Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Msep Quiz 4

Msep Quiz 4

Ratings: (0)|Views: 1,614 |Likes:
Published by anon_356618148

More info:

Published by: anon_356618148 on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2012

pdf

text

original

 
Panuto: Basahin nang mabuti at Piliin ang titik ng tamang sagot1. Alin sa mga sumusunod ang ritmo ang magandang sabayan ng kembot?A. huni ng ibonK. katok ng pintuanB. yabag ng kabayoD. tiktak ng orasan2. Paano binibigkas ang bahay kubo?A. ba-hay ku-boK. bahaykuboB. bahay kuboD. baaykubo3. Ilang apating nota mayroon ang bawat sukat ssa palakumpasan 3/4A. tatloB.dalawaK.apatD.isa4. Alin naman ang pulsong napakinggan ang mas mabilis?A. kabayong tumatakboK. huni ng ibonB. tiktak ng orasanD lumalakad5. Ano ang tawag sa simbolong ito > ?A. diinB. notaK. pulsoD. ritmo6. Sa anong bilang ng kumpas nag papakita ng mabigat na pagkumpas sa l
ʠʠʠ l ʠʠʠ l ʠʠʠ l
huwarang ritmo?A. unang kumpasK. ikalawang kumpasB. ikatlog kumpasD. kahit anung kumpas7. Sa _______ ay nagbibigay diin sa unang kumpas ng bawat sukat?A. rhytmoB.accentK. noteD. beat8. Ano ang wastong paggamit ng BAR LINE?A. pagguhitK. paghahati ng simboloB. pagbibigat diinD. pagpapangkat pangkat ng mga tunog9. Ang awit na "Rain ain go away" ay 2/4 ano ang pulso nito?A. B.K.D.10. Ang quarter note ay katumbas rin ng isang ?A. eight noteK. buong pahingaB. half rest o kalahating pahingaD. apatin pahinga11. Ang sagisag na ito ay tinatawag na quarter rest, alin dito ang quarter rest?
A. Ԁ
ƺ
b. K.
ƺ
D.
12. Nasa anong pulso ang sukat na ito? l ԀԀlԀԀlԀ l
A. 2/4b. 3/4k. 4/4D. 6/813. Ang pulsong 2/4 na may dalawng apating nota / / ay /A.14. Ilang waluhing nota ang katumbas ng isang apating nota?A. 3B. 1K 4D. 215. Ano ang katumbas ng dalawang waluhing nota o eight note?A. B. 6K . D.16. Alin sa mga sumusunod ang matigas na linya?17. Aling linya ang nagmumungkahi ng kilos o galaw?A. B. K. D.BATA ELEMENTARY SCHOOL IGRADE IVMSEPUNANG MARKAHAN
 
Pagw 2 …………….. MSEP IV
18. Ano ang elemento ng sining na nagmumula sa tuldok?A. hugisB. linyaK. kulayD. ritmo19. Ano ang katangian ng linyang malambot?A. walang buhayB. parang gumagalawK. matigas tingnanD. makapal20. Anong katangian ng linya ang ipinakita ng guhit na ito?A. tuwidB. malambotK. matigasD makapal21. Linyang tuwid na namumungkahi ng kilos at Gawain.A. pasigsagB. pahigaK. patayoD. pahilis22. Alin sa mga di buhong ito ang nagpapakita ng malambot na linya?A.23. Anong uri ng linya ang nagmumungkahi ng taas, dignidad, katatagan at kalakasan?A. pahilisB. pahigaK. patayoD. malapad24. Alin dito ang halimbawa ng linyang patayo?A.25. Alin ang linyang paikot?A.26. Aling dibuho ang ginagamit ng tuwid na linya?A.27. Piliin ang dibuhong may linyang pakurba?A.28. Saan nagmula ang linya?A. tuldokB. bilogK. pahabaD. parisukat29. Anong linya ang isinasaad ng dibuhong ito?A. pahilisB. pakurbaK. sigsagD. paalun-alon30. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing kulay?A. dalandanB. lilaK. luntianD. dilaw31. Aling kulay ang kabilang sa pangunahing kulay?A. asulB. dilaw-luntianK. luntianD. lila32. Ano ang tawag sa pangkat ng mga kulay sa luntian ,lila, at dalandan?A. pangunahing kulayK. pangatlong kulayB. pangalwang kulayD. malamig na kulay33. Kapag hinalo ang isang pangunahing kulay at isang pangalawang kulay ang lalabas ay ______ ?A. matingkad na kulayK. pangunahing kulayB. malamig na kulayD. pangatlong kulay34. Nasa anong pangkat ng kulay kabilang ang pula - dalandan?A. pangatlong kulayK. pangunahing kulayB. pangalawang kulayD. matingkad na kulay35. Ano ang tawag sa pangkat ng kulay na pula, asul at dalandan?A. pangatlong kulayK. pangunahing kulayB. pangalawang kulayD. pang apat na kulay36. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing kulay?A. dalandanB. dilawK. luntianD. lila37. Aling pangkat ng kulay ang kabilang sa apangunahing kulay?A. luntian, lila at dalandanK. dilaw, luntian at asulB. pula, asul, at dilawD. lila,itim at puti

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->