Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
6Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boi Duong HSG 9

Boi Duong HSG 9

Ratings: (0)|Views: 1,348|Likes:
Published by canhtranphu

More info:

Published by: canhtranphu on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THCS - ĐỘNG HỌC 
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐỘNG HỌC
PHẦN 1
:
CÔNG THỨC VẬN TỐC. 
Để giải được bài tập, yêu cầu chung là học sinh cần nắm vững lí thuyết,thuộc các công thức và có khả năng biến đổi tốt các liên hệ giữa các đại lượng.Trong phần này, học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản sau:+ Vận tốc v = S/t => S = v.t và t = S/v.+ Hiểu các đại lượng trong công thức tính vận tốc và đơn vị của vận tốc.Ví dụ, giải thích được vì sao 1m/s = 3,6km/h. Các ví dụ mẫu:
Ví dụ 1.1:
 
Đổi đơn vị đo .
a)
1m/s = ………km/h.b)1km/phút = ………km/hc)36km/h = ………m/sd)0,5cm/s = ………..m/hHướng dẫn:
+GV chú ý cho học sinh biến đổi đơn vị ở cả “tử” ( quãng đường) và “mẫu”( thời gian).a) 1m/s =
hkmhkmhkm
/6,3 .1000.36003600110001
==
b) 1km/phút =
hkmhkm
/606011
=
c) 18km/h =
sm sm
/5360018000
=
d) 0,5cm/s =
hmhm
/1836001005,0
=
+Nhận xét: Ta có thể dùng ngay 1m/s = 3,6km/h mà không cần giải thích lại.Bài này biến đổi là để học sinh rõ cách làm.
Ví dụ 1.2:
 
Một xạ thủ bắn một phát đạn vào bia ở cách xa 510 mét.Từ lúcbắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn trúng mục tiêu là 2 giây.Vận tốc của âmthanh truyền trong không khí là 340m/s.Tính vận tốc của đạn?+ Hướng dẫn:
Tóm tắt : S = 510m , t = 2s, v = 340m/s. v’ =?
Vì cần tính
vận tốc
nên cần tìm
quãng đường 
thời gian
đạn chuyển động. Học sinh cần rõ “2 giây” trong bài là thời gian đạn chuyển động cộng với thời gian âm thanh dội lại.
Thời gian âm thanh truyền trong quãng đường S = 510m là:
Gv.Vũ - THCS Long Xuyên-Hải Dương Email:namphong819@gmail.com
 
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THCS - ĐỘNG HỌC 
t
1
=
v
= 510/340 = 1,5sThời gian đạn chuyển động từ lúc bắn đến lúc chạm mục tiêu là:t
2
= 2-1,5 = 0,5sVận tốc của đạn là v’ =
2
= 510/0,5 = 1020m/s.
Ví dụ 1.3: Một chiếc xe đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì bị mộtviên đạn bắn xuyên qua hai thùng xe theo phương vuông góc với phươngchuyển động của xe. Xác định vận tốc của đạn biết hai thùng xe cách nhau2,4mét và hai vết đạn cách nhau 6cm tính theo phương chuyển động.
 
+ Hướng dẫn:
Tóm tắt: S
1
= 2,4m , S
2
= 6cm = 0,06m , v = 15m/s. v’ =?
Đầu bài có khá nhiều dữ kiện, các số liệu đều gắn với đối tượng khác với “viênđạn”, học sinh dễ bị lúng túng nếu không hiểu hiện tượng xảy ra.Ta cần xác định “
quãng đường 
” viên đạn chuyển động và khoảng ‘ 
thời gian
tương ứng. Theo đầu bài, khi xe chuyển động được 6cm thì đạn chuyển động quãng đường 2,4 mét.
Thời gian xe chuyển động được quãng đường S
2
là :t =
v
2
= 0,06/15 = 0,004s.Đó cũng là thời gian viên đạn chuyển động hết khoảng cách giữa hai thành toaxe.Vận tốc của đạn là v' =
1
= 2,4/ 0,004= 600m/s.+ Nhận xét: Hai ví dụ trên cho thấy, học sinh cần hiểu thật rõ hiện tượng xảyra, hiểu rõ vấn đề đặt ra của bài toán. Việc hiểu rõ câu hỏi sẽ giúp chúng ta cóhướng đi đúng và chúng ta sẽ có tư duy để liên hệ các số liệu trong bài.
Ví dụ 1.4:
 
Một ôtô và một xe đạp cùng xuất phát từ bến A. Ôtô xuất phátmuộn hơn 20 phút và sau khi đi được 1giờ thì dừng lại nghỉ 10 phút (ở vịtrí B) rồi lại chạy quay về A và đã gặp xe đạp ở chính giữa quãng đườngAB. Tính vận tốc xe đạp biết ôtô có vận tốc không đổi là 60km/h.Hướng dẫn:
+Ta cần xác định “
quãng đường 
” và ‘
thời gian
xe đạp đã đi.+t
1
= 20’= 1/3h, t
2
= 1h, t
3
= 10’= 1/6 h v
1
=60km/hGọi C là điểm gặp lại của ôtô và xe đạp, AC = 30km.Thời gian ôtô chuyển động từ B về C là t
4
= t
2
/2 = 0,5h.Thời gian xe đạp đi hết quãng đường AC là t = t
1
+ t
2
+ t
3
+ t
4
= 2 h=> vận tốc xe đạp là v = AC/t = 15km/h.
Gv.Vũ - THCS Long Xuyên-Hải Dương Email:namphong819@gmail.com
 
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG THCS - ĐỘNG HỌC 
Ví dụ 1.5: Hai xe máy cùng xuất phát từ A để về B với cùng vận tốc40km/h. Sau khi đi được 1/4 quãng đường AB xe thứ hai tăng tốc thành60km/h nên đã đến B trước xe thứ nhất 30 phút.Tính độ dài quãng đường AB
.
HD:
 Độ lệch thời gian là do sự thay đổi vận tốc trên quãng đường cuối S = 3/4AB
Ta có: S/40 = S/60 + 1/2 =>S = 60km => AB = 80Km.
Ví dụ 1.6:
 
Một người dự định đi bộ trên một quãng đường với vận tốc5km/h. Sau khi đi được nửa đường thì người đó đi nhờ xe đạp với vận tốc12km/h nên dã đến sớm hơn so với dự định là 28 phút.Hỏi người đó đi bộ hết quãng đường đó trong bao lâu?HD:
Gọi t(h) là thời cần tìm, độ dài quãng đường là 5t (km)Vì độ lệch thời gian 28 phút = 7/15h là do sự thay đổi trên nửa sau quãngđường nên ta có: 
15712.252
+=
=> t = 1,06h = 1h36’
Ví dụ 1.7: Một xe chuyển động đều từ A về B với vận tốc 15km/h. Một xekhác xuất phát muộn hơn 12 phút với vận tốc 20km/h và hai xe đã đến Bcùng lúc.Tính độ dài quãng đường AB?HD:
Ta có ngay AB/12 = AB/20 + 1/5 => AB = 12km.
Ví dụ 1.8:
 
Hai xe cùng xuất phát từ bến A để về bến B. Xe thứ hai xuấtphát muộn hơn 20 phút và gặp xe thứ nhất ở 2/3 quãng đường. Hỏi xe thứ hai về B trước xe thứ nhất một khoảng thời gian bao lâu?HD:
2/3 quãng đuờng đầu xe thứ hai mất ít thời gian hơn xe thứ nhất 20 phút nên 1/3 quãng đường còn lại xe thứ hai xe về trước xe thứ nhất 10 phút.
Ví dụ 1.9: Trên quãng đường AB có hai xe chuyển động ngược chiều nhau,xe thứ nhất qua A lúc 7 giờ, xe thứ hai qua B lúc 7 giờ 15 phút. Sau khiqua B được 30 phút thì xe thứ hai gặp xe thứ nhất ở chính giữa quãngđường . Khi xe thứ hai về đến A thì xe thứ nhất còn cách B 10km.Tính vậntốc của mỗi xe và quãng đường AB.HD:
Theo đầu bài thì để đi hết nửa quãng đường, xe thứ nhất cần nhiều thờigian hơn xe thứ hai là t = 15’ = 1/4h=> Trên quãng đường S = 10km cuối xe thứ nhất đi trong 1/4h.Vận tốc xe thứ nhất là v
1
= S/t = 40km/h
Quãng đường AB là 60km và vận tốc xe thứ hai là 60km/h. Nhận xét: Bài toán khá thú vị, học sinh cần phát hiện ra mấu chốt:
trong nửaquãng đường, xe thứ nhất cần nhiều thời gian hơn xe thứ hai là t =
15’ =1/4h.
Gv.Vũ - THCS Long Xuyên-Hải Dương Email:namphong819@gmail.com

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
EzKeezE liked this
Cuc Nguyen liked this
Cuc Nguyen liked this
canhtranphu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->