Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
24Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strobalenbouw in Nederland

Strobalenbouw in Nederland

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 4,220|Likes:
Published by Daniel Tulp
Onderzoek naar strobalenwoningbouw in Nederland, gedaan in 3e jaar bachelorstudie aan TU Eindhoven.
Onderzoek naar strobalenwoningbouw in Nederland, gedaan in 3e jaar bachelorstudie aan TU Eindhoven.

More info:

Published by: Daniel Tulp on Jan 13, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

 
Strobalenbouw in Nederland
Een onderzoek naar de mogelijkheden van Nederlandsemassawoningbouw uit strobalen.Door:Arno Mulderij, Bram Bus en Daniël Tulp
 
 S  t  o b  al   en b  o uw i  nN e d  el   an d 
Voorwoord
Beste lezer, voor u ligt het verslag van het onderzoek uitgevoerd door Arno Mulderij,Bram Bus, en Daniël Tulp in het kader van hun project gestuurd onderwijs aan defaculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.Dit verslag is tot stand gekomen na literatuurstudie en het combineren vaninformatie uit die literatuur en andere bronnen. Wij danken allereerst onzebegeleiders Arno Pronk en Theo Hauben voor hun hulp. Daarnaast danken wijFaas Moonen, Rene Dalmeijer, Rimmert Lankhaar, Christa de Vaan, Michel Post enanderen die informatie hebben verstrekt of ons hebben geholpen bij het vindenvan informatie.Arno MulderijBram BusDaniël Tulp
 
 S  t  o b  al   en b  o uw i  nN e d  el   an d 
Samenvatting
Het gebruik van stro als bouwmateriaal is ver in de geschiedenis terug te vinden.De mens gebruikt stro, gras en riet al van oudsher in bijvoorbeeld combinaties metleem en hout om er woningen mee te bouwen. Deze materialen werden gebruiktomdat ze makkelijk te verkrijgen en betrouwbaar waren. De echte huizen, in devorm zoals we die nu kennen, gemaakt van stro, dateren tot 200 jaar terug.Eind 19e eeuw werd het technisch mogelijk om stro samen te persen tot balenen die werden niet veel later ingezet in de bouw voor onder andere woningen enandere gebouwenEr zijn een heleboel ontwerpen te realiseren met strobouw. Er zijn echter wel eenaantal dingen waar je rekening mee moet houden. De maten van het gebouwworden bepaald door de strobalen, en deze strobalen moeten op hun beurt weergoed beschermd worden tegen vocht en ongedierte.Het bouwen van een woning met strobalen in Nederland heeft met name gevolgendoor het hoge vochtgehalte in Nederland. De wering van vocht is erg belangrijk.Temperatuurverschillen met de gebieden in Amerika waar dit materiaal op groteschaal als bouwmateriaal wordt toegepast hebben geen consequenties.Strobalen zijn thermisch zeer efficiënt en energiezuinig. De R-waarde is ongeveer3 keer zoveel als bij conventionele bouwmaterialen. Ook heeft een strobalenwandheeft een goed warmteaccumulerend vermogen. Hierdoor blijft de relatievevochtigheid binnen constant.Voor de geluidsisolatie verwijzen we naar een T8 onderzoek naar de geluidsisolatievan strobalen. Hieruit blijkt dat de strobalenwand in combinatie met de stuclageneen geluidsisolatie heeft van 50dB(A), dit is tweeëneenhalf keer meer dan deminimale eis gesteld in het bouwbesluitZoals hierboven gesteld is in Nederland vocht het belangrijkste aspect bij hettoepassen van stro als bouwmateriaal. Het veroorzaakt rot, schimmel enzorgt voor een afname van de stevigheid. Een van de belangrijkste oorzakenvan vochtproblemen is het optreden van inwendige condensatie. Deze wordtveroorzaakt door koudebruggen. Belangrijk is dat deze in de detaillering wordenvermeden. Er zijn buiten de stuclaag geen extra dampremmende maatregelennodig om inwendige condensatie te voorkomen. Een strobalenwand die is afgewerktmet leemstuc heeft een vochtregulerende werking. Hiermee word bedoeld dat dewand schommelingen in de relatievevochtigheid (RV) binnen opvangt. Uit eenvochtbalans blijkt dat in tegenstelling tot wat veel in de literatuur wordt beweerder geen dampdiffusie optreed in de met stuc bewerkte strobalen.De keuze voor het materiaal stro als bouwmateriaal is van invloed op hetventilatieconcept van de woning. Ventilatie zorgt voor de afvoer van vervuilde envochtige lucht. Voldoende ventilatie is dus van belang.Uit onderzoeken blijkt dat een massawoning van twee verdiepingen (inclusief zolder verdieping) zoals in hoofdstuk 9 wordt beschreven wat betreft de mechanicagebouwd kan worden als men de juiste wapening, stuc en precompressie toepast.Alleen op het gebied van de kruip zijn er geen harde feiten, los van de praktijk,die bewijzen dat het mogelijk is.Wat betreft vervolg onderzoek kan er meer structuur en helderheid aangebrachtworden in de manier waarop het stuc met de strobalen samenwerkt en hoe men dithet beste kan benutten. Er zijn nog te weinig gegevens om inzichtelijke conclusieste kunnen trekken die kunnen leiden tot (reken)regels en mechanische principesals het gaat om het bouwen in de Nebraska methode.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Beate Bouwman liked this
rowena93 liked this
wesselius liked this
bart1067 liked this
Aris Baan liked this
Aris Baan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->