Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kineska Knjiga Zivota-Tajna Zlatnog Cveta

Kineska Knjiga Zivota-Tajna Zlatnog Cveta

Ratings:
(0)
|Views: 53|Likes:
Published by Aleksandar Vulovic

More info:

Published by: Aleksandar Vulovic on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
TAJNAZLATNOGeVETA
KINESKAKNJIGA21VOTA
Uprevoduituma~enjuRihardaVilhelmaisakomentaromKarlGustavJungaBibliotekuuredujuGORANSTANKOVICmrDOKICAJOVANOVICPreveoosnovnitekst
i
fumacenlaDavidAlbahari
Gradina
 
1.
Nebeskasvest(Srce)
UeileljLi-eujerekao:Ono~Iopeste]krozsebenazivasePut(Tao).Taonemaniimenaniobllka.Onjejedlnasu~tina1>,jedlnlprlmarnlduh.SullinaIflvolnemogusevideli.Onisusadrianiusvetloslinebeskoj.Svetioslnebeskanernozesevideli.Onajesadrzanauoeima.DanascuyambiliputovodaiprvocuyamolkrililajnuZialnogcvetavelikogJednog,apotorncuyamsveostalcpolankoobjasnili.VelikoJednojenazivko]sedajeonomenadeimevi~enieeganema.Tajnamagijezlvotasaslojiseuupo-Irebidelanjazaoslvarivanjenedelanja.Nesmelepoze-lelidapreskoelteprekosvegaidaneposrednoprodrele.NaeelokojenamjepredateIraiidaseprihvatimoradanaIjudskojprirodi
(sjing).
Prilomejevaznodanekre-nemopogre~nom
stazom,
Ziatnievetjesvetlost.Kojebojejesvetlost?Ziatnievelkoristimokaosimbol.OnjepravaenergijaIransee-ndenlnogvelikogJednog.Reeeniea"olovoupodrucjuvodeimajedanukus..-odnosisena
10.
NebojestvorilovodukrozJedno.TojepravaenergijavelikogJednog.AkocovekstekneJedno,zivje;akogaizgubi,umire.Alicakiakocovekziviuenergiji(zivotnidah,
prana)
onnevidienergiju(zivotnidahl,ba~kaostoribeziveuvodialinevidevodu.Covekumirekadanemazivotnogdaha,kaostoribemrukadasulisenevode.StogaposvecenlcipoducavajuIjudedasedrzeprimarnog,idacuvajuJedno;tojekruzenjesvetlostiiodrzavanjesredi~ta.Akocovekcuvatupravuenergiju,rnozedaprodufizivotnivek,irnozepotomdaprimenimetodstvaranjabesmrtnogtelapornocu"topljenja
i
mesanja"
2).
Radnakruzenlusvetlostlupolpunoslizavisiodunazadusmerenogkrelanja,takedasemisli(rnesto
5
 
nebeskesvesti,nebeskosrce)saberu.NebeskosreeleilIzmedusuneaimeseea(tj.izmeduocllu).
KnjigaiUlogzamka
kaie:"Namaju~nomcetvoro-ugaonompoljucetvorougaonekucezlvotsernozeure-diti."Cetvorougaonakucajelice.Maju~nocetvorouga-onepollenalieu:rnezeIitobltibilostadrugodonebe-skosree?Usredmaju~nogpoljapreblvasjaj.Upurpur-nojdvoranlgradaodzadapreblvabognalvlsepraznineIzlvota,Kontucljancljenazivajusredi~tempraznine;budistl,terasomzlvota;taolsti,zemljompredaka,zutlmzamkom,rnracnlrnprolazorn
iii
mestompredaAnjegneba,Nebeskosreejekaopreblvall~te;svetlostje90spodar.Stogakadasvetlostkruzt,energijeceloqatelapoja-vljujuseprednjenlmprestolom,IstokaokadasesvedriavepojavljujusapoklonlmapredsvetimkraljemkojijeosnovaoglavnlgradIutvrdloosnovnapravilareda;iiikaoucasukadaje90spodarsmlrenitih,paslugeIslu~klnjesamlIspunjavajunjegovezapovestlIsvakoodnjlhIdezasvojlmposlorn,Stogajejedinopotrebnodauclnltedasvetlostkrufl;tojenajdubljaInajdlvnijatajna.SVetiostselakornozepokrenutl,aliseteskornozeusredsrediti.Akosenavededadovoljnodugokruii,ondaseonakrlstalizuje;tojeprlrodnoduh-telo.Ta].kristallzovaniduhseformlralzadevetneba.Tojestanje0kojemjeu
Knjizipecalasrca
receno:
"Nemouzlecesnavlseujutru."Zalzvrsavanjsovogosnovnognacelanemoratedatrailtenikakvedrugemetode,veejedlnomorate·dausredsreditesvojemislinanjega.Knjiga
Lengjen3)
kaie"SabiruclmlslicovekmozedapoletlIrodieesenanebu."Nebonlje~Iroklplavlsvod,veemestogdesetelesnostradaukuclStvaraoea.Akosetozadriltokornduiegperloda,sasvlmseprirodno,uzpostolecetelo,razvljaIduh-telo,ZiatnievetjeElikslriivota
(Din-dan;
doslovno,zlatnalopta,zlatnapllula).Svepromeneduhovnesvestizaviseodsrea.Postojltajnaizrekakojaje,iakoveomatacno
deluje,
tolikonepostojana,dasupotrebnikrajnjavispre-nostiblstrina,kaoinajpotpunijaudubljenostIsmirenost.LjudibeztakvogvlsokogstepenavlsprenostlIrazume-vanjanenalazenacindaprimeneizreku;ijudibeznajvl-~ernocludubljivanjaismlrenostinemogujezadriati.6OvajodeljakobjasnjavaporeklovelikogPuta(Tao)sveta.NebeskosrcejezametakvelikogPuta.Akomozetebitiapsolutnomirni,tadacesenebesk~.srce.samoodsebepokazati.KadaseosecanjepokreneI
izraz]
senormaInimprotokorn,stvarasecovekkaoprimarnostvorenje.Tostvorenjeprebivaizmeduzacecairodenjaupravomp~ostoru;kadajedanbelegpOjednicavanjaudeurodenle,Ijudskaprirodai~ivotsedelena~v~je.Odt~gtre.nu~ka,akosenajvisemirovanjeneostvan,ljudskapnrodaI~IVOtvi$esenikadaponovonevide..StogajeuPlanuVrhunskogkonacnoqrecenodavellkoJednoobuhvatausebipravuenergiju(prana),seme,duh,animusaianimu.Akosumisliapsolutnomirne,takodasenebeskosrcernozevideti,duhovnainteligencijastizesamadoizvora.TaIjudskaprirodadoista~iviustvarnomprostoru,alisjajsvetlostiprebivauocima.StogaUcit~ljpoducava
0
kruzenjusvetlostidabisemoglodospetidoprav~Ijudskeprirode.PravaIjudska.priro~a.jeprimarniduh:PnmarniduhjeupravoIjudskapnrodaI~IVOt,aakose~~Ihvationestojestvarnoutome,tojeprimarnaenerglJa.AvelikiPutjeupravotastvar....UciteljdaljebrinedaIjudinemimoiduputkOJIvodiodsvesnogdelanjadonesvesnognedelanja.St~gao~.ka~edamagijaEliksira~ivotakoristisvesnodel~nJeucl.I.Judostizanjanesvesnognedelanja.Svesnodelanje
sastoj
seunavodenjusvetlostinakruzenjekakobipoka~al~osl~badanjeneba.Akosepritomrodipravoseme,Ipnmeruse.pravilanmetodza
njegovo
topljenjeime~anj~,tesenatalnacinstvoriEliksirzlvota,ondacovekprolazikrozp~o'~z.Formiraseembrion,kojisemorarazvitipornocugreJanJ~,negovanjakupanjaipranja.PotomprelaziupodrucjenesveGno~nedelanja.PotrebnajecelagO~i~at~~vatrenogperiodadokseembrionnerodi,oslobodiljuski,Ipredeizobicnogsvetausvetisvet.....Ovajmetodjesasvimjednostavanilak.AllsanjrnJ.epovezanotolikopreobrazujuclhipromenljivih~s.lovadaJerecenodajednimskokomcoveknemozesMItamo.Kogodtra~iveenizivotmoratragatizamestomodaklesuIjudskaprirodaizivotprvobitnopotekli.
7

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ивана Арчон liked this
Neda Lukic liked this
zdragi32 liked this
Ruža Butulija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->