Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gedő Ilka(1921-1985) élete és művészete

Gedő Ilka(1921-1985) élete és művészete

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by Eszter Anita Tóth
Bíró Dávid

Ged Ilka élete és m vészete

Budapest, 2006

© Bíró Dávid

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és az elektronikus úton való terjesztés jogát, az egyes fejezeteket illet en is. A szerz fenntartja azt az erkölcsi jogát, hogy jelen kézirat szerz jeként legyen feltüntetve.

–2–

TARTALOM 1. A család 2. Ged Ilka gyermekkora és ifjúsága és a juveníliák világa 3. A háború évei (1939-1945) 4. Az 1945-t l 1949-ig terjed id szak 5. A diktatúra id szaka, 1956 és a forradalom utáni
Bíró Dávid

Ged Ilka élete és m vészete

Budapest, 2006

© Bíró Dávid

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és az elektronikus úton való terjesztés jogát, az egyes fejezeteket illet en is. A szerz fenntartja azt az erkölcsi jogát, hogy jelen kézirat szerz jeként legyen feltüntetve.

–2–

TARTALOM 1. A család 2. Ged Ilka gyermekkora és ifjúsága és a juveníliák világa 3. A háború évei (1939-1945) 4. Az 1945-t l 1949-ig terjed id szak 5. A diktatúra id szaka, 1956 és a forradalom utáni

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Eszter Anita Tóth on Aug 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2012

pdf

text

original

 
Bíró Dávid
Gedő Ilka élete és művészete
Budapest, 2006© Bíró Dávid
 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosításés az elektronikus úton való terjesztés jogát,
az egyes fejezeteket illetően is. A szerző fenntartja azt az erkölcsi jogát, hogy jelen kézirat szerzőjeként legyen feltüntetve.
 
– 2 –
Bíró Dávid: Gedő Ilka élete és művészete
TARTALOM1. A család
2. Gedő Ilka gyermekkora és ifjúsága és a juveníliák világa
3. A háború évei (1939-1945)
4. Az 1945-től 1949-ig terjedő időszak 5. A diktatúra időszaka, 1956 és a forradalom utáni időszak 1969-ig
6. A második korszak: az olajfestmények7. Szenvedés és korai halál
8. Gedő Ilka recepciója9. Időrendi áttekintés
 
– 3 –
Bíró Dávid: Gedő Ilka élete és művészete
1. A család
Gedő Ilka anyját Weiszkopf Erzsébet Elzának hívták. (Korábbi dokumentumokban a család
nevét Weisskopfnak írták.) Elzának (1890-1954) két testvére volt: Aranka (1888-1921) ésLenke (1892-1984). Édesanyjuk leánykori neve Friedman Ilka, az édesapa neve Weiszkopf Jakab. Családi fotográfiák dobozában található egy nagyon régen, 1898-ban készült fénykép,amelyen Weiszkopf dédnagyanyám három lányával látható. Középen egy elragadóan bájos
fiatalasszony áll: Weiszkopf Jakabné, született Friedman Ilka, akiből a fotó tanúsága szerintszinte árad a lányai iránti szeretet. Aranka, a legidősebb testvér, is a szeretet sugarával vigyáz-
za húgait. A legfiatalabb lány, Lenke egy asztalra könyököl, másik karja pedig egy könyvön
 pihen. A három testvér arra vágyott, hogy kifinomult műveltségre tegyen szert. A szülők annyira tehetősek voltak, hogy gyermekeik számára kitűnő oktatást tudtak biztosítani. Ezek a
gyerekek akkor még csak nem is sejtették, mi vár rájuk:
„A sors keze a magyarországi
 zsidóságot is utol fogja érni. Minél később következik ez be, és minél erősebb zsidóságra sújt 
le, annál kegyetlenebb és annál keményebb lesz az a csapás, mely aztán nagy kegyetlenséggel fog lesújtani. Nincs menekülés.”
1
Weiszkopfék első leánya, Aranka 1888. május 10-én született, és rajzművész lett. Fennmaradt
néhány szecessziós stílusban készült munkája. Egészen fiatalon rákban halt meg. A família
legendái szerint Gedő Ilka épp azon a napon született, mint amikor Aranka meghalt, de eznem lehet igaz, mert a család iratai között olyan levelezőlapok találhatók, amelyeket Arankatervezett és az újszülött Gedő Ilkához intézett üdvözlő sorok láthatók rajtuk. A kártyákontalálható keltezés: 1921. szeptember 6., míg Gedő Ilka 1921. május 26-án született. Az egyik 
ilyen, kártyán – egy szakállas zsidó látható rajta – Aranka kézírásával ez olvasható:
„ezt a
kártyát az 1914 júliusában, az első világháború kitörése előtt nyomtatták.”
A másik kártyán
egy roppant testes, nagykabátos rendőrtiszt látszik oldalán egy karddal. Aranka elhagyta aWeiszkopf nevet, és az édesanyja szülővárosára utaló Győrire magyarosított. 1903-1904-ből
származó iskolai bizonyítványából pontosan tudjuk születési dátumát: 1888. május 10. Meg-maradt Aranka 1903-ból származó irodalomfüzete. 1903. szeptember 30.:
„Az ősz a fővárosban / Ősz van, a természetben csend és nyugalom, nem hallatszik már a madarak dala.
 A fák levetik pompás zöld ruháikat, lassan hullanak alá a sárga és vörösesbarna levelek. A
nap hiába süt le a derült égből, nem ad már éltető meleget. Midőn pedig mint óriás tűzgolyónyugszik le a hegyek mögött, finom köd ereszkedik a táj fölé, beáll a hűvös est, az ősz leg-biztosabb jele. (...) Érdekes azonban az ősz a fővárosban. Mindenütt a dolguk után siető emberekkel találkozunk. (...) Hány szegény ember van a fővárosban, aki rettegve gondol atélre, kinek nincs mivel fűtenie, és mivel eltartania a didergő és éhező családját. Oh, csak akadna sok olyan nemes szívű ember ki, midőn ősszel saját jólétéről gondoskodik, nem feledkezik meg a főváros szegény lakóiról.”
1904. március 1:
„A budapesti Duna-part / Múlt 
tavasszal alkalmam volt egy külföldi barátnőmnek hazám szép fővárosát bemutatni. Egy
nagyobb séta során a Duna-parti korzóra jutottunk. Vendégem annyira el volt ragadtatva
attól a gyönyörű képtől, mely szemünk elé tárult, hagy magam is csak akkor lettem figyelmes
annak szépségére.”
1904. március 16:
„Iskolánk udvara / Lanyha kikeleti szellő lengedez,
kibontakoznak a rügyek, lombosodnak a fák. Szemlátomást pattannak fel a duzzadó rügyek az
iskolánk udvarát körítő orgonabokrokon is. (Nagyszerű természetrajzi tanulmányok.) / Gyö-nyörű az udvar: méltó kiegészítője az egész hatalmas épületnek. Szép terjedelmes négyszög,
 
1
Theodor Herzl 1903. március 10-i levele. Idézi: Randoph Braham
 
(szerk.).
The Holocaust in Hungary (Forty Years After)
. (Columbia University Press: 1985): 186.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->