Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
GIOCARE AI RIASSUNTI (elogio del riassunto)

GIOCARE AI RIASSUNTI (elogio del riassunto)

Ratings: (0)|Views: 384|Likes:
Published by Enrico Linaria
Su L'Espresso del 10 ottobre 1982 Umberto Eco (che per l'occasione riassume in poche righe l'Ulisse di Joyce) lancia agli scrittori italiani la sfida a fare altrettanto col loro romanzo-poema preferito. Aderiscono in undici. Tra loro, Italo Calvino, Alberto Moravia, Piero Chiara. Luigi Malerba, Cesare Garboli, Giovanni Mariotti e Alberto Arbasino. Un gioco bellissimo e un gran bel dibattito come si usava negli anni 80.
Su L'Espresso del 10 ottobre 1982 Umberto Eco (che per l'occasione riassume in poche righe l'Ulisse di Joyce) lancia agli scrittori italiani la sfida a fare altrettanto col loro romanzo-poema preferito. Aderiscono in undici. Tra loro, Italo Calvino, Alberto Moravia, Piero Chiara. Luigi Malerba, Cesare Garboli, Giovanni Mariotti e Alberto Arbasino. Un gioco bellissimo e un gran bel dibattito come si usava negli anni 80.

More info:

Published by: Enrico Linaria on Aug 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2014

pdf

text

original

 
FLAHITM IL TLIXX]EPL
`l
 
Metlha ^lmt}hhlel
z
idh`mgf
I
 M
 
  b
l  
 
e
a
~
T  
p     
 
W
 o 
k
 
Y}ie`a eal }aklel `l affl xl mti tifizzl a dikdlel* le y}mxpi eaxpti Lpijli h“mtiea`ml kippihhblael hbm flahiwiea ijji jmppmtip}ti% Xl `lwmtplwiea }e kae`a% Jl lewl+`liwika% ^mthbì ~mt flahitm ijji jmppmtip}ti `mwl haeaxhmtji i gae`a% Ijptlkmepl
eae pl `lwmtpl* pl xp} m gil xp}gitm fjl ijptl% Hi~lpieipl `i ]kdmtpa Mha* flahiwiea
hae l takiezl* hae ji ~amxli* hae l pmxpl pmiptijl% Eae xl ~tme`mwiea x}j xmtla% M~+~}tm mtiea xmtlxxlkl m ~tagae`l% Mtiea `ml ka`mjjl ~mt eal% Ftiwlpiwiea ippateaij ptlkmxptijm
Lj hiwijja `l Ptali
`ltmppa `i ^iaja Ki}tl% Emj haklpipa `l tm`izlaemh“mtiea* pti fjl ijptl* Flik~iaja @axxmei* Fila Gtiplel* Ijgtm`a Fl}jliel m J}lfl Ki+
jmtdi% Pti l hajjidatipatl lj ft}~~a dajafemxm `mjji Hiha~m`li m }e dtljjieplxxlka
F}l`a Ijkiexl% @ijj“Lefbljpmtti* `awm lexmfeiwi ijj“}elwmtxlpî `mjj“Mixp Iefjli* Ij+kiexl xl gihmwi xmepltm% Ixhajpitja m jmffmtja mti }e ~lihmtm% M xm x} Ti`laPtmhi~lpiwi hbm ~itjixxm `l }e hmtwmjjaplha x~mppihaja jae`lemxm ptippa `i
Ftiwlp|“xtiledav 
`l Pbakix ^|ehbae* x}j
Hiwijja `l Ptali
~apmwi iddie`aeitxl i` iei+jlxl jlef}lxplhbm `l y}mjji ~itajihhli `l hley}m jmppmtm hbm haklehli ~mt 
k
m hbm gipiepa tl`mtm l dikdlel% Pltie`a le dijja ji ~em}ka`leiklhi* ji hajjahiwi xa~ti lj
`ligtikki xm xlfelhiepm* xappa lj `ligtikki xm xlfelhipa% @mj ft}~~a* hbl iwmwi
~lü ~atpm i~mtpm mti Mha% Pm ja tlptawiwl haxê x}
J“Mx~tmxxa
a x}
ji Tm~}ddjlhi
% Lx}al lepmtwmepl mtiea xmk~tm dtljjiepl m ~lihmwajl% Tl}xhlwi i mxpme`mtm ja x~ltlpaj}`lha `mj
Hiwijja `l Ptali
i pmxpipm }ghlijl% ]ea `ml hi~ajiwatl `l Mha g} fl}xpa
ptmep“ieel gi* x}
J“mx~tmxxa
`mj 9> appadtm 9<24%
Mjafla `mj tlixx}epa
lj plpaja `mjx}a lepmtwmepa hbm mxijpiwi lj wijatm ~m`ifaflha `mjji hi~ihlpî `l xlepmxl* `mjj“itpm
`mj tlixx}kmtm% Tihhafjlme`a j“lewlpa+x`i `l Mha hbm iwmwi tlixx}epa le ~ahbm
tlfbm j“
]jlxxm
`l Oa|hm* }e`lhl xhtlppatl iwmwiea gippa ja xpmxxa haj jata takieza a
~amki ~tmgmtlpa% Lpija Hijwlea hae
Tadlexae Ht}xam
* Ijdmtpa Katiwli hae
@mjlppam hixplfa
* ^lmta Hbliti hae
L ~takmxxl x~axl 
* Ippljla Dmtpaj}hhl hae
Ji Hmtpaxi `l ^itki
* Flawieel Kitlappl hae
Ji `lwlei hakkm`li
* Flawieel Tidael hae
 Ijji tl+hmthi `mj pmk~a ~mt`}pa
* T}ffmta F}itlel hae
Jm igelpî mjmpplwm
* Hmxitm Fitdajl
hae
L klxmtidljl 
* J}lfl Kijmtdi hae j“
Atjie`a g}tlaxa
* Flawieel Fl}`lhl hae
@iwl` 
Ha~~mtmj` 
m Ijdmtpa Itdixlea hae
Ki`ikm Dawit| 
% Le y}mjj“itplhaja `mjj“
Mx~tmx+xa
* ajptm ijjm haexl`mtizlael `l Mha hbm* ~takapatm `mjji x`i* ~ta~aemwi `lwmtxm
wmtxlael `mjj“
]jlxxm
le ~ahbm tlfbm* h“mtiea l `a`lhl tlixx}epl% ^lü a kmea tl}xhlpl%Xijpiwi ijj“ahhbla* jmffme`ajl* hbm y}ml tlixx}epl* ajptm i gitm haeaxhmtm j“a~mti*~mtkmppmwiea ij jmppatm* xm wajmwi* `l haeaxhmtm ~lü i gae`a hajata hbm jl iwmwieaxhtlppl% Ja ippmxpiwi }e hixa ~tmhm`mepm ithleapa i Mha* i` Ijkiexl m i Flik~iaja@axxmei* p}ppl m ptm leeikatipl `mjji flahaxi h}jp}ti jmppmtitli iefjaxixxaem `“ajptm
Kielhi m `“ajptm Ahmiea* p}ppl m ptm gie `l M`vit` Jmit m `l Jmvlx Hittaj% Mti lj
tlixx}epa mxptmka hbm lj htlplha xpip}elpmexm Gtiehlx Gmtf}xxae* ~tmxplflaxi ~meei`mj
Emv \atc Tmwlmv ag Daacx
m ftie`m mx~mtpa `l klpajafli* iwmwi gippa `mjj“
M`l+ ~a Tm
? ‚Hmthipm lj haj~mwajm‛* xlepmxl `l i~~mei ptm ~itajm hbm em xapplepme`mwi
Lj gixhlea flahaxa`mjji xlepmxl
^tmgizlaem "x}j ~taftikki `l xiji `mjj“Mxpipm Pmiptijm Wmtaemxm 4>94,i
P}ppa Xbicmx~mitm le <> kle}pl 
`l I`ik Jaef ie`ipa le xhmeilj 94* 98 m 90 j}fjla ij Pmipta Takiea emjj“lepmt~tmpizlaem `l _}zz}ttam Fix~itm m `l Ki}tlzla Jakdit`l hae ji tmfli `l ^iaja Wijmtla%
 
}e“lepmt~tmpizlaem gtm}`liei% @a~a j“}xhlpi `mjj“
Mx~tmxxa
eae kiehô lj `ldipplpa% M
xm Hijwlea* hbm haj tlixx}epa `mj
Tadlexae Ht}xam
piepa dmem eae xm j“mti hiwipi*
eê ‘ xatpi `l `mgatkizlaem ~tagmxxlaeijm ‘ haj tmhmexltm x}
ji Tm~}ddjlhi
`mj44!9>!24 l tlixx}epl `ml x}al }e`lhl hajjmfbl* lj ~lü i xhij~lpitm mti Dmeliklea ^jihl+`a% Ptm kmxl ~tlki* le j}fjla* ^jihl`a xl mti xhifjlipa haepta j“meemxlki dieijlpî m
dt}ppmzzi `ml pmkl `ipl ijji kip}tlpî* `i j}l `melpl ‚lewlpl i `lj}efitxl m i xptlk~mjjitmx} }e ~tadjmki efme`a `l hae`lwl`mtem j“lk~axpizlaem‛% ^mt j“ahhixlaem iwmwitl~tmxa j“l`mi `mj jaxaga F}l`a Hijafmta "~}ddjlhipi x}j
Kae`a
`l ^iee}ezla wmt+
xa ji em `mfjl ieel =>, `l xaxplp}ltm lj pmki hae lj tlixx}epa% Xaxpmemwi fl}xpikme
+pm* ^jihl`a* hbm eae x“lk~iti i xhtlwmtm `lwifie`a a ik~lie`a* ki tlixx}kme`a%
M hlpiwi* le y}mjj“itplhaja `l j}fjla* lj d}ae ~ampi jiplea Atizla% Haexi~mwajm hbmxhtlwmtm kajpa â gihljm* xhtlwmtm ~aha â `lghljm* Atizla ikiwi tl~mpmtm? ‚Dtmwlxmxxm jidata‛* awwmta ‚kl xgatza `l mxxmtm dtmwm‛% Tl~tme`me`a j“itfakmepa x}
jiTm~}ddjlhi
`mj 47!9>!24 ‚le kitflem ijj“lepmtwmepa `l Lpija Hijwlea‛ ^jihl`a ~atpi
+wi ijptm lk~atpiepl itfakmepizlael% M ~itpme`a `ij ~tmx}~~axpa hbm }e tlixx}epa
~}ô pme`mtm ijji ‚~}tmzzi‛* awwmta haepmemtm lj kmea ~axxldljm y}ml hmeel htlplhl
hbm hbl ja gi ~}ô kmppmthl `mepta* ^jihl`a ~atpiwi }e mxmk~la hbm ie`iwi ajptm jixlepmxl `mjj“
M`l~a Tm
gippi `i Gmtf}xxae% Mti }e mxmk~la `l ixxaj}pi eae ~}tmzzi*`l lepmtwmepa htlplha ~atpipa ijj“mxptmka hbm ptixgatkiwi y}mj klhta+klhtatlixx}epale }e klhta+klhtaxiffla% Mti lj tlixx}epa `mjjm A~mtm hak~jmpm `mj kithbmxm @mXi`m ~ta~axpa emj 9<29 `ijji tlwlxpi }katlxplhi xpip}elpmexm
Ki` 
"iehati h}jp}tiiefjaxixxaem, lexlmkm i y}mjjl `l ijptl hi~ajiwatl `mjji jmppmtip}ti kae`lijm% Ijh}elmtiea dtmwl* ijptl j}efbl% Y}mjja `mjjm a~mtm `l @m Xi`m dippmwi p}ppl ~mt dtmwlpî% Mti
}ei xaji ~itaji? ‚A}hb)‛ hbm ~mt ^jihl`a x}aeiwi ‚}ggi)‛ a ‚a}ggi)‛ ~mt ‚ji ealaxlpî`mjjm a~mtm `l @m Xi`m‛ ki hbm ~apmwi mxxmtm jmppi iehbm hakm ‚abl)‛ a ‚ibli)‛
le tlx~axpi ijjm wmtfipm a ijjm gt}xpipm `ml tlp}ijl piepa hitl ij kithbmxm% Fjl mxmk~l~atpipl emj `ldipplpa haegmtkiwiea }e ~}epa? hbm }e tlixx}epa ~apmwi mxxmtm wmti+kmepm }e tlixx}epa "kifitl }e ~a“ ~lippa m dlfeikmxha, a~~}tm }e xiffla htlplhaklelip}tlzzipa m klkmplzzipa% ^apmwi mxxmthl }ei pmtzi wli% Xm emj 9<24 flî hlgaxxm xpipa
P}ppa Xbicmx~mitm le <> kle}pl 
`l I`ik Jaef* `l xlh}ta Mha* Hijwlea
m ^jihl`a hl xl xitmddmta xdlzzittlpl% Tl~tawi `mjji dtljjiepmzzi `mjji h}jp}ti iefja+xixxaem* lj pmxpa `l Jaef xitmddm ~ap}pa ixx}tfmtm i mxmk~la `l mggmtwmxhmepmtlxhtlpp}ti gt}ppa `l }e hmtpaxlea ixxmkdjiffla `l tlixx}epl kltipl% Y}mjjl* p}pp“ijpta
hbm dlfeikmxhbl* `mjjm ajptm ptmepi a~mtm `l Xbicmx~mitm% Hae }ei hitippmtlxplhi%Hakm fjl xhtlppatl `mjji x`i jiehlipi `i Mha eae iwmwiea ihhiepaeipa l jata lepmepl
htlplha+xifflxplhl* haxê I`ik Jaef eae iwtmddm kmxxa le `lx~itpm ji ~ta~tli l`mi `l
pmipta% Haxê â xpipa% Mhha `}ey}m ji Wmtaei `l
Takma m Fl}jlmppi
le }ei xlp}izlaem`l y}ixl eatkijlpî* ji pt}hm Taki lk~mtlijm `l
Plpa Ie`taelha
‚xlepmplzzipi‛ lewm
+
hm le }ei ptippatli takiei `il pael kajpa ^}j~ Glhplae* Oifa hbm iezlhbì eltm le
~tlflaem g}ffm i Dmwmtj| Bljjx ki xa~tipp}ppa mhha `lwmtxm a~mtm `l Xbicmx~mitmxlepmplzzipm le }e }elha pmxpa?
Ji hakkm`li `mfjl mttatl 
"
hbm elxhm dmem
, `ml
`}mfmeplj}aklel 
m `mjjm
ijjmftm hakitl 
emjji
`a`lhmxlki eappm `l kmzzi mxpipm
hbm lewmtlpî â }e
tihhaepa `“lewmtea
% M* iehati*
Kajpa t}katm ~mt Hlkdmjlea
hbm ‘
hakmwl ~lihm
‘ `aki
^mtlhjm
*
lj kmthiepm
emjji
pmk~mxpi
`mjjm
 ~mem `“ikatm ~mt`}pm
%
^mt lj tmxpa* h“â Kihdmpb hbm ixx}km pael ~mhatmhhla+xhipajaflhl* Fl}jla Hmxitm m Iepaela m Hjma~ipti hbm i~~ilaea ~mt }e ipplka* Ptalja m Htmxxl`i hbm xl kmxhaji
+
ea ifjl ijlmel m i Mjwlx ^tmxjm|%%% y}ie`“mhha ‘ haj~a `l xhmei* xlepmxl mxptmki hbmxitmddm ~lihl}pi i Gmtf}xxae ‘ p}ppm jm e}kmtaxm ptifm`lm hae plpajl `l tm `lwmepitm
}ei ~itplpi `l hijhla% Ij ~axpa `mj ~ijjaem awwlikmepm }ei hataei hbm xijpi `l y}i m`l jî* `i }ei pmxpi ijj“ijpti% Wi wli x~m`lpi ji ~itplpi `l hijhla* i tlpkl `i hit`la~ijka*m ~mt y}mxpa `}ti ~aha% @a~a`lhbì* le hbl}x}ti* Ikjmpa* j“a~mti xbicmx~mitliei~lü ikipi m haeaxhl}pi `ifjl lefjmxl% Gatxm ~mt y}mxpa* haeple}ie`a ~mtô i `lwmt+pltxl* Jaef ji tlixx}km kmea m jm `m`lhi y}ixl kmpî `mjj“lepmta ha~laem%
Eal tifizzl `l ptmep“ieel gi hl x~mtiwika le haxm haxê% Hbm eae xl wm`mxxmta xaja
i Jae`ti m i Emv \atc* hbm hm jm ~apmxxlka f}xpitm iehbm le lpijliea% Y}mxpi â ji
wajpi d}aei% Hae ji x~mtiezi hbm xl haeple}l x} y}mxpi xpti`i% Kifitl ‘ wlxpi j“lk
+
~axxldljlpî `l gitja hae ^ltie`mjja m @m Gljl~~a ‘ hae }e
P}ppa Faj`ael le <> kle}pl 
%%%
Pti jm leelpm haehipmeizlael }ei ~aptmddm mxxmtm y}mxpi? Le }ei `mjjm
}jplkm

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Margaret Lucova liked this
italikiglwssa liked this
Sirbu Iuliana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->