Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
100Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Percubaan 2012 KL BM Pem

Percubaan 2012 KL BM Pem

Ratings: (0)|Views: 30,930 |Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
011
SUTIT011EahasaMalaysia20L25Ominit
JABATANPELAJARAN NEGERIWII.AYAHPERSEKUTUANPEPERIKSAANPERCUBAANUPSRO{1.BAHASAilIALAYSIALimapuluhminit
JANGANBUKA KERTASSOALANNISEHINGGADIBERITAHU1.Kertas oalan nimengandungi40oalan.2. Jawabsemuasoalan.3.Tiaptiap soalandiikutioleh4pilihanawapan\B, C danD. Antaranya,da satujawapansahajayangpalingsesuai.Pilihawapanlu.Kemudian,andakanawapankamudenganmenghitamkanuanganpadakertasawapan.4.Jikakamu hendakmenukarjawapan,adamkanandayangelahdibuat.Kemudian, itamkanawapanyangbaru.
Kertas soalan ni mengandmgi13 halaman bercetak
[LihathelamansebelahlSTILIT@2012 HakCipta JPMI/P
 
berasagembirakeranadapatmenyertaiprogramHariKeluarga,"kataibukepadarakan-rakannya."Sudahsepurnamaoranguaitu-AbetaBpatikChambaDtuanhambaAyamkampungpeliharaanRusdimencarimakanan.AmenguisBmengaisCmenggaliDmenggaru
2tersesatdipulauini,"katapanglimaAwangkepada
tanahdibelakangrumahuntukdulanghidanganyangdipesan
[Lihathahmans€belrhl
SIruT
ASayaBKitaCKamiDMerekaSoalan4berdasotranganbudi bawah.PekerjarestoranituberjalansambilpelanggnnyaAmengandmBmembimbitCmenatungDmengangkat
@20lzl{akCiptarnvWp
 
PakAli menggunakanbeberapaaranguntukmembakarikanPari.
ABCDpuntungbatangketulbrji
6 Zakimenulis suratkepadaabangnyauntukmenceritakanmerekadi kampung.AperihalBperkaraCperibumiDperibahasaSoalan7berdasarkangambardi bawah.
AliatB liutClicikDlicin
Izzatmenggigilkeranabajunyabasaherkenahujansemasaperjalanannya ke sekolah.A kesejukanB kebeluanCkehujananDkebasatmnTaufiqsul€r untukmemegangbelutyang baru ditangkapnyadarisawahkenanaculit
beluttrterlalu
keluarga
[LihathalnnansebelshlSTILIT
|,'
,t,
AzOI2HakCiptaJPNWP

Activity (100)

You've already reviewed this. Edit your review.
Muhd Farizdanial added this note
mane jawapanya
1 hundred reads
1 thousand reads
Mary Liau liked this
Samuel Sam liked this
Uma Maheswari liked this
Inna Ishak added this note
Semoga anak Lelaki sya dpat 5A....

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->