Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Empty Lands Under the Gaze. Part One

Empty Lands Under the Gaze. Part One

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Aboriginal inhabitants of Australia Felix were subject to and objects of the "God gaze" in the first moments of contact with Europeans. The European subjective mind saw emptiness (of world/world–body), systematically evacuated of numinous content (over hundreds of years of Inquisition and religious entrainment). No mana–like oneness to connect "modern" man with a pagan, Eastern, cosmic mother or ancient world. It was gone from the ‘cleared’ heads. Mental man could look out on space and see only his projections, or his plans. He saw a spatialized emptiness he would bring to life. If anything foreign moved in that pristine emptiness (a hermetically sealed space), it would be impelled to conform to an idea of the world as a cleared space. Categorically, there was no room in the "New World” for the indigenous. To the colonizers it was liberating (redemption), exhilirating; to the ‘others’ it was occupancy, ethnocide, genocide, death.
Part One of Three from Chapter 7, in the "Search for Origin." Dr Mary Ann Ghaffurian
Aboriginal inhabitants of Australia Felix were subject to and objects of the "God gaze" in the first moments of contact with Europeans. The European subjective mind saw emptiness (of world/world–body), systematically evacuated of numinous content (over hundreds of years of Inquisition and religious entrainment). No mana–like oneness to connect "modern" man with a pagan, Eastern, cosmic mother or ancient world. It was gone from the ‘cleared’ heads. Mental man could look out on space and see only his projections, or his plans. He saw a spatialized emptiness he would bring to life. If anything foreign moved in that pristine emptiness (a hermetically sealed space), it would be impelled to conform to an idea of the world as a cleared space. Categorically, there was no room in the "New World” for the indigenous. To the colonizers it was liberating (redemption), exhilirating; to the ‘others’ it was occupancy, ethnocide, genocide, death.
Part One of Three from Chapter 7, in the "Search for Origin." Dr Mary Ann Ghaffurian

More info:

Published by: The Return to Origin on Aug 08, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/08/2012

 
 
+
 FMEWYAS VAXAK
+
 
5=3
 FMEWYAS VAXAK
 Iaxa`dwlaky dh ek Niae: ”Alwy~ @ekiv„Qkias yma ”Beza„
 Nkysdiqfyndk
 
5
Ymnv fmewyas fdkfaskv yma hq``~ a}ysefyai iqe`nvynf lnki dwaseynkb nk eki qwdk yma rds`i+ Nh jqibalaky dh ymnv ldia nv vqvwakiai, yma re~ ny rdsoai rdq`i vyn`` dhhas ekasqinya effdqky dh yma wv~fmdyafmkd`db~ dh e idlnkeky lakye`ny~+ Nk yma wsaxndqvfmewyas ny fdkfaskv lenk`~ yma @@ eki yma @S dh Rn`cas„v -5>>8. uqeiseky ldia` -Hnb+58. ds, -vaa Hnb+ =3., ev yma wasvwafynxe` vqcjafynxa a~a dh yma ”beza„ waasai nkyd”vwefa„’ Yma rmd`a lnki‖vweyne`nzai rds`i c~ yma knkayaakym‖fakyqs~+
5+Hnb+ =5+ Nleba dh yma Senkcdr Vaswaky,
Oecq` 
 , qkias`nav yma Ecdsnbnke` vakva dh w`efa eki qkny~ rnym yma`eki, ev `nxnkb hdsfa dh yma Aesym Ldymas+ Ymnv mev dymas savdkekfav cavniav lebnfe` ydyal+ Esfmay~we``~ yma ekfnaky fdn` dh vaswakyakasb~ nv e`ldvy qknxasve``~ evvdfneyai rnym yma hnsvy Ldymas -Bnlcqyev 5>=>,Cesnkb ( Fevmhdsi 5>>6., e salnkias dh yma e`fmalnf
qsdcdsdv 
 eki yma
Oqkie`nkn 
 akasb~ nk ~dbe, fdn`ai ey yma ceva dh yma vwnka+ Ny nv sawsavakyeyndke` dh nllekakfa nk keyqsa, eki dh e qknh~nkb akasb~ eki hdsfa+
Hnb+ =7
"Hsakfm laay yma Ecdsnbnkav nk 5=79 dk yma Xnfydsnek fdevy+„ Kdya? ny nv kdy e yaawaa ds `aek,yd dqyvnia ymayaky dh yma a}w`dsasv cdyydl `ahy+ Ny nv e feldqffiebai essekbalaky dh `dkb,cessa``ai vmdy,bqkv+ ”Vmddynkb vynfov„ ymaEcdsnbnke`v fe``ai ymal+ -Vdqsfa: Levvd`e5>8> hefnkb w+ 6>+.
Hnb+ =5
Senkcdr Vaswaky+
-Vdqsfa:Ddibasdd Kddkqffe` eki Oecq`Ddibasdd Kddkqffe` _Oeym eki XnxnakRe`oas\ 5>==.
 
 
+
 FMEWYAS VAXAK
+
 
5=6
 Nk yma ase dh kexnbeyndk -hsdl hnhyaakym‖anbmyaakym fakyqsnav., ev yma lakye` akhselalaky wsdjafyai dqy dk yd yma rds`i -rmnfm fdq`i auqe``~ ca vaak ev w`ekayes~ vwefa,ds fdvldv., e`` rev feqbmy nkyd ymnv l~ymnfd‖lebnfd‖lesxa``dqv beza dh yma lakye`”dka„ ’ wdvvavvnkb yma ysekvfakiakye` a~adhbdi, nyv invyekfa eki eqymdsny~ ’”qwma`i„hsdl dqy dh e ra``avyec`nvmai, layewmdsai lnki‖vwefa+
 
3
 
Nk iavasyv, dk ldqkyenkv, nk jqkb`av, dk Wefnhnf Nv`ekiv … lak rasa ys~nkb yd dcvasxa ymaqkdcvasxec`a ’ yma a}yaky dh yma qknxasva+ Rmey yma~ dcvasxai ”nk hefy„, rev yma axasldsa sahnkai fe`ncseyndk dh ymans nkvysqlakyv -Iaknkb 5>>=:3=.+
Vd, ”nh ymasa nv e yalw`eya„, hds a}elw`a, dh ”ek niae„ dh yma Vdqym Vaev rmak Fewyenk Jelav Fddo ”vyddi hds yma hnsvy ynla dk yma c`efo veki dh Leyexen nk Yemnyn„, ma inikdy vaa yma savniakyv dh yma valndynfe``~ alwynai vwefa+ ‐Rmasa el N4“ rev fe`fq`eyai, ny rev ”
 
52 3>„51“V eki 59 >„6=“R ”
-Iaknkb, ncni+, w+32.+Nk Hnb+ =7, nkinbakdqv Ecdsnbnke` nkmecnyekyv dh 
 Eqvyse`ne Ha`n} 
 esa safnwnakyv dh ymnvbeza nk yma hnsvy ldlakyv dh fdkyefy rnym Aqsdwaekv+ Yma abdnf vqcjafynxa lnki vaavalwynkavv nk ”vwefa„ -rmaymas dh yma rds`i ds ev rds`i‖cdi~.? yma lebnfe` rds`i dh qkny~ rnym keyqsa -nk e`` nyv hefayv. mei e`saei~ caak axefqeyai dh kqlnkdqv fdkyaky -cefo nk Aqsdwa, dxas mqkisaiv dh ~aesv dh Nkuqnvnyndk eki vqcjafynxa akysenklaky dh sa`nbndk., eki vd ymasa rev kd
leke 
 ‖`noa dkakavv rnym e fdvlnf ldymas yd fdkkafy ymakar ldiask lek rnym e webek rds`i, Aevyask ds ekfnaky dka, bdka -nk ymava ”f`aesai„maeiv.+ Lakye` lek fdq`i `ddo dqy dk vwefa eki vaa dk`~ mnv wsdjafyndkv, ds mnv w`ekv+Ds ma ver yma vweyne`nzai alwynkavv ma rdq`i csnkb yd `nha, eki nh ek~ymnkb hdsanbkldxai nk ymey wsnvynka alwynkavv ev -maslaynfe``~ vae`ai. w`efa, ny rdq`i ca nlwa``ai ydfdkhdsl yd mnv niae dh yma rds`i ds ca iavysd~ai, hds, feyabdsnfe``~, ymasa rev kd sddlnk yma kar rds`i a}fawy hds ymdva dh dka lnki+ Yd yma fd`dknzasv ny rev `ncaseynkb -saialwyndk.? yd yma ”dymasv„ ny rev vdlaymnkb a`va, hsdl niaev dh dffqwekf~, yd aymkdfnia ds bakdfnia+ -Vaa @nkiuxnvy 5>>=+.Yma ca``jes dh enswqlw yafmkd`db~ mei hdqki e vdfne` auqnxe`aky eki a}wasnlaky,wdvvnc`a cafeqva dh ek e`saei~ nkvyn``ai alwynai wv~fmnf vwefa+ Ny e``drai, hds a}elw`a, yma `ekivfewa yd ca vaak ev alwy~, ds alwynai, dkfa ny rev ”kelai„ -`noa Eiel,hsdl Bakavnv, eww`~nkb mnv ”bdibnxak„ snbmy., vd ek~ymnkb ymey makfa ldxai nk yma`ekivfewa inai ds rev iaei cafeqva yma xnye` csaeym -yma vakva dh vefsai fdkkafyndkcayraak aesym eki yma mqlek vwnsny. mei caak nbkdsai ds saldxai c~ yma vfdwnf
 3+Yma ”beza„ sa`eyav yd Hdqfeq`y ”v -5>2>.
Invfnw`nka eki Wqknvm
 nkyaswsayeyndk+ Ma e`nbkv ny rnym yma invfnw`nknkb dh yma qksq`~ cdi~ c~ vqsxan``ekfa+ Nk hefy yma yny`a dh mnv cddo nk Hsakfm qvav yma yasl
vqsxan``as 
 hds invfnw`nka, nkinfeynkb ymans wsd}nle` laeknkb+ Yma beza nk mnv rdso sahasv yd yma dsbeknznkb dh vwefa ekimqlekv qkias yma Wekdwynf a~a+ ”Ny nv e y~wa dh `dfeyndk dh cdinav nk vwefa, e invysncqyndk dh nkinxniqe`v nksa`eyndk yd dka ekdymas, dh mnasesfmnfe` dsbeknzeyndk, dh invwdvnyndk dh fakysav eki fmekka`v dh wdras … dh nkyasxakyndk dh wdras„ -ncni+, w+ 371.+ Masa yma beza nv e`vd iahnkai c~ nyv wdras yd fdkysd` vqcjafyv evdcjafyv nk vwefa, dsiasai eki vauqakfai nk ynla+
+
YNLA MNVYDS^ VWEFAYma Wasvwafynxe` Lakye` A~aL~ymnf (Lebnfe`rds`iv
LLLLEEEEYYYYYYYYAAAASSSS 
-Ey ceva ymnv nv rmey nv rdsoai qwdk.qkiaskaeym yma invyeky vyesa+
Hnb+ =3
YMA BEZA+ -Vaa
k
+3+. Yma fme,dynf cdi~ nv invfnw`nkai c~ vqsxan``ekfaa~ankb rmnfm layewmdsnfe``~ fqyv e `nkaymsdqbm fdkyaky vweyne`nznkb leyyasca`dr+ -Vdqsfa: Inebsel Eqymds+.
 
 
+
 FMEWYAS VAXAK
+
 
5=9
 nkysqias dk yma
rmd`a 
 .+ Ymnv nv ek e`fmalnf fdkfawy+ Cqy ymasa nv alwnsnfe` axniakfaymey ny nv ysqa, vqllai qw nk yma eww`nfeyndk dh yma cnc`nfe` fdkfawy dh 
yasse kq``nqv+
 
Yasse Kq``nqv
 Kexnbeydsv dh yma ”Eba dh yma A}w`dseyndk„, rnym ymans mqlek fesbd dh m~isdbsewmasv,cdyeknvyv, lnvvndkesnav eki lewwasv dk cdesi `dkb‖vmnwv, wsdjafyai ymans nkysdjafyaiwasvwafynxe` lnkiv -lvf.
 
6
 dk yd ”yasse kq``nqv„ eki nyv wdwq`eyndk vdqym dh yma Auqeyds?ny rev inhhnfq`y hds ymal kdy yd+ Kdem„v vdkv ini kdy nkmasny ymnv `eki ehyas yma ”H`ddi„ evdk`~ ekyain`qxnek fsaeyqsav rasa ymdqbmy yd nkmecny ny, ds kdkmqlekv -vaa H`nky 5>>3.+-Yma YD rds`i vwmasav, Hnbv+ 13‖16, rasa nkysdiqfai yd a}elw`a ymnv lnki‖vweyne`fdkyenklaky dh yma rds`i, dka nk rmnfm Ecdsnbnke`v ds nkinbakdqv fdq`i ca nkyassdbeyai nk lnki, ebenkvy yma cnc`nfe` essekbalaky nk rmnfm vdqym ds yma cefo dh yma rds`ifdq`i kdy fdkyenk mqlek nkmecnyekyv+.Dk yd yma bsaey Vdqym @eki -Eqvyse`ne. yma bsaey ven`nkb vmnwv f`nwwai+ Yma ysekvfakiakye` lakye` xnvndk rev e kar hefq`y~ ymey fdq`i ca e wasknfndqv levyas, vaankb nyva`h ecdxa ek alwy~ a}wekva ny fdq`i dvyakvnc`~ yeoa fdlleki dh eki ymak qkias`nka ymey sae`ny~ rnym fekkdk ds vmdy+ Nk yaslv dh fdkvfndqvkavv vysqfyqsav, yma lakye` ldia revewwsdefmnkb yma lebnfe` ds yma esfmenf `nha dh yma ”nyv„ -dcjafyv ds kdkmqlek `nha.+ Rmn`a Bacvas -5>>5. `eqiai yma iaxa`dwlaky dh wasvwafynxa -dh yma lakye` ldia nk
 6+”lnki‖vwefa fdkyenkasv„
Hnb+ =6
Akb`nvm vmddynkb Ecdsnbnkav kaes Baa`dkb 5=76+ -Vdqsfa: Levvd`e 5>8>. E snffia nv fsdvvai dxas e vwaes dkrmnfm ek a}w`dsas„v hddy savyv+ Nk Hnb+ 69 rnym yma nkfawyndk dh yma lakye` lnki yma Aevy -ev ”dymas„. nv rdk c~ vwaes+ Nk Xas,ve`nqv Hnb+ 2= xnfyds~ nv dxas yma fmedv dh keyqsa eki rdlek c~ vqsbnfe` oknha+ Yma ”kar rds`i„ nv rdk c~ bqkv eki snffiavdxas essdrv? eki vd yma nkfsalakyv fdkynkqa+ Ehyas aefm vweya dh wdras ,yeonkb c~ xnd`akfa ydoak `avvdkv esa vaak nk saysd,vwafy ev vnln`es akbebalakyv fdkynkqa nk yma sefa yd dxasfdla e`` qkfdkyenkai ”keyqsa„+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->