Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Halk Türküleri

Halk Türküleri

Ratings:
(0)
|Views: 1,021|Likes:
Published by menkeste

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: menkeste on Aug 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

 
a istanbul sen bir han m
ı
s
ı
n
kütahya-hisarl 
ı
ahmet-mustafa hisarl 
ı
a istanbul (beyim aman) sen bir han m
ı
s
ı
nvaran yi
ğ
itleri (de beyler aman) yudan sen misingelinleri yars
ı
z goyan (bi danem) sen misingidip de gelmeyen (de beyler aman) yari ben neyleyimvakitsiz aç
ı
lan (da beyler aman) gülü ben neyleyima istanbul (beyim aman)
ı
ss
ı
z kalas
ı
 ta
ş
ı
na topra
ğ
ı
na (da beyler aman) güller dolas
ı
 o da bencileyin (aman) yars
ı
z galas
ı
gidip de gelmeyen (de beyler aman) yari ben neyleyimvakitsiz aç
ı
lan (da beyler aman) gülü ben neyleyim
abal
ı
m
ı
n cepkeni (abal
ı
zeybe
ğ
i)
ayd 
ı
n-nazmi ilyas-ahmet yamac 
ı
-muzaffer sar 
ı
sözen
abal
ı
m
ı
n cepkeni safi s
ı
rma ilikliabal
ı
m
ı
vuranlar on iki de giritliabal
ı
m abal
ı
m ba
ş
ı
aman belal
ı
mabal
ı
m abal
ı
m gözleri elal
ı
myand
ı
m da efeler yand
ı
m abal
ı
da zeybe
ğ
eyand
ı
m da dostlar yand
ı
m abal
ı
da zeybe
ğ
ebe
ş
parmak da
ğ
ı
ndan gece ben geçtimanadan babadan yardan vazgeçtimabal
ı
m abal
ı
m ba
ş
ı
aman belal
ı
mabal
ı
m abal
ı
m gözleri elal
ı
myand
ı
m da efeler yand
ı
m abal
ı
da zeybe
ğ
eyand
ı
m da dostlar yand
ı
m abal
ı
da zeybe
ğ
e
acem k
ı
z
ı
ı
ş
ehir-çekiç ali-osman özdenkçi 
ç
ı
rp
ı
n
ı
p da
ş
an ovaya ç
ı
k
ı
ncae
ğ
len
ş
an ovada kal acem k
ı
z
ı
u
ğ
run u
ğ
run ka
ş
alt
ı
ndan bak
ı
ncacan telef ediyor gül acem k
ı
z
ı
seni seven o
ğ
lan neylesin mal
ı
yumdukça gözünden döker mercan
ı
burnu f 
ı
nd
ı
k a
ğ
z
ı
kahve fincan
ı
ş
eker mi
ş
erbet mi bal acem k
ı
z
ı
ı
l mor menev
ş
em
s
ı
vas-nuri üstünses-muzaffer sar 
ı
sözen
ı
l mor menev
ş
em bahar eri
ş
dilale sümbül nergis reyhan yeti
ş
tibenim k
ı
smetime ak zambak dü
ş
menev
ş
em oy bir tanem ey haydi de haydiçad
ı
r alm
ı
ş
nerelerden gelirsinbenim sana yand
ı
ğ
ı
m
ı
bilirsinçokta sürmez benim gibi olursunmenev
ş
em oy bir tanem ey haydi de haydi
ı
lm
ı
ş
menev
ş
em ne güzel olmu
ş
lalesi sümbülü hep bize kalm
ı
ş
seni seven gözler uykuya dalm
ı
ş
menev
ş
em oy bir tanem ey haydide haydi
aç kap
ı
y
ı
ben geldim avan
ı
m
zonguldak-safranbolu-mistan kürkçü-muzaffer sar 
ı
sözen
aç kap
ı
y
ı
ben geldim avan
ı
msafa geldin ho
ş
geldin ölüyomelediyor elediyor o yar beni delediyor ela da gözler külediyor çuha da yelek eklolur avan
ı
mçirkin seven dertlolur ölüyomsen de yanuh ben de yanuhsular da akar boz bulan
ı
heller de uyur ben uyan
ı
hseverisen güzel sev avan
ı
mgüzel merhametlolur ölüyomelediyor elediyor o yar beni delediyor ela da gözler külediyor 
adana’n
ı
n yollar 
ı
ta
ş
l
ı
k
adana-yöre ekibi-muzaffer sar 
ı
sözen
adana’n
ı
n yollar 
ı
ta
ş
l
ı
kyok cebimizde be
ş
para harçl
ı
kelden gitti kahpe de gençlikagam adana'l
ı
pasam adana'l
ı
evde duram
ı
yom sana dadanal
ı
sebebim sen oldun
ş
i
ş
man delikanl
ı
hey güllü hele hele güllük
ı
z güllü hele hele güllüpe
ş
temal
ı
püsküllü pe
ş
temal
ı
sümbüllüa
ğ
am adana'l
ı
pa
ş
am adana'l
ı
evde duram
ı
yom sana dadanal
ı
adana'n
ı
n bay
ı
ı
naa
ğ
am at güverdim çay
ı
ı
naanam babam hay
ı
ı
naa
ğ
am adana'l
ı
pa
ş
am adana'l
ı
evde duram
ı
yom sana dadanal
ı
sebebim sen oldun
ş
i
ş
man delikanl
ı
hey güllü hele hele güllük
ı
z güllü hele hele güllüpe
ş
temal
ı
püsküllü pe
ş
temal
ı
sümbüllüa
ğ
am adana'l
ı
pa
ş
am adana'l
ı
evde duram
ı
yom sana dadanal
ı
adana'n
ı
n yollar 
ı
ta
ş
tansen ç
ı
kard
ı
n beni ba
ş
tanhem anadan hem karda
ş
tana
ğ
am adana'l
ı
pa
ş
am adana'l
ı
evde duram
ı
yom sana dadanal
ı
sebebim sen oldun
ş
i
ş
man delikanl
ı
hey güllü hele hele güllük
ı
z güllü hele hele güllüpe
ş
temal
ı
püsküllü pe
ş
temal
ı
sümbüllüa
ğ
am adana'l
ı
pa
ş
am adana'l
ı
evde duram
ı
yom sana dadanal
ı
 
 
ada yolu
bolu-emin bar 
ı
n-muzaffer sar 
ı
sözen
ada yolu kestaneaman
ı
n dökülür dane danek
ı
zlar yola dizilmi
ş
aman
ı
n eylenecek zamand
ı
ada yolu yamand
ı
aman
ı
n da yollar 
ı
yamand
ı
bolu da
ğ
ı
dumand
ı
aman
ı
n bolu da
ğ
lar 
ı
dumand
ı
dostlar vurun sazlaraaman
ı
n eylenecek zamnd
ı
ada yolu düz gider aman
ı
n ada yollar 
ı
düz gider bir edal
ı
k
ı
z gider aman
ı
n k
ı
z gider o k
ı
z yolu
ş
a
ş
ı
rm
ı
ş
aman
ı
n in
ş
allah bize gider 
a
ğ
am süleyman
kerkük-abdülvahit küzecio
ğ 
lu-nida tüfekçi 
a
ğ
am süleymanpa
ş
am süleymanevleri köprü ba
ş
ı
ndamen sene gurbanboyu boylardan kulebenzirsen gonca güley
ı
k
ı
psan baban evinüzüme güle gülegözüm ki
ş
mi
ş
e benzer arak içmi
ş
e benzer benzuv turs uzuv sar 
ı
gözden dü
ş
ş
e benzer yeri
ş
iv kaza benzer boyu rakkaza benzer bir gün seni görmesembir k
ı
ş
bir yaza benzer 
a
ğ
asar dereleri
trabzon
a
ğ
asar dereleriaksa yukar 
ı
aksavermem seni elleretonya üstüme kalksaa
ğ
asar dereleribulan
ı
k akayisungözlerimin içinesevdal
ı
bakayisuna
ğ
asar dereleribir yamac
ı
n belindek
ı
z bizim ferman
ı
m
ı
zanan baban elinde
a
ğ
lama gülüm
muhlis akarsu
günler gelir geçer bo
ş
a a
ğ
lama gülüm a
ğ
lamayaz
ı
lan m
ı
gelir ba
ş
a a
ğ
lama gülüm a
ğ
lamabir gün kara günler biter üzme beni art
ı
k yeter kavu
ş
mam
ı
z gelir çatar a
ğ
lama gülüm a
ğ
lamayakt
ı
n akarsuyu yakt
ı
n gurbetten gurbete att
ı
nöldürmekten beter ettin a
ğ
lama gülüm a
ğ
lama
a
ğ
lama yar a
ğ
lama
diyarbak 
ı
r-celal güzelses
a
ğ
lama yar a
ğ
lama anam mavi yazma ba
ğ
lamamavi yazma tez solar anam yüre
ğ
imi da
ğ
lamaelmada al olayd
ı
n anam selvide dal olayd
ı
nbana göre yar m
ı
yok anam istedim sen olayd
ı
nelma al olanda gel anam eyva nad olanda gelhasta dü
ş
tüm gelmedin anam bari can verende gelbugün ay
ı
n üçüdür anam girme bostan içidir dudaklar 
ı
n bal kaymak anam dilin badem içidir 
a
ğ
lasam m
ı
a
ş
ı
k mahsuni 
ş
erif 
mevlam gül diyerek iki göz vermi
ş
bilmem a
ğ
lasam m
ı
a
ğ
lamasam m
ı
dura dura bir sel oldum erenler bilmem ça
ğ
lasam m
ı
ça
ğ
lamasam m
ı
yoksulun s
ı
rt
ı
ndan doyan doyanabunu gören yürek nas
ı
l dayanayi
ğ
it muhtaç olmu
ş
kuru so
ğ
anabilmem söylesem mi söylemesem mimahsuni
ş
erifim dindir ac
ı
n
ı
baz
ı
ac
ı
lardan al ilac
ı
n
ı
pir sultanlar gibi dar a
ğ
ac
ı
n
ı
bilmem boylasam m
ı
boylamasam m
ı
a
ğ
ı
da
ğ
ı
ndan uçtum
a
ğ 
ı
-ismail ersoy-celal ba
ş
er-muzaffer sar 
ı
sözen
a
ğ
ı
da
ğ
ı
ndan uçtumçay
ı
r çimene dü
ş
tümne belal
ı
ba
ş
ı
m var vefas
ı
z yare dü
ş
tümk
ı
ş
lan
ı
n önü p
ı
nar hep ku
ş
lar ona konar bugün yari görmedimyüre
ğ
im ona yanar da
ğ
da haylad
ı
m kurduat
ı
m terledi durdukar 
ş
ı
dan gelen güzelbeni yürekten vurdu
 
ah bir ate
ş
ver 
izmir-çetin bozalan-durmu
ş
yaz 
ı
ı
o
ğ 
lu
ah bir ate
ş
ver c
ı
garam
ı
yakay
ı
msen sallan gel ben boyuna bakay
ı
muzun olur gemilerin dire
ğ
içatal olur efelerin yüre
ğ
iah ata
ş
ı
gavur sinem ko yans
ı
narkada
ş
lar uykulardan uyans
ı
n
ah tren kara tren
lüleburgaz-mustafa sami ar 
ı
-muzaffer sar 
ı
sözen
ah tren kara tren odur yari götürengitti yarim gelmedi budur beni bitirenkumral
ı
m güzelim amanyand
ı
m vallahseversen mektup yollaay do
ğ
ar ayan beyan yoluna girdim yayangül yüzlüm ye
ş
il gözlüm yan
ı
na geldim uyan
ahu dilber 
a
ş
ı
k seyyadi 
ahu dilber senin metah
ı
n oldumgoncalar aç
ı
lm
ı
ş
hüsnün elinden
ş
evk ile ötüyor gece gündüzdinle na
ğ
meleri can bülbülündena
ş
k
ı
n kitab
ı
na hüsnün yazar 
ı
mahu gözlerinde kald
ı
nazar 
ı
mgeceler a
ş
k
ı
nla a
ğ
lar gezerimde
ğ
irmenler döner çe
ş
mim ya
ş
ı
ndantutmu
ş
am bu rah
ı
sabitem billahseverem haydar'
ı
anlar 
ı
m hercankimi k
ı
z
ı
lba
ş
der kimi akkülahgezer bu ilham
ı
halk
ı
n dilindeteslimem r 
ı
za'ya ba
ğ
lad
ı
m kendimdönmezem a
ş
k
ı
ndan zülfün kemendimye
ş
il ördek avc
ı
s
ı
yam efendimseyyadi a
ş
k oldum dostun gölünde
ahu gözlüm
adana-ali osman feymani 
ahu gözlüm tut elimdenvazgeçmeden emelimdenask
ı
n beni temelindeny
ı
kmadan gel yakmadan gelderde salmadan ba
ş
ı
m
ı
noksan etmeden i
ş
imidamla damla göz ya
ş
ı
m
ı
dökmeden gel akmadan gelfeymani’yim kaçma bendenusanmad
ı
gönül sendenecel tatl
ı
cani tendençekmeden gel ç
ı
kmadan gel
a
ğ
ellerin sala sala gelen yar 
ı
ş
ehir-ne
ş
et erta
ş
-erol parlak 
aman a
ğ
ellerin sala sala gelen yar nas
ı
l getireyim seni ele benben bir 
ş
ahin olsam sen bir balabantaksam ç
ı
rna
ğ
ı
ma gitsem çöle ben
ş
ahinimi salm
ı
ş
ı
d
ı
m dumanamail oldum ben bir ka
ş
ı
kemanasevdi isem ben yarimi kime nene etmi
ş
sim su dola
ş
an ele benkoyunlar 
ı
kuzu ile kar 
ı
ş
ı
kyüze küskün ama kalbi bar 
ı
ş
ı
ksiyah perçemi de zülfü dola
ş
ı
kyeni dü
ş
tüm düzen tutmaz tele ben
akdeniz yakas
ı
kaygusuz abdal 
akdeniz yakas
ı
ayd
ı
n illeriku
ş
lar gider bizim dede sultan’acemalin görünce yürüdü da
ğ
lar ta
ş
lar gider bizim dede sultan’akatardan ayr 
ı
lan turna sürüler her and
ı
kça ümüklerim s
ı
z
ı
lar irili ufakl
ı
emlik kuzular koçlar gider bizim dede sultan’ababa musa’m
ı
zdan alm
ı
ş
cehtinigördün mü kaygusuz zulmün vaktinipadi
ş
ahlar tac
ı
ile taht
ı
n
ı
yoklar gider bizim dede sultan’avelim aydur dört dergahtan evveli
ş
eyh o
ğ
lu bedrettin bekta
ş
-
ı
veliortaklar ad
ı
na didemin seliça
ğ
lar gider bizim dede sultan’a
ak
ş
am olur ben yerime yatamam
ak
ş
am olur ben yerime yatamameski derdi yenisine katamamsilkinipte gam yükünü atamamara yerde ölüm olduktan geribir selam almad
ı
m dilin di
ş
indenyatam
ı
yom hayalinden dü
ş
ündengüzelli
ğ
in sana kals
ı
n ba
ş
ı
ndanben ölüp ellere kald
ı
ktan geri

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->