Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NORMATIV privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la agregate bis

NORMATIV privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la agregate bis

Ratings: (0)|Views: 179 |Likes:
Published by bubu843636

More info:

Published by: bubu843636 on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
NORMATIV privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la agregate
 
Indicativ: NE 022-2003
 
CAPITOLUL I
 
Principii generale
Secţiunea 1
 
Obiect şi domeniu de
aplicare
 Art. 1. Prezentul normativ se referă la metodele de determinare a adezivităţii lianţilor bituminoşi faţă de agregatele natura
le
şi artificiale.
 
 Art. 2. Metodele de determinare a adezivităţii faţă de agregatele naturale şi artificiale se aplică la următoarele tipuri de lianţibituminoşi:
 a. bitumuri rutiere simple;b. bitumuri rutiere aditivate;c. bitumuri rutiere modificate;d. bitumuri rutiere fluxate;e. emulsii bituminoase.
Secţiunea a 2
-aPrevederi generale
 Art. 3. Determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi faţă de agregatele naturale şi artificiale se efectuează la temperatura
camerei (25±3ºC).
 Art. 4. Metodele de determinare a adezivităţii lianţilor bituminoşi faţă de agregatele naturale sau artificiale se clasifică după:
 a. Modul de preparare a probelor:
 
metoda statică;
 
metoda dinamică.
 b. Modul de expunere a rezultatelor:
o
 
metoda calitativă;
o
 
metoda cantitativă.
 
 Art. 5. La aplicarea uneia dintre metodele statice sau dinamice, determinarea valorilor adezivităţilor se poate face atâtcalitativ, cât şi cantitativ, în funcţie de tipul de agregate.
 
 Art. 6. Se vor utiliza obligatoriu, în paralel, ambele metode de exprimare a rezultatelor pentru agregatele de balastieră, de
 
natură silicioasă.
 
Secţiunea a 3
-aTerminologie
 Art. 7. Terminologia utilizată în prezen
tul normativ este în conformitate cu SR 4032/1.
Secţiunea a 4
-a
 
Referinţe şi prescurtări
 
 Art. 8. Reglementările tehnice la care se fac referiri în prezentul normativ sunt următoarele:
 a. SR EN 58-
 A 1: 1997 Luarea probelor de lianţi bituminoşi.
b. SR EN 933-2: 1
988 Încercări pentru determinarea caracteristi
-cilor geometrice ale agregatelor. Partea 2
 –
Analiza
granulometrică. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor.
c. SR EN 45014-
92 Criterii generale pentru declaraţia de conformitate de la furnizori.
d. STAS 339-80 Acid clorhidric tehnic.e.
SR 662: 2002 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră.
f.
SR 667: 2001 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii tehnice generale de calitate.
g. SR 754: 1999 Bitum neparafinos pentru drumuri.h. SR 4032-
1: 2002 Lurări de drumuri. Terminologie.
i. STAS 8877-
72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrări de drumuri.
 j.
Normativ Normativ privind lucrările de întreţinere a ind.
 AND nr.533-
97 îmbrăcăminţilor bituminoase de timp fri
-guros.k. Normativ AND Normativ privind caracteristicile tehnice ale ind. AND nr.537-2003 bitumului neprafinos pentrudrumuri.l.
NGPM/1996 Norme generale de protecţia muncii.
m.
Ordin MI nr.775/1998 Norme de prevenire şi stingere a incen
-
diilor şi dotarea cu mij
loace tehnice de stingere.[top
CAPITOLUL II
 
Condiţii tehnice
 
Secţiunea 1
 Principiul metodelor
 Art. 9. Principiul pentru toate metodele constă în determinarea suprafeţei agregatelor rămase anrobate cu liant bituminos
dintr-
o probă de agregate anrobate iniţial complet cu liant bituminos, în anumite condiţii de păstrare în apa distilată a probeicu agitare (metoda dinamică) sau fără agitare (metoda statică).
 
Secţiunea a 2
-a
Aparatură şi reactivi
 
 Art. 10. Aparatura necesară pentru efectuarea determinării de adezivitate prin metoda calitativă este următoarea:
 a.
etuvă termoreglabilă (20 –
200)ºC cu precizia de 1ºC;b.
balanţă electronică cu precizia de 0,001 g;
c. baie de nisip;d. vas metalic pentru topirea bitumului;e.
capsule de porţelan, Φ
160 mm;f. termometre cu domeniul 0-200ºC cu precizia de 1ºC;g. pahar Berzelius, volum 600 cm
3
;h. sticle de ceas;i.
spatule metalice sau baghete de sticlă;
 j.
exicator Φ 25 cm;
k.
sită de azbest;
l.
sită cu ţesătura de sârmă de 0,63 mm şi 0,20 mm;
m.
ciururi din tablă perforată cu diametrul ochiurilor rotunde de 5 şi 8 mm;
n.
pensulă.
 
 Art. 11. Aparatura necesară pentru efectuarea determinării de adezivitate prin metoda cantitativă este următoarea:
 -
aparatura prezentată la art. 10;
 
 
-
dispozitiv de recirculare a soluţiei de apă distilată sau colorant
 (fig. 1), compus din elementele dinfigura 1:  sau un dispozitiv similar.- spectrofotometru
 –
 
domeniul de absorbţie 0
-2;- baloane cotate (V = 50 cm
3
, 100 cm
3
, 1000 cm
3
).
 Art. 12. Reactivii necesari pentru determinarea adezivităţii prin metoda cantitativă sunt următorii:
 -
apă distilată;
 - acid clorhidric tehnic, conform STAS 339;- emulgatori cationici, conform agrementelor tehnice respective;- modificatori, conform agrementelor tehnice respective;-
colorant textil de culoare roşie de exemplu „Cationic brilliant red X5GN”
 
250% sau „Rosu 4G”).
 
 
CAPITOLUL III
 
Modul de lucru
 Art. 13. Modul de lucru pentru determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi faţă de agregatele naturale şi artificiale constă dinurmătoarele operaţii:
 a.
pregătirea probelor de liant bituminos;
b.
pregătirea probelor de agregate naturale sau artificiale;
c.
pregătirea şi păstrarea probelor de agregate naturale sau artificiale anrobate cu lianţi bituminoşi;
d.
determinarea adezivităţii;
e. interpretarea rezultatelor 
Secţiunea 1
 
Pregătirea probelor de liant bituminos
 
Pregătirea probei de bitum simplu şi aditivat
 
 Art. 14. Se prelevează o probă reprezentativă de 1 kg bitum simplu sau aditivat din rafinărie sau din tancul de bitum al staţ 
ieide preparare a mixturilor asfaltice, conform SR EN 58+A 1.
 Art. 15. Pentru analiza bitumului simplu sau pentru prepararea şi analizarea bitumului aditivat în laborator se ia o cantitat
e
de aproximativ 200 g de bitum din proba de 1 kg şi se deshidratează prin încălzire pe baia de nisisp la o tempertură de cca135ºC. Bitumul încãlzit se filtrează prin sita cu ţesătură de sârmă de 0,2 mm, într 
-
o capsulă de porţelan.
 
 Art. 16. Prepararea bitumului aditivat în laborator se face prin adăugarea procentului de aditiv în bitumul filtrat şi încălzit la
cca 135ºC ºi agitarea acestuia un timp de 15 min sau conform metodologiei de lucru specifice aditivului respetiv.
 Art. 17. Pentru analiza bitumului aditivat în rafinărie sau pe şantier se ia o cantitate de aproximativ 200 g de
bitum aditivat
din proba prelevată, conform art. 14, se deshidratează prin încălzire pe baia de nisip la o temperatură de cca de 135ºC ºiapoi se filtrează prin sita cu ţesătura de sârmă de 0,20 mm, într 
-
o capsulă de porţelan.
 
Pregătirea probei de bitum mo
dificat

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->