atimaostace
zi.g
srama
~ecito.
jersunjihoviIjudipobili-Nemei,preko~estmilianaJevreja,
-II
HrvatiprekomilionSrbacivila-neboraca,zenaidece.Dokse
0
holokaustunadJevrejimadostaznausvetskojjavnosti,
0
zlecinugenocidanadSrbirnaseskoro
i
nezna.TokomDrugogsvetskograta
U
okupiranojSIbijiofonnljene
SU,
skoroilegalno,dyekomisijezaprikupljanjepodataka
0
zlacinimaustasanadSrbimau"Nezavisnoj''driaviHrvarskoj,JednakomisijabilajepriKomesarijatuzaizbeglice(eijijekomesarbioTomaMaksimovic),adrugakomisijabilajeuSrpskojpravoslavnojPatrijarsiji,Inicijater
i
pokro-viteljKomisijeuPatrijarsijibiojezamenikPatrijarha-mitropolitskopskiJosif,kogasuBugariproteraliizSkoplja,Patrijarhsrpski,Gavrilo,biojezatocenuzleglasnomlogoruDa-bau,kaoizrazitiprotivnikfasizmaodnosnonaeionalsocijalizma.Obekomisijeradilesapredano
i
uspesno.Novadrzavanasledila
je
dokumentacijuKornesarijata,aprimerakPatrijarsijezaplenilajepoficijanovedrzave(OZNA).Postojaoje
i
drugiprimerakPatrijarSijekojije,prerna
nezvanicnom
saznan]u,prisvojiojedanprofesorUniverzitetauBeogradu.Zvanienapolitikabilajenastanovistudaseovipodaeineobjavljuju"uinteresubratstva
i
jedinstva'
!
Takasuujavnosrdospelisamofragmenti
i
toposleTitovesmrti,
ali
tosubiliradovipojedinaca-medukojimajenajpoznatijidrMilanBu1aji~.OdSrpskeakademijenau-
ka
i
SrpskePatrijarsijeocekivalosevise.Naovomposlunisuangazovalisvestenike,ucitel-je
i
prosvetneradnike,Nidanasnijekasno!PredlazemdaAkademija
i
Patrijarsijauputeproglas,putemradija,televizije
i
stampe,svestenicima
i
ueiteljimaprvenstveno,ali
i
celom
narodusrpskom-
stradajucemnaro-
du-
dairnsaljupisma
0
stradanjimauIlsvetskomratn,kao
i
ratu
prirasturanjuSFRJ.Usvetskojjavnosti-nazalost-preovJadujemisljenjedasuSrbi,kojisuustalidasebrane
ad
novoggenocidekrivci
i
zloeinci,azlocinci-btve.Nepoznavanjesituacije
i
predistorije
Hi
aestodrugo!"Vrijemejemajstorskoreseto,precisticeovestvarl",retevelikiSrbin-VladikaNjegos.ReeeVladikajoilnesto:"Srpskipisem
i
zborim,svirnagromkogovorim:Naro-dnostmisrbinjska,um
i
dusaslavjanska",
5
 
PREGLEDSTANJAIDOGADJAJAUOPSTIN1KALESLJA
Parohijakoi'ujeopsluzivaosvestenikDusanMitrevicnalazilaseizrneduTuzleZvornika.ZvalaseparohijaOsmaeko-Dubnicka
i
pokrivalajeopstinuKalesija.UovornratupostojaojeKalesijskifront.AutorovogPomenikajeing,MiraMitrovid,
ketch
svestenikaDusanaMitrovica,aunukaPere-PetraMittovica,narodoogtribunapoznatoguoelojBosni,podimenom"popdavo".Ovo'spicname'dobiojejerjebio'.neuhvatljivzaokupatore-Austrijance.Poza-vrsetkutadasnjeIlajvi~ebogoslovskeskole..Reljevskeduhovneakademije...DusanMitrovicjeprimiosvestemckicin.Opstinaseualazita
1I
Spreeansko]dolioi,prirodnovrlobogatomkraju,anastan-jenaSrbima
i
rnuslimanirna-"peturcenim"Srbima.MuslimanisubiHuvecini
i
posedovalisubogatijekrajeve.Srbisunastanjivalisiromasnideoop§tine,vecinomubrdima.Naovojteritorijistaaovalajeijednahrvatskaporodica,eijijeeelnikKarleSuhibiookoreliustasa
i
ramizloclnac.Pooslobodenjuosudenjenasmrt
i
streljan,PredITsvetskiratpostavljenajezapustaricuKaticaLovreneic,Hrvatica,nemaekispijuniaktivoaustaSkinja.DoSIajesamuzemIvanom,takodeustasom,kojijeizgubionogu
u
borbisapartlzanima.Uocioslobodenja
SIl
pobegli
sa
ovogterenaneznanokud,
Za
vremePrvogsvetsl!:ogratamuslimanisuseupisivali
u
Suekore.TojebilaorusanaformacijaAustrougarske"zacuvanjereda".KomandantStie'korazaBosnubio
je
AdemagaMesic,docnijePavelieevvitez..Pooslobo1enjusuden
i
streljan.TokomIIsvetskogratamuslimaaisuizoveop~tinebilivecinorauorusanimfor-macijama"NezavisneddaveHrvatske",Dobarbrojmuslimanaizoveop~tinebiojeuusta-sama
i
pociniotesRezlol:ine.Postvaranju"NezavisnedrzaveHrvarske"svestenikDusanMitrovicjeuhapsen,apotomposlat
sa
porodieomuUstaskiJogorCaprag..Tojebio"sabirni"logorzasvestenlke
i
njihoveperedice,NamolbuMilanaNedicanemackakomandajeintervenisala,pajeveeagrupasvestemkasaporodicaniaprebaeenauSrbiju,Nemeisuovimcinomrafunalina
pocHe-
dasene-boreprotiverkve
i
vere,"kaosto-tocineboljsevici".U
meduvremenu
uparahijiproteDusanaMitrovicadogadajuseuzasi,Skoro
sovi
rnuskarei,semnekolikosiucajnoizbeglih,poslanisuulagore.Nikoseodnjihnijevratio,nitiseslgumoznagdes~pebijeni..PretpostavljasedasunastradaliuJadovnu,podVelebiiom.Kodkueasuostali.zene
i
deca,ali
ni
oninisubilipostedeni.UselaJeginovLugnildanproslaveuezavisnostiNDHnadan
ro.
aprila1942.godinepobij\misusvistanovni-ci,aseloop\jackanoizapaljeno.Ostaojei.ivsamojedandeck~kojisesakrioukokesarnik.ProtaDusanjesaznaodasuzlocinizvdilimuslimaniizRainaca..Saznaojeinji-hovairnenaodnosnoirnenakolovoda,pazapisao..Uovojknjiiiciobjavljujemo
i
njihovaimena.~.P.1.oslnbodenjusvestenikDu~annijeimaogdedasevrau.Crkvajebilaopus-tosenaoskmavljena,parohijskidomdemoliran
i
opljackan,pastveskoronije
ui
bile,paje
6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->