Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
221Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pendidikan Seni Visual 1-Cth Rncngn Pengajaran

Pendidikan Seni Visual 1-Cth Rncngn Pengajaran

Ratings:

4.91

(34)
|Views: 13,730 |Likes:
Published by dianabfly

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: dianabfly on Jan 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Contoh Rancangan Pengajaran Harian bagi sesi Praktikum.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANPENDIDIKAN SENI VISUAL
PERANCANGAN 
BILPERKARATINDAKAN
1Kelas 3 Marikh2Bilangan Pelajar35 Murid3Tarikh10 Januari 20044Masa1 Jam( 60 Minit)5BidangMenggamba6TajukLukisan7Kemahiran / TemaRumah saya8Pengetahuan SediaAdai.Mengenali berbagai jenis garisan.ii.Mengetahui garisan yang pelbagaidapat menghasilkan gambar yangmenarik.iii.mengetahui kesan media kering (dry media) dan media basah(wet- media)9Hasil PembelajaranPada akhir pembelajaran ini murid dapat:i.Mengenalpasti ciri-ciri istimewa kesanbahan dalam alam semula jadi untukmenghasilkan garisan ,ii.Menghasilkan pelbagai jenis garisandengan menggunakan bahan daripadaalam benda.iii.Menghasilkan gambar rumah melaluiberbagai jenis garisan.iv.Memupuk semangat kerjasama sertakekemasan kerja.10Kemahiran BerfikirKritis-Mencirikan/mengelaskan, membanding-membezakan,Kreatif- menjana idea,merekacipta11Penerapan NilaiBekerjasama, kekemasan dan kebersihan.12Bahan Bantu MengajarContoh Hasil Kerja13Keperluan
Alat : Bekas warna, bahan alam benda.
Bahan : Cat air, cat poster, kad manila.
Rujukan: Buku Sumber GuruPendidikan Seni Visual.
1
 
PELAKSANAAN:
LANGKAH/FASAMASA(MIN)ISI PELAJARANAKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANCATATAN
Set Induksi
(10 min) Pengenalan Konsep-3 contoh hasil lukisanbergambar.Kesediaan belajar.3 contoh lukisanbergambar berasaskan teknikgarisan dipamerkan.Guru adakan sesisoaljawab .
Daripadapendapat andamanakahlukisan yanglebih menarik?
Kenapa andaberkata begitu?
Cuba andanyatakanbagaimanalukisan tersebutdihasilkan?
Cuba nyatakan jenis-jenisgarisan yangdigunakan olehpelukis untukmenghasilkangambarnya.?Contoh gambar,atau Paparandari LCDKecerdasanPelbagai:Visual – Ruang,Verbal-Linguistik,Interpersonal,
Penyampaian:
Langkah 1(10 min )Perkaitan
bahan
,
media
dan
teknik
.
Aras 1
1.Guru menunjukcontoh bahan alambenda ( lidi, ranting,bulu ayam, daunlalang dll) yang bolehKecerdasanPelbagai(Naturalis)
2
 
Ciri-ciri istimewabahan alam benda .digunakan.2. Guru menunjukcaramenghasilkanberbagai jenis garisanmenggunakan bahanalam benda sepertiranting, rumput,dedaun , bulu ayam, jari dsn.3. Murid memerhatidan menjalankanaktiviti bebasmengekplorasi bahanbahan tersebut.Murid mengenalifungsi dan kesan hasildaripada alam bendayang digunakan .KontekstualBahan: alambendaKontektual-kenali bahan.Konstruktivisme-cuba melakukanKekemasanLangkah 2(5 min)Langkah 3(25 minit)Mengenali jenis-jenisgarisan.Melakar dan melukis“Rumah Saya”
Aras 2
Guru memberi arahansupaya murid-muriddalam berkumpulan.Murid melukis /menghasilkanberbagai jenis garisanbebas pada kadmanila dengan bahan-bahan alam bendayang dikumpul.
Aras 3
-Di dalam kelas- Gurumemberi arahankepada murid untukmemulakan tugasan.mengeksplorasi /mengolah gubahanberbagai jenis garisandengan menggunaalam benda tersebutuntuk menghasilkangambar rumah..Setiap murid-Naturalis,-Visual –ruang-Menciri danmembezakanBekerjasama,KekemasanMenjana idea,kreatif daninovatif KontekstualKonstruktivismeBekerjasama,Ketelitian,
3

Activity (221)

You've already reviewed this. Edit your review.
Razali Awang liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mun Din liked this
Anysah Lavender liked this
Atelynn Lynn liked this
Saufee Amz liked this
Nur Liyana liked this
nafizah67 liked this
Zulkiflee Haron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->