Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cong Thuc Chuong Chu Trinh Thiet Bi Dong Luc Hoi Nuoc

Cong Thuc Chuong Chu Trinh Thiet Bi Dong Luc Hoi Nuoc

Ratings:
(0)
|Views: 271|Likes:
Published by bo kinh van

More info:

Published by: bo kinh van on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2012

pdf

text

original

 
CBGD: Nguyeãn Thò Minh TrinhChu trình thi
ết bị động lực hơi nước
- 1 -
1.
 
CHU TRÌNH THI
ẾT BỊ ĐỘNG LỰC HƠI NƢỚC CƠ BẢN
(CHU TRÌNH RANKINE)
ABDCEF
A - Loø hôiB - Tuabin hôiC - Maùy phaùt ñieänD - nh ngöng hôiE - m tuaàn honF - Bôm caáp
1233'45
 
Chu trình
có xét
t
ới
công tiêu hao
cho bơm cấp
 
Chu trình
không xét
t
ới
công tiêu hao
cho bơm cấp
 
x = 0
T
x = 1
3
s
2K4513'
q
1
q
2
p
2
 
= const
p
1
 
= const
 
x = 0
T
x = 1
3
s
2K451
q
1
q
2
p
2
 
= const
p
1
 
= const
 
1. Nhiệt lượng cần cung cấp cho lò hơi
 
'311
iiq
 
kJ/kg
 
'31h1
iiGQ
 
1. Nhiệt lượng cần cung cấp cho lò hơi
 
311
iiq
 
kJ/kg
 
31h1
iiGQ
 
2. Nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng
 
322
iiq
 
kJ/kg
32h2
iiGQ
 
2. Nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng
 
322
iiq
 
kJ/kg
32h2
iiGQ
 
3. Công sinh ra của tuabin
 
21T
iiw
 
kJ/kg
21hT
iiGW
 
3. Công sinh ra của tuabin
 
21T
iiw
 
kJ/kg
21hT
iiGW
 
 
CBGD: Nguyeãn Thò Minh TrinhChu trình thi
ết bị động lực hơi nước
- 2 -
4. Công cung cấp cho bơm cấp
 
3'3b
iiw
 
kJ/kg
3'3hb
iiGW
 
4. Công cung cấp cho bơm cấp
 Không có
5. Công sinh ra của chu trình
 
3'321bT
ii)ii(www
 
bT
WWW
 
5. Công sinh ra của chu trình
 
T
WW
 
6. Hiệu suất chu trình
 
'313'321 11
iiiiii qwQW
 
6. Hiệu suất chu trình
 
312111
iiiiqwQW
 
7. Hiệu suất lớn nhất của chu trình
 
121Carnotmax
TTT
 
7. Hiệu suất lớn nhất của chu trình
 
121Carnotmax
TTT
 
8. Suất tiêu hao hơi (Lượng hơi cần thiết đểsản xuất ra 1 kWh điện năng)
 
3'321
ii)ii( 3600w3600d
, kg/kWh
8. Suất tiêu hao hơi (Lượng hơi cần thiết đểsản xuất ra 1 kWh điện năng)
 
21
ii3600w3600d
, kg/kWh
 
Chú ý đ
ôn vò
:
 
Neáu G
h
 
kg
Q
1
, Q
2
,
W
 
kJNeáu G
h
 
kg/s (Naêng suaát loø hôi)
Q
1
, Q
2
,
W
 
kJ/s = kW (C
ông suất thiết bị)
 
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong lò hơi
nlLH'31h1
q.B.iiGQ
-
kW
 
Với:
LH
 
 – 
 
Hiệu suất lò hơi
 B
 – 
 
Lượng tiêu hao nhiên liệu, kg/s
 
nl
q
 –Nhiệt trị thấp của nhiên liệu, kJ/kg
 
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong lò hơi
nlLH31h1
q.B.iiGQ
-
kW
 
Với:
LH
 
 – 
 
Hiệu suất lò hơi
 B
 – 
 
Lượng tiêu hao nhiên liệu, kg/s
 
nl
q
 –Nhiệt trị thấp của nhiên liệu, kJ/kg
 
Phƣơng trình cân bằng nhiệt trong bình ngƣng
 
npnn32hBN2
tcGiiGQ
 
- k
W
Với:
 
BN
 
 – 
 
Hiệu suất bình ngưng
 
n
G
 – 
 
Lưu lượng nước giải nhiệt qua bình ngưng, kg/s
 
pn
c
 – 
 
 Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng áp của nước, kJ/kgK 
 
n
t
 – 
 
Độ chênh lệch nước giải nhiệt vào và ra khỏi bình ngưng,
0
C
 
 
CBGD: Nguyeãn Thò Minh TrinhChu trình thi
ết bị động lực hơi nước
- 3 -
2.
 
CHU TRÌNH THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC HƠI NƢỚC CÓ QUÁ NHIỆT TRUNG GIAN
 
AB
1
DCEF
A - Loø hôiB
1
- Tuabin cao
áp
C - Maùy phaùt ñieänD - Bình ngöng hôiE - Bôm tuaàn hoaønF - Bôm caáp
1233'45B
2
67
B
2
- Tuabin haï
áp
 
Chu trình
có xét
t
ới
công tiêu hao
cho bơm cấp
 
Chu trình
không xét
t
ới
công tiêu hao
cho bơm cấp
 
p
tg
p
2
 
= const
q
2
q
1
154K2
s
3
x = 1
T
x = 0
673'
 
p
tg
p
2
 
= const
q
2
q
1
154K2
s
3
x = 1
T
x = 0
67
 
1. Nhiệt lượng cần cung cấp
67'311
iiiiq
 
kJ/kg
 
67'31h1
iiiiGQ
 
1. Nhiệt lượng cần cung cấp
67311
iiiiq
 
kJ/kg
 
6731h1
iiiiGQ
 
2. Nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng
 
322
iiq
 
kJ/kg
32h2
iiGQ
 
2. Nhiệt lượng nhả ra ở bình ngưng
 
322
iiq
 
kJ/kg
32h2
iiGQ
 
3. Công sinh ra của tuabin
 
2761T
iiiil
 
kJ/kg
2761hT
iiiiGL
 
3. Công sinh ra của tuabin
 
2761T
iiiil
 
kJ/kg
2761hT
iiiiGL
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->