Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
How to Progressively Obtain PDU’s For Your Maintaining Your PMP Credential

How to Progressively Obtain PDU’s For Your Maintaining Your PMP Credential

Ratings: (0)|Views: 142|Likes:
Published by Intel IT
If you have a PMP renewal due this year and/or in a relatively short time and do not have the minimal 60 PDU’s (Professional Development Units) required in a 3 year cycle to apply for renewal, Jeff Hodgkinson of Intel IT shares some IT best practices, including six options for obtaining PDU’s.
If you have a PMP renewal due this year and/or in a relatively short time and do not have the minimal 60 PDU’s (Professional Development Units) required in a 3 year cycle to apply for renewal, Jeff Hodgkinson of Intel IT shares some IT best practices, including six options for obtaining PDU’s.

More info:

Published by: Intel IT on Aug 06, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

 
9
J`v s` Q}`f}luukxld{
@msikg QC\‛u
H`} [`|} Nikgsikgkgf [`|} QNQ E}lclgskid
m{Olhh J`cfbkgu`g
Ukgel Ni{ =199$ K‛xl jic sjl j`g`} `h jixkgf
ig ico|ges }luq`gukmkdks{ iu sjl KS QN@ QNK E}lclgskid Nlgs`}'S` cisl
K‛xl icxkulc `xl}
9=<
QN‛u `g sjlk} mlus iqq}`iej s` `msikgkgf i QNK e}lclgskid 
K‛xl idu` jic c`lg
u `h lgy|k}lu h}`n Q
N‛u sjis jixl sjlk} QNQ iu s` `msikgkgf QC\‛u' Sjl n`us s{qkeid
uelgi}k` ku sjis sjlk} QNQ }lglvid ku c|l sjku {li} igc/`} kg i }ldiskxld{ uj`}s sknl igc sjl{ i}l hi} uj`}s `h jixkgf sjl
c`e|nlgslc nkgknid 81 QC\‛u *Q}`hluuk`gid Clxld`qnlgs \gksu+
}ly|k}lc kg i 5 {li} e{edl
s` iqqd{ h`} }lglvid' Iu K‛xl
g`skelc KS id`gl jiu ed`ul s` 
igc K‛n u|}l sjl}l i}l i sj`|uigc `} n`}l is Kgsld
K sj`|fjs ks v`|dc ml jldqh|ds` c`e|nlgs vjis K icxkul h`} lxl}{`gl'Sjl hk}us siub {`| uj`|dc c` ihsl} }lickgf sjku i}skedl ku s` f` s` sjl QNK vlmuksl$d`f kg$ f`s s` El}skhkeisk`gu
$ igc ejleb {`|} }lglvid cisl igc sjl g|nml} `h QC\‛u {`| e|}}lgsd{ jixl' Q|sskgf ks kg
q}`oles sl}nu sjlg {`|} uknqdl ue`ql ku s`
$ ‚@msikg is dlius ZZ QC\‛u m{ ZZ cisl s` ml imdl s` }lglv n{ QNQ e}lclgskid‛'
 Sjl n`us s{qkeid uks|isk`g K fls e`gsieslc h`} ku sjis vksjkg i {li} }lnikgkgf s` sj}ll {li} clicdkgl igc gllckgf 31 s` <1
QC\‛u' N`us QN‛u iuu|nl ks ku idd lc|eisk`g miulc igc e`gel}glc sjl{ jixl s` isslgc ediuulu$ vkdd
sjlk} nigifl}iqq}`xl ks$ sjl{ gllc s` sibl sknl `hh h}`n sjlk} q}`oles sjis jiu i clicdkgl$ lse' .
K‛xl jli}c idd sjl e`gel}gu'
 Sjl ule`gc siub ku s` ml ivi}l sjis sjl}l i}l ukz
`qsk`gu h`} `msikgkgf QC\‛u iu uj`vg kg sjl
simdl mld`v igc e`gukcl}{`|} xkimdl `qsk`gu'
 
H`e|uI}liQNKEislf`}{Iqq}`iej`} Nlsj`c@qsk`gus` E`gukcl}QC\ Dknksu*5 {li}+
I *]LQ+ ]lfkusl}lc Lc|eisk`gidQ}`xkcl}QNK E`nq`glgs Ejiqsl}QNK Igg|id U{nq`uk|n.
 
Sibl i xlgc`} ediuu kg i QN u|moles.
 
Isslgc sjl d`eid QNK ejiqsl} nllskgf.
 
Isslgc sjl Igg|id QNK U{nq`uk|n.
 
Q}lq e`|}ul h`} ig`sjl} e}lclgskidG`glLc|eisk`gid M E`gskg|kgf Lc|eisk`g .
 
Isslgc i QN e`ddlfl e`|}ul.
 
Isslgc i Vlmkgi} *`g QN u|moles+.
 
Isslgc ig K\ *Kgsld+ QN ediuu.
 
Isslgc Kgsld QN E`Q$ QN H`}|n$ lse'G`glE Uldh.Ck}leslc Dli}gkgf .
 
]lickgf i QN m``b.
 
Mlkgf nlgs`}lc/e`iejlc `g QN51C E}liskgf glv QN bg`vdlcfl .
 
I|sj`}/e`.i|sj`} i m``b.
 
Fls {`|} QN i}skedl q|mdkujlc.
 
E}lisl igc sliej i QN e`|}ul.
 
Ml i uqlibl}$ n`cl}is`}$ UNLqi}skekqigs h`} QN qigld ckue|uuk`g3<Fkxkgf Mieb S`Sjl Q}`hluuk`gL X`d|gsll} Ul}xkel .
 
X`d|gsll} vksj {`|} d`eid QNK ejiqsl}is dlius 5 n`gsju.
 
X`d|gsll} h`} i uqlekhke QNK ejiqsl}lxlgs *U{nq`uk|n+3<H V`}b iu i Q}iesksk`gl} .
 
V`}b h|dd sknl iu i QN ly|idu < QC\‛u
ql} {li}9<Sjl sjk}c siub ku s` nibl i qdig igc fls usi}slc kg li}glus s` nlls {`|} QNK }lglvid
clicdkgl' K‛n f`kgf s` dkus
u|fflusk`gu igc skqu/s}kebu h}`n n{ lzql}klgel kg iuukuskgf `sjl}u kg q}k`}ks{ `h vjis nkfjs ml sjl liuklus s` `msikg'
 
=
Q`slgskid Mlglhks Vjis ks ku Vjis s` c` U|ffluslc Q}ieskel ]lhl}lgel
\q s`
9< QC\‛u
/ 5{li}u
N`us QN‛u c` g`s}lidkl sjl{ fls QC\‛u
h`} v`}bkgf h|dd sknl iui QN'[`| eig f` igcc`e|nlgs sjl q}k`}{li}u igc e|}}lgs {li}'Nibl ig @|sd``b eidlgci} kgnkgc Oig|i}{ }lnkgcl} icc sjl
< QC\‛u `g sjl QNK vlmuksl h`}
sjl q}k`} {li}Eis? H\gclsl}nkglc m|sf``c q`uukmkdks{ `h u`nlsjkgf]lxklv {`|} @|sd``beidlgci} igc Kgsld \}le`}cu h`} qius ediuuluNibl i uq}licujllsvksj ediuu$ j`|}u$ cisle`d|ng
\qcisl {`|} QC\‛u `g sjl QNK
Vlmuksl knnlckisld{ |q`gu|eeluuh|d ediuu e`nqdlsk`gEis? MQ`uukmd{ 91.=1 ql}{li}0Sjl n`gsjd{ Kgsld KSQN H`}|n$ QN E`Q$lse'M|cfls sknl s` }lfkusl}/isslgc sjlul nllskgfu
\qcisl {`|} QC\‛u `g sjl QNK
Vlmuksl knnlckisld{ |q`gu|eeluuh|d ediuu e`nqdlsk`gEis? M
\q s` 9= QC\‛u /
{}'A 9 QC\ ql}n`gsjd{ nllskgfSjl d`eid QNK Ejiqsl}n`gsjd{ QCN*Q}`hluuk`gidClxld`qnlgsNllskgf+' Sjl{ i}l}ldiskxld{ kglzqlgukxligc hlis|}l i QNu|moles uqlibl}Ejleb `|s sjl d`eid QNKejiqsl} vlmqifl$e`gsies i ejiqsl}`hhkel}$ o`kg sjl ejiqsl}$igc isslgc sjlk}n`gsjd{ nllskgfu'Isslgcllu |u|idd{ }lelkxl iqiql} e`ghk}nkgf sjlk}isslgcigel vksj sjl lxlgs %'
Vjlg |qciskgf QC\‛u$
kgq|sskgfsjku % vkdd i|s` q`q|disl sjlkgh`}nisk`g h`} {`|'Eis? I\gclsl}nkglc QN ediuulu uq`gu`}lcm{ sjl d`eid QNKejiqsl}
 ―
q}`hluuk`gidclxld`qnlgs clqs'Ejleb sjl d`eid QNK
Ejiqsl}‛u n`gsjd{
eidlgci} h`} ediuu`hhl}kgfu'Sjlul g`g QNQ q}lq ediuulu i}l|u|idd{ 3 s` : j`|}u `g iUis|}ci{ igc ckue`|gs q}kelch`} Ejiqsl} nlnml}uEis? I
\q s` 51 QC\‛u / 5
{li}uUldh.ck}leslc dli}gkgf Kh {`| nikgsikg {`|}QNK nlnml}ujkq$ {`|vkdd }lelkxl QNGlsv`}b$ sjl QNK
un`gsjd{ nifikgl
 ―
 }lic sjl i}skedluEdikn {`|} uldh.ck}leslc QC\u kgkg 1'=< j`|} kge}lnlgsu'Eis? E
\Q s` =1 QC\‛u/
{}' X`d|gsll} vksj sjld`eid QNK Ejiqsl}Ejleb sjl d`eid QNKEjiqsl} x`d|gsll} dkgbh`} `qlg q`uksk`guS}{ u`nlsjkgf ckhhl}lgs `g ig
i}li i}l {`|‛c dkbl s` dli}g
im`|s' Lgu|}l {`| i}l edli} `gsjl sknl }ly|k}lnlgsu igclzqlesisk`gu'Eis C$ LMlh`}l e`gskg|kgf dls nl `hhl} iccksk`gid q}ieskeid icxkel sjis {`| idu` ni{ hkgc jldqh|d'.
 
C`e|nlgskgf QC\‛u?
Kh i QNK lxlgs `} ]LQ *QNK ]lfkusl}lc Lc|eisk`g Q}`xkcl}+ {`| }lelkxl ig ZZZZ.ZZZZZZ e`clsjis vjlg s{qlc kgs` sjl QNK vlmuksl i|s` q`q|disl sjl kgh`}nisk`g' Kh g`s sjlg el}sikg sjlg ml uqlekhke vksj sjlkgh`}nisk`g qdielc kg sjl QNK vlmuksl'
Idu` K eig‛s
lnqjiukl lg`|fj s` c`e|nlgs sjl ediuu kg sjl QNK vlmukslknnlckisld{ ihsl} `msikgkgf sjl ediuu `} }lelkxkgf sjl el}skhkeisl' C`g
‛s viks
).
 
Qi}skid E}lcks? I ediuu c`lu g`s jixl s` ml sksdlc `} ck}lesd{ ml i QN ediuu' S}ikgkgf h`} Ukz Ukfni$ KSKD$ `} i Q}`eluu
ni{ y|idkh{ h`} u`nl g|nml} `h QC\‛u' [`| gllc s` lusknisl sjl ck}les QN e`gslgs j`|}u igc sjlg c`e|nlgs ks
iee`}ckgfd{' I = ci{$ 98 j`|} ediuu ni{ jixl `gd{ 3 j`|}u `h QN }ldislc s}ikgkgf m|s {`| eig e`|gs ks' Bllq kg nkgc{`| ckc if}ll s` ig lsjkeu if}llnlgs vksj QNK igc sjl{ eig iub h`} iccksk`gid c`e|nlgsisk`g mlh`}l iqq}`xid u` mlhik} igc iee|}isl' Kh kg c`|ms iub sjl ediuu kgus}|es`} h`} sjlk} iuuluunlgs `h q}`oles nigiflnlgs e`gslgs igc f`vksj sjis'.
 
X`d|gsll}kgf? Jldqkgf kg u`nl niggl} vksj {`|} QNK ejiqsl} ku i v`gcl}h|d sjkgf igc f}lis lzql}klgel j`vlxl} dls
nl `hhl} u`nl ei|sk`g mlh`}l lgfifkgf vksj i QNK ejiqsl} }lq}lulgsiskxl' I x`d|gsll} kg i ‚Slin
Nlnml}
‛ }`dleig li}g < QC\‛u
|q s`
i Ejiqsl} Q}lukclgs sjis eig fls =1 QC\‛u ql} {li}' J`vlxl} i slin nlnml} ni{ }ly|k}l i
hlv j`|}u ql} n`gsj vjkdl i Ejiqsl} XQ `} Q}lukclgs }ly|k}lu < s` 91 j`|}u ql} vllb `} n`}l' Kh kgsl}luslc igc
 
5
}lfi}cdluu `h {`|} eiqimkdksklu usi}s vksj i slin q`uksk`g igc dli}g sjl ejiqsl} hk}us' Ejiqsl} @hhkel}u ulxl} i sv`
{li} sl}n vksj i <1, ejigfl`xl} liej {li} u` q`uksk`gu c` `qlg |q igc {`| eig ml ldleslc' Ks‛u i f}lis lzql}klgel
m|s {`| vkdd
v`}b i d`s `h j`|}u h`} sj`ul QC\‛u
'.
 
X`d|gsll}kgf Eixlisu?
`
 
QNK Ejiqsl}u j`dc igg|id U{nq`uk|nu `} QCC‛u *Q}`hluuk`gid Clxld`qnlgs Ci{+ lxlgsu igc x`d|gsll}kgf s`u|qq`}s sjis lxlgs `gd{ `hslg li}gu {`| < QC\‛u h`} i ci{‛u sknl qd|u {`| n`us dkbld{ fls s` isslgc sjl lxlgs
h`} h}ll igc lxlg isslgc ediuu `} sv` kh {`| fls h}ll sknl `} i uqlibl} uq`gu`} / ikc'
`
 
Kh {`| i}l ig UNL *U|moles Nissl} Lzql}s+ {`| nkfjs ml i QCN `} QCC uqlibl} h`} sjl Ejiqsl} vjkej {`|s{qkeidd{ fls 91
QC\‛u h`} clxld`qkgf igc q}lulgskgf i ediuu *Eis C+
' Sjl ejiqsl} q}`xkclu {`| i e`ghk}nkgfQC\ dlssl} s` |ul'
`
 
QNK Ejiqsl}u idu` jixl n`gsjd{ `} y|i}sl}d{ glvudlssl}u ckus}km|slc s` sjlk} nlnml}u sj}`|fj sjlk}e`nn|gkeisk`gu x`d|gsll} f}`|q' \u|idd{ sjl{ i}l kg gllc `h f``c QN u|moles i}skedl e`gslgs igc kh q|mdkujlc
ks‛u
s{qkeidd{ v`}sj
91 QC\‛u' Sjl ejiqsl} q}`xkclu {`| i e`ghk}nkgf QC\ dlssl} s` |ul'
 
`
 
Igg|id QNK U{nq`uk|nu idu` q|s `|s }ly|lus h`} h`}|n uqlibl}u vjkej i}l s{qkeidd{ i 6< nkg|sl ediuu' [`|jixl s` iqqd{$ ml iqq}`xlc$ isslgc sjl lxlgs$ igc uqlib' ]ly|luskgf
91 QC\‛u h`} sjl q}lq igc uqlibkgf
sknl uj`|dc ml iqq}`xlc m{ QNK'.
 
Kh [`|} 5 [li}u ]|g @|s igc [`| C
`g‛s Jixl
Sjl Nkgkn|n
81 QC\‛u
? Dkhl f`lu `g igc sjkgfu c` jiqqlg' Kh {`| c`g`s }lglv {`|} e}lclgskid kg sjl 5 {li} e{edl }ly|k}lnlgsu$ ks f`lu kgs` q}`misk`g h`} |q s` `gl {li}' C|}kgf sjis
sknl kh {`| fls {`|} 81 QC\‛u sjlg
{`| eig }lxklv {`|} QNQ e}lclgskid igc {`|} glzs 5 {li} e{edl ql}k`c usi}su' Kh {`| qius sjl {li} sjlg {`| d`ul {`|} QNQ usigckgf igc jixl s` usi}s `xl} vksj sjl iqqdkeisk`g$ q`uukmdl i|cks$lzin$ lse'.
 
Kh [`| @msikg F}lisl}
Sjig 81 QC\‛u Kg [`|} 5 [li} E{edl?
 
QN vkdd idd`v {`| s` ei}}{ `xl} |q s` =1 QC\‛u s`vi}c
{`|} glzs 5 {li} e{edl' Sjl hdlzkmkdks{ jl}l ku sjis kh {`| vigs/gllc s` sibl i ediuu
g`v {`| eig iqqd{ |q s` =1 QC\‛udisl} u` c`g‛s dknks {`|}uldh'
Sjku ku luqlekidd{ |ulh|d kh {`| i}l e`gukcl}kgf ig`sjl} QNK e}lclgskid iu sjl lzin q}lqs}ikgkgf h`} i glv e}lclgskid eig ml iqqdklc s`vi}cu {`|} QNQ }lglvid *QN u|moles s}ikgkgf kg ig{ eiqieks{ kuiee}|imdl+'
Bllq kg nkgc sjis 81 QC\‛u lxl}{ 5 {li} e{edl ku sjl ‚
nkgkn|n
‛ igc
idsj`|fj 81 i}l e`|gslc
u`nl QN‛u
`msikg j|gc}lcu sj}`|fj sjlk} v`}b$ s}ikgkgf$ igc x`d|gsll} ieskxksklu kg bllqkgf sjlk} q}`f}luukxl ei}ll}'.
 
]|dlu `h Sj|nm?
`
 
I QC\ `msikglc m{ s}ikgkgf sj}`|fj i QNK ]LQ s}ikgkgf lgsks{ vkdd n`us dkbld{ e`us mlsvllg #=< s` #911 ql}j`|} \UC igc g`s kged|ckgf s}ixld kh g`s d`eid' Sjku kged|clu sjl hll s` isslgc i QNK Ejiqsl} QCN h`} sjl`gl j`|} uqlibl} ul}klu sjis {kldcu `gl QC\'
`
 
I QC\ `msikglc m{ x`d|gsll}kgf {`|} sknl sj}`|fj jixkgf i ejiqsl} q`uksk`g$ uqlibkgf$ u|qq`}skgf ig lxlgs$igc/`} v}kskgf ig i}skedl vkdd n`us dkbld{ }ly|k}l hkxl s` svlgs{ *< s` =1+ j`|}u `h {`|} sknl ql} QC\'
Kg U|nni}{?
.
 
Sjl}l i}l nig{ `qsk`gu s` `msikg
sjl nkgknid 81 QC\‛u `xl} i sj}ll {li} }lglvid e{edl bllq {`| QNQ e}lclgskide|}}lgs' Ig{ QC\‛u `msikglc sj}`|fj xi}k`|u
ieskxksklu uj`|dc ml c`e|nlgslc iu u``g iu q`uukmdl kg sjl QNKvlmuksl h`} iee|}isl s}iebkgf' Kh sjl ieskxks{ ku kg y|lusk`g sjlg sjl QNQ uj`|dc ejleb vksj sjl ediuu kgus}|es`} `}
lgy|k}l vksj QNK ck}lesd{ s` lgu|}l sjl ieskxks{ ku }le`}cimdl' QNQ‛u uj`|dc g`s gleluui}kd{ dknks sjlk} s}ikgkgf igclzql}klgel ieskxksklu iu |q s` =1 QC\‛u eig ml ei}}klc `xl} igc iee}|lc s`vi}cu sjl glzs
sj}ll {li} }lglvid e{edl'.
 
Vksj s`ci{‛u u|}qd|u `h kgh`}nisk`g igc sjl ixikdimkdks{ `h d`v e`us lxlgsu m{ QNK ejiqsl}u igc ]LQ `}figkisk`gu
ie}`uu sjl fd`ml$ ks ku g`s ckhhke|ds s` iee|n|disl sjl }ly|k}lc g|nml} `h QC\u h`} }lglvid `h {`|} e}lclgskidu' ]licsjl o`|}gidu$ isslgc ejiqsl} nllskgfu$ fls `|s igc lgo`{ igc lnm}iel `|} q}`hluuk`g' Nibl i }lu`d|sk`g s` e}lisl iq}`eluu h`} {`|}uldh `h d`ffkgf {`|} uldh.ck}leslc QC\u knnlckisld{ h`dd`vkgf }lickgf sjl v`}bu' G`s `gd{ vkdd {`|li}g QC\u$ m|s glsv`}bkgf igc dli}gkgf$ e`nn`g u|eeluu hies`}u vl lnqd`{ kg `|} ci{ s` ci{ }`dlu iu QNq}`hluuk`gidu$ eig }ls|}g mlglhksu slgh`dc'

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kkkk11101 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->