Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uvod u judaizam (kratka skripta)

Uvod u judaizam (kratka skripta)

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by wolf-hearted

More info:

Published by: wolf-hearted on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
 
UVOD U JUDAIZAM
SKRIPTA
 
2
KNJIŢEVNOST BIBLIJSKOG DOBA
 USMENA TORA
-
 
petoknjiţje
 
-
 
prvi i najvaţniji pisani izvor ţidovske literature
 
-
 
sva kasnija literatura oslanja se na pisanu toru (sve proročke knjige i spisi, te
usmena tora)
-
 
ona ima najvišu svetost u hijerarhiji svetih spisa (slijede ju proročke knjige,pa spisi → zbirke mudrih riječi proroka, kraljeva i vasta ţidovskog naroda, te je svjedočanstvo za ţidovsku povijest od foshinog doba i ulaska u Izrael do
doba drugog Hrama
Mesora
-
 
tradicija koja se s oca na sina prenosila o svemu vezanom za knjigu Tore
(rukom ispisan koţnati svitak namotan na dva drţača
 
-
 
sefer → knjiga; neki drugi sreli felustari – 
knjiga o Ester, namataju se na
samo jedan drţač
 
-
 
megiba → svitak
 
-
 
mesora dolazi od
Mojsija, nakon njega počeli su soferi svakog novog naraštajaprepisivati Tore iz njegovog vremena, stvarajući nove knjige
 
Ketiv
-
 
pismo Tore
-
 
piše se crnom tintom na pergameni od koţe čiste ţivotinje
 
-
 
asirsko pismo, hebrejski jezik
-
 
Mojsije je napisao Toru bez interpukcijskih znakova i bez znakova za pravilno
čitanje
 
-
 
Mesora gedola → velika predaja
u njima su rabini napisali koliki je
-
 
Mesora hetana → mala predaja
 
broj riječi u tori, koliki se razmakmora ostaviti između riječi i
odlomaka
Paraše
-
 
tjedn
i odsječci
 
-
 
čitaju se na Šabat (tu podjelu su odredili rabini)
 
Pet hamaša
 
-
 
pet knjiga petoknjiţja (Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi,
Ponovljeni zakon)
-
 
mnoge paraše u Tori nisu napisane kronološkim redoslijedom nego kako ih jeBog ispričao Mojsij
u
USMENA TORA
-
 
sva halaha koja nije iznesena u pisanoj tori, tj. Mišna, Posefta, Talmudima,ţidovski svjetonazor, to je i objašnjenje pisane tore i potvrda njene istinitosti
 
-
 
usmena Tora prvi put je zapisana 1500 godina nakon dobivanja Mišna
 
3
Tanah
-
 
Biblija
-
 
Kratica (tora, neviim (proroci), keturim (spisi)
-
 
Ukupno 24 svete knjige
 – 
 
halahčka pravna literatura, proročka, proza i
poezija, rasprava od davanja Tore do razdoblja Zilrama
-
 
Podjela na poglavlja je kršćanska
 
-
 
Za vrijeme II.Hrama, nakon Ezre i Nehemije, nastala je golema literatura
koja nema obvezujući vjerski značaj – 
 
iz nje se moţe mnogo naučiti o ţivotuŢidova, tumačenju Tore, filozofiji i povijesti
 
Papirusi
-
 
o ţivotu Ţidova u Etephantini (5.st.pr.Kr.), na aramesjkom, dosta pravnogmaterijala iz ţidov
skog prava
Prijevodi Sedamdesetorice
-
 
grčki prijevod Tore
 
-
 
latinski naziv Septuaginta
-
 
napisali ga 72 rabina po nalogu kralja Ptolomeja,
-
 
prevodili neovisno jedan o drugome, prijevodi se podudarali do posljednjegslova
-
 
oko 222. Pr. Kr.
Spisi Filona Aleksandrijskog
-
 
ţidovski filozof 
 
-
 
knjige o tumačenju Tore
 
-
 
pravna knjiga «O zasebnim zakonima»
Apokrifi
-
 
«skrivene» ili «odloţene» knjige
 
-
 
nisu uvršteni u svete spise
 
-
 
većina napisana u doba II. Hrama
 
-
 
sadrţe povijest, mudrost, norme, pjesme i pripovijesti
 
-
 
knjige Jubileja, Sira, Tobija, knjiga o Makabejcima, Aristijadovo pismo,Oporuka iz plemena
usmena Tora nije zapisana, jer ako je nešto veliko napisano, notko to neće čitati,knjige se mogu uništiti…
 
KNJIŢEVNOST IZ DOBA MIŠNE
 
MIDRAŠ
 
-
 
metoda proučavanja Tanaha (Biblije) i vrsta vjerske knjiţevnosti
 
-
 
«midraš» = istraţivati, to je traganje za značenjem teksta Tanaha
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->