Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH
MỞ ĐẦU
PHẦN 1
GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MVC
1.1. Xuất xứ
1.2. Kiến trúc của mô hình MVC
Hình 1.1: Các thành phần chính của mô hình MVC
1.3. Đặc điểm của mô hình MVC
PHẦN 2
MÔ HÌNH MVC TRONG ASP.NET
2.1. Giới thiệu tổng quan
2.1.1. Lịch sử phát triển của ASP.NET
Hình 2.2: Mô hình ASP.NET Webform
2.1.2. Khái quát các thành phần của ASP.NET MVC
Hình 2.3: Nền tảng Asp.Net MVC Framwork
2.1.3. Lợi ích của mô hình ASP.NET MVC
2.1.4. So sánh ASP.NET MVC với ASP.NET
2.2. Cài đặt
Hình 2.4: Giao diện tạo project mới
Hình 2.5: Giao diện Solution của MVC
Hình 2.6: Giao diện website ứng dụng mô hình MVC
PHẦN 3
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VỚI ASP.NET MVC FRAMWORK
3.1. Tạo một project với ASP.NET MVC
Hình 3.1: Giao diện tạo project MVC
Hình 3.2: Thông báo hỏi có cho phép tạo Unit Test
Hình 3.3: Giao diện Solution của MVC
Hình 3.4: Giao diện website ứng dụng mô hình MVC
3.2. Tìm hiểu định tuyến URL
Hình 3.5: Mô hình hoạt động của MVC
3.2.1. Hệ thống định tuyến trong ASP.NET MVC để làm gì ?
3.2.2. Các quy tắc định tuyến các URL mặc định trong ASP.NET MVC
Hình 3.6: Giao diện thêm lớp TimkiemController
3.3. Xây dựng Controllers
3.4. Xây dựng Model
Hình 3.6: Mô hình hoạt động của MVC
3.5. Tạo giao diện ngƣời dùng với View
Hình 3.10: Danh sách giáo trình
3.6. Truy nhập dữ liệu với LINQ
Hình 3.11: Danh sách giáo trình
PHẦN 4
BẢO MẬT VỚI ASP.NET MVC APPLICATION
Hình 4.2: Đăng ký tài khoản mới
5.1. Mô tả chƣơng trình ứng dụng
5.2. Hình ảnh các chức năng chính của trang website
KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MVC-Doc

MVC-Doc

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by Khang Đỗ

More info:

Published by: Khang Đỗ on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 65 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 67 to 73 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->