Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema 8 Kesenian

Tema 8 Kesenian

Ratings:

4.29

(1)
|Views: 3,049|Likes:
Published by Mon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mon on Jan 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

 
Tema 8: Kesenian8.1 Konsep
Berikan pengertian kesenian dari pelbagai sudut.
Kesenian dalam tamadun awal dunia ini lebih merujuk kepada segala keindahan dankehalusan. Keindahan dan kehalusan ini dapat kita lihat melalui aspek-aspekkesusasteraan, muzik, seni bina, seni ukir, kaligrafi, seni lukis dan teater. Setiaptamadun memperlihatkan keunikan kesenian masing-masing ada setengah-setengah daripadanya masih dapat dilihat hingga ke hari ini.
8.2 Pencapaian dan sumbangan
1.Senaraikan bidang-bidang kesenian yang wujud dalam tamadun awal denganmeujuk kepada contoh-contoh benar yang terdapat dalam tamadun awal.2.Susur galurkan asal usul dan sejarah perkembangan bidang-bidang keseniansecara kronologi seperti kesusasteraan, muzik, seni bina, seni ukir, kaligrafi,seni lukis dan teater.
Tamadun Mesopotamia
Kesusasteraan
Sebahagian besar dari kesusasteraan Sumeria zaman dahulu kala masih wujudhingga ke hari ini. Antara yang terkenal ialah Legenda Etana dan Legenda Adapa. Disamping itu terdapat Epik Gilgamesh. Epik yang merupakan puisi yang panjang inimenyentuh tentang agama, keperwiraan, falsafah dan ccorak hidup orang Sumeria.Dikatakan bahawa epik yang pertama di dunia dihasilkan pada zaman Sumeria. Iatelah mengasaskan penghasilan epik.
Seni Ukir dan pahat 
Mutu kesenian ini menampakkan mutu yang lebih baik pada zaman-zaman sebelumzaman Sargon. Walau bagaimanapun seni ini tidak dapat menandingi seni yangterdapat di Mesir.Kemahiran seni ukir tidak begitu nyata dalam tamadunMesopotamia. Antara sebabnya ialah tidak terdapat bahan binaan iaitu batu. Walaubagaimanapun, pengukir-pengukir Sumeria mempunyai kemahiran seni ukir yangtinggi. Mereka membuat ukiran-ukiran yang cantik dan halus seperti kerbau, rusa jantan dan helang dari tembaga. Seni Ukir yang terkenal sekali di sini ialah ukiranPatung Raja Gudea. Ukiran juga dapat dilihat melalui tembikar dan cop mohor yangdibuat daripada tanah liat.
Kaligrafi 
All The Best
 
Orang-orang Sumeria merupakan masyarakat yang terawal sekali di duniamembentuk sistem tulisan. Tulisan merupakan gambar-gambar atau simbol-simbolyang diguriskan di atas kepingan tanah liat. Ia dikenali sebagai cuneiform atautulisan pepaku atau tulisan berbaji. Tulisan .berbaji ini kemudiannya berkembang keperingkat fonetik (berdasarkan bunyi perkataan) semasa orang Sumeria mencapaikemajuan. Terdapat lebih daripada 560 tanda untuk menggambarkan perkataan. Tulisan itu digunakan untuk merekodkan sesuatu ( di atas kepingan tanah liat).
Seni bina
Seni bina tamadun Mesopotamia dapat dilihat melalui tiang batu dan arca. Seni binamereka seperti lengkungan, bumbung yang melengkung dan kubah yang kemudiandituru oleh orang Rom. Apabila Mesopotamia diperintah oleh puak Chaldea yangmenjadikan Babylon sebagai pusat pemerintahan ( yang bermula pada tahun 625SM) sebagai dinasti yang akhir sekali memerintah zaman keagunganMesopotamia,salah seorang pemerintahnya yang bernama Nebuchadnezzar telah mengindahkankota Babylon. Baginda mencantikkan Babylon melalui seni bina iaitu denganmembina banyak bangunan yang indah-indah yang dibuat dari tanah liat (tanah liatmerupakan satu-satunya bahan tempatan yang diperolehi di Mesopotamia padamasaitu) seperti kuil, pintu gerbang, jambatan dan istana. Bagi mencantikkannyalagi, baginda hiasi dengan taman-taman bunga yang indah. Inilah yang dinamakan Taman Tergantung Babylon yang menjadi satu daripada tujuh benda ajaib di dunia.
Tamadun Mesir
Kesusasteraan
Kesusasteraan Mesir terdiri daripada cerita, puisi, lagu dan nasihat. Kebanyakandaripada kesusasteraan yang dihasilkan pada Zaman Kerajaan Tua / Peuba (3500-2700 SM) adalah berbentuk keagamaan dan falsafah. Contohnya, legenda Osirisdan Isis yang mempunyai banyak versi itu mengisahkan tentang tuhan-tuhanmereka. Begitu juga dengan nasihat-nasihat Ptahhotep (seorang cendikiawan Mesirpurba) telah direkodkan ke dalam buku. Buku ini digunakan di sekolah-sekolahbeberapa tahun selepasnya dan tidak syak lagi banyaklah keturunan orang Mesiryang dididik mengikut pengajarannya. Nasihat-nasihatnya amatlah mudahdiamalkan. Dia mengesyorkan seseorang itu menghormati orangyang lebih tinggidarjatnya agar tidak disiksa oleh mereka dan juga orang yang lebih rendahdarjatnya agar tidak dimurkai tuhan. Orang kaya baru diberi amaran supaya jangansombong dan mengikut pendapatnya orang yang bijak sekali ialah orang yangkurang bercakap. Ptahotep juga memberi nasihat mengenai tingkahlaku danmengenai cara-cara menjaga isteri. Katanya, "seseorang isteri perlu diberimakanan, pakaian dan minyak wangi. Janganlah hendaknya seseoang suami itubengis kerana seseorang isteri lebih mudah menurut jika dipujuk. Kesusasteraanklasik bermula pada Zaman Kerajaan Pertengahan. Nasihat-nasihat yang bergunadikumpulkan dalam sebuah buku. Antara yang terkenal ialah ‘Hymn To The Sun’ dan
‘Book of The Dead’ 
.All The Best
 
Seni Ukir 
Seni ukir Mesir dapat dilihat melalui kuil-kuil, piramid, sphinx dan tiang-tiang.Seniukir yang terdapat pada patung-patung Firaun ini tidak banyak perbezaannya buatberabad-abad lamanya. Tiang-tiang yang dibina ketika Mesir diperintah oleh rajaperempuan yang bernama Hatshepsut telah diukir dengan catatan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada zamnnya. Antara perisitiwa penting itu ialahpembinaan semula rumah-rumah berhala.
Seni Bina
 Juru bina yang mula-mula sekali merangka bangunan batu ialah Imhotep, penasihatutama kepada Firaun Zoser. Semasa rajanya masih hidup, beliau telah membinasebuah tugu yang berbentuk piramid di Sakkara. Piramid yang dipanggil StepPiramid ini masih ada hingga ke hari ini. Pembinaan piramid seperti ini diteruskanoleh raja-raja Mesir seterusnya. Setiap raja semasa hidupnya membina tugu-tugubesar atau piramid yang masih kekal hingga ke hari ini. Kebanyakan piramid dibinaantara tahun 3000 hingga 2000 SM. Apa yang menakjubkan di sini ialah betapaberat dan susahnya kerja membina tugu-tugu besar begini bagi orang-orang zamanitu. Piramid besar yang dibina di Gizeh untuk Firaun Khufu meliputi kawasan seluas13 ekar. Ia dibina menggunakan lebih daripada sejuta kepingan batu kapur yangberatnya 2 tan sekeping. Di dalam tugu ini terdapat lorong-lorong yangmenyambungkan bilik-bilik mayat yang ada di dalamnya. Jelas sekali betapamutlaknya kuasa raja-raja Mesir dan rajinnya rakyat kelas bawahan. Dianggarkanseramai 100,000 orang yang terdiri daripada hamba abdi dan dan pekerja yangdikerah paksa, terpaksa bekerja untuk selama 20 tahun bagi menyiapkan tugu itu.Antara tugu-tugu termasyhur yang masih kekal hingga ke hari ini ialah The GreatSphinx of Giza. Ia berupa sejenis makhluk yang mempunyai badan seekor singa danberkepala yang menyerupai muka Firaun Khfre. Firaun Khfre telah membina 3 buahpiramid di Gizeh. Sphinx-sphinx ini didirikan berhampiran dengan tugu-tugu besar.Banyak patung Firaun yang memerintah pada zaman dinasti pertama dibina diMesir ini.Selain dari tugu, seni bina Mesir juga dapat dilihat melalui pembinaan kuil-kuil. RajaPepi 1 telah membina beberapa buah rumah berhala unutk ‘tuhan-tuhan’ mereka.Batu granait digunakan dalam pembinaan rumah berhala ini. Usahanya diteruskanoleh firaun-firaun yang memerintah selepasnya terutamanya Raja Hatshepsut..Kuil-kuil yang dibina itu menggunakan kemahiran yang tinggi.Semasa Mesir diperintah oleh raja perempuan yang bernama Hatshepsut, bagindamemerintahkan supaya didirikan dua batang tiang peringatan semasa perayaanmenyambut ulangtahun pemerintahnnya yang ke-15. Tiang-tiang itu hampir 100kaki dan berat setiap batang ialah 350 tan. Tiang-tiang ini didirikan di hujung rumahberhala Amon yang mula dibina semasa pemerintahan ayahnya. Pembinaan tiangini dibuat hampir 6 bulan. Tiang-tiang itu disalut dengan sejenis pancalogam. Selaindari itu banyak didirikan patung-patung firaun dan istana.All The Best

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bear runggi liked this
Vincent Wiguna liked this
tim-tam liked this
vivaku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->