Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
100Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Percubaan 2012 KL BM Pem

Percubaan 2012 KL BM Pem

Ratings: (0)|Views: 31,117|Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
011
SUTIT011EahasaMalaysia20L25Ominit
JABATANPELAJARAN NEGERIWII.AYAHPERSEKUTUANPEPERIKSAANPERCUBAANUPSRO{1.BAHASAilIALAYSIALimapuluhminit
JANGANBUKA KERTASSOALANNISEHINGGADIBERITAHU1.Kertas oalan nimengandungi40oalan.2. Jawabsemuasoalan.3.Tiaptiap soalandiikutioleh4pilihanawapan\B, C danD. Antaranya,da satujawapansahajayangpalingsesuai.Pilihawapanlu.Kemudian,andakanawapankamudenganmenghitamkanuanganpadakertasawapan.4.Jikakamu hendakmenukarjawapan,adamkanandayangelahdibuat.Kemudian, itamkanawapanyangbaru.
Kertas soalan ni mengandmgi13 halaman bercetak
[LihathelamansebelahlSTILIT@2012 HakCipta JPMI/P
 
berasagembirakeranadapatmenyertaiprogramHariKeluarga,"kataibukepadarakan-rakannya."Sudahsepurnamaoranguaitu-AbetaBpatikChambaDtuanhambaAyamkampungpeliharaanRusdimencarimakanan.AmenguisBmengaisCmenggaliDmenggaru
2tersesatdipulauini,"katapanglimaAwangkepada
tanahdibelakangrumahuntukdulanghidanganyangdipesan
[Lihathahmans€belrhl
SIruT
ASayaBKitaCKamiDMerekaSoalan4berdasotranganbudi bawah.PekerjarestoranituberjalansambilpelanggnnyaAmengandmBmembimbitCmenatungDmengangkat
@20lzl{akCiptarnvWp
 
PakAli menggunakanbeberapaaranguntukmembakarikanPari.
ABCDpuntungbatangketulbrji
6 Zakimenulis suratkepadaabangnyauntukmenceritakanmerekadi kampung.AperihalBperkaraCperibumiDperibahasaSoalan7berdasarkangambardi bawah.
AliatB liutClicikDlicin
Izzatmenggigilkeranabajunyabasaherkenahujansemasaperjalanannya ke sekolah.A kesejukanB kebeluanCkehujananDkebasatmnTaufiqsul€r untukmemegangbelutyang baru ditangkapnyadarisawahkenanaculit
beluttrterlalu
keluarga
[LihathalnnansebelshlSTILIT
|,'
,t,
AzOI2HakCiptaJPNWP

Activity (100)

You've already reviewed this. Edit your review.
Muhd Farizdanial added this note
mane jawapanya
1 hundred reads
1 thousand reads
Mary Liau liked this
Inna Ishak added this note
Semoga anak Lelaki sya dpat 5A....
Nasir Sulaiman added this note
SUPAYA ANK SAUDARA SAYA DAPAT 5A DALAM UPSR GOOD LUCK
Mei Qing Seah added this note
this is UPSR? PLS coment. has jawapan?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->