Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

1.2.1. Parnični, izvanparnični i ovršni postupak
1.2.2. Parnični postupak i postupak pred Ustavnim sudom
1.2.3. Parnični postupak i kazneni postupak
1.2.4. Priznanje i ovrha stranih sudskih odluka
1.2.5. Pravna pomoć
1.2.6. Vaţenje parničnog procesnog prava s obzirom na prostor
1.2.7. Vaţenje parničnog procesnog prava s obzirom na osobe
1.2.8. Poloţaj stranaca u parničnom postupku
1.2.9. Vaţenje parničnog procesnog prava s obzirom na vrijeme
1.3.1. Načelo ustavnosti i zakonitosti
1.3.2. Načelo dispozicije i oficioznosti
1.3.3. Načelo pravnog interesa
1.3.4. Načelo ekonomičnosti
1.3.5. Načelo saslušanja stranaka
1.3.6. Načelo traţenja istine
1.3.7. Raspravno i istraţno načelo
1.3.8. Načelo neposrednosti
1.3.9. Načelo usmenosti i pismenosti
1.3.10. Načelo koncentracije postupka
1.3.11. Načelo javnosti
1.3.12. Načelo pruţanja pomoći neukim strankama
1.3.13. Načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja
2.1.1. Ustrojstvo načela i djelovanje sudova u Republici Hrvatskoj
2.1.2. Sastav suda
2.1.3. Predsjednik vijeća
2.1.4. Predsjednik suda
2.1.5. Sudski savjetnici kao pomoćnici sudaca
2.1.6. Izuzeće sudaca
2.2.1. Drţavno odvjetništvo
2.2.2. Odvjetništvo
2.3.1. O nadleţnosti
2.3.2. Sudska (apsolutna) nadleţnost
2.3.3. Stvarna nadleţnost
2.3.4. Funkcionalna nadleţnost
2.3.5. Mjesna nadleţnost
2.3.6. Atrakcija nadleţnosti
2.3.7. OdreĎivanje nadleţnosti od strane višeg suda
2.3.8. Sporazum stranaka o nadleţnosti
2.3.9. Ispitivanje nadleţnosti
2.3.10. Nenadleţnost
2.3.11. Sukob o nadleţnosti
2.3.12. Vrijednost predmeta spora
2.4.1. Zastupanje u parnici
2.4.2. Zakonski zastupnik
2.4.3. Privremeni (zakonski) zastupnik
2.4.4. Punomoćnici
2.4.5. Drţavni odvjetnik kao zastupnik u parnici
3.1.1. O parničnim radnjama
3.1.2. Parnične radnje stranaka
3.1.3. Parnične radnje suda
3.1.4. Podnesci
3.1.5. Zapisnici
3.1.6. Dostavljanje
3.1.8. Ročišta
3.1.9. Propuštanje
3.1.10. Povrat u prijašnje stanje
3.1.11. Jezik suda i stranaka
3.2.1. O tuţbi
3.2.2. Sadrţaj tuţbe
3.2.3. Deklaratorna tuţba
3.2.4. Kondemnatorna tuţba
3.2.5. Konstitutivna tuţba
3.2.6. Tuţba protiv RH
3.2.7. Stupnjevite tuţbe
3.2.8. Objektivna kumulacija tuţbenih zahtjeva (cummulatio actionum)
3.2.9. Preinačenje tuţbenog zahtjeva
3.2.10. Povlačenje tuţbe
3.2.11. Odricanje od tuţbenog zahtjeva (rennuntiatio)
3.3.1. Upuštanje tuţenika u parnicu
3.4.1. Suparničarstvo
3.4.2. Sudjelovanje trećih osoba u parnici
3.4.3. Umješač
3.4.4. Obavještenje treće osobe o parnici (litis denuntiatio)
3.4.5. Imenovanje prethodnika (nominatio auctoris)
3.5.1. Parnični troškovi
3.5.2. Prethodno snošenje parničnih troškova
3.5.3. OsloboĎenje od prethodnog snošenja parničnih troškova
3.6.1. Uvod
3.6.2. Predmet dokazivanja
3.6.3. Priznanje činjenica
3.6.4. Tehnika izvoĎenja dokaza
3.6.5. Osiguranje dokaza
3.6.6. UviĎaj
3.6.7. Isprave
3.6.8. Svjedoci
3.6.9. Vještaci
3.6.10. Stranke kao dokazno sredstvo
4.1.1. Prethodno ispitivanje tuţbe
4.1.2. Dostava tuţbe tuţeniku na odgovor
4.1.3. Pripremno ročište
4.1.4. Zakazivanje glavne rasprave
4.1.5. Općenito o glavnoj raspravi
4.1.6. Tijek glavne rasprave
4.1.7. Spajanje, razdvajanje postupka
4.1.8. Odrţavanje reda na glavnoj raspravi
4.2.1. Prekid postupka
4.2.2. Zastoj postupka
4.2.3. Mirovanje postupka
4.2.4. Obustava postupka
4.3.1. Općenito o okončanju
4.3.2. Okončanje postupka pred prvostupanjskim sudom
4.4.1. Općenito o sudskoj nagodbi (res iudicaliter transacta)
4.4.2. MeĎunagodba
4.5.1. Općenito o presudi
4.5.2. Vrste presuda
4.5.3. Deklaratorna presuda
4.5.4. Kondemnatorna presuda
4.5.5. Konstitutivna presuda
4.5.6. Potpuna presuda
4.5.7. Djelomična presuda
4.5.8. Dopunska presuda
4.5.9. MeĎupresuda
4.5.10. Presuda na temelju priznanja
4.5.11. Presuda zbog izostanka (kontumacijska presuda)
4.5.12. Presuda zbog ogluhe
4.5.14. Presuda bez odrţavanja glavne rasprave
4.5.15. Donošenje i objavljivanje presude
4.5.16. Pismena izrada presude
4.5.17. Sadrţaj presude
4.5.18. O rješenjima
4.6.1. Sadrţaj pravomoćnosti
4.6.2. Pravne posljedice pravomoćnosti
4.6.3. Nastupanje pravomoćnosti
4.6.4. Nedjeljiva (jedinstvena) i podjeljena pravomoćnost
4.6.5. Objektivne granice pravomoćnosti
4.6.6. Subjektivne granice pravomoćnosti
4.6.7. Vremenske granice pravomoćnosti
4.7.1. Općenito o pravnim lijekovima
4.7.2. Pravni interes za podnošenje pravnog lijeka
4.7.3. Odricanje od prava na ţalbu
4.7.4. Ţalba protiv presude
4.7.5. Ţalba protiv rješenja
4.7.6. Revizija protiv presude
4.7.7. Revizija protiv rješenja
4.7.8. Ponavljanje postupka
4.7.9. Zahtjev za zaštitu zakonitosti
5.1. Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda
5.2. Izdavanje platnog naloga
5.3. Postupak pred trgovačkim sudovima
5.5. Postupak u parnici iz radnog odnosa
5.6. Postupak u bračnim sporovima
5.7. Postupak pred izabranim sudovima
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gradjansko Procesno Pravo

Gradjansko Procesno Pravo

Ratings: (0)|Views: 796|Likes:
Published by dekan_pf

More info:

Published by: dekan_pf on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 48 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 52 to 71 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 75 to 89 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 93 to 168 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 172 to 174 are not shown in this preview.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Emina Che liked this
kursumlijapondi liked this
Dijana Šiljeg liked this
Olga Perovic liked this
Žana Jamaković liked this
Aldijana Cakic liked this
islanska liked this
Duskan Fuad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->