Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
QUIROMASAJE ONLINE: Nuestros alumnos opinan. Entrevista Sofia de Madrid

QUIROMASAJE ONLINE: Nuestros alumnos opinan. Entrevista Sofia de Madrid

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Adela Carrasco
Os pasamos la entrevista que le hicimos a nuestra alumna Sofía de Madrid. Aprendió online con la escuela reflexología y quiromasaje. Ella nos cuenta su experiencia. Esperemos que os sirva. Saludos, Adela Carrasco
Os pasamos la entrevista que le hicimos a nuestra alumna Sofía de Madrid. Aprendió online con la escuela reflexología y quiromasaje. Ella nos cuenta su experiencia. Esperemos que os sirva. Saludos, Adela Carrasco

More info:

Published by: Adela Carrasco on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2012

pdf

text

original

 
 
GNPXGSO\PK
NWG\PXM\ KIWENM\ MZONKN
\MCOK @KSOG\ @G EK@XO@
Z2 Fmik \mcåk) fmy pgngem| gi dw|pm `gzxg|gnpkxpg. Lmem |khg| nm| dw|pk `g sgr gnlwkn`m gnpxgso|pkx k nwg|pxm| knpodwm|kiwenm| zkxk {wg nm| lwgnpgn lüem sgn |wzxmcg|oün) {wï xglwgx`m| pogngn `g |w gpkzkcmxekposk gn ik g|lwgik) gpl. Pò g|pw`ok|pglmn nm|mpxm| Xgcigvmimdåk y [woxmek|kbg. Kzg|kx `g pxkpkx|g `g `m| pïlnolk| eknwkig| nmpwso|pg `ocolwipk` gn lkzklopkxpg. Lwïnpknm|½|g zwg`g kzxgn`gx MNIONG lmn nwg|pxkg|lwgik pïlnolk| eknwkig|= ½Pg |ognpg||kpo|cglfk `g pw cmxekloün=X2 Fmik K`gik) g|pmy gnlknpk`k `g {wg egfkdëo| g|pk gnpxgso|pk. Ik sgx`k` g| {wg g|pmyewy |kpo|cglfk lmn gi eïpm`m {wg zxmzmng ikG|lwgik y lmn ik cmxekloün {wg fg xgloho`m) im egbmx g| {wg |g zwg`g lmezkdonkx zgxcglpkegnpg lmn gi xg|pm`g klposo`k`g| lmpo`oknk| |on gi pxk|pmxnm `g pgngx {wg klw`ox wn `åk g|zglåcolm k wn kwik «gi kwik g| pw zxmzoklk|k+ k`geë| lmn gnmxeg cigvohoio`k` `g fmxkxom| y ik kpgnloün zgx|mnkiork`k `gi zxmcg|mx. G| wn eïpm`m ewylüem`m y {wg `k wn nosgi `g lmnmloeognpm| gigsk`m.
Z2 Kfmxk {wg fky pknpm xgswgim lmn im| xglmxpg| gn \kno`k` y gn eg`olkegnpm|) ½nm lxgg|{wg g| wnk mzmxpwno`k` ònolk zkxk {wg gi low`k`knm eg`om lmezxwghg {wg |w| `mignlok|fkhopwkig| zwg`gn `g|kzkxglgx |on pgngx {wg klw`ox k ik eg`olkloün xwponkxok=
X2 @g|`g iwgdm) pgngem| ik lm|pwehxg `g klw`ox knpg lwki{wogx `mignlok ki eï`olm pxk`olomnki {wgfkhopwkiegnpg nm| |weono|pxk eg`olkegnpm| zkxk pxkpkxnm|) gn lkehom) eg`oknpg ik xgcigvmimdåk) {woxmek|kbgw mpxk| pïlnolk| nkpwxmzëpolk| nm pgn`xgem| gcglpm| |glwn`kxom| on`g|gkhig|) k`geë| |g pogngn gn lwgnpk im|k|zglpm| gemlomnkig| `gi zklognpg {wg g|pën ånpoekegnpg xgiklomnk`m| lmn ik gncgxeg`k`) y g|pk| pïlnolk|pogngn ik sgnpkbk kûk`o`k `g gsopkx pm`k ik hwxmlxklok y im| zxmlg`oeognpm| {wg gvo|pgn gn ik \kno`k`lmnsgnlomnki.Z2 Nm| dw|pkxåk |khgx {wï g| im {wg eë| pg dw|pk `g pw pxkhkbm.X2 Eg gnlknpk gi pxkpm lmn ik| zgx|mnk|) zm`gx |gxig| `g kyw`k y pxkhkbkx lmn giim| zkxk egbmxkx |w| `mignlok|m gncgxeg`k`g|. K`geë| eg dw|pk zm`gx mcxglgx wnk kipgxnkposk m lmezigegnpm k ik| pgxkzok| pxk`olomnkig|.Ewlfk| zgx|mnk| kidm g|lïzpolk| gn zxonlozom) |g {wg`kn |mxzxgn`o`k| `g ik gcglposo`k` `g im| pxkpkeognpm|.Z2 ½[wï |g |ognpg lwkn`m sg| ik egbmxåk gn ik| `mignlok| `g k{wgiik| zgx|mnk| {wg klw`gn k pw lmn|wipk=X2 «Oekdånkpg+ g| pxgegn`kegnpg dxkpocolknpg) nm fky ekymx xglmezgn|k {wg g|k. Sgx {wg ik dgnpg |kig `gipxkpkeognpm |kpo|cglfk y {wg zxmdxg|oskegnpg skn egbmxkn`m g| im eë| hmnopm `g g|pk zxmcg|oün.Z2 ½G|pë| `g klwgx`m lmn nm|mpxm| {wg pxkhkbkx gn Nkpwxmzkpåk nm |mim g| wnk zxmcg|oün lmn cwpwxm |onm {wg g|wnk cwgnpg `g |kpo|cklloün zgx|mnki lmnpånwk=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->