Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Samrtno srebreničko ljeto '95

Samrtno srebreničko ljeto '95

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 846|Likes:
Published by terorizam
Svjedočanstvo o stradanju Srebrenice i naroda Podrinja
Svjedočanstvo o stradanju Srebrenice i naroda Podrinja

More info:

Published by: terorizam on Jun 14, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
3
Svjedo~anstvo ostradanju Srebrenice i naroda Podrinja 
SAMRTNOSREBRENI^KOLJETO ’95.
 
2
Izdaje:
Udru‘enje gra|ana “@ene Srebrenice” - Tuzla
Priprema i {tampa:
PrintCom Tuzla
Za {tampariju:
Zikrijah Had‘imehmedovi}
Fotografije:
 Amel Emri} Ahmet Bajri}
Tira‘:
1.500 kom.
Besplatan primjerak 
Tuzla, decembar 1998. godine
 
5
PREDGOVOR 
Najtragi~niji doga|aj u preko dvadeset vijekova dugoj historijiSrebrenice, kao urbanog naselja, desio se u julu 1995. godine. Poredtoga {to je u aprilu 1993. godine Rezolucijom OUN tzv. enklavaSrebrenica (grad sa {irom okolinom) progla{ena demilitarizovanom(u‘e gradsko podru~je) i “za{ti}enom zonom” (cijela enklava), oru‘anesnage bosanskih Srba, pomognute vojnim i paravojnim formacija izSrbije, u julu 1995. godine izvr{ile su genocid nad bo{nja~kim narodom.Oko 25 hiljada ‘ena i djece, te preko 3 hiljade mu{karaca pobjeglo jeiz grada, pred invazijom agresorske vojske, prema bazi holandskihvojnika iz sastava UNPROFOR-a u Poto~are. Ostali mu{karci, premana{im procjenama, njih oko 12 hiljada, sklanjaju se u {umu na rubudemilitarizovane zone u cilju da se dugim mar{em od stotinjak kilometara poku{aju probiti do slobodne teritorije pod kontrolom Armije BiH u rejonu Kladnja, Kalesije, Sapne i Tuzle. Na tom putu,veliki broj mu{karaca je nestao ili je ubijen kao i ve}ina od preko 3hiljade mu{karaca koji su se predali UNPROFOR-u u Poto~arima. Oko400 ‘ena, koje su konvojima prevo‘ene iz Poto~ara za Kladanj, tako|e je nestalo. Najve}i dio njih odve‘en je prema mjestu [ekovi}i, gdje imse gubi svaki trag.Dvije godine poslije tragedije u Srebrenici nema informacija zapreko 8 hiljada nestalih, koliko je do sada registrovano u MKCK. Tajbroj nestalih nije kona~an, jer su kod ove me|unarodne organizacije

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->