Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Robot t2 1 RC Khoi Dong Members

Robot t2 1 RC Khoi Dong Members

Ratings:
(0)
|Views: 18,067|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: vanthiep50 on Aug 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2015

pdf

text

original

 
Autodesk Robot Structural Analysis
 – Tính toán c
ốt thép cho các cấu kiện
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 1
Ph
ần
4
TÍNH TOÁN THI
T K
BÊ TÔNGC
T
 
THÉP
 
Sau khi xây d
ựng xong mô hình và tính toán, có thể lấy các cấu kiện
bê tông c
ốt thép tại
công trình k 
ết cấu đã tính toán
n
ội lực
 
để thiết kế cốt thép hoặc thiết kế cốt thép cho từng cấu
ki
ện độc lập, không liên quan đến
ết quả
tính toán nói trên.
 Như đ
ã gi
ới thiệu tại phần “
Gi
ới thiệu tổng quát
”,
Robot Structural AnalysisProfessional
 
có các mô đun tính toán thiết kế độc lập như
v
ỏ, sàn, vách cứng, khung thép,
khung
BTCT
, v.v... Tuy nhiên m
ột công trình kiến trúc, nhà xưởng hoặc cầu đường là kết hợpcác mô đun.
Thi
ế
t k 
ế
 
ế
t c
u bê tông c
t thép g
m hai vi
c chính là tính toán và c
u t
o.
Quy trình th
ườ 
ng theo b
y b
ướ 
c nh
ư 
sau:
1.
 
Bước 1
:
Mô t
ả, giới thiệu kết cấu
.
 
Trình bày v
v
trí, nhi
m v
,
đặ
c
đ
i
m c
a k 
ế
t c
u, l
a ch
n ph
ươ 
ng án, th
hi
nm
t b
ng k 
ế
t c
u, hình dáng và các kích th
ướ 
c c
ơ 
b
n c
a k 
ế
t c
u.2.
 
Bước 2: Chọn sơ bộ kích thước các bộ phận.
 
 
S
ơ 
b
ch
n các kích th
ướ 
c c
a các b
ph
n chính nh
ư
chi
u dày b
n sàn, chi
u dàyt
ườ 
ng, kích th
ướ 
c d
m, c
t…
 
Ch
n v
t li
u nh
ư
ch
n lo
i bê tông, c
p
độ
b
n c
a bê tông, nhóm c
t thép, lo
ic
t thép… c
ă
n c
vào
đặ
c
đ
i
m k 
ế
t c
u, kh
n
ă
ng cung c
p v
t li
u, kh
n
ă
ng thicông.3.
 
Bước 3:
L
ập sơ đồ tính toán.
 
 
Trong b
ướ 
c này k 
ế
t c
u th
c
đượ 
c mô hình thành các s
ơ đồ
tính. Các liên k 
ế
t th
ct
ế
 
đượ 
c chuy
n thành các liên k 
ế
t lý thuy
ế
t. Các liên k 
ế
t lý thuy
ế
t ph
i l
a ch
nh
ợ 
p lý trên c
ơ 
s
ở 
phân tích kh
n
ă
ng ng
ă
n c
n chuy
n v
c
a nó.4.
 
Bước 4: Xác định tải trọng.
 
 
Xác
đị
nh t
t c
các t
i tr
ng tác d
ng lên t
ng c
u ki
n c
th
trong k 
ế
t c
u.
 
V
ớ 
i m
i lo
i t
i tr
ng c
n xác
đị
nh
đ
i
m
đặ
t, ph
ươ 
ng, chi
u,
độ
l
ớ 
n, các tr
ườ 
ngh
ợ 
p b
t l
ợ 
i c
a t
i tr
ng. C
n phân bi
t t
i tr
ng th
ườ 
ng xuyên tác d
ng hay t
mth
ờ 
i tác d
ng lên k 
ế
t c
u.5.
 
Bước 5: Tính toán nội lực, tổ hợp nội lực.
 
 
Tính toán và v
bi
u
đồ
n
i l
c cho t
ng tr
ườ 
ng h
ợ 
p t
i tr
ng, sau
đ
ó s
l
a ch
ncác giá tr
n
i l
c
ở 
các bi
u
đồ
n
i l
c và t
h
ợ 
p l
i
để
tìm ra các giá tr
gây b
t l
ợ 
inh
t
để
tính toán ti
ế
p theo.
 
Autodesk Robot Structural Analysis
 – Tính toán c
ốt thép cho các cấu kiện
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 26.
 
Bước 6: Tính toán về bê tông và cốt thép.
 
 
Tính toán c
t thép, n
ế
u không
đả
m b
o c
n ph
i quay l
i t
b
ướ 
c 2
để
ch
n l
i kíchth
ướ 
c, ch
n l
i bê tông, nhóm thép
để
 
đả
m b
o k 
ế
t c
u ch
u l
c an toàn. Ph
n nàydo
RSAP
đả
m nhi
m.7.
 
Bước 7:
Thi
ết kế chi tiết và thể hiện.
 
 
Ch
n và b
trí c
t thép theo các yêu c
u ch
u l
c và yêu c
u c
u t
o, thi
ế
t k 
ế
chiti
ế
t các b
ph
n, các thanh thép và th
hi
n chúng trên các b
n v
. Ph
n này do
RSAP
đả
m nhi
m.N
ội dung
tài li
ệu được chia làm hai phần:
 
 
Tính toán thi
ết kế
bê tông c
ốt thép cho các cấu kiện đã đưa vào công trình và đã
tính toán n
ội lực
.
 
Tính toán thi
ết kế
bê tông c
ốt thép cho
t
ừng cấu kiện riêng rẽ
 
đặt tải độc lập
.
IV.1 THI
ẾT
L
ẬP
TIÊU CHU
ẨN
CHO C
ẤU KIỆN BÊ
TÔNG C
ỐT THÉP
 
Các thi
ết lập tiêu chuẩn
chung cho D
ự án đã được giới thiệu tại các phần trước
, t
ại đây tôi
gi
ới thiệu những thiết lập cụ thể cho các thành viên bê tông cốt thép để phục vụ tính toán.
 
IV.1.1
 
Ra l
ệnh thiết lập
 
1.
 
Ra l
ệnh: bằng một trong các cách sau:
 
 
Trình
đơn: Tools
Job Preferences ho
ặc T
ools
Units and Formats.
 
Thanh công c
ụ:
.2.
 
H
ộp thoại hiện ra để thực hiện công việc.
 
 
Autodesk Robot Structural Analysis
 – Tính toán c
ốt thép cho các cấu kiện
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 33.
 
T
ại dòng đầu tiên, đặt tên tiêu chuẩn mới là
BTCT-VN
.4.
 
Nh
ấn chuột vào mục
Units and Formats
, n
ội dung hộp thoại trở thành
 
như h
 ình d
ưới.
 5.
Zero format
: độ chính xác (số chữ số tập phân). Xóa số cũ và gõ số mới nếu cần.
 6.
Default units:
các đơn vị mặc định. Ở
Vi
ệt Nam
, chúng ta ch
ọn
Metric
.7.
 
H
ộp thoại tiếp theo hiện ra để khẳng định. Nhấn
Yes
, toàn b
ộ các
 
đơn vị chuyển về hệ
mét.

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dương Quốc Việt added this note
good
Dương Quốc Việt liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
rambo liked this
Thanh Hà liked this
cuongtranchi liked this
Nhu Van liked this
baucat2 liked this
baucat2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->